Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

Cập nhật lần cuối:  Ngày 18 tháng 10 năm 2022

Lệnh Y Tế Công Cộng ngày 12 tháng 9 năm 2022

  Có.  Mặc dù Viên chức Y tế khuyến khích mạnh mẽ mọi người mang khẩu trang bất cứ mọi lúc ở những môi trường có rủi ro cao, Lệnh cũng cho phép người ta tháo gỡ khẩu trang khi đang ăn hoặc uống.   Lệnh này không ngăn cấm việc sử dụng phòng nghỉ giải lao để ăn, tuy nhiên Viên chức Y tế khuyến khích mạnh mẽ các cơ sở thực hiện các quy định để cấm hoặc giảm thiểu việc tụ tập trong phòng nghỉ giải lao hoặc bất kỳ không gian nào phía bên trong để ăn uống, khi mà sự lây nhiễm đáng kể đã được ghi nhận trong các phòng nghỉ giải lao trước đây.

  Các Hỗ Trợ Cho Nhu Cầu Của Người Khuyết Tật

   Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi đối với các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn Quận Hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải thực hiện các trách nhiệm thông thường của họ với ADA, ngay cả khi họ phải thay đổi cơ sở vì đại dịch COVID-19. Hãy vào đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

   Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe vận chuyển xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự mình lấy mẫu xét nghiệm.

   Có. Các địa điểm xét nghiệm và tiêm ngừa đều có lối đi cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh không thuận lợi, và nhân viên tại chỗ luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai cần được hỗ trợ.

   Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và biểu đồ này của Quận Hạt để biết cách lấy phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Tương tự như vậy, vui lòng vào trang mạng tiêm ngừa COVID-19 để biết thông tin để có được dịch vụ đưa đón miễn phí đến tận nơi cho cuộc hẹn tiêm ngừa của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại [email protected].

   Quận Hạt đang thực hiện nhiều điều để mọi thông tin đưa ra đều có thể được công chúng hiểu rõ . Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Công chúng cũng có thể sử dụng 711 cho Dịch vụ Hỗ trợ Người Khiếm thính và Nói không rõ. Quận Hạt đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thoại trực tuyến để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video, và các bài thuyết trình trên video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã làm các thông báo, tờ chương trình và bích chương có cả thông tin bằng hình ảnh cùng chữ viết để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

   Có. Nếu quý vị có khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở dạng có thể xem và hiểu được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho người khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi tại [email protected] để được hỗ trợ.

   Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy báo của bác sĩ sau khi quý vị đã giải thích không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang để biết thêm thông tin.

   Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối phục vụ khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào bên trong cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

   Dịch vụ giao hàng của các cửa hàng bán lẻ và hàng tạp hóa là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua sắm trực tiếp. Ngoài ra còn có các trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

   Khăn che mặt là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhất là cho những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ và những ai có thể mang khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy khi được yêu cầu theo Hướng dẫn Sử dụng Khăn che mặt của Tiểu Bang. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải mang khăn che mặt, có những ngoại lệ cho người có bệnh trạng, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt (bao gồm cả những người không thể tháo khăn che mặt nếu không có sự trợ giúp), và người khiếm thính hoặc người giao tiếp với người khiếm thính.

   Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến các trợ giúp cho người khuyết tật và có hoàn cảnh bất lợi:

   • Để được giúp đỡ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconorg, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
   • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người trưởng thành của Quận Hạt .
   • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ dành cho Người Cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
   • Đối với các đề tài liên quan đến SNAP, Medi-Cal, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Việc làm và Trợ cấpcủa Quận Hạt.
   • Để báo cáo một doanh nghiệp đã vi phạm luật ADA, vui lòng liên lạc với thành phố doanh nghiệp đó tọa lạc.

   Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc ở tình trạng bất lợi vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích hãy ghi danh nhận thông báo. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều hành Hoạt động Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp tất cả cư dân trong Quận Hạt soạn một kế hoạch an toàn khi có thiên tai cho gia đình và những người thân của họ. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc trong tình trạng bất lợi:

   ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.