Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Sau Khi Được CDC Phê Chuẩn, Hạt Santa Clara Sẽ Bắt Đầu Tiêm Ngừa Covid-19 Cho Trẻ Em Dưới 5 Tuổi Kể Từ Ngày Thứ Ba, 21 Tháng 6
News Releases (Vietnamese) Giới Chức Y Tế Vùng Vịnh Khuyên Công Chúng Nên Đề Phòng Vì Mức Độ Lây Nhiễm COVID Đang Tăng Nhanh
News Releases (Vietnamese) Với Số Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Đang Tăng, Giới Chức Y Tế Hạt Santa Clara Nhắc Nhở Công Chúng: Đại Dịch Chưa Chấm Dứt
News Releases (Vietnamese) Yêu Cầu Bắt Buộc Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà Của Hạt Santa Clara Sẽ Được Chuyển Thành Khuyến Khích Vào Ngày 2 Tháng 3
News Releases (Vietnamese) Tuyên Bố của Hạt Santa Clara Về Phán Quyết Của Tòa Án Cho Phép Thi Hành Án Lệnh Dân Sự Đối Với Nhà Nguyện Calvary San Jose
News Releases (Vietnamese) Giới Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thông Báo Số Bình Quân 7 Ngày Các Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Mới Đã Giảm Dưới Mức 550 Trường Hợp Mỗi Ngày
News Releases (Vietnamese) Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thông Báo sẽ Giữ Nguyên Lệnh Địa Phương Yêu Cầu Mang Khăn Che Mặt tại các Khu Vực Bên Trong Nhà và Cho Biết các Tiêu Chuẩn Cần Có để Gỡ Bỏ Lệnh này
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Phân Phối Có Giới Hạn Thêm Các Bộ Tự Xét Nghiệm COVID-19 Kháng Nguyên Vào Thứ Hai
News Releases (Vietnamese) Bắt Đầu Thứ Sáu Tuần Này, Hạt Santa Clara Sẽ Cho Ghi Danh Để Phân Phối Có Giới Hạn Một Số Các Bộ Tự Xét Nghiệm COVID-19 Kháng Nguyên Tại Nhà
News Releases (Vietnamese) Sở Y Tế Hạt Santa Clara Đưa Ra Hướng Dẫn Để Biết Khi Nào Cần Xét Nghiệm COVID-19

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.