Danh Mục Các Nguồn Hỗ Trợ về COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 12 tháng 1 năm 2024

 

Những Nguồn Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng Khác

  Hãy gọi số 2-1-1 để được nói chuyện với một nhân viên của tổng đài về các chương trình và dịch vụ giúp đỡ các gia đình trong Hạt Santa Clara. 

  Nếu quý vị không có một bác sĩ gia đình, hãy gọi Bộ Phận Tiếp Cận Bệnh Nhân của Quận Hạt tại số 1 (866) 967-4677.

  Với những thắc mắc khác dành cho Sở Y tế Công cộng, hãy tham khảo Danh mục Sở Y tế Công cộng.

  Các Doanh Nghiệp:  Cho bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cơ sở kinh doanh của quý vị hoặc nơi làm việc đang hoạt động tại Hạt Santa Clara​​​​​, vui lòng vào trang Các Doanh Nghiệp và Nơi Làm Việc.


  Các Trường học:  Đối với các thắc mắc liên quan đến trường học, bao gồm nhà trẻ, vườn trẻ, mẫu giáo, và lớp K-12, hãy vào trang COVID-19 và Trường học/Giữ trẻ hoặc gọi Tổng đài của Văn phòng Giáo dục Hạt Santa Clara tại số (408) 453-6819.

   Chương trình Trợ giúp Tổng quát (GA/GR)

   Chương trình Trợ giúp Tổng quát (GA/GR) được thành lập để giúp đỡ tiền mặt và các dịch vụ tìm kiếm việc làm cho những người thành niên không có con nhỏ và không nhận được hỗ trợ từ các nguồn công quỹ khác.

   • Hãy gọi số (408) 792-1600
   • Có dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt

   CalWIN 

   Quyền lợi CalWIN của tôi giúp đỡ về bảo hiểm y tế, thực phẩm, và trợ cấp tiền mặt.  

   Mạng lưới Hỗ trợ Tài chánh Khẩn cấp (EAN)

   Mạng lưới Hỗ Trợ Tài chánh Khẩn cấp của Hạt Santa Clara cung cấp các nguồn lực quan trọng khác nhau dành cho các gia đình có thu nhập thấp hội đủ điều kiện để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư và nạn đói.  Tất cả các cơ quan trên tờ rơi thông tin có thể giúp đỡ cư dân Hạt Santa Clara, cư dân không còn bị giới hạn bởi Mã Bưu chính.

   Chương trình có các ngôn ngữ:  Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Phi |

   Dịch vụ Cộng đồng Sacred Heart

   Dịch vụ Cộng đồng Sacred Heart có nguồn tài trợ dành cho cư dân Hạt Santa Clara có thu nhập thấp cần giúp đỡ tài chánh khẩn cấp.  Giúp đỡ cư dân Hạt Santa Clara để trả tiền thuê nhà quá hạn, tiền đặt cọc khẩn cấp, tiền thế chấp, và còn nhiều nữa.  

   • Làm việc Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều | Thứ Ba 9 giờ sáng - 6 giờ chiều | Thứ Sáu 9 giờ sáng - 12 giờ trưa
   • dịch vụ ngôn ngữ bằng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha

   Chương trình Ngăn ngừa Tình trạng Vô gia cư (HPS)

   Chương trình Ngăn ngừa Tình trạng Vô Gia cư (HPS) hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc những người đang gặp đang có rủi ro sắp mất nhà ở.  Các dịch vụ bao gồm: hỗ trợ tài chánh tạm thời, giúp đỡ về pháp lý, phụ trách hồ sơ, và các dịch vụ khác.  

   • Hãy gọi (408) 926-8885
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5 giờ chiều
   • dịch vụ ngôn ngữ bằng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Hindi

   Hệ Thống Điều Phối Ghi Danh của Văn Phòng Giúp Đỡ về Gia Cư

   Nếu quý vị là vô gia cư, vui lòng đến các các đa đim này của Hạt Santa Clara để hoàn tất đánh giá VI-SPDAT, đây là bước đầu tiên để bảo đảm chỗ ở.

   Trung tâm Hỗ trợ về vấn đề Trục Xuất

   Trung tâm Hỗ trợ về vấn đề Trục Xuất giúp đỡ người thuê nhà và chủ nhà với các tiến trình đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà từ Tiểu Bang California cũng như với chương trình Ngăn Ngừa tình trạng Vô Gia Cư.

   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

   Chương trình Giao Bữa ăn đến Tận Nhà

   Để ghi danh cho chương trình Giao Bữa ăn đến Tận Nhà, quý vị phải là cư dân của Hạt Santa Clara không thể rời khỏi nhà và không thể tự chuẩn bị thức ăn vì tình trạng sức khỏe hoặc đang bị cô lập.

