Danh Mục Các Nguồn Hỗ Trợ về COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 8 tháng 9 năm 2022
 

Thông tin và các Dịch vụ về COVID-19 hiện có tại số 211

Hãy gọi số 2-1-1 để được nói chuyện với một nhân viên của tổng đài về các chương trình và dịch vụ giúp đỡ các gia đình trong Hạt Santa Clara. 
 

Tiêm ngừa, Xét nghiệm, và Chữa trị COVID-19 

Để tìm thông tin về tiêm ngừa COVID-19, các địa điểm tiêm ngừa, hoặc lấy hẹn, hãy vào trang mạng SCCFreeVax.org hoặc gọi số (408) 970-2000.

Nếu quý vị làm mất thẻ tiêm ngừa và cần một bản sao khác của hồ sơ tiêm ngừa, hãy vào mục Hồ sơ Tiêm ngừa COVID-19 của Quận Hạt tại trang mạng SCCFreeVax.org.

Để tìm các địa điểm xét nghiệm hoặc lấy hẹn, hãy vào trang mạng  SCCFreeTest.org hoặc gọi số   (408) 970-2000.

Nếu quý vị cần đi khám bác sĩ mà không có bảo hiểm sức khỏe hoặc không có bác sĩ gia đình, hãy gọi Sở Hướng dẫn Bệnh nhân nhận Chăm sóc Y tế của Quận Hạt tại số (866) 967-4677 để được giúp đỡ.

Với những thắc mắc khác dành cho Sở Y tế Công cộng, hãy tham khảo Danh mục Sở Y tế Công cộng.
 

Các Trường học:  Thắc mắc về Hoạt động An toàn 

Đối với các thắc mắc liên quan đến trường học, bao gồm nhà trẻ, vườn trẻ, mẫu giáo, và lớp K-12, hãy gọi Tổng đài của Văn phòng Giáo dục Hạt Santa Clara tại số (408) 453-6819.
 

Chương trình Hỗ trợ Cô lập và Cách ly (Cung cấp phòng trọ ở khách sạn)

Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính COVID-19 hoặc đã có tiếp xúc gần, chúng tôi có thể giúp quý vị và gia đình được an toàn, giảm thiểu và chấm dứt sự lây lan của COVID-19.  Chương trình Hỗ trợ Cô lập và Cách ly của Hạt Santa Clara sẽ cung cấp:

  • Một phòng trọ với khăn trải giường sạch sẽ 
    Phòng trọ với các dịch vụ hỗ trợ dành cho những người bị lây nhiễm và những người có tiếp xúc gần mà không có nhà hoặc ở trong địa điểm có người đông đúc.  Tại khách sạn này, Quận Hạt phụ trách các dịch vụ quản lý hồ sơ có giới hạn và ba bữa ăn mỗi ngày.

LƯU Ý: Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, Chương trình Hỗ trợ Cô lập và Cách ly đã không còn nhận đơn xin hỗ trợ thực phẩm, vật dụng trong nhà, và đồ dùng cho em bé mang đến tận nhà hoặc hỗ trợ về tài chánh.  Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến đơn đã nộp trước đây, xin hãy email về [email protected].
 

Gọi cho Ai và những Điều Cần biết

Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính COVID-19 và có thể cần một phòng trọ, hãy gọi:

Thứ Hai – Thứ Sáu
8:30 sáng - 5:30 chiều
1 (408) 278-6420

5:30 chiều - 8:00 tối
1 (669) 369-1309

Thứ Bảy – Chủ Nhật
8:30 sáng - 8:00 tối
1 (669) 369-1309

Thứ Hai – Chủ Nhật sau 8:00 tối, vui lòng để lại tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại quý vị vào buổi sáng hôm sau. 

Để lại tin nhắn bằng ngôn ngữ chính của quý vị.

Danh sách Tiêu chuẩn Các Thành phố Tham gia
Những Nguồn Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng khác  
 

Những Nguồn Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng Khác

Mạng lưới Hỗ trợ Tài chánh Khẩn cấp Hạt Santa Clara (EAN)

Vui lòng xem PDF đính kèm với danh mục điện thoại.

