Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thâu Hồi Các Lệnh Y Tế
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Chuẩn Bị Cho Tiêm Liều Hỗ Trợ Lưỡng Trị COVID-19 Sau Khi Nhận Được Thuốc
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Tuyên Bố Hiện Đang Có Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 Novavax Vừa Được Phê Chuẩn
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara sẽ Tiêm Ngừa với Thuốc tiêm ngừa COVID-19 Mới Novavax đã được Phê Duyệt một khi số liệu thuốc được giao đến
News Releases (Vietnamese) Sau Khi Được CDC Phê Chuẩn, Hạt Santa Clara Sẽ Bắt Đầu Tiêm Ngừa Covid-19 Cho Trẻ Em Dưới 5 Tuổi Kể Từ Ngày Thứ Ba, 21 Tháng 6
News Releases (Vietnamese) Giới Chức Y Tế Vùng Vịnh Khuyên Công Chúng Nên Đề Phòng Vì Mức Độ Lây Nhiễm COVID Đang Tăng Nhanh
News Releases (Vietnamese) Với Số Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Đang Tăng, Giới Chức Y Tế Hạt Santa Clara Nhắc Nhở Công Chúng: Đại Dịch Chưa Chấm Dứt
News Releases (Vietnamese) Yêu Cầu Bắt Buộc Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà Của Hạt Santa Clara Sẽ Được Chuyển Thành Khuyến Khích Vào Ngày 2 Tháng 3
News Releases (Vietnamese) Tuyên Bố của Hạt Santa Clara Về Phán Quyết Của Tòa Án Cho Phép Thi Hành Án Lệnh Dân Sự Đối Với Nhà Nguyện Calvary San Jose
News Releases (Vietnamese) Giới Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thông Báo Số Bình Quân 7 Ngày Các Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Mới Đã Giảm Dưới Mức 550 Trường Hợp Mỗi Ngày

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.