Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 8/2/2021

CẬP NHẬT Ngày 28 tháng 12 năm 2021: Trước tình hình các trường hợp nhiễm tăng vọt nhanh vì biến thể Omicron, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế yêu cầu các nhân viên làm việc trong một số môi trường cụ thể có nhiều rủi ro lây nhiễm phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19.  Lệnh mới dựa trên những thay đổi gần đây về các yêu cầu tiêm ngừa của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, bắt buộc nhân viên trong một số ngành y tế cụ thể và môi trường chăm sóc y tế dài hạn phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa.  Theo lệnh y tế địa phương mới này, tất cả các nhân viên đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro sau đây phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa của họ (ví dụ: đã tiêm ngừa đầy đủ và đã tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 nếu đã hội đủ điều kiện), hạn chót là ngày 24 tháng 1 năm 2022:
 

  • các cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở chăm nom người lớn tuổi trong ngày, và các cơ sở chăm sóc người bị mất trí nhớ;
  • các cơ sở chăm sóc y tế (như bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ, trung tâm lọc máu cho thận), nơi bệnh nhân được chăm sóc, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu;
  • các trại giam và các cơ sở cải huấn khác; và
  • các khu vực tạm trú tập thể.

Lệnh Y Tế ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2021 yêu cầu moi người phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà vẫn còn hiệu lực trên khắp Hạt Santa Clara.

Có thể xem thêm các tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và các tin tức mới cập nhật.

Lệnh mới ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2021

Viên Chức Sở Y Tế ban hành một Lệnh mới về Thông tin Tiêm ngừa và Kế hoạch cho COVID-19.  Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

 

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Hãy tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Tiểu Bang​. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

 

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020:

Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

 

Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020: 

Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

  • Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh Tiêm Phòng Cúm -​ (PDF)

 

Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Trở lại đầu trang ▲

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.