LỆNH CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ HẠT SANTA CLARA ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ TU SỬA VỀ VIỆC YÊU CẦU NHÂN VIÊN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG CÓ NHIỀU RỦI RO LÂY NHIỄM HƠN PHẢI CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG TIÊM NGỪA COVID-19

NGÀY BAN HÀNH LỆNH: Ngày 7 tháng 3 năm 2022

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 1. Bối Cảnh và Mục Đích.
  1. Lệnh này sẽ cập nhật và tu sửa Lệnh của Viên Chức Y Tế ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 (“Lệnh ngày 28 tháng 12”), trong tình hình siêu vi khuẩn SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây bệnh COVID-19, vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn cho chúng ta. Lệnh ngày 28 tháng 12 được ban hành khi có một đợt bùng phát với tốc độ tăng biến nhanh của các trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra, với bằng chứng rằng biến thể Omicron của COVID-19 lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến thể trước đây, và với sự thật rằng những người chỉ mới nhận liều tiêm ngừa đầu tiên dễ bị nhiễm loại biến thể Omicron này hơn những người đã được tiêm thêm liều hỗ trợ.
  2. Lệnh này sẽ cập nhật và tu sửa Lệnh ngày 28 tháng 12 dựa trên sự thật rằng số trường hợp nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát dẫn đến sự ra đời của Lệnh đó đã giảm xuống một cách đáng kể, và số liệu các trường hợp nhiễm đã trở lại mức không còn là mối đe dọa đáng kể đối với (1) năng suất hoạt động và sự ổn định của các bệnh viện trong Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”) và (2) những người có nhiều rủi ro bị nhiễm bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19 hơn.
  3. Bằng chứng cho thấy người đã tiêm liều hỗ trợ sẽ được tăng sức đề kháng đến mức có thể chống chọi lại tất cả các loại biến thể SARS-CoV-2 đang lan tràn. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ (CDC) và Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) khuyến khích tất cả những người đã hội đủ điều kiện nên nhận thêm liều hỗ trợ vì sau khi hoàn tất loạt tiêm ngừa đầu tiên được nhiều tháng, sức đề kháng sẽ giảm.
  4. Tiêm ngừa vẫn là nguyên tố chính trong việc phòng ngừa COVID-19 và các tổn hại có liên quan đến bệnh này. Những người chưa tiêm các liều tiêm ngừa đầu tiên và liều hỗ trợ mà họ đã đủ điều kiện để nhận sẽ dễ bị nhiễm và lây cho người khác, và dễ bị bệnh nặng hơn, phải nhập viện và tử vong.  Các thành viên cộng đồng phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa để duy trì hiệu quả bảo vệ có được nhờ tỷ lệ tiêm ngừa trong cộng đồng cao tại Quận Hạt của chúng ta.  Việc bảo đảm những người đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn được tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ ngay khi có thể là việc rất quan trọng, vì với sự xuất hiện của một biến thể COVID-19 mới, nếu một đợt bùng phát các trường hợp nhiễm xảy ra sẽ tạo rủi ro khiến hệ thống y tế bị quá tải và nhiều rủi ro khác liên quan đến COVID-19.  Những người đang làm việc trong các môi trường này (1) có thể tạo tiếp xúc cho người dễ bị tổn thương, là những người có nhiều rủi ro bị bệnh nghiêm trọng và tử vong, (2) cần được bảo vệ không bị nhiễm COVID-19 để bảo đảm có đủ nhân sự làm việc trong các môi trường cốt yếu này, và (3) trong trường hợp đó là nhà tù, trại tạm trú và viện chăm sóc dài hạn, có thể gây ra bùng phát bệnh khi có trường hợp nhiễm xảy ra.  Vì vậy khi xem xét các phương pháp ngăn ngừa sự bùng phát lây nhiễm COVID-19 trong tương lai và các nhu cầu có liên quan đến hệ thống chăm sóc y tế, việc bảo đảm tất cả những người đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn được tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ khi đủ điều kiện là việc cực kỳ quan trọng.
  5. Lệnh này yêu cầu những người đang làm việc trong Các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn phải được “tiêm ngừa đầy đủ” và tiêm thêm liều hỗ trợ khi họ hội đủ điều kiện.  Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang yêu cầu nhiều người trong số những người này phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa.[1]  Tuy nhiên, Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang không bao gồm hết tất cả những người có trách nhiệm và làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn (chẳng hạn như nhân viên cấp cứu và nhân viên quản tù).  Lệnh này sẽ giúp nâng cao mức bảo vệ do Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang đưa ra để bảo vệ cho những nhân viên và các thành viên trong cộng đồng rất dễ bị tổn thương này không bị nhiễm, bị bệnh nặng và tử vong vì COVID-19.
 2. Định Nghĩa. Vì mục đích của Lệnh này, hãy áp dụng các định nghĩa sau đây:
  1. Một người sẽ được xem là “tiêm ngừa đầy đủ” sau khi đã tiêm các loạt thuốc tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên do Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Liên Bang chấp thuận (thường là một hay hai liều) được 2 tuần, kể cả đó là khi được phép sử dụng khẩn cấp. Thí dụ, kể từ ngày ban hành Lệnh này, một người được xem là "tiêm ngừa đầy đủ" sau khi tiêm liều thứ hai của thuốc tiêm ngừa COVID-19 hiệu Pfizer hoặc Moderna ít nhất hai tuần hoặc hai tuần sau khi tiêm 1 liều thuốc tiêm ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson.
