Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúng

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 21 tháng 12 năm 2022

  Nếu quý vị có xét nghiệm COVID-19 dương tính, hoặc đang có các triệu chứng, hãy sử dụng Sơ Đồ Hướng Dẫn về COVID-19 dưới đây để biết những gì cần làm:

  Sơ Đồ Hướng Dẫn về COVID-19 | Tiếng AnhTiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

  Nội dung:  Các sơ đồ này bao gồm hướng dẫn căn bản về cô lập và xét nghiệm dành cho công chúng.  Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19, có tiếp xúc với người bị nhiễm, hoặc có triệu chứng, hãy dùng các sơ đồ này để biết những gì cần làm.  Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Bản phát tay Hướng dẫn dành cho Người bị nhiễm COVID-19, Người có Tiếp xúc và Người có Triệu chứng hoặc xem dưới đây để tìm hiểu thêm.

  Home-Isolation-Quarantine-Flowchart-Isolation-vi

  Hình 1 Tôi có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, tôi phải làm gì?

  Home Isolation & Quarantine Flowchart Close Contacts

  Hình 2 Tôi có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19, tôi phải làm gì?

  Home Isolation Quarantine Flowchart Symptoms-VI

  Hình 3 Tôi bắt đầu có triệu chứng COVID-19, tôi phải làm gì?

  Hướng dẫn trên đây được đưa ra dựa theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California.  Dưới đây là tóm tắt chi tiết các hướng dẫn về COVID-19 dành cho công chúng:

  Hướng Dẫn dành cho Người bị nhiễm COVID-19, Người có Tiếp xúc, và Người có Triệu chứng | Tiếng AnhTiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt Tiếng Tagalog |

  Nội dung: Tài liệu này cung cấp cho công chúng hướng dẫn khi nào và làm thế nào để cô lập tại nhà.  Tài liệu này cũng có thêm phần hướng dẫn những việc cần làm nếu quý vị là người có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, khi nào cần xét nghiệm COVID-19 và tại sao, và những việc cần làm trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

   • Cô lập và ở nhà ít nhất 5 ngày.
   • Có thể kết thúc cô lập sau 5 ngày nếu không hề có triệu chứng hoặc đã hết triệu chứng  xét nghiệm1 thu được vào ngày thứ 5 hoặc sau đó là âm tính.
   • Nếu không thể xét nghiệm hoặc lựa chọn không lấy xét nghiệm, và không có hoặc đã hết triệu chứng, có thể kết thúc cô lập sau 10 ngày.
   • Nếu vẫn còn sốt cao, tiếp tục cô lập đến khi hết sốt.
   • Nếu các triệu chứng khác, ngoài sốt cao, vẫn chưa hết, thì tiếp tục cô lập đến khi các triệu chứng đã hết hoặc đến sau 10 ngày.
   • Mang khẩu trang vừa khít khi ở xung quanh những người khác cho đủ 10 ngày, đặc biệt là ở những khu vực bên trong nhà.

   1Khi cần xét nghiệm để kết thúc cô lập, nên dùng xét nghiệm kháng nguyên (thường được gọi là xét nghiệm nhanh) thay vì dùng xét nghiệm PCR.

   Người có Tiếp xúc Gần:

   • Hãy thông báo cho những người mà quý vị đã có tiếp xúc gần biết rằng họ có thể đã có tiếp xúc với COVID-19. Được biết rõ điều này sẽ giúp những người đã có tiếp xúc gần với quý vị đi xét nghiệm, theo dõi triệu chứng, và có thể bảo vệ cho gia đình và những người thân yêu của họ tốt hơn.

   Hãylấy xét nghiệm ngay lập tức – hãy vào trang “Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí” để tìm các địa điểm xét nghiệm miễn phí gần nhà.  Trong khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, quý vị phải ở nhà cho đến khi khỏe lại và không còn lây bệnh cho người khác.  Theo dõi kỹ các triệu chứng và đi khám nếu bệnh trở nặng, nhất là khi quý vị là người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng.  Bên cạnh đó:

   • Ởnhà, và tránh xa những người khác
   • Ngủ trong phòng riêng và sử dụng phòng tắm riêng, nếu có thể
   • Mang khẩu trang, ngay cả khi ở nhà
   • Lau chùi bề mặt đồ dùng chung thường xuyên

   Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính COVID-19, hãy tuân theo các hướng dẫn cô lập nêu trên.  Nếu quý vị có xét nghiệm âm tính COVID-19, quý vị có thể trở lại các sinh hoạt bình thường một khi quý vị không còn sốt ít nhất 24 giờ và các triệu chứng khác đã thuyên giảm. Nên tiếp tục cô lập và xét nghiệm lại trong vòng 1-2 ngày nếu quý vị có kết quả âm tính với xét nghiệm kháng nguyên, nhất là khi xét nghiệm đầu tiên được thu thập trong 1-2 ngày sau khi đã bắt đầu có triệu chứng.  Nếu các triệu chứng mới phát triển, hãy cô lập và đi xét nghiệm lại.

   • Xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng.
   • Nếu có triệu chứng, hãy xét nghiệm và ở nhà.
   • Nếu có kết quả dương tính, hãy tuân theo các hướng dẫn cô lập.
   • Hướng dẫn mang khẩu trang của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) cũng khuyến khích mạnh mẽ việc mang loại khẩu trang vừa khít khi ở xung quanh người khác cho đủ 10 ngày, đặc biệt tại các khu vực bên trong nhà và khi ở gần những người có nhiều rủi ro nhiễm bệnh COVID-19 nặng hơn.
     

   Lưu Ý:

   Người có thể có tiếp xúc nên xét nghiệm ngay càng sớm càng tốt để xác định tình trạng lây nhiễm của mình và tuân theo các hướng dẫn cô lập nêu trên nếu có xét nghiệm dương tính.

   Nếu quý vị có xét nghiệm âm tính với xét nghiệm kháng nguyên, hãy nên xét nghiệm một lần nữa 48 giờ sau đó, và xét nghiệm thêm lần nữa 48 giờ sau khi có xét nghiệm âm tính lần thứ nhì.

   Được biết sớm rằng bản thân mình đã bị nhiễm có thể giúp (a) được chữa trị sớm hơn, nếu được hướng dẫn (đặc biệt đối với những người có thể có rủi ro bị bệnh nặng), và (b) thông báo cho những người có thể có tiếp xúc với họ ("người có tiếp xúc gần") để họ cũng được giúp đỡ khi biết chính họ đã bị nhiễm.
    

   1. Tại nơi làm việc, người chủ sở làm phải tuân theo Quy Định Khẩn Cấp Tạm Thời Ngăn Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA (ETS) hoặc Quy Định về Bệnh Truyền Nhiễm qua không khí của Cal/OSHA (ATD) tại một số nơi làm việc, và nên tham vấn các quy định này để biết thêm về các yêu cầu hiện hành khác.
   2. Hướng dẫn trên đây KHÔNG áp dụng cho những người hiện đang sống và làm việc trong các môi trường có rủi ro lây nhiễm cao chẳng hạn như nhà tù và các trại tạm trú, hoặc cho người chăm sóc y tế trong các cơ sở chăm sóc y tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn về COVID-19 dành cho Nhân Viên và Cư Dân trong Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm.
   3. Học sinh từ Mẫu Giáo Chuyển Tiếp - lớp 12 nên tuân theo Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng về COVID-19 dành cho Trường học từ Mẫu Giáo-lớp 12 của CDPH.
   1. Tất cả những người có tiếp xúc gần nên đi xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng.
   2. Người có tiếp xúc gần không sống cùng nhà (cho dù đã tiêm ngừa hay chưa) nên đi xét nghiệm 3-5 này sau lần tiếp xúc cuối cùng với người bị nhiễm.
   3. Người có tiếp xúc gần sống cùng nhà (cho dù đã tiêm ngừa hay chưa) và vẫn tiếp tục có tiếp xúc nên đi xét nghiệm 2 lần:
    • 3-5 ngày sau lần tiếp xúc đầu tiên với người bị nhiễm VÀ,
    • 5 ngày sau khi người bị nhiễm đã kết thúc thời kỳ cô lập của họ.

   Nếu quý vị bắt đầu có triệu chứng thì sao

   • Nếu bắt đầu có triệu chứng COVID-19, quý vị phải cô lập và tránh xa những người khác, ngay cả khi quý vị đã cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19. Để biết thêm thông tin, hãy xem các hướng dẫn dành cho những người có triệu chứng.

   Trẻ em đang đi học (từ Mẫu giáo tới lớp 12) có xét nghiệm dương tính với COVID-19, có thể có tiếp xúc với COVID-19, hoặc có triệu chứng COVID-19 nên tuân theo Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng về COVID-19 dành cho Trường học từ Mẫu Giáo-lớp 12 của CDPH.

