Mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 11/17/2022

Ang mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na naipalabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Mas lalong matuto tungkol sa pagpapatupad ng Kautusan sa Pangkalusugan ng County at ng Estado. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

Kasaysayan ng Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

 

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.