Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 3/24/2021

CẬP NHẬT: Vào ngày 23 tháng Ba năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo Hạt Santa Clara sẽ được chuyển vào Ngạch Cam trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng Ba năm 2021.  Tuy nhiên, Hạt Santa Clara tiếp tục có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất cao, và mối hiểm nguy mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm. Viên Chức Y Tế Quận Hạt hối thúc các doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục thận trọng ngay cả khi một số hạn chế đã được Tiểu Bang gỡ bỏ. Chỉ vì một số sinh hoạt được Tiểu Bang cho phép trở lại hoặc có được một số thể thức ngăn ngừa COVID, không có nghĩa là những sinh hoạt này an toàn.

Có thể xem những tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và cập nhật.

Những tài liệu sau là các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế với những yêu cầu cụ thể cho những doanh nghiệp và sinh hoạt:

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020:

Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

 

Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020: 

Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

  • Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh Tiêm Phòng Cúm -​ (PDF)

 

Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Trở lại đầu trang ▲

LỜI KHUYÊN CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ HẠT SANTA CLARA VỀ CÁC BIỆN PHÁP LÀM GIẢM RỦI RO NHIỄM COVID-19 - NGÀY 23 THÁNG BA NĂM 2021 - PDF

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo rằng Hạt Santa Clara được vào Ngạch Cam trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu bang, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3 năm 2021. Tất cả các sinh hoạt vẫn tuân theo quy định của Tiểu Bang và theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro của địa phương.

Trong khi một số sinh hoạt đã được cho phép trở lại, Viên Chức Y Tế Quận Hạt kêu gọi cư dân hãy thận trọng. Tỷ lệ trường hợp nhiễm COVID-19, nhập viện và tử vong đang giảm bớt, nhưng vẫn còn cao. Việc chủng ngừa được tiến hành nhanh chóng phụ thuôc vào số thuốc có được, nhưng phần đông vẫn chưa được tiêm ngừa. Các biến thể mới của siêu vi khuẩn có thể lây lan dễ dàng hơn hoặc gây bệnh nặng hơn hiện đang có mặt trong Quận Hạt, tuy nhiên, tác động đối với dịch bệnh địa phương phần lớn vẫn chưa được hiểu rõ. Chỉ vì một số sinh hoạt được Tiểu Bang cho phép hoặc có được một số thể thức ngăn ngừa COVID, không có nghĩa là các sinh hoạt đó an toàn. Trên thực tế, lệnh y tế của Tiểu Bang cho phép nhiều sinh hoạt có nhiều rủi ro, và những thay đổi sắp tới của Tiểu Bang sẽ khiến điều đó càng đúng hơn nữa.

Siêu vi khuẩn corona mới lây lan chủ yếu qua không khí. Để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và hàng xóm cũng như cộng đồng rộng lớn hơn của chúng ta, hãy tuân theo các nguyên tắc chính sau:

  1. Ở ngoài trời. Các sinh hoạt ngoài trời an toàn hơn nhiều so với các sinh hoạt trong nhà.
  1. Mang khẩu trang. Việc luôn luôn mang các loại khăn che mặt, đặc biệt khi mang hai lớp, cả trong nhà và ngoài trời, rất hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
  1. Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác. Giữ khoảng cách với những người không sống cùng với quý vị là cách hiệu quả để ngăn chặn siêu vi khuẩn này.
  1. Tránh đám đông. Quý vị càng gặp ít người và càng ít giao thiệp, thì cơ hội lây lan của siêu vi khuẩn sẽ càng thấp.
  1. Đi tiêm ngừa khi đến lượt. Tất cả các loại thuốc chủng ngừa được Liên Bang phê duyệt đều có hiệu quả tốt và sẽ giúp giữ an toàn cho chính quý vị, gia đình và bạn bè.

Xin nhắc lại, Lệnh Y tế Giảm thiểu Rủi ro của Quận Hạt vẫn yêu cầu mọi người tuân theo mọi quy tắc của Tiểu Bang, sử dụng khăn che mặt, và giữ khoảng cách an toàn tối đa với người khác; và tất cả các tổ chức phải tiếp tục áp dụng Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao, cho nhân viên làm công việc từ xa một cách tối đa và báo cáo các trường hợp nhiễm ngay lập tức cho Sở Y Tế Công Cộng.

Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, thì một lần nữa, có thể sẽ cần đến các biện pháp bắt buộc mạnh mẽ của địa phương. Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt đặc biệt kêu gọi mọi người hãy hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong những tuần và tháng quan trọng kế tiếp này. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang sccgov.org/cv19.​​​

Back to Top ▲​​​​​

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

 

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.