Thông tin về thuốc tiêm ngừa COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2022

Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên đã có!

Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị HÔM NAY để làm hẹn tiêm ngừa.

Thuốc tiêm ngừa COVID_19 dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đã có!

Hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của con em quý vị HÔM NAY để hỏi thăm về thuốc tiêm ngừa. Bác sĩ của trẻ có thể tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ và theo sát để trẻ được cập nhật với các liều tiêm ngừa khác.

Nếu con trẻ của quý vị không có bác sĩ, hãy gọi số (866) 967-4677 để được giúp ghi danh vào các chương trình hoặc bảo hiểm y tế của chính phủ.

Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả, và miễn phí dành cho tất cả mọi người từ 6 tháng trở lên

Không xét tình trạng di trú hay bảo hiểm y tế.

Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên được khuyến khích tiêm liều hỗ trợ, nếu hội đủ điều kiện. Liều tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 vừa mới được chấp thuận, cũng còn được gọi là “thuốc tiêm ngừa hỗ trợ COVID-19 được cập nhật” hoặc “liều hỗ trợ chống Omicron,” được chấp thuận cho những người từ 5 tuổi trở lên.
 

 

Lấy hẹn:

Tiệm thuốc/Bác sĩ gia đình Hệ thống y tế Quận Hạt Tìm địa điểm không cần hẹn trước 

Chính sách sau đây được áp dụng tại các địa điểm tiêm ngừa của Quận hạt. Những địa điểm tiêm ngừa khác có thể có các chính sách và yêu cầu khác nhau, vì vậy nên tìm hiểu với ho trước khi lấy hẹn.

Những người đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 có thể được tiêm ngừa tại một địa điểm của Quận hạt khi hội đủ điều kiện sau đây:

 • Sau đủ 10 ngày kể từ ngày đầu tiên có triệu chứng
 • Sau đủ 10 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên (nếu không có triệu chứng)
 • Sau 24 giờ không còn sốt mà không phải dùng thuốc hạ sốt các triệu chứng khác chỉ còn rất nhẹ và đang hồi phục.

Điều này áp dụng cho tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19, kể cả liều hỗ trợ.  Những người hiện đang có các chứng bệnh cấp tính khác ở mức độ vừa hoặc nặng, có sốt cao hay không, cũng nên đợi đến khi hoàn toàn hồi phục không còn các triệu chứng cấp tính nữa.

  Thuốc tiêm ngừa COVID-19 dành cho Trẻ Em

  Thuốc tiêm ngừa  COVID-19 an toàn, hiệu quả, và miễn phí dành cho tất cả mọi người từ 6 tháng trở lên.

  Quý phụ huynh và người giám hộ hợp pháp có thể lấy hẹn tiêm ngừa cho trẻ em qua các địa điểm tiêm ngừa thuận tiện không cần hẹn trước. Thuốc tiêm ngừa cho trẻ nhỏ có liều lượng ít hơn và được bào chế đặc biệt cho trẻ em. Theo hướng dẫn liên bang, số lượng thuốc cung cấp dành cho các bệnh nhân lớn tuổi hơn không được dùng cho người ở lứa tuổi nhỏ này. Các gia đình có con trẻ cũng nên tìm hiểu với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tây gần nhà để được biết họ có tiêm ngừa cho trẻ em hay không.

  Trong khi việc lây nhiễm COVID-19 có vẻ nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn, nó có thế làm cho trẻ ốm nặng và dẫn đến nhập viện. Trong một số trường hợp, trẻ em có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng, kể cả tử vong.

  Để biết thêm về các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 dành cho trẻ em...

  Liều Hỗ Trợ Ngừa COVID-19

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích tất cả cư dân đã hội đủ điều kiện hiện đang sống và làm việc trong Hạt Santa Clara nên đi tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19.

  • Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 hiện được chấp thuận để sử dụng như một liều hỗ trợ duy nhất sau khi đã hoàn tất các liều tiêm ngừa chính hoặc liều tiêm ngừa hỗ trợ được chấp thuận gần đây nhất . 
   • Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 Moderna được chấp thuận cho những người từ 6 tuổi trở lên, và thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 Pfizer-BioNTech được chấp thuận cho những người từ 5 tuổi trở lên. Liều tiêm hỗ trợ hiện nay chưa được khuyến khích cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. 
   • Những người với hệ thống miễn dịch suy giảm từ 5 tuổi trở lên sau khi đã hoàn tất các liều tiêm ngừa đợt đầu tiên từ bất kỳ các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 nào đã được chấp thuận đều hội đủ điều kiện để tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 phù hợp với độ tuổi ít nhất là 2 tháng sau khi đã hoàn tất các liều tiêm ngừa đầu tiên.
   • Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ đơn trị Novavax hiện đã có cho người từ 18 tuổi trở lên không thể/không muốn tiếp nhận một liều tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị mRNA (Pfizer hoặc Moderna). Liều hỗ trợ Novavax có thể được tiêm 6 tháng sau khi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa COVID- 19 đầu tiên.

  Tiêm ngừa trên toàn Quận Hạt hoàn toàn miễn phí, không đòi hỏi phải có bảo hiểm sức khỏe, và không xét tình trạng di trú.

  Để biết thêm thông tin về những thuốc tiêm hỗ trợ, hãy xem trang mạng  của CDC  COVID-19 Vaccine Boosters hoặc trang mạng của CDPH COVID-19 Vaccine Booster Questions and Answers.  

  Lấy Hẹn   Tìm Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước Visit Myturn

   

  Liều Bổ Sung cho Bệnh Nhân Có Hệ Miễn Dịch Suy Giảm

  Liều Bổ sung cho bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm đã tiêm ngừa Pfizer, Moderna, hoặc Johnson & Johnson: Liều bổ sung cho thuốc tiêm ngừa COVID-19 Pfizer và Moderna (mRNA) đã được chấp thuận cho bệnh nhân đã tiêm ngừa liều cuối cùng của Pfizer, Moderna, hoặc Johnson & Johnson cho loạt tiêm ngừa đầu tiên ít nhất là 28 ngày và là người có hệ miễn dịch suy giảm vừa phải hoặc nghiêm trọng.

  Bệnh nhân từ 6 tháng tuổi trở lên với hệ miễn dịch suy giảm đã hoàn tất loạt tiêm ngừa đầu tiên của Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều bổ sung (thứ ba) của Pfizer hoặc Moderna ít nhất là 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai. Liều bổ sung cần phải cùng loại với liều tiêm ngừa ban đầu (ví dụ: nếu quý vị đã hoàn tất loạt tiêm ngừa đầu tiên với Pfizer, quý vị sẽ nhận liều bổ sung của Pfizer). Để bảo đảm rằng quý vị nhận đúng loại thuốc tiêm ngừa, xin vui lòng mang theo một bản sao của thẻ tiêm ngừa COVID-19 khi đến cuộc hẹn.

  Bệnh nhân với hệ miễn dịch suy giảm từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ngừa một liều duy nhất của thuốc tiêm ngừa Johnson & Johnson có thể nhận liều bổ sung của Pfizer hoặc Moderna ít nhất là 28 ngày sau đó.

  Bệnh nhân đã tiêm liều bổ sung cần phải đợi ít nhất là 2 tháng trước khi tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị.

  Vào thời điểm này, liều bổ sung chưa được chấp thuận cho những ai đã tiêm ngừa loại thuốc Novavax. Nếu quý vị không chắc chắn là quý vị hội đủ điều kiện cho liều bổ sung của thuốc tiêm ngừa Moderna hoặc Pfizer, vui lòng tham khảo với bác sĩ của quý vị.

  Những người có hệ miễn dịch suy yếu từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng (được định nghĩa bởi cơ quan CDC) hội đủ điều kiện tiêm thêm liều thuốc bổ sung. Các tiêu chí bao gồm:

  • Đang nhận điều trị ung thư khối u hoặc ung thư máu
  • Đã nhận cấy ghép nội tạng và đang uống thuốc để kìm chế hệ miễn dịch
  • Đã nhận phương pháp trị liệu tế bào CAR-T (một điều trị trợ giúp hệ miễn dịch gắn liền và tiêu diệt các tế bào ung thư) hoặc đã nhận cấy ghép tế bào trong vòng 2 năm qua
  • Có hệ miễn dịch suy yếu với mức độ trung bình đến nghiêm trọng (chẳng hạn, các hội chứng DiGeorge, Wiskott-Aldrich) 
  • Bị nhiễm HIV thời kỳ cuối hoặc không thể điều trị 
  • Đang nhận điều trị với các loại thuốc kích thích tố steroid liều cao (thí dụ, mỗi ngày phải dùng hơn 20mg thuốc prednisone hoặc các thuốc tương tự), các thuốc alkyl hóa, các thuốc chống chất chuyển hóa, các thuốc liên quan đến cấy ghép có tính ức chế hệ miễn dịch, thuốc hóa trị ung thư có tính ức chế hệ miễn dịch trầm trọng, thuốc chặn chất TNF, và các loại thuốc sinh học khác có tính ức chế hệ miễn dịch hoặc tính điều hòa hệ miễn dịch. 

  Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Thuốc tiêm ngừa COVID-19 dành cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vừa phải hoặc nghiêm trọng của CDC.

  Lấy Hẹn   Tìm Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước

  Lấy Hẹn Tiêm Ngừa COVID-19

  Những người đã hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa được khuyến khích, nhưng không bắt buộc, liên lạc với cơ sở chăm sóc y tế của họ để lấy hẹn. Các cơ sở chăm sóc y tế dưới đây có thể cho bệnh nhân tiêm ngừa mà không cần biết đến tình trạng bảo hiểm y tế của họ. Hãy thường xuyên kiểm tra lại, nhiều cuộc hẹn sẽ được đưa lên mỗi ngày.

  Các địa điểm này đều có dịch vụ giúp đỡ người khuyết tật và người có các nhu cầu về phương tiện hoặc chức năng khác. Khi đến nơi, nếu cần giúp đỡ, hãy cho nhân viên tại địa điểm tiêm ngừa biết. Hướng Dẫn Để Giúp Đỡ Người Khuyết Tật và Người Có Nhu Cầu về Chức Năng tại các Địa Điểm Tiêm Ngừa COVID-19 lớn của Hạt Santa Clara có các thông tin làm sao đến các địa điểm này, cũng như các loại dịch vụ hiện có.

  Hãy lấy hẹn với bảo hiểm sức khỏe của quý vị hoặc với các hiệu thuốc tây địa phương tại đây.

  1 Các địa điểm tiêm ngừa do Quận hạt điều hành hiện có tại Mountain View, San Jose, Morgan Hill, San Martin và tất cả các phòng khám của Trung Tâm Valley Health.

  Các Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước

  Các cơ sở bảo hiểm y tế trên toàn Quận Hạt đều có các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước. Các địa điểm này đều có dịch vụ giúp đỡ người khuyết tật và người có các nhu cầu về phương tiện hoặc chức năng khác. Nếu quý vị cần các thiết bị hỗ trợ, hãy báo cho nhân viên tại địa điểm tiêm ngừa khi quý vị đến.

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích mọi người hội đủ điều kiện, đang sinh sống hoặc làm việc trong Quận Hạt hãy tiêm liều hỗ trợ COVID-19. 

  Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 hiện được chấp thuận để sử dụng như một liều hỗ trợ duy nhất sau khi đã hoàn tất các liều tiêm ngừa chính hoặc liều tiêm ngừa hỗ trợ được chấp thuận gần đây nhất. Thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 Moderna được chấp thuận cho những người từ 6 tuổi trở lên, và thuốc tiêm ngừa hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 Pfizer-BioNTech được chấp thuận cho những người từ  5 tuổi trở lên.  Liều tiêm hỗ trợ hiện nay chưa được khuyến khích cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. 

  Tìm Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước

  Dịch Vụ Chuyên Chở Miễn Phí Đến Các Địa Điểm Tiêm Ngừa

  Quận Hạt và Sở Giao Thông VTA có cung cấp dịch vụ miễn phí, đến tận nhà để đưa đón người cần đến hẹn tiêm ngừa.  Các chuyến xe VTA dành cho người khuyết tật sẽ đến nhà đón người đến địa điểm hẹn tiêm ngừa, chờ đợi, và đưa họ về lại nhà. Những người có khó khăn đi tiêm ngừa vì không có phương tiện giao thông có thể dùng dịch vụ này, 7 ngày một tuần.  Hãy gọi số (408) 970-2990 ít nhất 96 tiếng trước giờ hẹn và để lại lời nhắn nếu cần yêu cầu dịch vụ miễn phí này.  VTA có thể cung cấp tối đa 50 chuyến mỗi ngày.