   Nếu quý vị đã hoàn tất thời kỳ cô lập, quý vị có thể không còn bị xem là dễ lây nhiễm nữa. Sở Y tế Công cộng không cung cấp Thư Trở Lại Sở làm hoặc Thư Xin Nghỉ Làm riêng lẻ cho nhân viên hoặc Thư Xin Nghỉ Học cho học sinh. Quý vị có thể tải xuống và in lá thư tùy theo trường hợp sau đây để làm bằng chứng rằng quý vị có thể trở lại nơi làm việc hoặc đi học nếu quý vị đạt được các tiêu chuẩn trong thư. Chủ sở làm hoặc trường học của quý vị không nên yêu cầu giấy bác sĩ.

   Cập nhật ngày 25 tháng 5 năm 2022:  Thư Trở Lại Sở làm (PDF):
   | Tiếng Anh 
   Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

   Nhân viên không còn bị xem là dễ lây nhiễm nếu họ đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ trong Thư Trở Lại Sở làm.  Hạt Santa Clara phản đối việc chủ sở làm yêu cầu phải có giấy bác sĩ để được trở lại sở làm miễn các tiêu chuẩn nêu rõ trong thư đã đạt được.

   Cập nhật ngày 17 tháng 11 năm 2022:  Thư trở lại trường học (PDF): 
   Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

   Học sinh và nhân viên trường học không còn bị xem là dễ lây nhiễm nếu họ đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ trong Thư trở lại trường học.  Để biết thêm thông tin về hướng dẫn dành cho nhân viên trường học và học sinh, hãy vào trang mạng COVID-19 và Trường học/Giáo dục và Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng về COVID-19 dành cho Trường học từ Mẫu Giáo-lớp 12 của CDPH. 

   Cho thông tin về các nguồn hỗ trợ và các quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hãy tham khảo trang Điều Hướng Các Quyền Lợi và Nghỉ Bệnh của Người Lao Động do COVID-19. Đối với các nguồn hỗ trợ về việc nghỉ bệnh do COVID-19 có trả lương bổ sung, hãy vào trang sccfairworkplace.org.

   Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm là nơi có độ lây nhiễm cao (chẳng hạn, môi trường có đông dân số), và là nơi người được phục vụ là những người có rủi ro bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hơn, bao gồm việc phải nhập viện, bị bệnh nặng và tử vong.  Môi trường này bao gồm các thể loại cơ sở chăm sóc y tế và các khu vực nhà ở đông đúc.  CDPH có những khuyến nghị khác dành cho nhân viên và cư dân trong những môi trường này mà có thể có tiếp xúc với COVID-19.

   Khẩu Trang Được Yêu Cầu cho tất cả nhân viên, khách hàng, và thành viên của công chúng trong các môi trường có rủi ro cao, bất kể về tình trạng tiêm ngừa.

   Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara ban hành một Lệnh Y Tế Yêu Cầu Sử Dụng Khẩu Trang Ở Những Môi Trường Có Rủi Ro Cao. Tất cả môi trường có rủi ro cao cần phải thi hành việc yêu cầu sử dụng khẩu trang.

   Tìm các hướng dẫn mới nhất từ CDPH bằng cách sắp thể loại tại đây.

    

    Nhân viên y tế trong các bệnh viện hoặc các cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNFs) nên tuân theo hướng dẫn cô lập, xét nghiệm, và hạn chế công việc trong  AFL 21-08. Các cơ sở điều dưỡng chuyên môn nên tuân theo hướng dẫn về quản lý các cư dân bị lây nhiễm trong AFL 22-13.

    Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng COVID-19 Tài nguyên dành cho các Nhà Cung Cấp của Quận Hạt.

    Nhân viên y tế làm việc trong các môi trường không thuộc AFL 21-08, như các môi trường chăm sóc sức khỏe dài hạn và các trung tâm chăm sóc người lớn/cao niên, có thể tuân theo các hướng dẫn được nêu ra trong AFL 21-08.

    Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng COVID-Tài nguyên dành cho các Nhà Cung Cấp của Quận Hạt.

    LƯU Ý:  Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đã ban hành các khuyến nghị dành cho các Cơ sở cung cấp Nhà tạm trú liên quan đến việc gia tăng sức chứa của Nhà tạm trú trong thời gian có các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Vui lòng đề cập đến lá thư này để được hướng dẫn thêm. 

