Thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19

Các liều thuốc chủng ngừa COVID-19 đầu tiên đã được cho phép sử dụng tại Hoa Kỳ. Các loại thuốc chủng ngừa này đã được thử nghiệm trên hàng ngàn người tình nguyện để biết chắc là thuốc được an toàn và hiệu quả. Sở Y Tế Công Cộng triệt để khuyến khích những ai từ 12 tuổi trở lên nên đi tiêm ngừa ngay bây giờ.

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG:
Mọi người từ 12 tuổi trở lên đã hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa. Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara và tất cả các cơ sở y tế khác thường xuyên thêm vào hẹn mới, và nhiều cơ sở hiện cùng đang có thêm các cuộc hẹn. Vui lòng kiểm tra trang mạng này để biết các thông tin mới nhất.
Kể từ ngày 28 tháng 4, Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara và các cơ sở y tế khác có thể tiếp tục sử dụng thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson tại các địa điểm được chọn, theo lời khuyên của Liên Bang và Tiểu Bang. Hệ thống Y tế Quận Hạt sẽ cung cấp Pfizer hoặc Moderna (thuốc loại mRNA gồm 2 liều) tại tất cả các địa điểm chủng ngừa của họ. Ngoài ra, thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson đơn liều sẽ được cung cấp theo yêu cầu tại một số địa điểm nhất định. Để có thêm thông tin về thuốc ngừa Johnson & Johnson, hãy xem tờ thông tin của Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara.

Đia điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước

Ngoài ra, trong tuần này (ngày 1 tháng 5 - ngày 9 tháng 5) Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara cũng có sẵn các địa điểm chủng ngừa không cần hẹn trước. Không cần có hẹn cho các địa điểm sau:

Chủ Nhật
Ngày 25 tháng 7
Thứ Hai
Ngày 26 tháng 7
Thứ Ba
Ngày 27 tháng 7
Thứ Tư
Ngày 28 tháng 7

SAN JOSE:

Khu Hội Chợ Expo Hall:
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
8:30 sáng-3:45 chiều

Trường Overfelt High
1835 Cunningham Ave, San Jose, CA 95122
9 giờ sáng-3 giờ chiều

Shirakawa
665 Wool Creek Dr San Jose, CA 95112
10:30 sáng-1:30 chiều

SAN JOSE:

Khu Hội Chợ Expo Hall:
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
8:30 sáng-3:45 giờ chiều

Trung Tâm Valley Specialty
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30 sáng-5 giờ chiều

Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế North East
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
2 -4 giờ chiều

 

SAN JOSE:

Khu Hội Chợ Expo Hall:
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
1 giờ chiều-8 giờ tối

Trung Tâm Valley Specialty
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30 sáng-5 giờ chiều

Nhà Thờ Emmanuel Baptist
467 North White Road
San Jose, CA 95127
9 giờ sáng-6 giờ tối

Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Bay Area
VTA Santa Teresa Station
6360 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95119
9 giờ sáng-4 giờ chiều

SAN JOSE:

Khu Hội Chợ Expo Hall:
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
1 giờ chiều-8 giờ tối

Trung Tâm Valley Specialty
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30 sáng-5 giờ chiều

Nhà Thờ Emmanuel Baptist
467 North White Road
San Jose, CA 95127
9 giờ sáng-6 giờ tối

Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế North East
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
2 -5 giờ chiều

Công Viên Bóng Đá Del Monte
806 W Home St, San Jose, CA 95126
5:00 chiều-9 giờ tối

Thứ Năm
Ngày 29 tháng 7
Thứ Sáu
Ngày 30 tháng 7
Thứ Bảy
Ngày 31 tháng 7
 

SAN JOSE:

Trung Tâm Valley Specialty
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30 sáng-5 giờ chiều

Nhà Thờ Emmanuel Baptist
467 North White Road
San Jose, CA 95127
9 giờ sáng-6 giờ tối

Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Bay Area
VTA Santa Teresa Station
6360 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95119
9 giờ sáng-4 giờ chiều

Trường Overfelt High
1835 Ave, San Jose, CA 95122
10 giờ sáng-5:30 chiều

Trường Santa Teresa High
6150 Snell Ave
San Jose, CA 95129
12 giờ trưa-6:30 chiều

SAN JOSE:

Trung Tâm Valley Specialty
751 S. Bascom Ave., Building Q,
San Jose, CA 95128
9:30 sáng-5 giờ chiều