  Hãy tìm hiểu thêm về các tuyến xe buýtdịch vụ chuyên chở người khuyết tật của VTA.

  Có nhiều cách để quý vị xin lại thẻ tiêm ngừa CDC COVID-19:

  1. Yêu cầu Tiểu Bang xác nhận tiêm ngừa:
   1. Hồ Sơ Tiêm Ngừa COVID-19 Điện Tử: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/(cho kết quả ngay lập tức)
   2. Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease(cho báo cáo trong vòng 2-3 tuần)

  - HOẶC -

  1. Truy cập hồ sơ tiêm ngừa qua hệ thống y tế của quận hạt:
   1. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa tại một địa điểm tiêm ngừa hàng loạt hoặc địa điểm tiêm ngừa lưu động do Hạt Santa Clara điều hành, vui lòng đến Exposition Hall của Khu vực Hội Chợ Quận Hạt tại 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 Cổng D để yêu cầu được cấp thẻ thay thế.
   2. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa qua hệ thống y tế của quý vị, hãy liên lạc trực tiếp với hệ thống y tế đó.
   3. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ của mình để xin giấy xác nhận tiêm ngừa.

  - HOẶC -

  1. Người được tiêm ngừa tại California có thể đến xin giấy xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19 tại Phòng Du Lịch/Tiêm Ngừa ở 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: (408) 792-5200.
   1. Quý vị có thể điền vào mẫu đơn sau đây để xin lại thẻ tiêm ngừa COVID-19:Mẫu Đơn Chấp Thuận Tiết Lộ Thông Tin Về Tiêm Ngừa từ Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California
   2. Quý vị sẽ nhận được điện thư báo tin khi có thể đến lấy thẻ tiêm ngừa COVID-19 tại Văn Phòng Du Lịch và Tiêm Ngừa.

  Tìm hiểu thêm về các thuốc tiêm ngừa

  Các Tờ thông tin được chính quyền Liên Bang phát hành.

  Tờ Thông Tin do Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara phát hành.

  Để tìm thêm thông tin về các Tờ thông tin.

  Tiêm Ngừa Tại nhà

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara không còn cung cấp dịch vụ Tiêm Ngừa Tại nhà.

  LiveFreely, là một cơ quan công nghệ y tế địa phương sẽ cung cấp dịch vụ tiêm ngừa tại nhà miễn phí cho những người hội đủ điều kiện.  Những người hội đủ điều kiện “phải bị ở trong nhà”(không thể tự rời khỏi nhà) theo định nghĩa của chương trình bảo hiểm Medicare của Liên Bang.  Một người được xem là “phải bị ở trong nhà” nếu hội được CẢ HAI tiêu chuẩn dưới đây:

  1. Bệnh nhân thường không thể rời khỏi nhà của ông ta hoặc bà ta bởi vì có khó khăn về sức khỏe hoặc bị khuyết tật; VÀ
  2. Khi bệnh nhân rời khỏi nhà, họ di chuyển khó khăn cần phải cố gắng rất nhiều và cần được giúp đỡ.

  Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị hội đủ điều kiện tiêm ngừa tại nhà qua chương trình LiveFreely, quý vị có thể ghi danh tại https://www.livefreely.today/vaccines/.

  Người không thuộc trường hợp “phải bị ở trong nhà”, và có thể liên lạc với địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt để được giúp đỡ, được khuyến khích mạnh mẽ lấy hẹn qua trang mạng này (hãy xem mục “Lấy hẹn tiêm ngừa COVID-19” ở trên).  Quận Hạt có các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước; hãy  thông báo cho nhân viên làm việc ở địa điểm tiêm ngừa khi đến. Những người cần giúp đỡ về phương tiện vận chuyển có thể gọi (408) 970-2990 để lấy hẹn với các chuyến xe miễn phí của VTA đưa và đón tại các địa điểm tiêm ngừa. Tất cả các địa điểm tiêm ngừa cung cấp các thiết bị hỗ trợ dành cho những người bị khuyết tật về thể lực hoặc cảm quan và có khó khăn về hành vi tâm trí. Hãy nhấn vào đây để biết thêm thông tin.        

