Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Pinapawalang-Bisa ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County ang mga Kautusan sa Pangkalusugan
News Releases (Tagalog) Nakahanda na ang County ng Santa Clara na Mag-umpisang Magbigay ng Bivalent COVID-19 Booster sa Sandaling Dumating ang mga Suplay
News Releases (Tagalog) Nag-anunsiyo ang County ng Santa Clara ng Pagkakaroon ng Bagong Naaprubahan na Bakuna sa Novavax COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang Bagong Naaprubahan na Novavax na Bakuna sa COVID-19 ay Ibibigay sa Santa Clara County sa Sandaling Dumating ang mga Suplay
News Releases (Tagalog) Kasunod ng Pag-apruba ng CDC, ang County ng Santa Clara ay Magsisimula ng mga Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga Batang Hindi pa 5 Taong Gulang Magsisimula sa Martes, Hunyo 21
News Releases (Tagalog) Hinihimok ng mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ang Publiko na Mag-ingat habang Tumataas ang Antas ng COVID
News Releases (Tagalog) Sa Pagtaas ng mga Kaso ng COVID-19, Ipinapaalala ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara sa Publiko: Hindi pa Tapos ang Pandemya
News Releases (Tagalog) Ang Pangkalahatang Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ng Santa Clara County ay Lilipat sa isang Rekomendasyon sa Marso 2
News Releases (Tagalog) Pahayag ng County ng Santa Clara Hinggil sa Pasya ng Korte na Nagpapahintulot na Matuloy ang Civil Enforcement Action Laban sa Calvary Chapel San Jose
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo na ang 7-Araw na Rolling Average ay nasa ilalim ng 550 para sa mga Bagong Kaso ng COVID-19

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.