Hạt Santa Clara Chuẩn Bị Cho Tiêm Liều Hỗ Trợ Lưỡng Trị COVID-19 Sau Khi Nhận Được Thuốc

TIN KHẨN
Ngày 2 tháng 9 năm 2022

Quận hạt Santa Clara, California. – Hôm nay Hạt Santa Clara cho biết các địa điểm tiêm ngừa hàng loạt và các trung tâm y tế địa phương đã sẵn sàng để tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị mới của Moderna và Pfizer sau khi nhận được thuốc. Chúng tôi dự đoán loạt thuốc sẽ không được giao cho đến vào tuần tới và việc tiêm ngừa không thể bắt đầu sớm hơn ngày Thứ Tư, 7 tháng 9.

Quận hạt Santa Clara sẽ tuân thủ theo các khuyến nghị của Liên Bang và sẽ không còn tiếp tục sử dụng loại thuốc tiêm ngừa hỗ trợ COVID-19 nguyên thủy cho những ai hội đủ điều kiện cho liều tiêm ngừa lưỡng trị. Không có sự thay đổi nào trong việc tiêm ngừa hỗ trợ COVID-19 cho nhóm tuổi từ 5-11.  Quận hạt đang chờ các hướng dẫn chính thức cập nhật về thời gian tối ưu để tiếp nhận các liều thuốc tiêm ngừa hỗ trợ trong các tình huống khác nhau.

Cả 2 loại thuốc tiêm ngừa đều có tính cách “lưỡng trị” và sẽ bảo vệ được nhiều hơn để chống lại COVID-19 bằng cách nhắm vào chủng siêu vi khuẩn ban đầu cũng như biến thể BA.5 của Omicron hiện đang nổi trội.  Người từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm liều hỗ trợ Pfizer chống Omicron và người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm liều hỗ trợ của Moderna.

Biến thể Omicron xuất hiện lần đầu tại Hoa Kỳ vào mùa Thu năm 2021 và trở thành biến thể nổi trội tại Hoa Kỳ vào giữa tháng 12 năm 2021. Các biến chủng phụ BA.4 và BA.5 của COVID-19 xuất hiện tại Hoa Kỳ vào mùa Xuân năm 2022.

Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara tuyển bố “Thuốc hỗ trợ lưỡng trị này là một bổ sung đáng hoan nghênh cho kho vũ khí phòng thủ chống COVID-19. Siêu vi khuẩn tiếp tục tự tái tạo và chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh việc đối phó với các thuốc tiêm ngừa được cập nhật. Với các thuốc hỗ trợ được cập nhật này, chúng ta sẽ vững vàng hơn trong việc bảo vệ chính bản thân, cộng đồng, và cứu sống được nhiều người.”

Có được liều hỗ trợ mới nhất này có thể là một yếu tố quan trọng để làm giảm mức độ lây nhiễm trong cộng đồng chống lại biến thể nổi trội mới.

Bác sĩ Jennifer Tong, Viên Chức Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara Valley Medical Center cho biết “Hạt Santa Clara cam kết sẽ nhanh chóng sẵn sàng tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng là thuốc ngừa này sẽ làm giảm bớt việc lây nhiểm cũng như các tác hại có thể xảy ra khi có các đợt bùng phát vào mùa Thu và mùa Đông.”

Tất cả mọi người được khuyến khích hãy tham khảo với bác sĩ gia đình về việc tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị chống Omicron. Những ai không có bác sĩ gia đình hoặc có khó khăn để lấy hẹn tiêm ngừa có thể vào trang www.sccfreevax.org để lấy hẹn.


# # #


Theo dõi tin tức cập nhật của chúng tôi qua Twitter: @HealthySCC
Trang nhà của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.