Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 8/2/2021

CẬP NHẬT Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Tiêm ngừa vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta.  Dù sao biến thể Delta cũng đang gây bệnh cho một tỷ lệ nhỏ những người đã tiêm ngừa – họ vẫn được bảo vệ đầy đủ để không bị bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong.  Trong trường hợp người đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng vẫn bị nhiễm bệnh, việc mang khăn che mặt sẽ ngăn không lây lan nhiều hơn.  Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh kêu gọi tất cả các cư dân từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm ngừa, hãy đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt.  Lệnh mới của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara bắt buộc phải mang khăn che mặt vừa khít tại các khu vực bên trong nhà ở những nơi công cộng cũng như tư nhân.

Lệnh y tế ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2021 khuyên mọi người tiếp tục giữ cho cộng đồng được an toàn chống lại COVID-19 bằng cách: (1) hãy di tiêm ngừa; (2) tiếp tục các sinh hoạt ngoài trời; (3) tránh đi xa nếu chưa tiêm ngừa đầy đủ; và (4) tiếp tục xét nghiệm COVID-19 thường xuyên nếu chưa tiêm ngừa đầy đủ và, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, hãy đi xét nghiệm ngay nếu có các triệu chứng COVID-19. Lệnh Y Tế địa phương ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021 đã được hủy bỏ, ngoại trừ đối với các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ chưa hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên - đợt đầu cho toàn thể các nhân viên và đợt thứ hai cho những nhân viên chưa cho biết đã tiêm ngừa đầy đủ hay chưa.  Đối với các tổ chức này, một khi đã hoàn tất đợt xác nhận thứ hai, Lệnh ban hành ngày 18 tháng 5 cũng sẽ không còn tác dụng.  Tất cả các tổ chức đều phải lưu giữ hồ sơ để chứng minh sự tuân thủ suốt thời gian hiện hành quy định của Cal/OSHA.

Có thể xem các tài liệu sau đây để có thêm thông tin và các tin tức mới.

Lệnh mới ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2021

Viên Chức Sở Y Tế ban hành một Lệnh mới về Thông tin Tiêm ngừa và Kế hoạch cho COVID-19.  Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

 

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Hãy tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Tiểu Bang​. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

 

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020:

Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

 

Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020: 

Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

  • Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh Tiêm Phòng Cúm -​ (PDF)

 

Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Trở lại đầu trang ▲

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

 

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.