    Nhân viên và cư dân trong các cơ sở tập trung không phải là chăm sóc sức khỏe có thể tuân thủ theo COVID-19 Hướng dẫn dành cho Công chúng.  Các môi trường này có thể bao gồm:

    • Các nơi tạm trú khẩn cấp
    • Các trung tâm làm mát và sưởi ấm
    • Các trung tâm cho người vô gia cư
    • Các trung tâm cải huấn và giam giữ địa phương

    Để biết thêm thông tin về việc phòng chống và ứng phó với COVID- 19 trong các môi trường này, hãy tham khảo Hướng dẫn của CDC về Quản lý COVID- 19 tại các Địa điểm Dịch vụ cho Người vô gia cư và tại các Cơ sở Cải huấn và Giam giữ.

    Quý vị đã nhận được một tin nhắn mà không rõ tính hợp pháp của tin nhắn đó phải không?

    Legitimate Text

    Có thể quý vị được liên lạc vì quý vị đã ở gần một người bị nhiễm COVID-19 hoặc vì quý vị có xét nghiệm dương tính. Hãy bảo vệ gia đình và bạn bè của quý vị bằng cách hồi đáp ngay lập tức. Nếu quý vị nhận được tin nhắn từ 23393, hãy trả lời tin nhắn đó. Hãy giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở California.

    Hãy xem video thông tin của CDPH và xem lại Các Câu Hỏi Thường Gặp sau đây: 

     • Chúng tôi cần quý vị điền mẫu thăm dò truy tìm tiếp xúc COVID-19.
     • Chúng tôi có thể cần thông báo với quý vị về kết quả xét nghiệm dương tính và/hoặc có thể đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
     • Chúng tôi cũng sẽ liên lạc lại qua tin nhắn để theo dõi triệu chứng xem quý vị có bị nhiễm bệnh hay không.
     • Đây là hệ thống tự động được Tiểu bang California thiết lập. Hệ thống này được sử dụng để hỗ trợ quý vị như là một trong những nỗ lực truy tìm tiếp xúc của Hạt Santa Clara.
     • Càng sớm hồi báo, quý vị sẽ càng sớm nhận được các thông tin quan trọng, tư vấn, xét nghiệm và các hỗ trợ cần có.
     • Biết được mình có thể đã có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 sẽ giúp bảo vệ bạn bè và những người thân yêu của quý vị không bị tiếp xúc hoặc bị bệnh.  Hồi đáp tin nhắn có thể tránh việc lây lan bệnh cho người xung quanh.

      
     CA Connected Logo - Keeping our families and communities healthy

      

     • Nếu nhận tin nhắn với đường dẫn từ số điện thoại 233-93, quý vị có thể an toàn bấm vào đường dẫn trong tin nhắn này. 
     • Tin nhắn dẫn quý vị vào trang mạng của Tiểu bang California gọi là California Connected tại caconnected.cdph.ca.gov.  Đây là phương pháp an toàn và bảo mật để chia sẻ thông tin với chúng tôi.

      

     Dưới đây là các màn hình chụp lại của tin nhắn quý vị có thể nhận được với yêu cầu hoàn tất bản thăm dò:

      

     CA Connected Screenshots of Phone

     Các màn hình điện thoại từ CA Connected

      

     Màn hình #1

     Nội dung: Đây là tin nhắn quý vị sẽ nhận được từ Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara.

     Xin chào ông Donald, chúng tôi từ Sở Y Tế Hạt Santa Clara muốn liên lạc với ông về một vấn đề y tế quan trọng.  Vui lòng bấm vào đường dẫn này để nhận tin nhắn được bảo mật của ông.  Thông tin của ông sẽ được giữ kín và được luật bảo mật nghiêm ngặt của California bảo vệ.  

     https://caconnected.cdph.ca.gov/?token=I2G4Z5E4H1&id=3A.

     Nos estamos comunicando con usted para compartir información importante sobre su salud. Para español, responda “2”.

      

     Màn hình #2

     Nội dung:  Sau khi bấm vào đường dẫn trong tin nhắn, đây là trang đầu tiên của bản thăm dò.  Quý vị cần điền tên họ, mã số vùng và ngày sinh vào mẫu đơn.

     Caconnected.cdph.ca.gov

     Vui lòng điền ngày sinh và mã số vùng để xác nhận danh tính

     Tên: Donald

     Mã số vùng

     Ngày sinh

     [Nút Tiếp theo]

      

     Màn hình #3

     Nội dung: A Sau khi bấm vào nút ‘tiếp theo’, quý vị sẽ sang trang kế tiếp của bản thăm dò, có thể xem chính sách bảo mật và bắt đầu trả lời các câu hỏi thăm dò.

