Unang Kaso ng Omicron Variant ay Natuklasan sa Santa Clara County; Muling Binigyan-diin ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ang Kahalagahan ng mga Booster Shot 

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
December 10, 2021

Ang County ng Santa Clara ay Nagbibigay Ngayon ng mga Booster Shot para sa Nasa Edad 16-17

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Noong Huwebes, Disyembre 9, nakatanggap ang County ng Santa Clara ng kanilang kauna-unahang ulat na may Omicron variant ng COVID-19 ang isang residente ng county. Ang indibidwal ay nagbubukod at ganap na nabakunahan ngunit hindi nakatanggap ng booster, sila ay kamakailang bumalik mula sa isang domestic na pagbibyahe sa labas ng estado.

Inaasahan ng mga opisyal ng pangkalusugan na ang Omicron variant ay matutuklasan sa lokal, kaya ang ulat na ito ay hindi nakakagulat. Ang balitang ito, kasama ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa county, Bay Area, at sa buong estado, ay nagsisilbi bilang paalala para sa mga residente na gumawa ng mga pamamaraan sa pagpigil, kabilang ang mga pagbabakuna at mga booster shot, upang pinakamahusay na protektahan ang kanilang sarili at ang komunidad. Kasama ang pag-apruba ng CDC noong Huwebes, ang County ay nagsimulang tumanggap ng mga appointment sa Pfizer booster para sa mga nasa edad 16 at pataas.

“Kahit na marami pa ring mga hindi nalalaman tungkol sa variant na ito, kami ay mariing nagrerekomenda na magpabakuna at kumuha ng inyong booster kung hindi niyo pa nagagawa upang tumulong sa paglaban sa Omicron,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health, County ng Santa Clara. “Ito ay bagong variant, ngunit alam na natin kung ano ang dapat gawin, at iyon ang pagpapatuloy ng lahat ng ating mga layer ng proteksyon: Magpabakuna, mag-boost, magmaskara, mag-ventilate, magdistansya, at madalas magpasuri.”

“Ang pangunahing mensahe ngayon ay ang kahalagahan ng mga booster – ang dalawang inisyal na shot ay hindi sapat,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Vaccine Officer, County ng Santa Clara. “Ang mga booster ay nagpakita na nag-aalok ng malaking halaga ng karagdagang proteksyon mula sa malubhang impeksyon ng COVID-19.”

Bilang karagdagan sa mga pagbabakuna at boosters, ang pagmamaskara, pagpapasuri, bentilasyon, at pagdistansya ay nananatiling pinakamahusay na depensa laban sa COVID-19. Pinuna ng mga opisyal na habang tayo ay nasa holiday season, ang mga tao ay dapat manatiling mapagbantay sa mga panganib.

Kung ang mga tao ay dapat bumiyahe o magtipon para sa mga holiday:

  • Magpasuri kaagad bago bumiyahe, sa pagbalik, at muli pagkalipas ng 3-5 araw
  • Pabakunahan ang lahat ng nasa edad 5+.
  • Ipakuha ang lahat ng nasa edad 16+ ng kanilang COVID booster.
  • Magsuot ng maskara sa mga panloob at matataong lugar. Mahalaga ang pagsusuot ng medical grade masks at pag-adjust ng mga maskara upang ang mga ito ay may tamang pagkakahigpit.
  • Panatilihin ang mga grupong pagtitipon na mallit sa parehong laki at katagalan. Magtipon kasama ang mga pangunahing miyembro ng pamilya.
  • Ang mga panlabas na pagtitipon ay mas ligtas kaysa sa loob.
  • Maging maingat kung malapit sa mga matatanda o mga immunocompromised na indibidwal at isaalang-alang ang pagpapasuri sa COVID-19 bago ang naturang pakikipaghalubilo.

Ang mga magulang ng mga maliliit na bata at ang mga hindi pa nabakunahan ay dapat tumiyak na gumawa ng lahat ng mga abiso sa pag-iingat. Iwasan ang mga malalaking pagtitipon. Palaging magsuot ng maskara sa mga pampublikong panloob na lugar at sa mga matataong panlabas na lugar (maliban sa mga hindi pa 2 taong gulang).

Ang mga klinika ng County ay tumatanggap ng mga appointment sa www.sccfreevax.org. Lahat ng mga bakunang Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson ay available sa loob ng County. Tingnan din ang mga opisina ng doktor at parmasya, marami sa mga ito ay makakapagbigay ng mga COVID-19 booster (tingnan sa http://myturn.ca.gov).

Ang mga pagbabakuna sa buong County ay walang bayad sa publiko, ang insurance ay hindi kinakailangan, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon. 

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth  

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.