Novel Coronavirus (COVID-19)

Ang Santa Clara County ay kasalukuyang nasa ilalim ng
Orange na Antas​
Bumisita sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para sa karagdagang impormasyon

​​Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.
Para i-download ang data na nauugnay sa dashboard na nasa itaas, mangyaring bisitahin ang SCC Open Data Portal.

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update sa Lunes hanggang Biyernes lamang; bilang karagdagan, hindi magkakaroon ng update sa data ng mga pagkamatay sa mga araw ng linggo kasunod ng isang holiday.

^ Dahil sa iregular na mga isyu sa CalREDIE systema ng Estado, ang bilang ng mga bago at/o pinagsamang kaso ay maaaring magbago sa paglutas ng mga isyung ito.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​


 

Mga Pinakahuling Update

Inilipat ng Estado ang County ng Santa Clara sa Orange na Antas
Epektibo Marso 24,2021. Matuto Pa…

Plano sa Pagbabakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara
Isinumite sa Estado ng California at binago Disyembre 8.

Na-update na Patnubay sa Pagbubukod para sa COVID-19
I-download ang PDF ng na-update na patnubay sa pagbubukod sa COVID-19.


 Mga Inilabas na mga Balita​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.