     Caconnected.cdph.ca.gov

     Sở Y Tế Hạt Santa Clara đang có cố gắng để làm chậm lại sự lây lan của COVID-19.  Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách trả lời một vài câu hỏi quan trọng.  Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi bảo vệ chính quý vị, những người trong gia đình và cộng đồng của quý vị.  Và câu trả lời của quý vị cũng giúp chúng tôi hiểu được sự lây lan của COVID-19 trong khu vực của chúng ta.

     Chúng tôi SẼ KHÔNG hỏi Số An Sinh Xã Hội của quý vị, thu nhập. thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu, hoặc tình trạng di trú của quý vị.

     “Xem Chính Sách Bảo Mật” – giúp quý vị xem chi tiết về quyền riêng tư và việc sử dụng thông tin của quý vị.

     “Tiếp tục” – bắt đầu các câu hỏi.

     [Nút Tiếp tục]

     [Nút để xem Chính sách Bảo mật]

     • Quý vị có thể nhận được đường dẫn trên điện thoại của quý vị đến Mẫu Thăm dò, Câu hỏi thường gặp hoặc Hệ thống Theo dõi Triệu chứng. Quý vị có thể trả lời bằng từ STOP vào bất cứ lúc nào để ngưng nhận các tin nhắn.
     • Tất cả các thông tin thu thập được sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng trong mục đích y tế. Không bao giờ chúng tôi yêu cầu cho các thông tin cá nhân như Số An Sinh Xã Hội, thông tin thanh toán tiền hoặc tình trạng di trú.
     • Hãy xem trang CDPH để biết thêm thông tin.

     Quý vị có thể nhận được một tin nhắn và một cuộc gọi từ 916-262-7553 với danh xưng của người gọi là “CA COVID TEAM.”  Đây là Nhóm Hỗ Trợ COVID của Hạt Santa Clara đang muốn liên lạc với quý vị.  Quý vị có thể giúp bảo vệ gia đình và bạn bè của mình bằng cách trả lời các cuộc gọi này. Mục đích của cuộc gọi là để bảo đảm quý vị đã có tất cả những gì quý vị cần để có thể ở tại nhà một cách an toàn và tránh sự lây nhiễm cho  người khác qua tiếp xúc.

     Quyền riêng tư của quý vị là điều rất quan trọng đối với chúng tôi, và các thông tin quý vị cung cấp chỉ được Sở Y Tế sử dụng để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cộng đồng của chúng ta.  Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi số An Sinh Xã Hội, thông tin tài chánh hoặc tình trạng di trú của quý vị.

      Cô lập có nghĩa là ở nhà, không tiếp xúc với người khác, trong một khoảng thời gian nhất định để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. "Cô lập" được dùng cho người đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng và có thể lây nhiễm.

      Người phải cô lập thì nên:

      • Ở nhà
      • Tách biệt bản thân với những người khác trong nhà
      • Không cho khách đến thăm
      • Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng
      • Không nấu nướng hoặc phục vụ thức ăn cho người khác
      • Nếu quý vị không thể cô lập an toàn tại nhà, hãy gọi 211 để biết thông tin về nhà ở, thực phẩm hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác.

      Người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ được xem là có thể lây nhiễm từ 2 ngày trước khi có triệu chứng cho đến ít nhất 5 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu NẾU không còn triệu chứng VÀ kết quả xét nghiệm lại là âm tính.  Nếu vẫn còn triệu chứng vào Ngày 5 HOẶC chưa có kết quả xét nghiệm âm tính sau lần chẩn đoán đầu tiên, người này vẫn được xem là dễ lây nhiễm đến hết 10 ngày sau khi triệu chứng bắt đầu VÀ đã hết sốt ít nhất 24 giờ mà không phải dùng thuốc giảm sốt (như Tylenol hay ibuprofen) VÀ các triệu chứng khác cũng đã giảm. 

      Nếu người có xét nghiệm dương tính KHÔNG có triệu chứng, người đó được xem là dễ lây nhiễm từ 2 ngày trước khi mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên của họ được thu thập cho đến 5 ngày sau khi mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên của họ được thu thập NẾU kết quả xét nghiệm lại là âm tính. 

      Hãy xem thêm thông tin từ Hướng Dẫn Cô Lập và Cách Ly của CDPH.

      Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu bang California (CDPH) định nghĩa “Người có tiếp xúc gần” là người đã ở cùng không gian bên trong nhà với người bị nhiễm COVID-19 (chẳng hạn, trong nhà, máy bay, hoặc khu vực chờ đợi của phòng khám bệnh) trong tổng số ít nhất 15 phút hoặc nhiều hơn trong khoảng chu kỳ 24 giờ người bị bệnh được xem là dễ lây nhiễm (hãy xem Các Câu Hỏi Thường Gặp “Khi nào người bị nhiễm COVID-19 được xem là dễ lây nhiễm?”).

