Novel Coronavirus (COVID-19)

Update: Agosto 2, 2021

Ang County ng Santa Clara ay nagpalabas ng bagong Kautusan sa Pangkalahatang Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar.. Mangyaring sumangguni sa dokumento sa ibaba para sa pinakabagong impormasyon:

Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Lahat ng Tao na Gumamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar Agosto 2, 2021

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update tuwing Biyernes

Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​


 

Mga Mahalagang Update

Bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Lahat ng Tao na Gumamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar
Inilabas Agosto 2, 2021

Impormasyon at Mga Mapagkukunan para sa Mga Manlalakbay na Dumadating mula sa India | Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |
Inilabas Mayo 5, 2021

Plano sa Pagbabakuna sa COVID-19 ng County ng Santa Clara
Naisumite sa Estado ng California at binago ng Disyembre 8


 Mga Inilabas na Balita​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.