Sau Khi Được CDC Phê Chuẩn, Hạt Santa Clara Sẽ Bắt Đầu Tiêm Ngừa Covid-19 Cho Trẻ Em Dưới 5 Tuổi Kể Từ Ngày Thứ Ba, 21 Tháng 6

TIN KHẨN
Ngày 17 tháng 6 năm 2022 

Lịch Hẹn Tiêm Ngừa Sẽ Bắt Đầu Vào Tuần Tới

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California – Hạt Santa Clara sẽ bắt đầu cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi tiêm ngừa kể từ ngày Thứ Ba, 21 tháng 6, trong trường hợp Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh sẽ đưa ra phê duyệt tối hậu và số thuốc tiêm ngừa cũng được gởi đến đúng theo dự định.

Ủy Ban Cố Vấn về Tiêm Ngừa của CDC dự tính sẽ duyệt xét thuốc tiêm ngừa cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi vào các phiên họp hôm nay và ngày mai, sau khi Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm FDA phê duyệt vào đầu tuần này. Theo kế hoạch, Quận Hạt sẽ nhận được lô thuốc tiêm ngừa đầu tiên được bào chế đặc biệt dành cho trẻ nhỏ vào Thứ Hai 20 tháng 6, và sẽ phân phối đến các địa điểm được chỉ định.

Các gia đình có thể lấy hẹn tiêm ngừa COVID-19 cho lứa tuổi này qua trang mạng www.sccfreevax.org. Các đường dẫn giúp tìm các địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt cũng như các cơ sở chăm sóc y tế và các hiệu thuốc tây. Sẽ không có lịch hẹn tiêm ngừa qua mạng cho đến khi có đầy đủ thuốc tiêm ngừa, mà chúng tôi dự đoán là sớm nhất cũng phải đến chiều ngày 20 tháng 6.

Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc của Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara tuyên bố: “Chúng tôi biết các gia đình đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Đây sẽ là giai đoạn cuối cùng để tất cả mọi người, trong mọi lứa tuổi, đều được tiêm ngừa. Chúng tôi cũng biết là có nhiều gia đình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được đã có thuốc tiêm ngừa giúp con em càng được an toàn càng tốt.”

Có khoảng 100.000 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hiện sống trong Hạt Santa Clara. Ngoài số thuốc tiêm ngừa của Tiểu Bang California và Cơ quan Quản lý Nguồn Hỗ Trợ và Dịch Vụ Y Tế Liên Bang gởi đến cho Quận Hạt, các tổ chức có mặt tại nhiều địa phận, như Kaiser Permanente và Palo Alto Medical Foundation, sẽ nhận được các liều thuốc trực tiếp từ các nguồn cung ứng của chính phủ.

Bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara Valley tuyên bố: “Chúng tôi cảm thấy rất khích lệ với số liều thuốc dự đoán sẽ nhận được vào đợt phân phối sơ khởi, vì sẽ giúp có được sự bắt đầu thật tuyệt vời cho nhóm tuổi rất nhỏ này. Các nhân viên của chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận thuốc, và chỉ còn chờ sự chuẩn thuận của cơ quan CDC là sẽ tiêm ngừa cho các em.”

Do các quy định dành cho các dược sĩ trong việc tiêm ngừa cho lứa tuổi này, có nhiều nhà thuốc hiện đang tham gia trong chương trình tiêm ngừa của quận hạt có thể không được tiêm ngừa cho trẻ nhỏ. 

Ngoài những địa điểm tiêm ngừa hiện có qua trang mạng  www.sccfreevax.org, sẽ có một địa điểm mới do quận hạt điều hành được mở ra tại Mountain View vào tuần tới.
 

# # #

Theo dõi cập nhật trên trang Twitter: @HealthySCC
Trang mang Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.