      Các không gian được tách biệt bởi các bức tường từ sàn đến trần nhà (ví dụ như, văn phòng, các phòng, khu vực chờ đợi, nhà vệ sinh, hoặc khu vực nghỉ giải lao hoặc ăn uống được ngăn cách bởi các bức tường từ sàn đến trần nhà) cần phải được coi là không gian riêng biệt bên trong nhà.

      Người có tiếp xúc gần bao gồm những người có cùng không gian bên trong nhà với người bị nhiễm bệnh liên tục ít nhất 15 phút hoặc nhiều hơn, cũng như những người có cùng không gian bên trong nhà ngắn hạn nhưng nhiều lần với người bị nhiễm bệnh mà tổng thời gian lên đến ít nhất 15 phút trong khoảng chu kỳ 24 giờ. Ví dụ, nếu trong vòng 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có triệu chứng hoặc có xét nghiệm dương tính, người nào có ba lần tiếp xúc với người bị nhiễm với mỗi lần 5 phút trong chu kỳ 24 giờ, đều được xem là người có tiếp xúc gần.

      Các thực thể như các văn phòng và các cơ sở y tế với khoảng không gian bên trong nhà rộng lớn hơn 400.000 feet khối trên mỗi sàn nhà cần nên tham khảo với thông tin cập nhật của CDPH về định nghĩa cho người có tiếp xúc gần cho khoảng không gian rộng lớn bên trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Lệnh của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang Ngày 14 Tháng 10, 2022.

      Hạt Santa Clara vẫn yêu cầu công chúng, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, vẫn nên đi xét nghiệm COVID-19 khi thấy mình có các triệu chứng COVID-19, khi xác nhận có tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm, và khi được Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu bang California giới thiệu. Tuy nhiên, nếu quý vị vừa mới bị nhiễm COVID-19, quý vị không còn cần phải xét nghiệm lại trong vòng 30 ngày sau khi đã nhiễm COVID-19 trừ khi thấy xuất hiện các triệu chứng mới.

      Nói chung, Quận hạt yêu cầu phải xét nghiệm 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với một trường hợp đã xác nhận nhiễm COVID-19.  Nếu quý vị vẫn tiếp tục tiếp xúc với một trường hợp nhiễm bệnh và không thể tách rời khỏi người đó, hãy tuân theo các hướng dẫn về xét nghiệm và nên đi xét nghiệm thêm vào ngày thứ 5 sau khi người bị nhiễm đã hoàn tất thời hạn cô lập của họ. 

      Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa có nghĩa là một người đã nhận tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19 cần thiết, bao gồm cả các liều hỗ trợ một khi đã đủ điều kiện. 

      Tiêm Ngừa Đầy Đủ có nghĩa là một người đã nhận loạt thuốc tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên. 

      Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn Cập Nhật Các Liều Tiêm Ngừa của quý vị từ CDC.

      Những người đang có các triệu chứng giống như của COVID-19, cho dù trước đây đã bị nhiễm COVID hay chưa, vẫn nên đi xét nghiệm.  Nếu có triệu chứng, không nên tham dự các buổi họp mặt hoặc tụ tập hoặc đến những nơi đông đúc, cho dù kết quả xét nghiệm như thế nào đi nữa.  Hãy vào trang mạng của CDPH để xem thêm thông tin.

      Hướng Dẫn về việc Đi xa và Họp mặt

      Nếu có đi xa, hãy tham khảo hướng dẫn xét nghiệm dành cho việc du lịch trong nướcdu lịch quốc tế.  Nếu có họp mặt hoặc có kế hoạch tổ chức sự kiện, hãy tham khảo Hướng Dẫn dành cho các Buổi Họp mặt của CDC.

      Để tìm các địa điểm xét nghiệm và lấy hẹn, vui lòng vào trang www.sccfreetest.org.

      Người bị nhiễm siêu vi khuẩn SARS-CoV-2 được khuyến khích hãy xét nghiệm lại để kết thúc việc cô lập đã được mô tả trong hướng dẫn cô lập. Sau khi kết thúc cô lập, những người vừa mới bị nhiễm SARS-CoV-2 KHÔNG cần xét nghiệm lại trong vòng 30 ngày sau khi đã bị nhiễm SARS-CoV-2 trừ khi họ thấy xuất hiện các triệu chứng mới.