  Các câu Hỏi Thường Gặp

    Trẻ em vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Một số trẻ có thể bị các biến chứng, tuy hiếm nhưng rất nghiêm trọng từ siêu vi khuẩn COVID-19. Tiêm ngừa là cách bảo vệ hiệu quả nhất.

    Trẻ em cũng có thể lây COVID-19 cho người khác ngay cả khi các em không có triệu chứng nào cả. Tiêm ngừa là cách ngăn ngừa hiệu quả nhất.

    Trẻ em đã tiêm ngừa sẽ có thể tham gia nhiều sinh hoạt và chương trình hơn.

    Vâng! Tất cả trẻ nhỏ từ 6 tháng trở lên đều hội đủ điều kiện tiêm ngừa COVID-19. Trẻ em bị dị ứng với thực phẩm hoặc thú vật cần phải được tiêm ngừa COVID-19. Quý vị có thể hỏi y tá tại địa điểm tiêm ngừa nếu có thắc mắc. Nếu con em quý vị đang bị nhiễm COVID-19, các em phải chờ đến lúc khoẻ hẳn để được tiêm ngừa.

    Cần. Bị nhiễm COVID trước đây sẽ không ngăn ngừa trẻ em bị nhiễm lại. Tiêm ngừa vẫn là cách bảo vệ hiệu quả nhất cho trẻ em khỏi bị lây nhiễm lại.

    Thuốc tiêm ngừa cho trẻ em có liều lượng nhỏ và được bào chế đặc biệt cho trẻ em. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo trang Hướng dẫn Tiêm ngừa COVID-19 dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên của CDC.

    Các nghiên cứu cho thấy thuốc tiêm ngừa cho trẻ em an toàn và bảo vệ trẻ chống lại COVID-19 một cách hữu hiệu.  Có hằng trăm triệu người lớn đã tiêm thuốc ngừa Covid-19 an toàn và hữu hiệu này.

    Được. Nếu mẫu đơn chấp thuận đã được điền và ký tên đầy đủ, con em quý vị có thể được tiêm ngừa mà không cần sự có mặt của phụ huynh hay người giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể cần phải trả lời điện thoại lúc các em đến hẹn tiêm ngừa.

    Một số người có phản ứng phụ nhẹ sau khi tiêm ngừa. Những phản ứng phụ thường gặp là da đỏ nơi tiêm, đau nhức và sốt nhẹ.

    Không. Tiêm ngừa không ảnh huởng gì tới khả năng sinh sản của cả nam và nữ giới.

    Các vấn đề về tim mạch sau khi tiêm ngừa COVID-19 rất là hiếm. Các triệu chứng thường là nhẹ và có thể chữa trị được. Dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng hơn so với tiêm ngừa. Tiêm ngừa là cách bảo vệ hiệu quả nhất để không bị các vấn đề sức khỏe tim mạch do COVID-19 gây ra.

    Nhân viên chúng tôi sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và an toàn khi đi tiêm ngừa. Quý vị có thể đặt trẻ ngồi trên đùi khi tiêm ngừa cho trẻ.

    Nếu con em quý vị bị sốt cao, nhức đầu, ớn lạnh hoặc rêm mình sau khi tiêm ngừa, nên cho cháu nghỉ ở nhà.

    • Nếu cháu khỏe lại trong vòng 48 giờ, cháu có thể đi học trở lại.
    • Nếu cháu vẫn còn bệnh sau 48 giờ, hãy cho cháu nghỉ học và gọi bác sĩ của cháu để biết chắc là cháu không bị nhiễm COVID-19 hoặc một chứng bệnh nào khác.
    • Hãy nhớ rằng, thuốc tiêm ngừa không thể truyền COVID cho cháu, nhưng cháu có thể đã bị nhiễm bệnh ngay trước khi đi tiêm ngừa.

    Để biết thêm thông tin về các đề tài như liều lượng thuốc tiêm ngừa, độ an toàn, hoặc tác dụng phụ ở trẻ em, hãy tham khảo trang Hướng dẫn Tiêm ngừa COVID-19 dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên của CDC.

     Tất cả mọi người từ 6 tháng trở lên đều hội đủ điều kiện để được nhận liều tiêm ngừa.

