Hạt Santa Clara sẽ Tiêm Ngừa với Thuốc tiêm ngừa COVID-19 Mới Novavax đã được Phê Duyệt một khi số liệu thuốc được giao đến

 

TIN KHẨN
Ngày 20 tháng 7 năm 2022
 

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California –  Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã phê duyệt cho việc sử dụng Novavax, thuốc tiêm ngừa COVID-19 vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, và Hạt Santa Clara sẽ bắt đầu tiến trình để nhận thuốc tiêm ngừa.

Thuốc Novavax sẽ trở thành một sự lựa chọn khả thi dùng cho các đợt tiêm ngừa đầu tiên dành cho những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên trong Hạt Santa Clara, nhưng sẽ chưa phải là một lựa chọn cho liều hỗ trợ vào thời điểm này dựa trên sự phê chuẩn của cơ quan FDA.  

Không như các loại thuốc tiêm ngừa Pfizer và Moderna hiện đang có được sử dụng bằng phương pháp tiếp cận dựa trên mRNA để phát triển khả năng miễn dịch, Novavax sử dụng công nghệ dựa trên phương pháp protein truyền thống. Cả hai phương pháp đều rất an toàn và hữu hiệu trong việc phòng chống bệnh tật nghiêm trọng và tử vong gây ra bởi COVID-19.

Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara Valley phát biểu: “Thêm thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax vào trong kho là có thêm một lựa chọn khả thi khác để giúp cá nhân, bạn bè, gia đình, và công chúng nói chung bảo vệ chống lại căn bệnh nghiêm trọng gây ra do COVID-19. Một khi Quận Hạt tiếp nhận và phân phối thuốc đến các địa điểm tiêm ngừa của chúng ta, việc tiêm ngừa sẽ có thể bắt đầu.” 

Thuốc được phê chuẩn mới Novavax có thể được cất giữ trong tủ lạnh theo tiêu chuẩn với nhiệt độ giữa 36 đến 46 độ Fahrenheit.  Thuốc cũng có thể dùng như là một sự thay thế cho những người thuộc tỷ lệ nhỏ họ không thể tiêm đợt tiêm ngừa đầu tiên với thuốc mRNA do đã có bệnh trạng bị dị ứng thuốc.

Số trường hợp nhiễm COVID-19 vẫn còn ở mức độ cao trong Hạt Santa Clara và số liệu hiện tại này không kể những trường hợp có kết quả dương tính COVID-19 qua các xét nghiệm kháng nguyên tại nhà.  Mực nước thải vẫn còn cao hơn đáng kể so với đợt triều cường ở Delta vào thời điểm này vào mùa hè năm rồi. Thêm vào đó, vẫn còn có từ 6 đến 9 trường hợp tử vong hằng tuần vì COVID-19 trong Quận Hạt.

Mọi người được khuyến khích tham khảo với bác sĩ gia đình về tiêm ngừa COVID-19 của đợt tiêm ngừa đầu tiên hoặc tiêm liều hỗ trợ. Những người không có bác sĩ gia đình hoặc có khó khăn lấy hẹn có thể vào trang mạng www.sccfreevax.org để làm hẹn tiêm ngừa.
 

# # #

Theo dõi tin tức cập nhật qua Twitter: @HealthySCC
Trang mạng của Quận Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Y Tế Cộng Đồng Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.