      Nên dùng xét nghiệm kháng nguyên để kết thúc cô lập. Hãy xem hướng dẫn của CDPH để biết thêm thông tin. 

      Dành cho Nhân viên:  Vui lòng xem AFL 21-08 để biết hướng dẫn xét nghiệm dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn.  Đối với các cơ sở y tế khác, hãy xem Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Nhân Viên và Cư Dân trong các Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm.

      Nếu quý vị không có triệu chứng COVID-19, cho dù có tiếp xúc gần hay không, chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm của quý vị.  Quý vị không cần phải thực hiện các bước cô lập trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

      Nếu quý vị có triệu chứng COVID-19, và đây là những triệu chứng mới mà quý vị không thường thấy hằng ngày, quý vị có thể đã nhiễm COVID-19 và phải thực hiện Các Bước Cô Lập Tại Nhà, ngay cả khi quý vị đã cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19.

      Hai người hoặc hơn cùng bị nhiễm COVID-19 có thể an toàn cô lập trong cùng phòng hoặc cùng không gian.  Trong các môi trường tụ tập đông đúc thuộc y tế và không thuộc y tế, khi việc giới hạn về không gian không cho phép có phòng cô lập riêng cho từng người, thì việc cô lập những người bị nhiễm COVID-19 dương tính với nhau thành từng nhóm hoặc “đội” cũng là một biện pháp kiểm soát sự lây nhiễm quan trọng.

      Sở Y Tế Quận Hạt khuyến khích quý vị tuân theo hướng dẫn của CDC về việc du lịch trong nước và du lịch quốc tế.

      Cách phòng ngừa quan trọng nhất mọi người có thể thực hiện để chống lại COVID-19 là cần phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa với tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19 cần thiết.  Viên Chức Y Tế Quận Hạt thúc giục mọi người nên đi tiêm ngừa đầy đủ và tiêm thêm liều hỗ trợ khi đã đủ điều kiện, và những người chưa được tiêm ngừa nên tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp.

      Một số người có nhiều rủi ro nhiễm bệnh COVID-19 nghiêm trọng hơn những người khác.  Đặc biệt, người lớn tuổi chưa được tiêm ngừa người có các chứng bệnh tiềm ẩn lại chưa được tiêm ngừa dễ có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và cần được chăm sóc y tế đặc biệt hơn. 

      Dựa trên những gì chúng tôi hiện biết, những người chưa được tiêm ngừa sau đây có nhiều rủi ro bị bệnh nặng do COVID-19:

      • Người chưa được tiêm ngừa từ 50 tuổi trở lên
      • Người chưa được tiêm ngừa sống trong viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn
      • Người chưa được tiêm ngừa trong mọi lứa tuổi hiện có các chứng bệnh tiềm ẩn, đặc biệt nếu không được kiểm soát tốt, bao gồm:
       • Bệnh phổi mãn tính hoặc hen suyễn từ trung bình đến nặng
       • Bệnh tim nghiêm trọng
       • Hệ miễn dịch bị tổn hại
        • Có nhiều tình trạng sức khỏe làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta, bao gồm việc điều trị ung thư, hút thuốc, cấy ghép tủy xương hoặc nội tạng, hệ miễn dịch bị suy thoái, bệnh HIV hoặc AIDS không được kiểm soát, cũng như việc sử dụng quá lâu thuốc corticosteroid và các loại thuốc làm suy giảm miễn dịch khác
       • Béo phì nghiêm trọng (chỉ số khối cơ thể [BMI] từ 40 trở lên)
       • Bệnh tiểu đường
       • Bệnh thận mãn tính phải lọc máu
       • Bệnh gan
      • Những người đang mang thai chưa được tiêm ngừa.

      Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt đặc biệt kêu gọi những người chưa được tiêm ngừa có rủi ro nhiễm bệnh nặng nên ở nhà cho đến khi họ được cập nhật tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19 và đó là việc họ cần làm càng sớm càng tốt.

      Ngoài ra, hãy làm theo các hướng dẫn chung sau đây:

      • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay, và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng.
      • Tránh xa những người bị bệnh.
      • Nghỉ ngơi nhiều, uống nước nhiều, ăn thức ăn bổ dưỡng, và quan tâm đến sự căng thẳng đầu óc để giúp khả năng miễn dịch của quý vị mạnh hơn.
      • Tuân theo Các Đề Nghị của CDC về việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE).
      • Nếu quý vị chưa được tiêm ngừa đầy đủ, hãy tránh những chuyến đi không cần thiết đến bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn, viện dưỡng lão, hoặc những nơi có nhiều người dễ bị tổn thương.  Nếu quý vị cần phải đến một trong những cơ sở này, hãy cố gắng ở ngoài trời nếu được, hạn chế thời gian của quý vị ở đó, mang khăn che mặt và luôn hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên của cơ sở.

