COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 2 tháng 4 năm 2024

Muốn được tiêm ngừa, xét nghiệm, hoặc điều trị COVID-19? Truy cập trang mạng Tiêm ngừa, Xét nghiệm, & Điều trị COVID-19 của chúng tôi.

Liều tiêm ngừa COVID-19 cập nhật hiện đang có cho các cá nhân từ 6 tháng tuổi trở lên, và đồng thời có sẵn các sự lựa chọn cho xét nghiệm và  điều trị miễn phí.

Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe, quý vị vẫn có thể được tiêm ngừa, xét nghiệm, và điều trị cho COVID-19.

Tất cả các thông tin quý vị cần biết để được An toàn, Khỏe mạnh và được Tiêm ngừa đầy đủ

Chúng ta có thể góp sức làm giảm bớt việc lây nhiễm COVID-19 khi có đầy đủ thông tin và làm những điều cần thiết để tránh không bị bệnh.  Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể làm những gì để giúp cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng của mình.

Quý vị có thể theo dõi mức độ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bằng cách theo dõi nồng độ SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19, trong nước thải. Để biết thêm thông tin về giám sát nước thải COVID-19, truy cập trang mạng dữ liệu giám sát nước thải COVID.

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.


 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.