Dữ liệu và báo cáo về COVID

Santa Clara County Map

  

COVID wastewater icon

Mức độ COVID trong nước thải
Nồng độ vi rút COVID trong hệ thống nước thải của địa phương

  

COVID wastewater icon

Các trường hợp nhiễm COVID và nồng độ vi rút trong nước thải
Sự khác biệt giữa số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo và nồng độ của vi rút SARS-CoV-2 trong nước thải

  

COVID wastewater icon

Tiêm ngừa COVID
Số người tiêm ngừa COVID theo thời gian và nhân khẩu học của cư dân quận hạt đã được tiêm ngừa

  

COVID Hospitalizations icon

Nhập viện do COVID
Nhập viện liên quan đến COVID và số giường bệnh hiện có trong khu vực chăm sóc đặc biệt (Intensive Care Unit - ICU)

  

COVID wastewater icon

Các trường hợp nhiễm COVID và tử vong
Số lượng và nhân khẩu học của các trường hợp nhiễm COVID và tử vong

  

Lab-reported COVID tests icon

Xét nghiệm COVID được phòng thí nghiệm báo cáo
Số lượng xét nghiệm và tỷ lệ của kết quả dương tính

  

COVID variants icon

Các biến thể của COVID
Các biến thể được tìm thấy trong hệ thống nước thải của địa phương

  

Disease Information icon

Thông tin về bệnh tật cho cư dân Quận Hạt
Dữ liệu về bệnh cúm mùa, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), bệnh lao và các bệnh khác

  

COVID Open Data Portal icon

Cổng dữ liệu mở về COVID
Dữ liệu để tải xuống cho nghiên cứu của quý vị

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.