Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Nakatanggap ng Halos 100,000 na mga Bakuna para sa COVID-19 ang mga Healthcare Provider sa Santa Clara County at Ibinibigay sa mga Tauhan sa Healthcare sa Buong County
News Releases (Tagalog) Mga Lider sa South County: Manatili sa Bahay at Magligtas ng mga Buhay
News Releases (Tagalog) Ang COVID-19 ay Inaasahang Ikatlong Sanhi ng Kamatayan sa mga residente ng Santa Clara County sa 2020
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay Kumilos para Maipatupad ang Bagong Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado, Hindi na Naghintay na Umabot sa Krisis ang mga Lokal na Ospital para Kumilos
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nag-uulat ng Makabuluhang Pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa mga Lokasyon na May Maraming Tao, Kabilang ang mga Homeless Shelter at mga Pasilidad ng Long-Term Care
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nag-anunsyo ng Pagsusumite ng Plano sa Bakuna sa Estado ng California, Mga Paglilinaw sa Mahigpit na Pagkuwarantina Pagkatapos Bumiyahe sa Gitna ng Lalong Pagtaas ng mga Na-oospital
News Releases (Tagalog) Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo ng mga Pagbabago sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan sa Gitna ng Lalong Pagtaas ng mga Kaso at Na-oospital
News Releases (Tagalog) Mga Lider ng Komunidad ay Tumugon sa Lalong Pagtaas ng mga Kaso ng COVID-19 sa Komunidad ng mga Latino sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang mga Lider ng County ay Naghihikayat ng Pagbabantay, Striktong Pagsunod sa mga Kautusan sa Pangkalusugan sa Gitna ng mga Bagong Pagtaas ng Bilang ng mga Kaso at mga Na-oospital sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang Business Compliance Unit sa COVID-19 ng County ng Santa Clara ay Nagtitiyak sa Pinakaligtas na Pagshoshopping sa Thanksgiving/Black Friday weekend na may Karagdagang Inspeksiyon at Pag-alis ng Grace Period para sa mga Multa

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.