Hạt Santa Clara Hiện Đang Cho Hẹn Tiêm Ngừa Liều Hỗ Trợ COVID-19 Lưỡng Trị Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi 

TIN KHẨN
Ngày 17 tháng 10 năm 2022

Có Gần 12% Đã Được Tiêm Liều Hỗ Trợ Lưỡng Trị Dành Cho Mọi Cư Dân Hội Đủ Điều Kiện


HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California –Hạt Santa Clara đã bắt đầu cho lấy hẹn tiêm ngừa liều hỗ trợ lưỡng trị chống COVID-19 cho các trẻ em từ 5-11 tuổi tại các địa điểm tiêm ngừa hàng loạt và các cơ sở y tế địa phương. 

Theo cơ quan CDC thì các thanh thiếu niên có thể tiêm liều hỗ trợ mới chống Omicron này hai tháng ngày sau khi đã tiêm xong loạt tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên hoặc sau liều hỗ trợ chống COVID-19 sau cùng. 

Chúng tôi cũng nhắc nhở mọi người hãy liên lạc với các nơi cung cấp dịch vụ y tế hoặc các hiệu thuốc tây tại địa phương để lấy hẹn. Nếu không có bác sĩ hoặc gặp khó khăn để lấy hẹn thì quý vị có thể vào trang mạng www.sccfreevax.org.

Các Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng khuyến khích mọi người từ 5 tuổi trở lên hãy đi tiêm liều hỗ trợ COVID-19 lưỡng trị, thường được biết đến như là liều hỗ trợ chống Omicron. Hiện nay, chỉ có dưới 12% cư dân Quận Hạt hội đủ điều kiện đã tiêm liều hỗ trợ được cập nhật này. 

Bác sĩ  Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara tuyên bố “COVID-19 đã có những đợt bùng phát vào 2 mùa đông trước đây, nên mọi người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông năm nay.  Chúng tôi cũng khuyến khích người đã hội đủ điều kiện cho liều hỗ trợ lưỡng trị hãy đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt. Đây là tầng lớp bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất chống lại COVID-19.”

Liều tiêm ngừa lưỡng trị sẽ giúp chống lại COVID-19 nhiều hơn bằng cách nhắm vào dòng siêu vi khuẩn gốc của coronavirus mới cũng như biến thể nổi trội BA.5 hiện nay của Omicron. Mọi tầng lớp phòng thủ đều có thể cho thấy tầm quan trọng trong khi các biến chủng khác của Omicron đang nhanh chóng lây lan ở các vùng khác tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, chính quyền Biden gần đây đã mở rộng tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 về y tế công cộng trong trường hợp có đợt đột biến vào mùa đông.  

Điều quan trọng cần nhớ là hiệu quả của thuốc tiêm ngừa giảm bớt với thời gian và  cập nhật tình trạng tiêm ngừa cũng bao gồm cả tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị mới này. 

Bác sĩ Jennifer Tong Viên Chức Phó Giám Đốc Y Tế của trung Tâm for Santa Clara Valley Medical Center cho biết “Hiện nay rất dễ dàng để lấy hẹn tiêm ngừa và điều này sẽ bảo vệ được cho chính quý vị và gia đình nhiều hơn nữa khi bước vào mùa lễ.”

Tất cả cư dân California làm việc trong những hãng xưởng có ít nhất 26 nhân viên sẽ hội đủ điều kiện được nghỉ bệnh có trả lương khi đi tiêm ngừa hoặc khi có người thân trong gia đình đi tiêm ngừa.  Chương trình này sẽ kéo dài đến cuối năm 2022.

# # #

Vài nét về Hạt Santa Clara, California
Chính quyền Hạt Santa Clara phục vụ 1.9 triệu cư dân đa dạng và đa văn hóa trong Hạt Santa Clara, California, đông đảo hơn 14 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Quận Hạt cung cấp các dịch vụ quan trọng cho cư dân, bao gồm bảo vệ sức khỏe, quản lý môi trường, dịch vụ y tế qua hệ thống Y Tế Hạt Santa Clara, dịch vụ bảo vệ trẻ em và người lớn không thể tự túc, ngăn ngừa và nghiên cứu giải pháp cho tình trạng vô gia cư, đường sá, dịch vụ công viên, thư viện, ứng phó khi có thảm họa xảy ra, bảo vệ các cộng đồng thiểu số và người bị đe dọa, tiếp xúc được với một hệ thống tư pháp công bằng và nhiều phúc lợi xã hội khác. 

 

Hãy theo dõi cập nhật trên trang Twitter của chúng tôi: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.