     Có một số lựa chọn để giúp quý vị có được hồ sơ tiêm ngừa COVID:

     1. Quý vị có thể xin hồ sơ xác nhận tiêm ngừa từ Tiểu Bang: 
      1. Hồ sơ điện tử xác nhận tiêm ngừa COVID-19: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (cung cấp kết quả ngay lập tức)
      2. Cơ quan Ghi danh Tiêm ngừa California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (cung cấp hồ sơ trong 2-3 tuần)

     HOẶC

     1. Xem hồ sơ tiêm ngừa của quý vị qua hệ thống y tế trong quận hạt:
      1. Nếu đã được tiêm ngừa tại một địa điểm tiêm hàng loạt hoặc lưu động do Hạt Santa Clara điều hành, vui lòng đến tòa nhà Exposition Hall tại khu hội chợ County Fairgrounds tại 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111, Lối vào Gate D để xin thay thẻ mới.
      2. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa tại một cơ sở y tế nào khác, vui lòng liên lạc với cơ sở y tế đã tiêm ngừa cho quý vị.
      3. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ gia đình để xin hồ sơ tiêm ngừa.

     HOẶC

     1. Những người đã được tiêm ngừa tại tiểu bang California có thể xin hồ sơ tiêm ngừa COVID-19 trực tiếp tại Phòng khám dành cho Tiêm ngừa và Du lịch (Travel & Immunization Clinic) của Sở Y tế Công cộng tại 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: (408) 792-5200.

     Theo chính sách 'no wrong door' của Quận Hạt, tất cả các cơ sở y tế (ngoại trừ VA) sẽ tiêm ngừa cho những bệnh nhân đủ điều kiện, cho dù quý vị có cơ sở y tế hoặc bảo hiểm nào đi nữa.  Hãy xem phần trên để cập nhật các cách mới nhất để lấy hẹn tiêm ngừa hoặc để tìm một địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước.

     Tùy thuộc vào nơi quý vị được tiêm ngừa, quý vị có thể được hoặc không được lựa chọn loại thuốc tiêm.  Tất cả các địa điểm tiêm ngừa của Hệ Thống Y Tế Quận Hạt sẽ dùng thuốc của Pfizer hoặc Moderna (2-liều tiêm loại mRNA) hoặc Novavax (2-liều tiêm bổ trợ).

     Có, tất cả các địa điểm tiêm ngừa thuộc Hệ Thống Y Tế của Quận Hạt đều tuân thủ các quy định của ADA. 

     Mỗi địa điểm tiêm ngừa đều có quy trình làm việc riêng để bảo đảm người khuyết tật có thể đến tiêm ngừa một cách an toàn và thoải mái. Mỗi địa điểm đều có các chỗ đậu xe cho những người có khó khăn di chuyển. Các địa điểm cũng có xe lăn nếu cần, để giúp lúc ghi danh, tiêm ngừa, và trong khu vực quan sát để làm giảm bớt khoảng cách phải đi bộ giữa các trạm.

     Tiêm ngừa COVID-19 thì không phải trả chi phí, nhưng chỉ dành cho những người hội đủ điều kiện.

     Nếu còn chỗ để lấy hẹn, người hội đủ điều kiện đã tiêm ngừa liều thứ nhất tại một Quận Hạt khác, có thể ghi danh để tiêm liều thứ hai tại Hạt Santa Clara. Vui lòng lấy hẹn qua trang mạng tại vax.sccgov.org hoặc gọi số (408) 970-2000. Ngoài ra, các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước cũng có nhận người đến tiêm liều thứ hai mà không cần hẹn trước.

     Hiện nay, cách để hủy một cuộc hẹn, xin gọi Valley Connections tại (408) 970-2000. Chúng tôi đang làm việc để tìm thêm các phương pháp hủy hẹn khác và sớm sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong thời gian tới.