   Ngân hàng Thực Phẩm Second Harvest 

   Ngân hàng Thực Phẩm Second Harvest cung cấp các nguồn thực phẩm miễn phí bao gồm Địa Điểm Cung cấp Thực phẩm Miễn phí, hỗ trợ CalFresh,giáo dục về dinh dưỡng

   • Hãy gọi 1 (800) 984-3663 hoặc gửi tin nhắn GETFOOD đến (408) 455-5181
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
   • Có dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Phi

   CalFresh

   CalFresh chương trình tem phiếu thực phẩm của California cung cấp cho những người hội đủ điều kiện bằng một thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT).

   • Hãy gọi 1 (877) 847-3663
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
   • Có dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa

   Chương trình Dinh dưỡng dành cho người Cao niên

   Chương trình Dinh dưỡng dành cho người Cao niên của Hạt Santa Clara hợp tác với các thành phố và các tổ chức dựa trên cộng đồng để cung cấp thức ăn và các nguồn tài nguyên.  Dịch vụ hiện có tại các địa điểm như là các trung tâm cộng đồng và cộng đồng gia cư dành cho người cao niên. 

    Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart

   Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart  cung ứng 3 ngày đồ tạp hóa và thức ăn đã chuẩn bị sẵn dành cho những người không có nhà ở.

   • Hãy gọi (408) 780-9134
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Năm, 9 giờ sáng to 4 giờ chiều

   Chương trình Giới Thiệu và các Nguồn Hỗ Trợ tại SCC

   Chương trình Giới Thiệu và các Nguồn Hỗ Trợ tại SCC giúp đỡ các gia đình tìm dịch vụ giữ trẻ  để đạt các nhu cầu cụ thể của họ.  Hãy vào Cổng Thông tin tìm Người Giữ trẻ hoặc nộp một yêu cầu để được liên lạc bởi người chăm sóc trẻ.

   • Hãy gọi (669) 212-5437
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
   • dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt

   Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình First 5

   Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình  giúp đỡ các gia đình với:

   • Các chương trình dinh dưỡng, sức khỏe, và chăm sóc sức khỏe
   • Cải cách khám sàng lọc dành cho trẻ em tuổi từ 0-5
   • Đơn xin bảo hiểm sức khỏe
   • Các hội và nguồn lực phát triển cho ngành chuyên môn
   • Các buổi hội thảo dành cho Phụ huynh và người chăm sóc

   Trung tâm Hướng dẫn Bệnh nhân nhận Chăm sóc Y tế

   Trung tâm Hướng dẫn Bệnh nhân nhận Chăm sóc Y tế giúp các cư dân Hạt Santa Clara nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và /hoặc thuốc miễn phí hoặc giảm giá dựa trên thu nhập của họ.

   • Hãy gọi 1 (866) 967-4677 hoặc đến tại 770 South Bascom Avenue, San Jose
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
   • dịch vụ với tất cả ngôn ngữ

   Bảo hiểm Medi-Cal

   Bảo hiểm Medi-Cal phiên bản của chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang của California. Chương trình này dành cho cư dân California có thu nhập và nguồn tài nguyên thấp.

   Medi-Nurse

   Medi-Nurse là đường dây tham khảo với y tá miễn phí, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm Medi-Cal nhưng không có bác sĩ gia đình.  Những người gọi vào có thể nói chuyện trực tiếp với một chuyên viên y tế về các triệu chứng, được hướng dẫn  trong việc điều trị tại khu vực của quý vị, và tìm hiểu làm sao nộp đơn để xin bảo hiểm sức khỏe.

   Các Đối Tác Y Tế Cộng Đồng  

   Các Đối Tác Y Tế Cộng Đồng trung tâm và phòng khám y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tiếp cận, có khả năng trả chi phí, và giao tiếp hiệu quả về đa văn hóa dành cho dân cư có thu nhập thấp và phục vụ dưới mức về phương diện y tế.

   Hiệu thuốc tây Better Health

   Hiệu thuốc tây Better Health tiếp nhận thuốc chưa dùng, chưa mở ra, và chưa hết hạn từ các cơ sở chăm sóc y tế có cấp giấy phép, và phân phối thuốc miễn phí cho các bệnh nhân có toa thuốc hợp lệ.  Danh sách thuốc thay đổi liên tục, vì vậy nên gọi trước để biết nếu hiệu thuốc tây có loại thuốc nào mà quý vị cần.

   • Hãy gọi (408) 794-0564
   • Làm việc từ Thứ Ba - Thứ Sáu, 10:30 sáng - 7 giờ tối, và Thứ Bảy 8:30 sáng - 5 giờ chiều

   Chương trình Vận động và Cố vấn về Bảo hiểm Sức khỏe Sourcewise

   Sourcewise cung cấp về việc tiếp cận để được chuyên gia cố vấn một với một, dành cho những người đang hưởng Medicare, gia đình họ, và những người chăm sóc họ để hiểu rõ các quyền lợi của Medicare và các lựa chọn chăm sóc sức khỏe.

