Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Viên Chức Y Tế Công Cộng Các Hạt Contra Costa, Santa Clara, và San Francisco Kêu Gọi Chủ Nhân Các Sở Làm Hãy Xem Xét Việc Yêu Cầu Nhân Viên Tiêm Ngừa Để Giúp Cho Nơi Làm Việc Được An Toàn Chống Lại Dịch COVID-19
News Releases (Vietnamese) Các Quận Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, và thành phố Berkeley Khuyến Khích Mọi Người Mang Khăn Che Mặt Trong Các Khu Vực Bên Trong Nhà Để Ngăn Ngừa Sự Lây Lan Đang Tăng Nhanh Của Dịch COVID-19  
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Chỉnh Đổi Lại Tiêu Chuẩn Xác Nhận Các Trường Hợp Tử Vong Do COVID-19
News Releases (Vietnamese) Lệnh Y Tế Ban Hành Ngày 18 Tháng Năm Của Quận Hạt Được Bãi Bỏ Dựa Vào Quy Định Mới Về COVID-19 Tại Nơi Làm Việc Của Cal/OSHA Và Việc Tiêm Ngừa Rộng Rãi
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Đạt Mức Quan Trọng 80% của Cột Mốc Tiêm Ngừa COVID-19 
News Releases (Vietnamese) Quận Hạt Thông Báo Các Giải Xổ Số Tiêm Ngừa COVID-19
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara và Đội Bóng Bầu Dục 49ers của San Francisco Thông Báo Đóng Cửa Địa Điểm Tiêm Ngừa Hàng Loạt tại Sân Vận Động Levi.
News Releases (Vietnamese) Tiêm Ngừa COVID-19: Có Các Địa Điểm Không Cần Hẹn Trước Trên Toàn Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Các địa điểm tiêm ngừa Covid-19 miễn phí không cần hẹn trước trong khắp Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Các Viên chức Y tế Vùng Vịnh Ủng hộ việc Trường học Hoàn toàn Mở cửa Dạy học Trực tiếp vào Mùa thu này

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.