Nhà Thờ Emmanuel Baptist
467 North White Road
San Jose, CA 95127
9 giờ sáng-6 giờ tối

Trường Overfelt High
1835 Cunningham Ave,
San Jose, CA 95122
11:30 sáng-7:30 tối

Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế North East
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
2 giờ chiều-5 giờ chiều

County Fair - Expo
344 Tully Rd
San Jose, CA 95111
10 giờ sáng-5 giờ chiều

Văn Phòng Y Tế El Camino Health First Street
4150 N 1st Street,
San Jose, CA 95134
8:00 sáng-4:00 chiều
 

SAN JOSE:

Khu Hội Chợ Expo Hall:
2542 Monterey
Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
8:30 sáng-3:45 giờ chiều

**Phòng chữa cháy SJ ** Buena Vista: Child Musical
1545 Parkmoor Ave
San Jose, CA 95128
*Trong bãi đậu Xe FoodMaxx
9:30 sáng-3 giờ chiều

CAMPBELL:

Nhà Thờ Campbell Methodist
1675 S Winchester Blvd Campbell, CA 95008
12 giờ trưa-7 giờ tối

GILROY:

Trường Gilroy College Prep
277 Loof Ave,
Gilroy, CA 95020
10 giờ sáng-4 giờ chiều

MOUNTAIN VIEW:

El Camino Health tại Sở Xã Hội Cộng Đồng
204 Stierlin Rd, Mountain View, CA 94043
10:00 sáng-1:00 chiều

 

Lấy hẹn tiêm ngừa COVID-19

Những ai đã hội đủ tiêu chuẩn để chủng ngừa được khuyến khích, nhưng không bắt buộc, liên lạc với hệ thống bảo hiểm y tế của mình để lấy hẹn tiêm ngừa. Theo chính sách “không gõ nhầm cửa” của Quận Hạt, tất cả các hệ thống bảo hiểm y tế sau đây (ngoại trừ của Cựu Chiến Binh) có thể tiêm ngừa cho các bệnh nhân đạt tiêu chuẩn mà không cần biết họ thuộc hệ thống y tế hoặc bảo hiểm nào.  Hãy xem các chọn lựa lấy hẹn tiêm ngừa của hệ thống y tế của quý vị dưới đây. Hãy trở lại xem thường xuyên, sẽ có thêm hẹn mới được thêm vào mỗi ngày. Kiểm tra lại thường xuyên, các cuộc hẹn mới đang được cộng thêm hàng ngày.

Các địa điểm tiêm ngừa có dịch vụ giúp người khuyết tật và người có khó khăn khác để tiếp xúc hoặc đi đứng di chuyển. Khi đến nơi, nếu cần được giúp đỡ, hãy báo cho nhân viên ở đó biết.

1 Có dịa điểm tiêm ngừa tại các thành phố San Jose, Gilroy, Santa Clara, và Mountain View.
2 Hiện đang tiêm ngừa cho tất cả các cựu chiến binh đã ghi danh và muốn được tiêm ngừa. 
3 Tiêm ngừa dành cho người 16 và 17 tuổi hội đủ điều kiện

 

Tìm hiểu thêm về các thuốc chủng ngừa

Các Tờ thông tin được chính quyền Liên Bang phát hành.

Tờ Thông Tin do Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara phát hành.

Có thêm tin tức về các Tờ thông tin.

Dịch vụ chuyên chở miễn phí đến các địa điểm chủng ngừa

Hạt Santa Clara, hệ thống chuyên chở công cộng VTA đã tạo ra một bản đồ tương tác cho công chúng để tìm danh sách các địa điểm chủng ngừa hiện tại, cùng với các tuyến xe buýt hoặc xe điện để đi đến từng địa điểm.
 

Gần đây Quận Hạt và cơ quan VTA đã tung ra một dịch vụ miễn phí mới, đưa rước tận nơi cho các bệnh nhân cần được tiêm ngừa. Các loại xe thuận tiện cho người khuyết tật của dịch vụ chuyên chở ngoài tuyến đường đón bệnh nhân, đưa đến điểm hẹn, chờ đợi, và đưa họ về lại nhà. Những ai có khó khăn trong việc di chuyển để đi tiêm ngừa, có thể sử dụng dịch vụ này 7 ngày một tuần. Hãy gọi đường dây nóng của Working Partnerships CAN-19 cho các dịch vụ hỗ trợ số 408-809-2124 ít nhất 48 giờ trước ngày hẹn tiêm ngừa để yêu cầu dịch vụ miễn phí này. Cơ quan VTA có thể cung cấp tối đa 50 chuyến mỗi ngày.

