Novel Coronavirus (COVID-19)

Update: Agosto 2, 2021

Ang County ng Santa Clara ay nagpalabas ng bagong Kautusan sa Pangkalahatang Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar.. Mangyaring sumangguni sa dokumento sa ibaba para sa pinakabagong impormasyon:

Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Lahat ng Tao na Gumamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar Agosto 2, 2021

Lahat ng COVID-19 dashboard ng County ay lumipat sa paggamit ng U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates sa pagtatantya ng populasyon. Ang mga tantyang populasyon na ito ay mas tumpak na nagpapakita ng populasyon ng ating county at demograpiko batay sa naunang 2020 census data. Dati, ang mga dashboard natin ay gumamit ng County Population Projection ng State Department of Finance batay sa Lahi/Etnisidad at Edad .

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update tuwing Biyernes

Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​


 

Mga Mahalagang Update

Bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Lahat ng Tao na Gumamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar
Inilabas Agosto 2, 2021


 Mga Inilabas na Balita​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.