Novel Coronavirus (COVID-19)

Huling update ng nilalaman: 9/5/22

Lahat ng impormasyon na inyong kailangan para Manatiling Ligtas, Manatiling Malusog, At Magpabakuna

Lahat tayo ay maaaring magtrabaho para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanatili na may kaalaman at paggawa ng mga hakbang para mapigilan na magkasakit. Higit pang matuto tungkol sa kung ano ang inyong magagawa para sa inyong sarili, inyong pamilya at inyong komunidad.

Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.Mga Inilabas na Balita​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.