 

Câu Hỏi Thường Gặp

   Tất cả các loại thuốc ngừa COVID-19 được phê chuẩn đã được thử nghiệm lâm sàng trong quy mô lớn với hàng chục nghìn tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của chúng. FDA, CDC và ACIP đã đánh giá thông tin thử nghiệm và xác định các loại thuốc chủng ngừa rất an toàn, hiệu quả và tốt. Các nhóm này đang tiếp tục theo dõi tính an toàn của thuốc ngừa COVID-19 để chắc chăn rằng các tác dụng phụ dù rất hiếm cũng được xác định, cũng như có được các biện pháp phòng ngừa thích hợp.​

   Có một số lựa chọn giúp quý vị có được hồ sơ tiêm ngừa COVID:

   1. Có thể xin hồ sơ xác nhận tiêm ngừa từ Tiểu Bang:
    1. Hồ sơ tiêm ngừa COVID-19 điện tử: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (cung cấp kết quả ngay lập tức)
    2. Cơ quan Ghi danh Tiêm ngừa California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (cung cấp hồ sơ trong 2-3 tuần)

   HOẶC

   1. Xem hồ sơ tiêm ngừa của quý vị qua hệ thống y tế trong quận hạt:
    1. Nếu đã được tiêm ngừa tại một địa điểm tiêm hàng loạt hoặc lưu động do Hạt Santa Clara điều hành, vui lòng đến tòa nhà Exposition Hall tại khu hội chợ County Fairgrounds tại 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111, Lối vào Gate D để xin thẻ mới.
    2. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa tại một cơ sở y tế nào khác, vui lòng liên lạc với cơ sở y tế đã tiêm ngừa cho quý vị.
    3. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ gia đình để xin hồ sơ tiêm ngừa.

   HOẶC

   1. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7, sẽ có thể yêu cầu xin hồ sơ tiêm ngừa COVID-19 trực tiếp tại Phòng khám cho Tiêm ngừa và Du lịch (Travel & Immunization Clinic) của Sở Y tế Công cộng tại 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: 408-792-5200.

   Không. Không có giai đoạn bình thường nào trong quá trình chế ra các thuốc ngừa này bị bỏ qua để bào chế thuốc nhanh. Bào chế thuốc được nhanh là nhờ:

   việc sản xuất đã được bắt đầu từ khi các thí nghiệm lâm sàng đang được tiến hành (bình thường thì việc sản xuất chỉ bắt đầu sau khi đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm);

   loại thuốc ngừa mRNA có thể được sản xuất nhanh hơn các loại thuốc ngừa khác,

   FDA và CDC đã và đang dành ưu tiên trong việc phê duyệt các loại thuốc ngừa COVID-19: và

   những nhà nghiên cứu dùng các mạng lưới thử nghiệm lâm sàng sẵn có để nhanh chóng bắt đầu tiến hành việc thử nghiệm thuốc ngừa COVID.​

   Bệnh nhân có sẵn bệnh nền vẫn có thể được tiêm ngừa. Thật ra, nhóm này cần phải được tiêm ngừa vì họ có nhiều rủi ro nhiễm COVID-19 nặng. Người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ bị liệt kháng HIV, được ghép tạng, và người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch) có thể được tiêm ngừa thuốc COVID-19. Tuy nhiên, vì chưa có đủ dữ liệu để xác định tính an toàn và hiệu quả trong nhóm này, người có hệ miễn dịch suy giảm nên tham khảo với bác sĩ về các rủi ro và lợi ích của việc tiêm ngừa và những biện pháp an toàn sau khi được tiêm ngừa.​

   Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú (và thuộc một nhóm đã đạt tiêu chuẩn) có thể được tiêm ngừa. Tuy nhiên, vì các thử nghiệm thuốc ngừa lâm sàng không bao gồm phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, có rất ít dữ liệu trực tiếp về sự an toàn của thuốc ngừa COVID-19 cho nhóm này. Vì vậy quý vị nên tham khảo với bác sĩ về những lợi/hại của thuốc ngừa này.​

   Những ai có phản ứng nghiêm trọng hoặc tức thời với thuốc (ví dụ như chứng sốc thuốc có thể dẫn đến tử vong) với một liều mRNA COVID-19 trước đây hoặc một thành phần nào của thuốc thì hiện nay không nên được tiêm ngừa, trừ khi đã được một bác sĩ chuyên môn về dị ứng-miễn nhiễm thẫm định và đã được xác định là an toàn để được tiêm ngừa. Người có phản ứng tức thì với chất polysorbate hoặc polyethylene glycol [PEG] cũng không nên được tiêm ngừa.

