Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Contra Costa, Santa Clara, at San Francisco County ay Naghihikayat sa mga Employer na Isaalang-alang na Mangailangan ng Pagbabakuna ng Empleyado para Itaguyod ang pagiging Ligtas sa COVID sa Lugar Trabaho
News Releases (Tagalog) Ang mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley ay Nagrekomenda ng Pagmamaskara sa Loob para sa Lahat bilang Pag-iingat Laban sa Pagdami ng Pagkalat ng COVID-19
News Releases (Tagalog) Pinagbuti ng County ng Santa Clara ang mga Pamantayan para sa Pagkakakilanlan ng mga Namatay sa COVID-19
News Releases (Tagalog) Tinatanggal ang Mayo 18 na Kautusan sa Pangkalusugan ng County Dahil sa mga Bagong Regulasyon sa Lugar ng Trabaho sa COVID-19 ng Cal/OSHA at ang Laganap na Pagbabakuna
News Releases (Tagalog) Inabot ng County ng Santa Clara ang Mahalagang Yugto na 80% na Pagbabakuna sa COVID-19
News Releases (Tagalog) Nag-anunsyo ang County ng mga Raffle para sa Pagbabakuna sa COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara at San Francisco 49ers ay Nag-anunsyo ng Dahan-dahang Pagtigil ng Operasyon ng Lokasyon ng Maramihang Pagbabakuna sa Levi’s® Stadium
News Releases (Tagalog) Mga Bakuna sa COVID-19: Drop-In Availability sa buong Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Libre, Mga Drop-In na Klinika ng Pagbabakuna ay Inaalok sa buong Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Sinusuportahan ng mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ang Buong Personal na Pag-aaral sa Paaralan sa Taglagas

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.