Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Hinihimok ng mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ang Publiko na Mag-ingat habang Tumataas ang Antas ng COVID
News Releases (Tagalog) Sa Pagtaas ng mga Kaso ng COVID-19, Ipinapaalala ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara sa Publiko: Hindi pa Tapos ang Pandemya
News Releases (Tagalog) Ang Pangkalahatang Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ng Santa Clara County ay Lilipat sa isang Rekomendasyon sa Marso 2
News Releases (Tagalog) Pahayag ng County ng Santa Clara Hinggil sa Pasya ng Korte na Nagpapahintulot na Matuloy ang Civil Enforcement Action Laban sa Calvary Chapel San Jose
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo na ang 7-Araw na Rolling Average ay nasa ilalim ng 550 para sa mga Bagong Kaso ng COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang Public Health Officials ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo na ang mga Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar sa Lokal ay Mananatiling Ipinapatupad at Nagbigay ng Updated na Pamantayan para sa Pagtanggal ng mga Ito
News Releases (Tagalog) Nag-aalok ang County ng Santa Clara ng Karagdagang Limitadong Libre na At-Home COVID-19 Antigen Tests sa Lunes
News Releases (Tagalog) Nag-aalok ang County ng Santa Clara ng Limitadong Libre na At-Home COVID-19 Antigen Tests sa pamamagitan ng Sign-ups Simula sa Biyernes
News Releases (Tagalog) Ang Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay Nag-aalok ng Patnubay upang Pinakamahusay na Gamitin ang mga Opsyon sa Pagpapasuri sa COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang Kautusan sa Pangkalusugan ay Nangangailangan ng Pinakabagong Pagbabakuna para sa Lahat ng Manggagawa sa mga Partikular na Lokasyon na may Mas Mataas na Panganib sa Santa Clara County

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.