   Những ai từng có tiền sử phản ứng mạnh (ví dụ như chứng sốc thuốc có thể gây tử vong) với một loại thuốc ngừa hoặc với liệu pháp với thuốc tiêm nào (ví dụ như tiêm vào bắp thịt, vào gân máu hoặc tiêm dưới da), nên tham khảo với bác sĩ trước khi được tiêm ngừa.

   Ngoài ra, những ai đã nhiễm COVID-19 và siêu vi khuẩn vẫn còn hoạt động không nên được tiêm ngừa cho đến khi đã hoàn tất thời kỳ cô lập và các triệu chứng đã ngưng.

   Lưu ý: Người có tiền sử  bị dị ứng không liên quan đến thuốc ngừa hoặc liệu pháp với thuốc tiêm (ví dụ như với thực phẩm, thú nuôi, nọc độc, môi sinh, cao su, hoặc các loại thuốc uống có thể được tiêm ngừa COVID-19).​

   Không. Các rủi ro đối với quý vị rất thấp.

   Chính phủ Liên Bang và nhà sản xuất thuốc chủng ngừa đã điều tra các biến chứng về sức khỏe hiếm thấy ở một số rất ít trong số gần 7 triệu liều thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson được sử dụng trên toàn quốc. Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) và Đánh giá An toàn Khoa học của các tiểu bang miền Tây (WSSSR) nhận thấy rằng thuốc chủng ngừa của Johnson & Johnson (Janssen) an toàn và các cơ sở y tế nên tiếp tục sử dụng thuốc này để ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng, gây bệnh nặng và tử vong COVID-19. Các nhóm này cũng đề nghị thuốc chủng ngừa phải có nhãn cảnh cáo để công chúng có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thuốc chủng ngừa này. Tờ thông tin với nhiều thông tin hơn có sẵn trên trang mạng của Bộ Y tế Công cộng California.

   Nếu quý vị đã được tiêm với thuốc chủng ngừa của Johnson & Johnson cách đây hơn một tháng, thì có bất kỳ rủi ro rất thấp. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa trong vòng vài tuần trước, rủi ro cũng rất thấp. Sáu người có biến chứng về sức khỏe hy hữu ở những nơi khác, đã có các triệu chứng từ 6-13 ngày sau khi tiêm ngừa. Các triệu chứng này bao gồm nhức đầu nặng, đau bụng và đau chân dữ dội và khó thở. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo lắng rằng quý vị có thể bị những triệu chứng này, vui lòng liên lạc với bác sĩ. Điều quan trọng cần nhớ là thuốc chủng ngừa đã được nghiên cứu với hàng chục nghìn tình nguyện viên ở các độ tuổi, chủng tộc và nguồn gốc khác nhau và đã được sử dụng an toàn cho hàng triệu người trên toàn quốc. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm và thuốc chủng ngừa rất an toàn. 

    Rất hiệu quả. Các thí nghiệm lâm sàng trên hàng chục ngàn người đã chứng minh là thuốc ngừa của Pfizer-BioNTech lẫn Moderna có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa các triệu chứng COVID-19. Sau khi được tiêm hai liều, thuốc ngừa của Pfizer-BioNTech cho thấy hiệu quả đến 95.% trong khi thuốc ngừa của hãng Moderna vaccine cho thấy 94.1% hiệu quả. Các thí nghiệm lâm sàng của hãng Pfizer bao gồm hơn 43.000 người tham gia và của hãng Moderna thì đã bao gồm 30,000 người tham gia.​

    Bắt đầu từ hai tuần sau khi được tiêm liều thứ hai cho Pfizer-BioNTech và Moderna hoặc một liều duy nhất cho Janssen/Johnson & Johnson.​​​

    Không. Thuốc ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech chỉ được cho phép để tiêm cho bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Và thuốc ngừa của hãng Moderna chỉ được cho phép để tiêm cho bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên. Các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em đang được tiến hành nhưng hiện tại thì chưa có thuốc ngừa nào được phê chuẩn cho trẻ em.​

