Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Mga Pinuno sa Santa Clara County ay Nababahala sa Pagbagsak ng Demand para sa Bakuna sa COVID-19, Hinihimok ang Publiko na Ipagpatuloy ang Pagbabakuna
News Releases (Tagalog) Inanunsyo ng County Health System ang “Drop-In Week” para sa Pagbabakuna sa COVID-19 simula sa Abril 27 hanggang Mayo 2
News Releases (Tagalog) Pahayag ng County ng Santa Clara Hinggil sa Naupdate na Data ng Pagbabakuna
News Releases (Tagalog) Magkasamang Pahayag ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area sa Ligtas na Pamimigay ng Johnson & Johnson na Bakuna
News Releases (Tagalog) Isang Mahalagang Yugto ang Naabot laban sa COVID-19: Isang Milyong Unang Dosis ng Bakuna ay Naipamigay na sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang Health System ng County ng Santa Clara ay Nagpalabas ng Libu-libong mga Karagdagang Appointment sa Bakuna sa Maraming Lokasyon
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nakatanggap ng Mas Maraming Supply ng Bakuna sa COVID-19, Magbubukas ng Kwalipikasyon sa Lahat ng mga Indibidwal na may Edad 16 o Mas Matanda
News Releases (Tagalog) Sa Pagdami ng mga Variant ng COVID-19, ang Pagpapasuri ay Mahalaga para Masubaybayan ang Pag-unlad ng Lugar sa Pagpigil ng Pandemya
News Releases (Tagalog) Ang mga Kumpirmadong Kaso ng mga Variant ng COVID-19 ay Patuloy na Dumadami sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang mga Agrikultural na Manggagawa ay Nakumpleto na ang Bakuna sa Pamamagitan ng Pagsasama ng County ng Santa Clara, Monterey Mushrooms, United Farm Workers at UFW Foundation

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.