Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 16 tháng 5 năm 2023

Lệnh Y tế Công cộng Ngày 24 Tháng Ba, 2023

  Không. Không bắt buộc phải mang khẩu trang trong phòng nghỉ và văn phòng hành chính dành riêng cho người lao động hoặc nhân viên và không được sử dụng cho mục đích chăm sóc bệnh nhân.

  Có.  Lệnh không cấm các doanh nghiệp cá nhân và các tổ chức chính phủ điều hành các cơ sở chăm sóc sức khỏe quyết định tạo ra các chính sách yêu cầu mang khẩu trang ở các địa điểm hoặc cơ sở bổ sung hoặc vào các thời điểm bổ sung trong năm. Tuy nhiên, các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe hoạt động trong Hạt Santa Clara không được tạo ra các chính sách ít nghiêm ngặt hơn các chính sách được mô tả trong Lệnh này. Viên chức Y tế đặc biệt khuyến nghị các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe giám sát dữ liệu địa phương và nội bộ cho biết mức độ lưu hành của vi-rút đường hô hấp và tác động đến cơ sở, đồng thời đưa ra các chính sách nội bộ yêu cầu mang khẩu trang vào những thời điểm ngoài Thời kỳ Vi-rút Đường hô hấp Mùa đông được Chỉ định khi dữ liệu của cơ sở hoặc địa phương cho thấy nguy cơ cao cho bệnh nhân hoặc nhân viên. Để biết dữ liệu về giám sát nước thải của Quận Hạt, hãy truy cập https://covid19.sccgov.org/dashboard-wastewater.  

  Khẩu trang là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút đường hô hấp và bất kỳ ai có thể mang Khẩu trang một cách an toàn đều phải làm như vậy khi ở Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe trong Thời kỳ Vi-rút Đường hô hấp Mùa đông được Chỉ định.  Tuy nhiên, ở nơi bắt buộc phải mang Khẩu trang, sẽ có những trường hợp miễn trừ cho những người có tình trạng bệnh lý, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang Khẩu trang và cho những người khiếm thính hoặc đang giao tiếp với người khiếm thính.

  Lệnh của Viên chức Y tế không thay đổi các yêu cầu của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) và ADA vẫn có hiệu lực đầy đủ trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và tổ chức công cộng phải tuân thủ các nghĩa vụ ADA thông thường của họ. Truy cập https://www.ada.gov/resources/title-iii-primer/ để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA dành cho các doanh nghiệp.
   

  Khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang KN95, KF94 và N95 đều được chấp nhận.  Khăn quàng cổ, mặt nạ trượt tuyết, khăn trùm đầu, khăn quấn đầu, áo cổ lọ, cổ áo, khẩu trang vải hoặc bất kỳ loại khẩu trang nào có van xả một chiều không được lọc đều không đủ tiêu chuẩn là Khẩu trang được chấp nhận để sử dụng trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.

  Các Hỗ Trợ Cho Nhu Cầu Của Người Khuyết Tật

   Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi đối với các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn Quận Hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải thực hiện các trách nhiệm thông thường của họ với ADA, ngay cả khi họ phải thay đổi cơ sở vì đại dịch COVID-19. Hãy vào đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

   Một số địa điểm không cần làm hẹn có thể đáp ứng xe lăn được vận chuyển bằng xe van và các phương tiện thích hợp khác. Quý vị nên liên lạc trực tiếp các địa điểm này trước khi lên kế hoạch cho việc thăm viếng của quý vị.

   Một số địa điểm không cần làm hẹn cho xét nghiệm và tiêm ngừa có thể tiếp cận được cho những người khuyết tật và những người có những nhu cầu tiếp cận hoặc chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với các địa điểm không cần làm hẹn này trước khi quý vị lên kế hoạch cho việc thăm viếng của quý vị.

   Quận Hạt đang thực hiện nhiều điều để mọi thông tin đưa ra đều có thể được công chúng hiểu rõ . Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Công chúng cũng có thể sử dụng 711 cho Dịch vụ Hỗ trợ Người Khiếm thính và Nói không rõ. Quận Hạt đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thoại trực tuyến để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video, và các bài thuyết trình trên video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã làm các thông báo, tờ chương trình và bích chương có cả thông tin bằng hình ảnh cùng chữ viết để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

   Có. Nếu quý vị có khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở dạng có thể xem và hiểu được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho người khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi tại [email protected] để được hỗ trợ.

   Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy báo của bác sĩ sau khi quý vị đã giải thích không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang để biết thêm thông tin.

   Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối phục vụ khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào bên trong cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

   Dịch vụ giao hàng của các cửa hàng bán lẻ và hàng tạp hóa là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua sắm trực tiếp. Ngoài ra còn có các trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

   Khăn che mặt là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhất là cho những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ và những ai có thể mang khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy khi được yêu cầu theo Hướng dẫn Sử dụng Khăn che mặt của Tiểu Bang. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải mang khăn che mặt, có những ngoại lệ cho người có bệnh trạng, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt (bao gồm cả những người không thể tháo khăn che mặt nếu không có sự trợ giúp), và người khiếm thính hoặc người giao tiếp với người khiếm thính.

   Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến các trợ giúp cho người khuyết tật và có hoàn cảnh bất lợi:

   • Để được giúp đỡ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconorg, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
   • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người trưởng thành của Quận Hạt .
   • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ dành cho Người Cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
   • Đối với các đề tài liên quan đến SNAP, Medi-Cal, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Việc làm và Trợ cấpcủa Quận Hạt.
   • Để báo cáo một doanh nghiệp đã vi phạm luật ADA, vui lòng liên lạc với thành phố doanh nghiệp đó tọa lạc.

   Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc ở tình trạng bất lợi vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích hãy ghi danh nhận thông báo. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều hành Hoạt động Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp tất cả cư dân trong Quận Hạt soạn một kế hoạch an toàn khi có thiên tai cho gia đình và những người thân của họ. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc trong tình trạng bất lợi:

   ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.