  2. “Cập Nhật” có nghĩa là người đó không chỉ “tiêm ngừa đầy đủ” mà còn phải tiêm thêm liều hỗ trợ đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Liên Bang chấp thuận nếu hội đủ điều kiện, trong vòng 15 ngày từ ngày đầu tiên họ hội đủ điều kiện. Nếu một người có đủ chứng cứ bị nhiễm COVID-19 sau khi đã “tiêm ngừa đầy đủ” nhưng trước khi được tiêm thêm liều hỗ trợ mà họ đã đủ điều kiện để nhận, ho có thể phải chờ đến tối đa 90 ngày sau ngày bắt đầu bị nhiễm COVID-19 để tiêm liều hỗ trợ.
  3. “Doanh Nghiệp” bao gồm các tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận, hoặc giáo dục, cho dù đó là một tập đoàn, cơ quan, công ty có đối tác, hoặc công ty do cá nhân sở hữu, và không cần biết đến đặc tính của dịch vụ, trách nhiệm hoạt động, hoặc có cấu trúc theo cơ sở hay tập đoàn. Để rõ nghĩa hơn, “doanh nghiệp” cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục có dịch vụ hoặc trách nhiệm hoạt động theo hợp đồng với một tổ chức chính phủ.
  4. “Nhân viên” là những người có trách nhiệm làm việc tại sở làm sau đây: người làm công; người làm việc theo hợp đồng và người phụ việc theo hợp đồng (chẳng hạn như những người giao hàng hoặc người có trách nhiệm phục vụ tại sở làm); người làm việc theo hợp đồng có tính cách độc lập; người bán hàng; tình nguyện viên và sinh viên thực tập; và những người khác thường xuyên có mặt tại sở làm theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ.
  5. “Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn” là môi trường làm việc có không gian chung hoặc có khoảng cách gần với người có nhiều rủi ro nhiễm bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong vì COVID do tuổi tác cao hoặc có bệnh trạng, cũng như các môi trường tụ tập đông đúc, là nơi dễ xảy ra bùng phát bệnh.  Vì mục đích của Lệnh này, các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn là những khu vực thuộc các cơ sở sau đây, là nơi có không gian chung hoặc gần gũi với bệnh nhân, khách hàng, hoặc những người dễ bị tổn thương:
   1. các cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở chăm sóc người lớn tuổi ban ngày, và cơ sở chăm sóc người bị mất trí nhớ;
   2. các cơ sở chăm sóc y tế (chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ, trung tâm lọc máu, v.v.), là nơi chăm sóc bệnh nhân, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu;
   3. trại giam và các cơ sở cải huấn khác; và
   4. các trại tạm trú tập thể.
  Vì mục đích của Lệnh này, những nhân viên không thường xuyên ở hoặc được giao trách nhiệm làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn, nhưng trong quá trình thực hiện trách nhiệm của họ, có thể phải đi vào hoặc làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn, ngay cả khi không liên tục hoặc không thường xuyên hoặc chỉ trong thời gian ngắn, vẫn được xem là làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn.
 3. Yêu Cầu Tiêm Ngừa COVID-19 Đối Với Nhân Viên Trong Những Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn.
  1. Yêu cầu Tất cả Nhân viên trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn Tiêm Thêm Liều Hỗ Trợ Khi Đủ Điều Kiện. Tất cả cách doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bảo đảm rằng tất cả nhân viên trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn đã “tiêm ngừa đầy đủ” cũng phải được Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19 của họ.  Các nhân viên không tuân theo tiểu mục này có thể không được tiếp tục làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn sau ngày 1 tháng 2 năm 2022, trừ phi họ đã được cho phép miễn tiêm ngừa theo từng trường hợp cá thể với lý do sức khỏe hoặc tôn giáo và phải tuân theo các yêu cầu tối thiểu trong tiểu mục (c) dưới đây.
  2. Yêu cầu Tất cả Nhân viên trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn phải được Tiêm ngừa. Không được trễ hơn ngày 24 tháng 1 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bảo đảm rằng nhân viên nào chưa “tiêm ngừa đầy đủ” kể từ ngày Lệnh ngày 28 tháng 12 có hiệu lực và nhân viên trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn phải được tiêm liều đầu tiên của một loại thuốc tiêm ngừa COVID-19.  Kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2022, tất cả những nhân viên được nhắc đến trong tiểu mục này phải được “tiêm ngừa đầy đủ.”  Nhân viên nào không tuân theo tiểu mục này sẽ không được tiếp tục làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn sau ngày 1 tháng 2 năm 2022 và ngày 21 tháng 3 năm 2022, theo thứ tự nhắc đến, trừ phi họ được cho phép miễn tiêm ngừa theo từng trường hợp cá thể với lý do sức khỏe hoặc tôn giáo và phải tuân theo các yêu cầu tối thiểu trong tiểu mục (c) dưới đây.  Để rõ nghĩa hơn, một khi nhân viên đã được “tiêm ngừa đầy đủ” theo tiểu mục này, họ sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu trong tiểu mục (a) để được Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa (ví dụ, tiêm liều hỗ trợ khi đủ điều kiện).
  3. Yêu cầu dành cho Nhân viên được phép Miễn tiêm ngừa. Không có điều nào trong Lệnh này nhằm hạn chế quyền hạn theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ trong việc chấp nhận yêu cầu của nhân viên xin miễn tiêm ngừa vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo, nhất quán với các luật lệ hiện hành, và việc tạo các điều kiện thuận lợi hợp lý cho nhân viên.  Đối với một số ít những nhân viên được hợp pháp miễn tiêm ngừa đó, chủ sở làm nên bảo đảm việc tuân thủ với các yêu cầu thay đổi việc làm một cách hợp lý.
    

