Nhờ Tiêm Chủng Thành Công Cho Hầu Hết Cư Dân Quận Hạt và Tỷ Lệ Người Nhiễm COVID-19 Thấp, Viên Chức Y Tế Đã Có Thể Áp Dụng Một Lệnh Mới, Tập Trung Vào Việc Bảo Vệ Cư Dân Hơn Tại Địa Phương

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Lệnh mới, loại bỏ hầu hết các quy tắc địa phương còn lại, đòi hỏi các doanh nghiệp xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên và tiếp tục báo cáo số người bị nhiễm COVID-19.  Lệnh mới có hiệu lực kể từ Thứ Tư, khi Hạt Santa Clara chuyển vào “Ngạch Vàng” dựa theo Kế Hoạch Chi Tiết của Tiểu Bang.

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California. – Hôm nay, giới chức Quận Hạt thông báo Quận Hạt đã có những tiến bộ xuất sắc trong cuộc chiến chống COVID-19.  Tỷ lệ các trường hợp nhiễm bệnh đã giảm xuống mức thấp nhất so với mọi thời điểm trong đại dịch, và tỷ lệ dương tính cũng đã đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ tiêm ngừa trong Quận Hạt cũng là một trong những tỷ lệ cao nhất nước, vì có hơn 75% cư dân từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa với ít nhất một liều. Vào Thứ Tư, Quận Hạt sẽ chuyển vào “Ngạch Vàng” với ít hạn chế hơn dựa theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang.

Với việc Quận Hạt trở nên một nơi chốn an toàn hơn nhiều so với chỉ một tháng trước đây, Viên Chức Y Tế Quận Hạt là bác sĩ Sara Cody thông báo sẽ gỡ bỏ hầu hết các quy định địa phương hiện hành, bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp phải cho nhân viên làm việc từ xa một cách tối đa, thay các quy định trước đây bằng một lệnh y tế giới hạn. Lệnh mới này sẽ tiếp tục yêu cầu phải báo cáo các người nhiễm COVID-19 trong sở làm và tại các trường học, và sẽ yêu cầu chủ nhân các hãng xưởng xác định nhân viên nào đã được tiêm ngừa đầy đủ trước những thay đổi của Tiểu Bang về việc mang khăn che mặt và giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp cho người được tiêm ngừa đầy đủ tại nơi làm việc. Lệnh mới này sẽ có hiệu lực kể từ Thứ Tư, ngày 19 tháng 5.

“Hôm nay là một cột mốc thật quan trọng của Quận Hạt trên đường vượt thoát đại dịch,” bác sĩ Sara Cody Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt cho biết.  “Vì có rất nhiều người đã được tiêm ngừa đầy đủ trong cộng đồng của chúng ta, và tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang ở mức thấp nhất có thể được thấy từ lúc đại dịch bắt đầu. Chúng tôi tin rằng tiêm ngừa không những chỉ ngăn ngừa việc nhiễm bệnh mà còn ngăn ngừa việc lây COVID-19 cho người khác.” 

Quận Hạt cũng đề cập đến những thông báo gần đây của cơ quan CDC và Bộ Y Tế Tiểu Bang liên quan đến việc mang khăn che mặt và giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp cho người đã được tiêm ngừa đầy đủ.  “Vì thuốc ngừa COVID được chuẩn thuận có thể đặc biệt bảo vệ để không bị nhiễm và lây bệnh, người đã được tiêm ngừa đầy đủ sẽ không cần phải tuân theo các biện pháp an toàn như người chưa được tiêm ngừa,” bác sĩ Sara Cody nói.  “Chúng tôi ủng hộ quyết định của Tiểu Bang trong việc điều chỉnh chính sách theo lời khuyên của cơ quan CDC vào ngày 15 tháng 6, để cho mọi người và các doanh nghiệp có đủ thời gian để chuẩn bị cho thay đổi này.  Nếu quý vị vị hội đủ điều kiện và chưa tiêm ngừa, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.” 

“Tôi muốn cám ơn các cư dân và doanh nghiệp đã nỗ lực không ngưng nghỉ để cho cộng đồng được an toàn trong năm qua,” James R. Williams, Luật Sư Cố Vấn Hạt Santa Clara nói.  “Lệnh mới với nhiều hạn chế hơn có mục đích giữ an toàn cho công nhân viên và công chúng. Trong khi Tiểu Bang chuẩn bị gỡ bỏ Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn và áp dụng các quy tắc khác biệt hơn nữa cho người được tiêm ngừa đầy đủ và người chưa tiêm ngừa, lệnh này sẽ giúp các doanh nghiệp và công chúng chuẩn bị sẵn sàng. Điều quan trọng là hiện tại là thời điểm để bảo đảm là quý vị được tiêm ngừa đầy đủ.”

Các thay đổi của các quy định địa phương được xảy ra khi có hơn 75% cư dân Hạt Santa Clara trên 16 tuổi đã được tiêm ngừa với ít nhất một liều thuốc ngừa COVID-19 và có gần 60% đã được tiêm ngừa đầy đủ.  Chưa bao giờ tiêm ngừa lại dễ dàng như vậy, khi Quận Hạt và các nơi tiêm chủng khác đã thành lập nhiều địa điểm tiêm ngừa trong khắp Quận Hạt. Có nhiều địa điểm không cần có hẹn, và nhiều nơi khác mở cửa vào buổi tối và cuối tuần.   

Quận Hạt tiếp tục cố gắng tiêm ngừa một cách đồng đều cho các cộng đồng bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất, với các loại thuốc ngừa có thể bảo vệ mạng sống này. Trang mạng tiêm ngừa của Quận Hạt tại sccfreevax.org có các thông tin mới nhất về thuốc ngừa và để lấy hẹn.

Với sự chuẩn thuận cho người từ 12 – 15 tuổi được tiêm thuốc ngừa của hãng Pfizer, Hạt Santa Clara đã đưa thuốc ngừa của hãng Pfizer, là thuốc đã được phê chuẩn cho nhóm tuổi này, đến tất cả các địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt. Quận Hạt cũng hiện đang làm việc với các bác sĩ nhi khoa trong vùng để họ có thể tiêm ngừa cho các bệnh nhân.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.