      Tất cả các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 được phê chuẩn đã được thử nghiệm lâm sàng trong quy mô lớn với hàng chục nghìn tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của chúng. FDA, CDC và ACIP đã đánh giá thông tin thử nghiệm và xác định rằng các loại thuốc tiêm ngừa này rất an toàn, hiệu quả và có chất lượng tốt. Các tổ chức này đang tiếp tục theo dõi tính an toàn của thuốc tiêm ngừa COVID-19 để bảo đảm có thể biết được tất cả các tác dụng phụ dù rất hiếm, cũng như có được các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

      Các liều thuốc được bào chế nhanh là vì:

      1. việc sản xuất đã được bắt đầu từ khi các thí nghiệm lâm sàng đang được tiến hành (bình thường thì việc sản xuất chỉ bắt đầu sau khi đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm);
      2. loại thuốc ngừa mRNA có thể được sản xuất nhanh hơn các loại thuốc ngừa khác,
      3. FDA và CDC đã và đang dành ưu tiên trong việc phê duyệt các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19; và
      4. những nhà nghiên cứu đã dùng các mạng lưới thử nghiệm lâm sàng có sẵn để nhanh chóng bắt đầu tiến hành việc thử nghiệm thuốc ngừa COVID.

      Bệnh nhân với tình trạng bệnh lý vẫn có thể được tiêm ngừa. Thật ra, những người này càng cần phải được tiêm ngừa vì họ có nhiều rủi ro nhiễm COVID-19 nặng. Người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: bị nhiễm HIV, được ghép tạng, và người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch) có thể được tiêm ngừa thuốc COVID-19. Tuy nhiên, vì chưa có đủ dữ liệu để xác định tính an toàn và hiệu quả trong nhóm này, người có hệ miễn dịch suy giảm nên tham khảo với bác sĩ về các rủi ro và lợi ích của việc tiêm ngừa và những biện pháp an toàn sau khi được tiêm ngừa.​

      Có.  Thuốc tiêm ngừa COVID-19 an toàn cho quý vị và thai nhi.

      • Tiêm ngừa sẽ bảo vệ người mẹ đang mang thai.  Phụ nữ bị nhiễm COVID-19 trong lúc mang thai sẽ tăng rủi ro nhiễm bệnh nặng. Tiêm ngừa sẽ giúp quý vị được an toản. 
      • Nếu quý vị đang tìm cách thụ thai, chúng tôi khuyến khích quý vị nên tiêm ngừa.  Không có bằng chứng cho thấy tiêm ngừa có ảnh hưởng vấn đề thụ thai.
      • Tiêm ngừa an toàn cho sự phát triển của thai nhi.  Nghiên cứu cho thấy tiêm ngừa sẽ giúp bảo vệ người mẹ đồng thời truyền kháng thể cho thai nhi để được an toàn hơn. 
      • Tiêm ngừa giúp ngăn ngừa những biến chứng trong thời gian mang thai.  Những người bị nhiễm COVID-19 sẽ tăng rủi ro sinh non. 

      Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị để biết thêm thông tin về tiêm ngừa và việc mang thai.

      Hầu hết mọi người đều nên tiêm ngừa COVID-19.

      Những người đã từng bị dị ứng không liên quan đến thuốc tiêm ngừa hoặc các liệu pháp điều trị bằng kim tiêm đều có thề tiêm ngừa COVID-19.  Ví dụ, những người có dị ứng với thực phẩm, thú nuôi, nọc độc, phấn hoa, cao su, hoặc thuốc uống vẫn nên tiêm ngừa COVID-19.

      Vài người có thể bị dị ứng với một thành phần của một trong các loại thuốc tiêm ngừa. Những người này thường được khuyến khích nên tiêm một loại thuốc tiêm ngừa khác.  Ví dụ như, những người không thể tiêm loại thuốc Moderna hoặc Pfizer có thể được đề nghị tiêm loại thuốc Novavax.  Nếu quý vị dị ứng với một nguyên liệu bào chế trong một số thuốc tiêm ngừa, hãy tham khảo với bác sĩ đặc biệt chuyên môn về dị ứng-miễn dịch trước khi tiêm ngừa.

      Nếu quý vị trước đây đã có phản ứng nghiêm trọng với một loại thuốc tiêm ngừa khác (không phải COVID-19) hoặc thuốc tiêm, cũng nên tham khảo với bác sĩ của quý vị trước khi đi tiêm ngừa COVID-19.  

      Những người đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 có thể tiêm ngừa khi họ đã khỏi bệnh ít nhất 10 ngày sau khi được chẩn đoán.  Điều này áp dụng cho tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19, kể cả liều hỗ trợ. 