   Tuy nhiên, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bắt buộc nhân viên nào không Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa và được nhắc đến trong tiểu mục (a) hoặc (b) phải ít nhất tuân theo các biện pháp an toàn y tế công cộng sau đây: (1) xét nghiệm COVID-19 ít nhất mỗi tuần một lần – và ít nhất hai lần một tuần cho nhân viên làm việc trong các bệnh viện chăm sóc cấp tính tổng quát, các cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, các cơ sở y tế trung cấp và nhà tù – nên dùng loại xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên; và (2) mang khẩu trang phẩu thuật hoặc loại mặt nạ chống độc loại tốt, chẳng hạn như mặt nạ KN95, KF94, or N95, vào mọi lúc khi ở trong cơ sở (hoặc trong trường hợp nhân viên y tế tuyến đầu phải mang khẩu trang mọi lúc khi đang chăm sóc bệnh nhân).

   Vì có các rủi ro nhiễm COVID-19 cho những nhân viên được miễn tiêm ngừa không Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa, doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ phải cung cấp theo yêu cầu cho những nhân viên đó, mặt nạ chống độc vừa khít N95 loại không có lỗ thoát hơi và thường xuyên nhắc nhở nhân viên đó mang loại mặt nạ này mọi lúc khi làm việc với bệnh nhân, cư dân, khách hàng, hoặc người bị giam giữ.

   Thường xuyên xét nghiệm và mang khăn che mặt theo quy định trong tiểu mục này không phải là biện pháp bảo vệ y tế hữu hiệu bằng việc Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19; theo đó, những biện pháp này chỉ là yêu cầu an toàn tối thiểu dành cho nhân viên làm việc trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn được miễn tiêm ngừa.  Doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên yêu cầu những nhân viên này thực hiện thêm các biện pháp an toàn khác.  Thí dụ, doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ có thể xem xét một số yếu tố sau đây để quyết định các biện pháp an toàn phù hợp cho nhân viên được miễn tiêm ngừa, bao gồm nhưng không giới hạn:

   1. Nhân viên có tạo rủi ro lây nhiễm COVID-19 cho người khác hay không khi họ bắt buộc phải có tiếp xúc (bao gồm cả trong trường hợp khẩn cấp) với những nhân viên khác hoặc với người không rõ tình trạng tiêm ngừa, người chưa đủ điều kiện được tiêm ngừa, hoặc người thuộc nhóm người dễ bị tổn thương (ví dụ: người già, người bị giam giữ, và bệnh nhân cần chăm sóc cấp tính);
   2. Hiện có loại xét nghiệm cũng như tần số xét nghiệm nào dành cho nhân viên cũng như liệu doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ có khả năng cung cấp xét nghiệm cho nhân viên hay không, không dựa vào những nguồn y tế công cộng, và khả năng theo dõi các xét nghiệm cần thiết;
   3. Doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ có thể bảo đảm việc tuân thủ yêu cầu mang khẩu trang mỗi khi nhân viên ở xung quanh người khác tại nơi làm việc hay không; và
   4. Việc đề nghị thay đổi công việc có tạo một gánh nặng quá mức hay không, do quá tốn kém, xâm phạm quyền lợi trong công việc của những nhân viên khác, tạo nguy hại về an toàn tại nơi làm việc, giảm hiệu suất làm việc, hoặc đòi hỏi các nhân viên khác phải làm thêm nhiều hơn phần công việc có nhiều rủi ro hoặc nặng nhọc của họ.
   Không có điều nào trong Lệnh này nhằm hạn chế quyền hạn theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ trong việc quyết định không thể sắp xếp sự thay đổi việc làm hợp lý cho người nhân viên đã được miễn tiêm ngừa và phải loại trừ người nhân viên đó ra khỏi Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn.
  4. Yêu cầu Lưu giữ Hồ sơ.  Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ được đề cập đến trong Mục này phải lưu giữ hồ sơ với các thông tin sau đây cho nhân viên của họ, bao gồm người làm công, tình nguyên viên hoặc người làm việc theo hợp đồng có tính cách độc lập: (1) tên họ đầy đủ và ngày sinh; (2) hãng sản xuất thuốc tiêm ngừa; and (3) ngày tiêm ngừa (cho tất cả các liều đã tiêm).  Không có điều nào trong tiểu mục này nhằm ngăn cản chủ sở làm trong việc đòi hỏi thêm thông tin hoặc chứng từ để xác minh tình trạng tiêm ngừa, trong phạm vi luật pháp cho phép.

  5. Hợp tác với người có Thẩm quyền về Y tế Công cộng.  Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ được đề cập đến trong Mục này phải hợp tác với các yêu cầu của Sở Y Tế Công Cộng về hồ sơ, tài liệu, hoặc các thông tin khác có liên quan đến việc doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ tuân thủ các yêu cầu của Lệnh này.  Sự hợp tác này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc xác định tất cả các công việc hoặc chức vụ trong tổ chức và việc nêu rõ: (1) công việc hoặc chức vụ đó có phải tuân theo quy định tiêm ngừa trong Mục này hay không, (2) làm thế nào doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ quyết định được công việc hoặc chức vụ nào phải tuân theo quy định tiêm ngừa trong Mục này, và (3) làm thế nào doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ bảo đảm việc hoàn toàn tuân thủ quy định tiêm ngừa đặt ra trong Mục này.  Phải nộp lại các phản hồi đầy đủ về các yêu cầu này cho Sở Y Tế Công Cộng ngay khi được yêu cầu, và trong mọi trường hợp, trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu đó.

 4. Các Đề nghị từ Viên Chức Y Tế.  Viên Chức Y Tế kêu gọi tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ và mọi người tuân theo các đề nghị đặt ra sau đây:
  1. Tất cả những người đã hội đủ điều kiện hãy đi tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 ngay, càng sớm càng tốt.

  2. Doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên thực thi các yêu cầu bắt buộc tiêm ngừa cho mọi nhân viên cần được Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa, ngoại trừ các trường hợp miễn trừ có giới hạn theo quy định của pháp luật. 

  3. Doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên bắt buộc tất cả nhân viên chưa Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa phải thường xuyên xét nghiệm COVID-19 theo các đề nghị hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang.  Người có các triệu chứng COVID-19, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, phải đi xét nghiệm ngay lập tức.

  4. Các doanh nghiệp đang phục vụ công chúng, đặc biệt những doanh nghiệp có hoạt động mà khách hàng phải tháo khăn che mặt (chẳng hạn như nhà hàng và quán bar), nên yêu cầu khách hàng Cập Nhật tình trạng tiêm ngừa và xuất trình bằng chứng Cập Nhật đó trước khi được vào bên trong.

