Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Giới Chức Lãnh Đạo Hạt Santa Clara Lo Ngại Vì Nhu Cầu Tiêm Phòng COVID-19 Sút Giảm, Kêu Gọi Công Chúng Tiếp Tục Đi Chủng Ngừa
News Releases (Vietnamese) Hệ Thống Y Tế Quận Hạt Thông Báo “Tuần Lễ Không Cần Hẹn Trước” Để Tiêm Ngừa COVID-19 Từ Ngày 27 Tháng Tư Đến Ngày 2 Tháng Năm
News Releases (Vietnamese) Tuyên Bố Của Hạt Santa Clara Về Số Liệu Tiêm Ngừa Được Cập Nhật
News Releases (Vietnamese) Tuyên Bố Chung Của Giới Chức Y Tế Vùng Vịnh Về Sự An Toàn Khi Tiêm Ngừa Với Thuốc Johnson & Johnson
News Releases (Vietnamese) Thêm Một Cột Mốc Cho COVID-19: Một Triệu Cư Dân Hạt Santa Clara Đã Được Tiêm Ngừa Ít Nhất Một Liều
News Releases (Vietnamese) Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara có thêm hàng ngàn cuộc hẹn tiêm ngừa tại nhiều địa điểm
News Releases (Vietnamese) Quận Hạt Có Thêm Hàng Ngàn Hẹn Mới Và Mở Rộng Điều Kiện Tiêm Ngừa Cho Tất Cả Những Ai Từ 16 Tuổi Trở Lên
News Releases (Vietnamese) Trong khi các biến thể COVID-19 tăng lên thì việc xét nghiệm càng quan trọng hơn giúp theo dõi thành quả kềm chế Đại dịch tại địa phương
News Releases (Vietnamese) Các Trường Hợp Nhiễm Biến Thể COVID-19 Tiếp Tục Gia Tăng Trong Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Công Nhân Nông Nghiệp Hoàn Tất Tiêm Phòng Nhờ Vào Hợp Tác Giữa Hạt Santa Clara, Trang Trại Monterey Mushrooms, Công Đoàn United Farm Workers và Tổ Chức UFW Foundation

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.