   • Hãy gọi (408) 350-3200, bấm số 2 hoặc hoàn tất mẫu Liên Lạc với Chúng Tôi
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, ngoại trừ các ngày lễ toàn quốc

   Tổng đài Bill Wilson Here4You cho người cần nơi tạm trú 

   Tổng đài Bill Wilson Here4You cho người cần nơi tạm trú  giúp giới thiệu đến những chương trình giúp đỡ chỗ ở tạm thời cho người cần chỗ ở.  Tổng đài có thể giúp cho những người cần chỗ ở khẩn cấp, giữ nhà đang ở hiện tại, hoặc giới thiệu và kết nối đến các nguồn dịch vụ hỗ trợ cộng đồng khác.

   • Hãy gọi (408) 385-2400
   • Làm việc 9 giờ sáng - 7 giờ tối

   Tổng Đài Trung tâm Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Trí

   Tổng Đài Trung tâm Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Trí  là một dịch vụ của các cuộc gọi 24/7 kết nối những người gọi vào, giới thiệu họ đến với các giúp đỡ để giải quyết tất cả các nhu cầu về sức khỏe hành vi. Việc này có thể bao gồm một giấy giới thiệu đến chương trình của Quận Hạt về sức khỏe tâm trí hoặc với các chất gây nghiện, hoặc một tổ chức dựa trên cộng đồng. 

   Đường dây Nóng Giúp đỡ khi có Khủng Hoảng hoặc có ý định Tự Vẫn

   Đường dây Nóng Giúp đỡ khi có Khủng Hoảng hoặc có ý định Tự Vẫn số điện thoại miễn phí, đường dây nóng bảo mật ngăn ngừa ý định tự vẫn.

   • Hãy gọi 9-8-8
   • Làm việc 24 giờ, 7 ngày mỗi tuần

   Toán Lưu Động khi có Khủng Hoảng của Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình Uplift  

   Toán Lưu Động khi có Khủng Hoảng của Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình Uplift  thực hiện việc can thiệp 24 giờ đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng đang gặp khủng hoảng về tâm lý cấp tính.

   Chăm Sóc Khẩn Cấp về Sức Khỏe Hành Vi

   Chăm Sóc Khẩn Cấp về Sức Khỏe Hành Vi một phòng khám ngoại trú đi vào dành cho dân Hạt Santa Clara đang gặp khủng hoảng về sức khỏe hành vi và cần giúp đỡ.  Thực hiện  việc sàng lọc, đánh giá, can thiệp khi có khủng hoảng, giới thiệu và điều trị ngắn hạn dành cho thanh thiếu niên và người thành niên.    

   • Làm việc từ Thứ Hai - Chủ Nhật, ​8 giờ sáng - 7 giờ tối, bao gồm các ngày lễ. Sau giờ làm việc: 7 giờ tối - 8 giờ tối, sử dụng lối vào phía sau của EPS dành cho các dịch vụ khẩn cấp về tâm thần.
   • Có dịch vụ ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Farsi, tiếng Đại Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt.  Các ngôn ngữ khác cũng có sẵn nếu cần.

   Các Dịch Vụ Pháp Lý và Di Trú của hội Catholic Charities Hạt Santa Clara

   Các Dịch Vụ Pháp Lý và Di Trú   có quy mô rộng lớn cung cấp tư vấn và đại diện về di trú cho những người nhập cư và gia đình.

   • Hãy gọi (408) 944-0691
   • Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều

    Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động Hạt Santa Clara 

   Văn Phòng Thực Thi Tiêu Chuẩn Lao Động có thể cung cấp thông tin về quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hãy liên lạc với Văn Phòng để biết nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn cho một chương trình có thể chi trả một phần tiền lương bị mất vì COVID- 19. 

   • Hãy vào trang mạng sccfairworkplace.org
   • Có dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Phi, tiếng Cebuano

   Văn phòng luật sư Law Foundation of Silicon Valley   

   Chương trình Hỗ trợ về Gia Cư của văn phòng luật sư Law Foundation sẽ cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và đại diện cho các gia đình và người có thu nhập thấp trong Hạt Santa Clara với các vấn đề liên quan đến gia.

   • Hãy gọi (408) 280-2424
   • Qua điện thoại: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 11:30 sáng
   • Đến văn phòng: Thứ Ba, Thứ Năm, 1 giờ chiều - 4 giờ chiều
   • Có dịch vụ ngôn ngữ bằng: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt

   Giúp đỡ Pháp Lý tại Nơi Làm Việc

   • Giúp đỡ Pháp Lý tại Nơi Làm Việc cung cấp một danh sách của Các Câu Hỏi Thường Gặp về COVID-19 với các vấn đề phơi nhiễm, thất nghiệp, bị đối xử phân biệt, gia đình, an toàn, và nhiều nữa. 

   ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.