 5. Ứng dụng.  Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác trong Quận Hạt bắt buộc phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh này.  Để rõ nghĩa hơn, những ai hiện không cư ngụ trong Quận Hạt phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh khi họ có mặt trong Quận Hạt.  Các tổ chức chính phủ phải tuân thủ các quy định của Lệnh áp dụng cho doanh nghiệp, trừ phi có hướng dẫn cụ thể khác từ Viên Chức Y Tế.
 6. Trách nhiệm phải Tuân theo Lệnh Nghiêm ngặt hơn.  Khi có sự mâu thuẫn giữa Lệnh này và các lệnh do Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, Thống Đốc, hoặc một cơ quan Tiểu bang (chẳng hạn như Bộ Y Tế và An Toàn Nghề Nghiệp của Tiểu Bang California (Cal/OSHA)) ban hành có liên quan đến đại dịch COVID-19, hãy tuân theo các điều lệ có nhiều hạn chế nhất. Để rõ nghĩa hơn, tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ các Lệnh Tiểu Bang, các hướng dẫn bắt buộc do Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California ban hành, các lệnh bắt buộc của Thống Đốc hoặc một cơ quan Tiểu bang, hoặc các điều khoản bắt buộc khác theo luật Tiểu bang trong phạm vi các điều khoản đó nghiêm ngặt hơn các điều khoản trong Lệnh này.  Nhất quán với Bộ luật An Toàn và Sức Khỏe California phần 131080 và Hướng Dẫn về Thực Hành Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm ở California của Viên Chức Y Tế, trừ phi Viên Chức Y Tế Tiểu Bang ban hành lệnh trực tiếp dành cho Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng một điều khoản trong Lệnh này cấu thành mối đe dọa cho y tế công cộng, các biện pháp có nhiều hạn chế hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và tuân theo trong Quận Hạt này.  Ngoài ra, trong phạm vi mâu thuẫn xảy ra giữa hướng dẫn liên ban và Lệnh này, hãy tuân theo Lệnh này.
 7. Trách nhiệm phải Tuân theo Chỉ thị của Viên Chức Y Tế và Hướng dẫn Bắt buộc của Tiểu Bang.  Ngoài việc tuân thủ các điều khoản trong lệnh này, tất cả các cá nhân và tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ, phải tuân theo các chỉ thị hiện hành do Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành và các hướng dẫn bắt buộc hiện hành do Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California ban hành.  Trong trường hợp các điều khoản từ chỉ thị của Viên Chức Y Tế Quận Hạt và hướng dẫn của Viên Chức Y tế Tiểu Bang có mâu thuẫn, hãy tuân theo các điều khoản có nhiều hạn chế hơn.

 8. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn phần 101029 và Sắc lệnh Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 và tiếp theo, Viên Chức Y Tế yêu cầu Cảnh Sát Trưởng của Quận Hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên cảnh sát bảo đảm sự tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ tạo nên mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, gây phiền toái cho công chúng và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. Lệnh này cũng phải lệ thuộc vào cơ quan thực thi dân sự được thành lập bởi Sắc lệnh Khẩn cấp số NS-9.291.
 9. Ngày có Hiệu lực. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 8 tháng 3, 2022.  Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực đến khi được Viên Chức Y Tế hủy bỏ, thay thế hoặc tu sửa trên văn bản.  Lệnh ngày 28 tháng 12 sẽ được Lệnh này thay thế kể từ ngày có hiệu lực. 
 10. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được: (1) in sẵn tại Trung Tâm Hành Chánh Quận Hạt tọa lạc tại at 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng lên trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt (sccgov.org); và (3) cung cấp cho cư dân nào trong cộng đồng có yêu cầu nhận được một bản sao của Lệnh này.
 11. Khả năng tách rời. Nếu có điều khoản nào trong Lệnh này hoặc ứng dụng của nó không hợp lệ cho một người hoặc một hoàn cảnh nào, phần còn lại của Lệnh, bao gồm các ứng dụng của phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh khác, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục với hiệu lực đầy đủ. Để được như vậy, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.


[1] Hãy xem Lệnh của Viên Chức Y tế Tiểu Bang ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc Yêu Cầu Tiêm Ngừa cho Nhân Viên tại các Cơ Sở Chăm Sóc Người Lớn và Nhân viên Chăm sóc Trực Tiếp (vừa mới được cập nhật ngày 22 tháng 2 năm 2022), thể tìm thấy tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Adult-Care-Facilities-and-Direct-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx;  Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc Yêu Cầu Tiêm Ngừa cho Nhân viên y tế tại các Cơ Sở Cải Huấn Địa Phương và Tiểu Bang và các Trại Giam (vừa mới được cập nhật ngày 22 tháng 2 năm 2022), thể tìm thấy tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Correctional-Facilities-and-Detention-Centers-Health-Care-Worker-Vaccination-Order.aspx;  Lệnh của Viên Chức Y tế Tiểu Bang ban hành ngày 5 tháng 8 năm 2021 về việc Yêu Cầu Tiêm Ngừa cho Nhân Viên Y Tế (vừa mới được cập nhật ngày 22 tháng 2 năm 2022), thể tìm thấy tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.