      Những người đang được điều trị COVID-19 với thuốc kháng thể thụ động (kháng thể đơn dòng monoclonal antibodies hoặc huyết tương dưỡng bệnh convalescent serum) nên hoãn tiêm ngừa đến ít nhất 90 ngày sau việc trị liệu bằng kháng thể. 

       Các thử nghiệm lâm sàng với hàng chục ngàn người đã chứng minh các loại thuốc tiêm ngừa rất hiệu nghiệm trong việc ngăn chặn bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

       Bắt đầu từ hai tuần sau khi được tiêm liều cuối cùng của một-liều hoặc hai-liều của đợt tiêm ngừa đầu tiên. 

       Người được tiêm ngừa thường có những phản ứng phụ từ nhẹ đến trung bình trong vòng 3 ngày đầu tiêm ngừa và sẽ khỏi trong vòng 1-3 ngày từ ngày mới phát bệnh. Đây là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của quý vị đang tạo sức đề kháng. Các phản ứng phụ thông thường gồm có đau nhức nhẹ đến trung bình, sưng, hoặc tấu đỏ ở chỗ tiêm trên cơ thể và/hoặc có triệu chứng giống bệnh cúm nhẹ (ví dụ như sốt, mệt mỏi, nhức đầu, ớn lạnh, đau nhức cơ bắp). Rất hiếm có phản ứng phụ trầm trọng. 

       Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng tiêm ngừa sẽ giúp quý vị tránh bị bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19. Mặc dù quý vị vẫn có thể bị nhiễm hoặc bệnh nhẹ, càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nếu đã được tiêm ngừa, thì quý vị sẽ khó bị như vậy hơn là khi quý vị chưa bao giờ tiêm ngừa.

       Cần nhớ rằng cơ thể của chúng ta cần thời gian vài tuần để tạo sức đề kháng sau khi được tiêm ngừa. Do đó, một người vẫn có thể nhiễm COVID-19 ngay sau khi đã được tiêm ngừa và bị bệnh vì thuốc tiêm ngừa chưa có đủ thời gian để tạo sức đề kháng.

       Có. Vì có những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến COVID-19 và bệnh này có thể tái nhiễm, quý vị nên đi tiêm ngừa cho dù đã từng bị nhiễm COVID-19 trước đây. Quý vị có thể tiêm ngừa sau khi đã hoàn tất thời gian cô lập. Hãy tham khảo với bác sĩ nếu quý vị không chắc là đã được chữa trị bằng cách nào trước đây hoặc nếu có thêm thắc mắc về việc tiêm ngừa. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị nếu quý vị có thêm thắc mắc về việc tiêm ngừa. Các chuyên gia hiện chưa biết là bao lâu thì một người được bảo vệ để không bị bệnh trở lại sau khi đã hồi phục từ COVID-19.

       Lưu ý: Một số cơ quan y tế có thể ưu tiên để tiêm ngừa cho người chưa bị nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày trước đây.

       Đúng thế. Cơ quan CDC khuyến khích những ai đã từng lây nhiễm COVID-19 nên đi tiêm ngừa.

       Những ai đã lây nhiễm COVID-19 trong vòng 10 ngày qua có thể tiêm ngừa nếu họ 1) không có các triệu chứng COVID-19, 2) không có xét nghiệm dương tính COVID-19, và 3) tuân thủ các lời khuyên sau khi bị lây nhiễm bao gồm việc mang khẩu trang 10 ngày sau khi bị lây nhiễm.

       Có. Hiện nay, ngoại trừ lệnh hoặc chỉ thị y tế có yêu cầu khác hơn, người đã được tiêm ngừa không được miễn việc tuân theo các lệnh y tế của Tiểu Bang và Quận Hạt. Quận Hạt sẽ đánh giá các dữ liệu và bằng chứng mới khi có được, và có thể chỉnh sửa chính sách trong tương lai.

       Không, kể từ Ngày 6 tháng 4, 2022, người có tiếp xúc gần trong hầu hết các tình huống với người có nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng thì không còn được yêu cầu phải tự cách ly, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, nhưng vẫn nên xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng.  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng Dẫn về COVID-19 Dành cho Công chúng.

       ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.