Các Thông Cáo Báo Chí​

Xin lưu ý: Trang mạng này chứa đựng các bản tin liên quan đến COVID-19 của Sở  Y tế Công cộng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 2 năm 2023. Để xem các thông tin mới liên quan đến COVID-19 hoặc các thông tin mới về các chủ đề khác, xin vui lòng truy cập trang mạng Public Health Department Newsroom.

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Các địa điểm tiêm ngừa và xét nghiệm COVID-19 công cộng sẽ đóng cửa tháng này
News Releases (Vietnamese) Sau Khi Đã Tiêm Thành Công 1.9 Triệu Liều Thuốc Ngừa COVID-19 Cho Cư Dân, Hạt Santa Clara Sẽ Đóng Cửa Các Địa Điểm Tiêm Ngừa Hàng Loạt Vào Ngày 28 Tháng Hai
News Releases (Vietnamese) Trong Bối Cảnh Có Nhiều Siêu Vi Khuẩn Các Bệnh Hô Hấp Đang Hoành Hành Trong Cộng Đồng, 12 Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Khuyến Khích Mọi Người Áp Dụng Các Biện Pháp Giúp Giữ Gìn Sức Khỏe Trong Kỳ Nghỉ Lễ Này
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Hiện Cho Trẻ Em Từ 6 Tháng Đến 5 Tuổi Được Lấy Hẹn Tiêm Liều Hỗ Trợ Lưỡng Trị Chống COVID-19
News Releases (Vietnamese) Các Địa Điểm Thoát Nước Thải Từ Bốn Ống Cống Cho Thấy Mức Lây Nhiễm COVID-19 Đang Tăng Cao Trong Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Hiện Đang Cho Hẹn Tiêm Ngừa Liều Hỗ Trợ COVID-19 Lưỡng Trị Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi 
News Releases (Vietnamese) Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thâu Hồi Các Lệnh Y Tế
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Chuẩn Bị Cho Tiêm Liều Hỗ Trợ Lưỡng Trị COVID-19 Sau Khi Nhận Được Thuốc
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Tuyên Bố Hiện Đang Có Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 Novavax Vừa Được Phê Chuẩn
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara sẽ Tiêm Ngừa với Thuốc tiêm ngừa COVID-19 Mới Novavax đã được Phê Duyệt một khi số liệu thuốc được giao đến

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.