    Rất hiếm khi có phản ứng phụ với thuốc. Nhiều người có những phản ứng phụ nhẹ hoặc trung bình. Đó là những dấu hiệu cho thấy quý vị đang xây dựng hệ thống bảo vệ cơ thể. Các phản ứng phụ thường gặp là chỗ tiêm đau nhức nhẹ đến trung bình, sưng, hoặc đỏ và có triệu chứng giống bệnh cúm nhẹ /hoặc trung bình (ví dụ như sốt, mệt, nhức đầu, ớn lạnh). Tất cả các phản ứng phụ này sẽ biến mất sau vài ngày.​

    Chúng tôi có những bằng chứng rất thuyết phục là tiêm ngừa sẽ giúp quý vị không bị bệnh nặng và thiệt mạng vì COVID-19. Có rất ít rủi ro là quý vị có thể bị nhiễm mà không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ, tuy nhiên càng càng ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy là việc này sẽ hiếm khi xảy ra hơn, nếu quý vị được tiêm ngừa.

    Điều quan trọng nên nhớ là thông thường sau khi tiêm ngừa, cơ thể sẽ cần một vài tuần trước khi tạo được kháng thể chống lại siêu vi khuẩn.  Điều này có nghĩa là quý vị vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 sau khi vừa được tiêm ngừa COVID-19 và bị bệnh, vì cơ thể chưa có đủ thời gian để tạo được sự bảo vệ.​

    Có. Vì có những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến COVID-19 và việc nhiễm có thể tái đi tái lại, quý vị nên đi tiêm ngừa cho dù đã từng bị nhiễm COVID-19 trước đây. Nếu đã từng được chữa trị với kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương dưỡng bệnh, quý vị nên đợi 90 ngày trước khi tiêm ngừa COVID. Nói một cách khác, quý vị có thể tiêm ngừa sau khi đã hoàn tất thời gian cô lập. Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu không chắc là đã được chữa trị bằng cách nào trước đây hoặc có thêm thắc mắc về việc tiêm ngừa. Những chuyên gia cũng chưa biết được là người đã hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 sẽ được bảo vệ trong bao lâu để không bị nhiễm trở lại. Lưu ý: Một số cơ quan y tế có thể ưu tiên để tiêm ngừa cho người chưa bị nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày trước đây.​

    Có. Cơ quan CDC khuyên tất cả những ai đã từng nhiễm COVID-19 trước đây nên đi tiêm ngừa. Họ cũng nên hoàn tất thời gian cách ly trước khi đến một địa điểm tiêm ngừa.​

    Có. Hiện nay, ngoại trừ lệnh hoặc chỉ thị y tế có yêu cầu khác hơn, người đã được tiêm ngừa không được miễn việc tuân theo các lệnh y tế của Tiểu Bang và Quận Hạt. Quận Hạt sẽ đánh giá các dữ liệu và bằng chứng mới khi có được, và có thể chỉnh sửa chính sách trong tương lai.​

    Không, nếu quý vị đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:

    • Quý vị đã tiếp xúc sau 14 ngày và ít hơn 90 ngày sau khi đã được tiêm ngừa đầy đủ
    • Quý vị không có triệu chứng COVID-19 nào
    • Quý vị không phải là bệnh nhân nội trú hoặc thường trú trong một cơ sở chăm sóc y tế

    Có. Hiện nay, các lời khuyên của Sở Y Tế Công Cộng về xét nghiệm và các điều khác vẫn được áp dụng ngay cả khi quý vị đã được tiêm ngừa đầy đủ. Thường xuyên xét nghiệm cho các nhân viên tuyến đầu và cho các người hay tiếp xúc với công chúng vẫn đặc biệt quan trọng. Sở Y Tế Công Cộng sẽ chỉnh đổi các lời khuyên này trong tương lai căn cứ trên các dữ liệu và bằng chứng mới khi nhận được.​

     Người từ 16 tuổi trở lên, sống hoặc làm việc trong Hạt Santa Clara đều hội đủ điều kiện tiêm ngừa. ​

