Coronavirus Mới (COVID-19)

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 5 tháng 9 năm 2022

Tất cả các thông tin quý vị cần biết để được An toàn, Khỏe mạnh và được Tiêm ngừa đầy đủ

Chúng ta có thể góp sức làm giảm bớt việc lây nhiễm COVID-19 khi có đầy đủ thông tin và làm những điều cần thiết để tránh không bị bệnh.  Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể làm những gì để giúp cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng của mình.

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.Các Thông Cáo Báo Chí​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.