Trường Hợp Nhiễm Biến Thể Omicron Đầu Tiên Đã Được Phát Hiện Trong Hạt Santa Clara; Các Viên Chức Y Tế Nhấn Mạnh Tầm Quan Trọng Của Liều Hỗ Trợ 

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 10 tháng 12 năm 2021

Hạt Santa Clara hiện đang tiêm liều hỗ trợ cho người 16-17 tuổi.  

HẠT SANTA CLARA, CALIFORNIA. – Hôm Thứ Năm, ngày 9 tháng 12, Hạt Santa Clara đã nhận được báo cáo đầu tiên về một cư dân trong quận hạt nhiễm biến thể omicron của COVID-19.  Người này hiện đang tự cô lập và tuy đã được tiêm ngừa đầy đủ nhưng chưa tiêm liều hỗ trợ; người này vừa mới trở về sau một chuyến du lịch nội địa bên ngoài tiểu bang. 

Các viên chức y tế cũng đã dự đoán việc biến thể omicron sẽ được phát hiện tại địa phương, vì vậy báo cáo này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Thông tin này, đến cùng lúc với số trường hợp nhiễm tăng cao trong Quận Hạt, Vùng Vịnh và khắp tiểu bang, là lời nhắc nhở cư dân nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ, để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.  Với sự phê duyệt của CDC vào hôm Thứ Năm, Quận Hạt đã bắt đầu làm hẹn tiêm liều hỗ trợ cho người từ 16 tuổi trở lên.

Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara cho biết: “Mặc dù hiện nay có rất nhiều điều chúng ta còn chưa biết về biến thể này, chúng tôi tha thiết khuyến khích việc tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ nếu quý vị còn chưa làm điều này để được bảo vệ ngừa Omicron. Tuy đây là một biến thể mới, nhưng chúng ta đã biết rõ cần phải làm gì.  Phải tiếp tục tất cả các tầng lớp bảo vệ: Tiêm ngừa, tiêm liều hỗ trợ, mang khăn che mặt, làm thông thoáng, giữ khoảng cách an toàn, và thường xuyên xét nghiệm.”

Bác sĩ Marty Fenstersheib, Viên Chức Tiêm Ngừa COVID-19 Hạt Santa Clara cho biết: “Thông điệp chính hiện nay là tầm quan trọng của liều hỗ trợ – vì tiêm ngừa hai liều đầu tiên vẫn chưa đủ.  Các liều hỗ trợ đã được chứng minh có thể bảo vệ thêm rất nhiều trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 nghiêm trọng.”

Ngoài việc tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ, mang khăn che mặt, xét nghiệm, và giữ khoảng cách an toàn vẫn là các phương cách phòng bị tốt nhất chống lại COVID-19. Các Viên Chức cũng lưu ý rằng trong mùa lễ sắp đến, mọi người nên cẩn thận đề phòng các rủi ro nhiễm bệnh. 

Nếu cần đi xa hoặc họp mặt trong mùa lễ:

  • Hãy xét nghiệm trước khi đi xa, khi trở về và xét nghiệm lại sau 3-5 ngày.
  • Yêu cầu mọi người từ 5 tuổi trở lên đi tiêm ngừa COVID.
  • Yêu cầu mọi người từ 16 tuổi trở lên đi tiêm liều hỗ trợ.
  • Hãy mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà hoặc khi có đông người. Mang các loại khẩu trang dùng trong y tế và chỉnh sửa khăn cho vừa khít với khuôn mặt của mình là những việc rất quan trọng
  • Giữ cho việc tụ tập giới hạn trong các nhóm nhỏ và trong thời gian ngắn. Hãy chỉ tụ họp với gia đình thân thiết mà thôi.
  • Tụ họp ngoài trời an toàn hơn bên trong nhà.
  • Hãy cẩn thận khi đến gần người lớn tuổi hoặc người có hệ thống miễn dịch bị suy yếu và hãy tính đến việc xét nghiệm COVID-19 trước khi gặp gỡ với họ.

Phụ huynh của trẻ nhỏ và người chưa tiêm ngừa nên áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được đề nghị. Hãy tránh việc tụ tập đông đảo. Luôn mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà tại những nơi công cộng và những nơi đông người ngoài trời (ngoại trừ trường hợp dưới 2 tuổi).

Các địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt đang cho hẹn trên trang mạng www.sccfreevax.org. Quận Hạt hiện có đầy đủ các loại thuốc ngừa của Pfizer, Moderna, và Johnson & Johnson. Ngoài ra, hãy hỏi thăm các phòng mạch bác sĩ và các hiệu thuốc, nhiều nơi cũng có cho tiêm ngừa COVID-19, kể cả liều hỗ trợ (xem trang mạng http://myturn.ca.gov).

Tiêm ngừa trong khắp Quận Hạt hoàn toàn miễn phí cho công chúng, không cần có bảo hiểm, và cũng không có đòi hỏi về tình trạng di trú.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.