Novel Coronavirus (COVID-19)

​​Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.
Para i-download ang data na nauugnay sa dashboard na nasa itaas, mangyaring bisitahin ang SCC Open Data Portal.

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update sa Lunes hanggang Biyernes lamang; bilang karagdagan, hindi magkakaroon ng update sa data ng mga pagkamatay sa mga araw ng linggo kasunod ng isang holiday.

^ Dahil sa iregular na mga isyu sa CalREDIE systema ng Estado, ang bilang ng mga bago at/o pinagsamang kaso ay maaaring magbago sa paglutas ng mga isyung ito.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​


 

Mga Pinakahuling Update

Bago Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara
Inisyu noong Mayo 18, 2021

Impormasyon at Mga Mapagkukunan para sa Mga Manlalakbay na Dumadating mula sa India
Inisyu Mayo 5, 2021

Na-update na Patnubay sa Pagbubukod para sa COVID-19
I-download ang PDF ng na-update na patnubay sa pagbubukod sa COVID-19.


 Mga Inilabas na mga Balita​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.