Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 9 tháng 11 năm 2023

Lệnh Y tế Công cộng Ngày 24 Tháng Ba, 2023

Lệnh Y tế của Quận Hạt Yêu cầu Sử dụng Khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Trong thời gian Vi rút Hô hấp Mùa đông Được chỉ định được yêu cầu việc sử dụng khẩu trang trong khu vực chăm sóc bệnh nhân của cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kể từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 3.
 

Toàn bộ văn bản Lệnh Y tế

  Lệnh Y tế áp dụng cho tất cả các Môi trường Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe. Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức Khỏe đề cập đến bất kỳ môi trường hoặc một phần của môi trường nơi cung cấp bất kỳ dịch vụ và/hoặc dịch vụ chăm sóc y tế, điều dưỡng, nha khoa, nhãn khoa hoặc sức khỏe hành vi bên trong nhà. Tất cả các môi trường nơi cung cấp các dịch vụ này phải tuân thủ theo các quy định được nêu trong lệnh y tế. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các môi trường chăm sóc sức khỏe bên trong nhà như: các văn phòng bác sĩ tư nhân, các phòng khám chăm sóc sức khỏe ban đầu, các trung tâm chăm sóc khẩn cấp, các phòng khám cộng đồng, các văn phòng nha khoa, các văn phòng nhãn khoa, vật lý trị liệu và tâm lý, tâm thần, hoặc các môi trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khác. 

  Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân đề cập đến bất kỳ môi trường nào bên trong nhà có thể tiếp cận hoặc đi lại để bệnh nhân nhận được các dịch vụ và/hoặc các dịch vụ chăm sóc y tế, điều dưỡng, nha khoa, nhãn khoa hoặc chăm sóc sức khỏe hành vi. Chúng bao gồm các hành lang, các phòng chờ đợi, các phòng khám, các khu phòng bệnh nhân, các thang máy, các cầu thang, và các hành lang được sử dụng bởi các bệnh nhân. Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân không bao gồm các văn phòng hành chính hoặc các khu vực nghỉ giải lao mà chỉ có các nhân viên của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe mới có thể tiếp cận được. Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân không bao gồm các khu vực như nhà ăn hoặc cửa hàng bán quà tặng mà không được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc để tiếp cận các khu vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  Không. Không bắt buộc phải mang khẩu trang trong phòng nghỉ và văn phòng hành chính dành riêng cho người lao động hoặc nhân viên và không được sử dụng cho mục đích chăm sóc bệnh nhân.

  Có. Lệnh không cấm các doanh nghiệp cá nhân và các tổ chức chính phủ điều hành các cơ sở chăm sóc sức khỏe quyết định tạo ra các chính sách yêu cầu mang khẩu trang ở các địa điểm hoặc cơ sở bổ sung hoặc vào các thời điểm bổ sung trong năm. Tuy nhiên, các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe hoạt động trong Hạt Santa Clara không được tạo ra các chính sách ít nghiêm ngặt hơn các chính sách được mô tả trong Lệnh này. Viên chức Y tế đặc biệt khuyến nghị các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe giám sát dữ liệu địa phương và nội bộ cho biết mức độ lưu hành của vi-rút đường hô hấp và tác động đến cơ sở, đồng thời đưa ra các chính sách nội bộ yêu cầu mang khẩu trang vào những thời điểm ngoài Thời kỳ Vi-rút Đường hô hấp Mùa đông được Chỉ định khi dữ liệu của cơ sở hoặc địa phương cho thấy nguy cơ cao cho bệnh nhân hoặc nhân viên. Để biết dữ liệu về giám sát nước thải của Quận Hạt, hãy truy cập https://covid19.sccgov.org/dashboard-wastewater.  

  Khẩu trang là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút đường hô hấp và bất kỳ ai có thể mang Khẩu trang một cách an toàn đều phải làm như vậy khi ở Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe trong Thời kỳ Vi-rút Đường hô hấp Mùa đông được Chỉ định.  Tuy nhiên, ở nơi bắt buộc phải mang Khẩu trang, sẽ có những trường hợp miễn trừ cho những người có tình trạng bệnh lý, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang Khẩu trang và cho những người khiếm thính hoặc đang giao tiếp với người khiếm thính.

  Lệnh của Viên chức Y tế không thay đổi các yêu cầu của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) và ADA vẫn có hiệu lực đầy đủ trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và tổ chức công cộng phải tuân thủ các nghĩa vụ ADA thông thường của họ. Truy cập https://www.ada.gov/resources/title-iii-primer/ để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA dành cho các doanh nghiệp.
   

  Khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang KN95, KF94 và N95 đều được chấp nhận.  Khăn quàng cổ, mặt nạ trượt tuyết, khăn trùm đầu, khăn quấn đầu, áo cổ lọ, cổ áo, khẩu trang vải hoặc bất kỳ loại khẩu trang nào có van xả một chiều không được lọc đều không đủ tiêu chuẩn là Khẩu trang được chấp nhận để sử dụng trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.

  Lệnh Y tế áp dụng cho tất cả các cá nhân trong các Môi trường Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe. Những người này bao gồm tất cả các nhân viên lâm sàng và phi lâm sàng, cư dân trong các cơ sở điều dưỡng, các bệnh nhân, các khách thăm viếng, các thiện nguyện viên, các sinh viên, và tất cả các cá nhân nào có mặt trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của một Môi trường Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe. 

  Lệnh Y tế áp dụng cho các môi trường “cố định” cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp và những người tiếp ứng đầu tiên không bắt buộc phải mang Khẩu trang tại các địa điểm y tế không cố định chẳng hạn như xe cứu thương dưới Lệnh Y tế này. Tuy nhiên, họ vẫn bắt buộc phải mang Khẩu trang khi bước vào và làm việc trong một Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân chẳng hạn như khi đưa một bệnh nhân đến bệnh viện. Viên chức Y tế đặc biệt khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp và các dịch vụ tiếp ứng đầu tiên giám sát các dữ liệu địa phương và nội bộ đã chỉ ra mức độ lưu hành của vi-rút đường hô hấp và tác động đến các hoạt động của họ và đưa ra các chính sách nội bộ yêu cầu mang khẩu trang lúc thích hợp khi các dữ liệu địa phương hoặc tổ chức cho thấy có nguy cơ cao lây nhiễm cho các bệnh nhân hoặc nhân viên. Để biết dữ liệu liên quan đến việc giám sát nước thải của Quận Hạt, truy cập https://covid19.sccgov.org/dashboard-wastewater.

  Có, Lệnh Y tế áp dụng cho các văn phòng y tế trường học nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và việc sử dụng Khẩu trang là bắt buộc theo Lệnh Y tế. 

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.