      Cũng như các loại thuốc chủng ngừa khác, nhiều người sẽ được tiêm ngừa qua bác sĩ gia đình. Các hệ thống y tế lớn như Kaiser, Palo Alto Medical Foundation, các bệnh viện và phòng khám y tế của Quận Hạt, Stanford Healthcare, và một số các phòng khám y tế nhỏ hơn trong cộng đồng đã được phân phối thuốc để tiêm ngừa cho bệnh nhân của họ khi những người  này đã hội đủ tiêu chuẩn. Các tổ chức lớn khác như các chuỗi tiệm thuốc tây (ví dụ như CVS, Rite Aid, v.v.) cũng bắt đầu tiêm ngừa cho tất cả những ai trong cộng đồng hội đủ điều kiện.​

      Có. Tất cả chúng ta đều phải làm bổn phận của mình để được an toàn trong khi chờ nhiều người hơn được tiêm ngừa.  Quận Hạt của chúng ta, cũng như những nơi khác, chỉ nhận được số thuốc giới hạn lúc ban đầu và sẽ nhận thêm nhiều thuốc hơn trong tương lai. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải cố gắng giữ mức rủi ro thật thấp. Chúng ta có thể bảo vệ chính bản thân và người chung quanh khi mang khăn che mặt, giữ khoảng cách và không tụ họp đông đảo, nhất là bên trong nhà.​

      Chính quyền Liên Bang có chương trình để giao cho CVS và Walgreens trách nhiệm tiêm ngừa cho các nhân viên và người sống trong các viện dưỡng lão và các cơ sở điều dưỡng dài hạn khác trên toàn quốc. Đa số các cơ sở trong Hạt Santa Clara hiện tham gia vào chương trình Liên Bang này và đã bắt đầu việc tiêm ngừa kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020. Một số ít cơ sở trong Hạt Santa Clara đã chọn không ghi danh vào chương trình này sẽ cho nhân viên và các bệnh nhân của họ được tiêm ngừa qua Quận Hạt và các cộng tác viên.​

      Để chứng minh đã hội đủ điều kiện tại các địa điểm tiêm ngừa của Hệ thống Y tế Quận Hạt, quý vị sẽ cần phải ký vào một văn bản chấp nhận chịu phạt nếu khai man để xác nhận rằng quý vị đạt đủ tiêu chuẩn và mang theo một loại giấy tờ cho thấy:

      • Đang sống ở Hạt Santa Clara và hội đủ điều kiện vì quý vị:
      • 65 tuổi trở lên
      • Sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn
      • Sống trong khu tập thể hoặc không có chỗ ở hoặc
      • 16-64 tuổi và có bệnh trạng nghiêm trọng đạt tiêu chuẩn hoặc bị khuyết tật hoặc bệnh tật.
      • Quý vị đang sống hoặc làm việc tại Hạt Santa Clara và đã hội đủ điều kiện vì làm việc trong ngành:
      • Chăm sóc sức khỏe
      • Giáo dục và chăm sóc trẻ em
      • Các dịch vụ khẩn cấp
      • Thực phẩm và nông nghiệp
      • Một nơi ở tập thể hoặc
      • Ngành giao thông công cộng.

      Xin lưu ý rằng các quy định tại địa điểm tiêm ngừa của các cơ sở y tế khác, chẳng hạn như Kaiser, Stanford hoặc Palo Alto Medical Foundation, có thể khác biệt.

      Quận Hạt hiểu rằng một số người không có thẻ căn cước được cập nhật hoặc cuốn phiếu lương; vì thế Quận Hạt sẽ chấp nhận mọi giấy tờ hợp lý. Để thuận tiện, dưới đây là các ví dụ về các giấy tờ mà Quận Hạt sẽ chấp nhận tại địa điểm tiêm ngừa:

      Bằng chứng quý vị sống trong Hạt Santa Clara

      Bằng chứng quý vị làm việc trong Hạt Santa Clara

      • Thẻ căn cước do chính phủ cấp (mới hoặc đã hết hạn)

      • Hóa đơn điện nước

      • Hợp đồng thuê mướn

      • Thẻ thư viện

      • Thư có dấu bưu điện

      • Giấy tờ đăng bộ hoặc bảo hiểm xe

      • Thư từ chủ nhà

      • Tài liệu tòa án có ghi tên và địa chỉ

      • Thư hoặc giấy tờ từ một tổ chức tín ngưỡng, nơi tạm trú hoặc tổ chức phi lợi nhuận có tên/địa chỉ của tổ chức cấp phát

      • Thẻ thành viên như công đoàn, YMCA, thẻ câu lạc bộ cửa hàng, trung tâm thể dục, v.v.

