Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thâu Hồi Các Lệnh Y Tế

TIN KHẨN
Ngày 12 Tháng 9 năm 2022

Việc Mang Khẩu Trang Vẫn Tiếp Tục Được Yêu Cầu ở Những Nơi Có Rủi Ro Cao; Viên Chức Y Tế Khuyến Cáo Tiếp Tục Cảnh Giác Với COVID-19, bao gồm Tiêm ngừa, Cập nhật Liều hỗ trợ, và Sử dụng Khẩu trang khi ở Bên Trong

Hạt Santa Clara, California – Trong bối cảnh việc tiêm ngừa tiếp tục được phổ biến rộng rãi và sự xét nghiệm COVID-19 đang hiện có trong cộng đồng chúng ta, Bác sĩ Sara Cody, Viên chức Y tế và là Giám đốc Sở Y tế Công Cộng Hạt Santa Clara, đã tuyên bố việc thâu hồi một số các lệnh y tế của địa phương còn sót lại liên quan đến COVID-19.  

Các lệnh y tế còn sót lại này đã nhắm vào các điều khoản được yêu cầu (1) nhân viên làm việc trong các môi trường có rủi ro cao (như chăm sóc sức khỏe, các cơ sở chăm sóc sức khỏe lâu dài, nhà tạm trú, và nhà tù) phải tiêm ngừa hoặc có giấy chấp thuận được miễn; (2) các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn phải cung cấp xét nghiệm COVID-19; và (3) nhân viên trong môi trường chăm sóc sức khỏe phải chích ngừa cúm hoặc mang khẩu trang.  Lệnh Y tế mới đưa ra một yêu cầu cho địa phương —tương tự như yêu cầu của Tiểu bang—cho việc mang khẩu trang ở các địa điểm có rủi ro cao.  

Bác sĩ Cody đã phát biểu: “Mặc dù chúng ta đã thâu hồi một số lớn các lệnh y tế vào Tháng ba 2021, việc làm ngày hôm nay gỡ bỏ các lệnh y tế giới hạn bắt buộc còn lại của địa phương.  COVID-19 vẫn còn là mối đe dọa đáng ngại của cộng đồng, tôi khuyến khích mọi người nên tiếp tục bảo vệ lẫn nhau và những người dễ bị tổn thương trong chúng ta bằng cách mang khẩu trang và cập nhật việc tiêm ngừa với các liều hỗ trợ lưỡng trị mới.”

Lệnh của ngày hôm nay gồm các khuyến cáo quan trọng của Viên chức Y tế để tiếp tục giữ an toàn cho cộng đồng từ COVID-19: (1) mọi người nên tiêm ngừa và duy trì cập nhật với liều hỗ trợ được đề nghị gần đây nhất, bao gồm liều hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 mới; (2) mọi người nên dùng khẩu trang khi ở bên trong và xung quanh những người khác; (3) các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên tiếp tục thi hành vấn đề yêu cầu tiêm ngừa bắt buộc cho các nhân viên của họ; và (4) mọi người, bất kể tình trạng tiêm ngừa, nên lấy xét nghiệm ngay tức thời và tránh tiếp xúc với những người khác nếu có các triệu chứng của COVID-19.

# # #

Vài nét về Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara 
Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đặt trọng tâm trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua giáo dục, thúc đẩy các lối sống lành mạnh, ngăn ngừa bệnh tật và thương tích, và nâng cao chính sách y tế vững chắc.
Để biết thêm làm thế nào Sở Y Tế Công Cộng phục vụ mọi người đang sinh sống, làm việc, học và sinh hoạt trong Hạt Santa Clara, vui lòng vào trang mạng của chúng tôi tại: www.sccphd.org.

Theo dõi tin tức cập nhật qua Twitter: @HealthySCC
Trang mạng của Quận Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Y Tế Cộng Đồng Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.