      Để biết thêm thông tin về các nhóm người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng, hãy vào trang mạng Thông Tin Về COVID-19 dành cho Các Nhóm Người Đặc Biệt của CDC.

      Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara và Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California(CDPH) khuyến khích mạnh mẽ rằng tất cả mọi người mang khẩu trang khi ở bên trong. Trong Hạt Santa Clara, quý vị cần phải mang một khẩu trang bất cứ khi nào được yêu cầu bởi CDPH về Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang hoặc Lệnh Y Tế Yêu Cầu Sử Dụng Khẩu Trang Ở Những Môi Trường Có Rủi Ro Cao của Quận Hạt.

      Nuôi con bằng sữa mẹ đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho cả trẻ sơ sinh và người mẹ.  Tuy nhiên, nếu người mẹ bị nhiễm COVID-19, rủi ro lây truyền COVID-19 từ người mẹ cho em bé rất cao.

      Quyết định có cho con bú sữa mẹ hay không là một quyết định phức tạp và riêng tư, và có nhiều cách để làm giảm rủi ro lây COVID-19 cho bé trong lúc vẫn cho bé bú sữa mẹ:

      • Người mẹ có thể lựa chọn tiếp tục cho con bú sữa mẹ trong thời kỳ dễ lây nhiễm vì COVID-19 và giảm rủi ro lây truyền cho trẻ sơ sinh bằng cách luôn mang khăn che mặt, thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ trước và sau khi cho bé bú, và nếu được, nên giảm bớt thời gian ở gần bé trong vòng 6 feet.
      • Người mẹ có thể bơm sữa và nhờ người lớn khác cầm bình sữa để cho bé bú trong thời gian người mẹ được hướng dẫn phải cô lập do COVID dương tính. Vệ sinh tay và thực hiện hướng dẫn rửa sạch các bộ phận của máy bơm, bình sữa cũng như các vật dụng vắt sữa khác sẽ giúp làm giảm rủi ro nhiều hơn nữa.
      • Một lựa chọn khác là tiếp tục bơm sữa để giữ nguồn sữa trong thời gian người mẹ bị COVID dương tính phải cô lập và nhờ một người lớn khác cho bé bú sữa bột (“vắt sữa và vất đi”).
      • Cuối cùng, người mẹ cũng có thể chọn cách ngưng cho bé bú trong thời gian cô lập do COVID-19 để giảm rủi ro lây truyền COVID-19, cho dù sau đó có thể không cho bé bú được nữa.

      Một số điều khác cần lưu ý đối với việc cho con bú khi người mẹ được chẩn đoán nhiễm COVID-19:

      • Có bằng chứng cho thấy trẻ sơ sinh và trẻ em thường bị bệnh nhẹ hơn khi nhiễm COVID-19 và có rủi ro tử vong thấp nhất so với mọi lứa tuổi.
      • KHÔNG có bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể truyền qua sữa mẹ.
      • Khẩu trang và khăn che mặt có thể giảm thiểu một cách đáng kể lượng siêu vi khuẩn người bị nhiễm bệnh thở ra.

      Hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá hoặc nhà tư vấn về việc bú sữa mẹ nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về hoàn cảnh và việc cho con bú trong thời gian nhiễm COVID-19.

      Lưu Ý: Những người đang mang thai không bị nhiễm COVID-19 cần phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19.  CDC và FDA chưa xác định đươc vấn đề an toàn nào ở người đang mang thai đã được tiêm ngừa hoặc cho con của họ, nhưng những người đang mang thai chưa được tiêm ngừa lại đặc biệt có nhiều rủi ro bị bệnh COVID-19 nghiêm trọng hơn.

      Một số biến thể có thể lây nhiễm dễ dàng hơn hoặc ít có phản ứng với việc điều trị hay thuốc tiêm ngừa hơn. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các biến thể được phát hiện trong Hạt Santa Clara tại đây.

      Cũng như với tất cả các biến thể COVID khác, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người thân là:

      1. Tiêm ngừa và tiêm thêm liều hỗ trợ;
      2. Mang khăn che mặt khi vào các khu vực bên trong nhà;
      3. Đi xét nghiệm nếu có các triệu chứng; và
      4. Ở nhà nếu bị bệnh.

      ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.