      • Hợp đồng thuê nhà, hóa đơn điện nước hoặc giấy tờ khác cho thấy địa chỉ và tên của người sống cùng với quý vị và thư từ xác nhận họ đang sống với quý vị

       

      • Thẻ nhận dạng tại sở làm

      • Cuốn phiếu lương cho thấy địa chỉ của sở làm

      • Thư từ chủ sở làm cho thấy địa chỉ của sở làm và quý vị làm việc cho họ

      • Thư từ công đoàn cho thấy địa chỉ sở làm của quý vị

      • Thư hoặc giấy tờ từ một tổ chức tín ngưỡng, nơi tạm trú hoặc tổ chức phi lợi nhuận có tên/địa chỉ của tổ chức cấp phát

      Không, nhưng hãy nói chuyện với bác sĩ để biết được họ sẽ thông báo bằng cách nào cho quý vị một khi đã hội đủ điều kiện.​

      Tiểu Bang California ấn định số liều thuốc cho mỗi quận hạt. Sau đó Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt sẽ chỉ định chia các liều thuốc nhỏ cho các cơ sở y tế trong Quận Hạt, dựa vào chỉ thị của tiểu bang và liên bang. Một số các tổ chức có cơ sở trong Hạt Santa Clara nhận được thuốc phụ trội của Tiểu Bang và Liên Bang. Các tổ chức này bao gồm các cơ quan Liên Bang và các hệ thống y tế có mặt trong nhiều quận hạt (bao gồm Kaiser và Sutter/Palo Alto Medical Foundation). Các hiệu thuốc tây bán lẻ lớn nhận được các liều thuốc bổ sung để tiêm cho người sống trong một số loại viện dưỡng lão, qua một chương trình của chính quyền Liên Bang.​

      Theo chính sách 'no wrong door' của Quận Hạt, tất cả các cơ sở y tế (ngoại trừ VA) sẽ tiêm ngừa cho những bệnh nhân đủ điều kiện, cho dù cơ sở y tế hoặc bảo hiểm của quý vị là gì. Xem phần trên để kiểm tra xem quý vị đã hội đủ điều kiên hay chưa và các cách mới nhất để lấy hẹn tiêm ngừa.​

      Tùy thuộc vào nơi quý vị được chủng ngừa, quý vị có thể được hoặc không được lựa chọn các loại thuốc. Tất cả các Địa điểm chủng ngừa của Hệ thống Y tế Quận Hạt sẽ dùng thuốc của Pfizer hoặc Moderna. Một số địa điểm cũng có thể dùng thuốc của Johnson & Johnson.

      Mỗi phòng tiêm chủng có quy trình làm việc riêng để người khuyết tật có thể đến tiêm ngừa một cách an toàn và thoải mái. Mỗi địa điểm đều có các chỗ đậu xe cho những người có khó khăn trong việc di chuyển. Các địa điểm cũng có xe lăn nếu cần, để giúp lúc ghi danh, tiêm ngừa, và trong khu vực quan sát để làm giảm bớt khoảng cách phải đi bộ giữa các trạm.​

      Mỗi phòng tiêm chủng có quy trình làm việc riêng để người khuyết tật có thể đến tiêm ngừa một cách an toàn và thoải mái. Mỗi địa điểm đều có các chỗ đậu xe cho những người có khó khăn trong việc di chuyển. Các địa điểm cũng có xe lăn nếu cần, để giúp lúc ghi danh, tiêm ngừa, và trong khu vực quan sát để làm giảm bớt khoảng cách phải đi bộ giữa các trạm.​​​​

      Nếu có chỗ khi lấy hẹn, người hội đủ điều kiện đã tiêm ngừa liều thứ nhất tại một Quận Hạt khác, có thể ghi danh để tiêm liều thứ hai tại Hạt Santa Clara. Để chắc chắn là quý vị lấy hẹn tại một địa điểm có loại thuốc ngừa COVID-19 đúng với loại quý vị cần cho liều thứ nhì (Pfizer hoặc Moderna), vui lòng gọi số (408) 970-2000 để lấy hẹn. Chỉ có thể lấy hẹn qua mạng để tiêm liều thứ nhất.

      Có thể gọi cho Valley Connections số 408-970-2000 để hủy hẹn. Hoặc nếu có cho số điện thoại di động khi ghi danh thì sẽ nhận được tin nhắn xác nhận ngày hôm sau, cho phép hủy hẹn trong vòng 24 giờ trước.​

      ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.