Nakahanda na ang County ng Santa Clara na Mag-umpisang Magbigay ng Bivalent COVID-19 Booster sa Sandaling Dumating ang mga Suplay

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS 
Setyembre 2, 2022

SANTA CLARA COUNTY, Calif. – Nag-anunsiyo ngayon ang County ng Santa Clara na ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa masa at mga lokasyon na klinika ay nakahanda nang magbigay ng updated na Moderna at Pfizer bivalent COVID-19 boosters sa sandaling dumating ang mga suplay. Ang unang makabuluhan na shipment ng bivalent COVID-19 na mga bakuna ay hindi inaasahan na maihahatid hanggang sa susunod na linggo na may mga bagong appointment na pagbabakuna na magaganap nang hindi mas maaga kaysa sa Miyerkules, Setyembre 7.

Ang County ng Santa Clara ay susunod sa mga pederal na rekomendasyon at hindi na magbibigay ng orihinal na COVID-19 booster sa mga kwalipikado sa bivalent booster. Walang mga pagbabago sa COVID-19 booster shot para sa mga 5 – 11 taong gulang na grupo ng edad. Naghihintay ang County ng patnubay tungkol sa pinakamainam na panahon na makatanggap ng updated na booster shot sa ilalim ng iba’t ibang mga senaryo. 

Parehong mga bakuna ay “bivalent” at magbibigay ng mataas na antas ng depensa laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagtutok sa orihinal na katangian ng novel coronavirus pati na rin ang kasalukuyang nangingibabaw na Omicron BA.5 variant. Ang Pfizer Omicron booster ay available para sa mga taong nasa edad na 12 at pataas, at ang Moderna booster ay available sa mga indibidwal na nasa edad na 18 at pataas. 

Ang Omicron variant ay unang nakita sa United States sa taglagas ng 2021 at naging nangingibabaw na variant sa U.S sa kalagitnaan ng Disyembre 2021. Ang mga kasunod na BA.4 at BA.5 variant ng COVID-19 ay nakita sa United States sa Tagsibol ng 2022.

“Itong bagong bivalent booster ay karagdagan sa ating arsenal na depensa laban sa COVID-19. Ang virus ay nagpapatuloy na muling nililikha ang sarili at dapat tayong magpatuloy na ayusin ang ating tugon ng may updated na mga bakuna,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Public Health Department Director para sa County ng Santa Clara. “Sa pagdaragdag ng mga updated na boosters na ito, nasa mas malakas na posisyon tayo para protektahan ang ating mga sarili at ang ating mga komunidad at magligtas ng mga buhay.” 

Ang availability ng pinakabagong booster ay maaaring kritikal na bagay na mahalaga sa pagpapababa ng mga antas ng pagkakahawa ng komunidad laban sa nangingibabaw na variant ngayon.

“Ang County ng Santa Clara ay nakatuon sa mabilis na paggawa ng bivalent na mga bakuna na kaagad available sa ating komunidad,” sabi ni Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer para sa Santa Clara Valley Medical Center. “Inaasahan natin na ito ang magpapabagal ng pagkakahawa at mapahupa ang pinsala na maaaring dumating sa kasagsagan ng taglagas at taglamig.” 

Hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa inyong primary physician tungkol sa pagtanggap ng bakuna na bivalent Omicron booster. Ang mga walang primary healthcare provider o nagkakaroon ng kahirapan na makahanap ng appointment ay maaaring pumunta sa www.sccfreevax.org para sa appointment.


# # # 


Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth


 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.