Novel Coronavirus (COVID-19)

Update: Hunyo 21,2021

Ang County ng Santa Clara ay tinatanggal ang Mayo 18, 2021 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan. Mangyaring sumangguni sa dokumento sa ibaba para sa mas napapanahon na impormasyon:

Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara - Hunyo 21,2021

​​Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.
Para i-download ang data na nauugnay sa dashboard na nasa itaas, mangyaring bisitahin ang SCC Open Data Portal.

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update sa Lunes hanggang Biyernes lamang; bilang karagdagan, hindi magkakaroon ng update sa data ng mga pagkamatay sa mga araw ng linggo kasunod ng isang holiday.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​​


 

Mga Pinakahuling Update

Bago Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara
Inisyu noong Hunyo 21, 2021

Impormasyon at Mga Mapagkukunan para sa Mga Manlalakbay na Dumadating mula sa India
Inisyu Mayo 5, 2021

Na-update na Patnubay sa Pagbubukod para sa COVID-19
I-download ang PDF ng na-update na patnubay sa pagbubukod sa COVID-19.


 Mga Inilabas na mga Balita​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.