Mạng lưới này có các dịch vụ khác nhau để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, bị cắt điện nước, và nạn đói.  Hỗ trợ sẽ dựa trên Mã số Vùng của nơi cư ngụ.(PDF)
| English | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog |

Chương trình Ngăn ngừa Tình trạng Vô gia cư (HPS)

1 (408) 926-8885

Chương trình Ngăn ngừa Tình trạng Vô gia cư (HPS) cung cấp hỗ trợ tài chánh tạm thời (ví dụ, tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, hoặc khoản thanh toán tiện ích) cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc những người đang gặp khó khăn để duy trì nhà ở của họ.  Chương trình HPS hiện có cho các hộ gia đình có thu nhập thấp(80% mức Thu nhập Trung bình trong Khu vực) trong Hạt Santa Clara đang có rủi ro sắp mất nhà ở.  Sẽ có một buổi phỏng vấn sàng lọc trước và bảng câu hỏi để quyết định tiêu chuẩn hội đủ điều kiện cho chương trình.  

Tổng đài Bill Wilson cho người cần nơi tạm trú 

1 (408) 385-2400

Tổng đài Here4You tại Trung tâm Bill Wilson giúp giới thiệu đến những chương trình giúp đỡ chỗ ở cho người cần nơi tạm trú.  Tổng đài có thể giúp cho những người cần chỗ ở khẩn cấp, giữ nhà ở hiện tại, hoặc giới thiệu và kết nối đến các nguồn dịch vụ hỗ trợ cộng đồng khác.

Chương trình Trợ giúp Tổng quát (GA/GR)

1 (408) 792-1600

Chương trình nhằm hỗ trợ những người thành niên đang có khó khăn, không thể tự lo cho chính bản thân họ, không nhận được hỗ trợ từ các nguồn công quỹ khác.

Chương trình Giao Bữa ăn đến Tận Nhà

1 (408) 961-9870 hoặc số điện thoại miễn phí  1 (800) 505-3367

Để ghi danh cho chương trình Giao Bữa ăn đến Tận Nhà, quý vị phải là cư dân của Hạt Santa Clara không thể rời khỏi nhà và không thể tự chuẩn bị thức ăn vì tình trạng sức khỏe hoặc đang bị cô lập.  

Ngân hàng Thực Phẩm Second Harvest 

1 (800) 984-3663

Nhân viên của chúng tôi nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Phi.  Có thông dịch ba chiều cho các ngôn ngữ khác. Sau giờ làm việc – Gọi số 211.  Dịch vụ này miễn phí, được giữ kín và làm việc 24/7 với nhiều ngôn ngữ.  Do United Way Bay Area điều hành. 

CalFresh

1 (877) 847-3663

Chương trình Bổ sung Dinh dưỡng (SNAP) là chương trình CalFresh cấp thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT) cho những người hội đủ tiêu chuẩn.

CalWORKs

1 (408) 758-3800

Chương trình CalWORKs giúp cấp tiền mặt để trả chi phí thuê nhà, chỗ ở, thực phẩm, áo quần, trả tiền thuốc, và tiện ích cho những gia đình có ít nhất một đứa con nhỏ sống cùng nhà.   

Các Dịch vụ Pháp lý về Di Trú

1 (408) 944-0691

Hội Catholic Charities Hạt Santa Clara đã thành lập các Dịch vụ Pháp lý và Di trú (ILS) vào năm 1976 để đáp ứng sự gia tăng số lượng người nhập cư đến sống ở Vùng Vịnh.  Nhân viên của chương trình cam kết sẽ giúp đỡ những người này hiểu rõ luật di trú và quyền lợi của họ theo pháp luật.  Chương trình có quy mô rộng lớn cung cấp tư vấn và đại diện về di trú cho những người nhập cư và gia đình.

 Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động Hạt Santa Clara 

1 (866) 870-7725

Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động có thể giúp thực thi các yêu cầu dành cho doanh nghiệp để hoạt động cũng như cung cấp thông tin về quyền lợi của nhân viên bị ảnh hưởng do COVID-19.  Hãy liên lạc với văn phòng để xem quý vị có hội đủ điều kiện cho một chương trình giúp trả một phần chi phí vì bị mất tiền lương do COVID-19.

Hỗ trợ Pháp Lý của văn phòng luật sư Foundation of Silicon Valley dành cho Chủ nhà/Người Thuê nhà  

1 (408) 280-2424

Chương trình Hỗ trợ Chỗ ở sẽ cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và đại diện cho các gia đình và người có thu nhập thấp trong Hạt Santa Clara với các vấn đề liên quan đến chỗ ở.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.