Hạt Santa Clara Tuyên Bố Hiện Đang Có Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 Novavax Vừa Được Phê Chuẩn

TIN KHẨN 
Ngày 2 tháng 8 năm 2022
 

Hạt SANTA CLARA, Tiểu bang California – Hạt Santa Clara tuyên bố hôm nay rằng Quận Hạt đã tiếp nhận thuốc tiêm ngừa COVID-19 mới - Novavax - và sẽ bắt đầu cho tiêm ngừa tại tất cả các địa điểm tiêm ngừa của Hệ thống Y Tế trong Quận Hạt vào ngày Thứ ba ngày 2 tháng 8.

Không giống như các loại thuốc Pfizer và Moderna hiện đang có được sử dụng bằng phương pháp tiếp cận dựa trên mRNA để phát triển khả năng miễn dịch, Novavax sử dụng công nghệ dựa trên phương pháp chất đạm (protein) truyền thống. Cả hai loại thuốc này đều rất an toàn và hữu hiệu trong việc phòng chống bệnh tật nghiêm trọng và tử vong gây ra bởi COVID-19.

Cũng như với các loại thuốc tiêm ngừa trước là Pfizer và Moderna, thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax sẽ được tiêm 2 liều cách nhau từ 3-8 tuần. Thuốc tiêm ngừa được phê chuẩn bởi cơ quan CDC mới đây là một lựa chọn khả thi cho đợt tiêm ngừa đầu tiên dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên trong Hạt Santa Clara. Cơ quan FDA đã không phê duyệt thuốc tiêm ngừa được dùng như là liều hỗ trợ. Thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax có thể được dùng như là một thay thế cho những người ở vào một tỷ lệ rất nhỏ không thể tiêm được loại thuốc mRNA là do đã từng bị dị ứng với thuốc.

Thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax không có chứa các chất bảo quản, cao su, kim loại, thuốc kháng sinh, và các mô như tế bào của thai nhi bị bỏ, gelatin (gelatine là một thành phần thực phẩm trong mỡ, không màu, không hương vị, thường có nguồn gốc từ collagen lấy từ các bộ phận cơ thể động vật), hoặc bất kỳ chất liệu nào từ động vật, hoặc chất đạm từ thực phẩm như trứng hoặc các sản phẩm từ trứng, gluten (là một loại chất đạm, tìm thấy tự nhiên trong một số loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen), đậu phộng, hạt cây, các sản phẩm từ hạt, hoặc bất kỳ sản phẩm phụ nào từ hạt. 

Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara Valley tuyên bố: “Quận Hạt đã tiếp nhận được đợt đầu của thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax và thuốc hiện được dành cho những người hội đủ điều kiện. Tăng cường thêm thuốc tiêm ngừa COVID-19 Novavax vào trong danh sách sẽ cho thêm một lựa chọn khác để hỗ trợ chúng ta trong việc tiếp cận đến các cư dân trong Hạt Santa Clara vẫn còn chưa tiêm ngừa.”

Mọi người đều được khuyến khích tham khảo với bác sĩ gia đình của họ về việc tiêm ngừa COVID-19 Novavax cho đợt tiêm ngừa đầu tiên.  Những người không có bác sĩ gia đình hoặc gặp khó khăn để lấy hẹn có thể vào trang mạng www.sccfreevax.org để làm hẹn tiêm ngừa.

# # # 

Theo dõi tin tức cập nhật qua Twitter: @HealthySCC
Trang mạng của Quận Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Y Tế Cộng Đồng Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.