Thông tin về thuốc tiêm ngừa COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 23 tháng 3 năm 2023
 

Thuốc tiêm ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả, và miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên

Không xét tình trạng di trú hay bảo hiểm y tế.

Liều tiêm ngừa lưỡng trị mới chống COVID-19, còn được gọi là “liều hỗ trợ cập nhật chống COVID-19” hoặc “liều hỗ trợ chống Omicron” hiện đang có cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên được khuyến khích tiêm liều lưỡng trị cập nhật, nếu hội đủ tiêu chuẩn.

 

Các địa điểm tiêm ngừa hàng loạt do Quận Hạt điều hành đã đóng cửa vào Tháng 2 năm 2023.

San Jose (Khu hội chợ) – Đóng cửa Ngày 25/2/23
San Martin – Đóng cửa Ngày 25/2/23
Mountain View – Đóng cửa Ngày 28/2/23

Quý vị đã nhận được vắc-xin cúm mùa và vắc-xin hỗ trợ cập nhật ngừa COVID-19 chưa?

Thuốc chủng ngừa COVID-19 vẫn được cung cấp thông qua nhà thuốc/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Chuyên khoa Valley và các phòng khám đến không cần lấy hẹn.

 

Lấy hẹn:

Tiệm thuốc/Bác sĩ gia đình Trung tâm Chuyên khoa Valley Tìm địa điểm không cần hẹn trước 

Nếu quý vị nhiễm COVID-19, quý vị nên đợi cho đến khi khỏi các triệu chứng (nếu quý vị có triệu chứng) và đáp ứng được các hướng dẫn về việc kết thúc cô lập. Điều này áp dụng cho bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào, kể cả liều vắc-xin hỗ trợ.

Những người mắc bệnh cấp tính trung bình hoặc nặng khác thông thường nên đợi cho đến khi các triệu chứng đã khỏi.

Nhận vắc-xin COVID-19 của CDC.

  Thuốc tiêm ngừa COVID-19 dành cho Trẻ Em

  Hiện đã có vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

  Quý phụ huynh và người giám hộ hợp pháp có thể lấy hẹn tiêm ngừa cho trẻ em qua các địa điểm tiêm ngừa thuận tiện không cần hẹn trước. Thuốc tiêm ngừa cho trẻ nhỏ có liều lượng ít hơn và được bào chế đặc biệt cho trẻ em. Theo hướng dẫn liên bang, số lượng thuốc cung cấp dành cho các bệnh nhân lớn tuổi hơn không được dùng cho người ở lứa tuổi nhỏ này. Các gia đình có con trẻ cũng nên tìm hiểu với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tây gần nhà để được biết họ có tiêm ngừa cho trẻ em hay không.

  Trong khi việc lây nhiễm COVID-19 có vẻ nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn, nó có thế làm cho trẻ ốm nặng và dẫn đến nhập viện. Trong một số trường hợp, trẻ em có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng, kể cả tử vong.

  Liều Tiêm Ngừa Lưỡng Trị cho Trẻ Nhỏ

  Vắc-xin lưỡng trị có sẵn cho trẻ đủ điều kiện từ 6 tháng tuổi trở lên. Tiêu chuẩn cho liều tiêm ngừa lưỡng trị sẽ phụ thuộc vào loạt tiêm ngừa nguyên thủy bắt đầu với trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi:

  • Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Moderna hội đủ điều kiện để tiêm một liều hỗ trợ lưỡng trị duy nhất của Moderna ít nhất là 2 tháng sau khi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu.
  • Trẻ em 5 tuổi và đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Moderna hội đủ điều kiện để tiêm có thể là liều hỗ trợ lưỡng trị của Pfizer (cho tuổi từ 5 đến 11) hoặc liều hỗ trợ lưỡng trị mới của Moderna (cho tuổi từ 6 tháng đến 5), ít nhất là 2 tháng sau khi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Moderna.
  • Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi chưa hoàn tất 3 liều tiêm ngừa ban đầu của Pfizer nên tiêm liều đơn trị của Pfizer cho liều 1 và 2, và liều lưỡng trị của Pfizer cho liều 3.
  • Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn tất cả 3 liều của loạt tiêm ngừa ban đầu của Pfizer hiện không hội đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ loại tiêm ngừa lưỡng trị nào trong thời điểm này.
  • Trẻ em 5 tuổi và đã hoàn tất liều tiêm ngừa ban đầu của Pfizer thì hội đủ tiêu chuẩn để tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị của Pfizer (cho tuổi từ 5-11).

  Để biết thêm thông tin về các chủ đề như liều lượng tiêm ngừa, an toàn, hoặc các phản ứng phụ nơi trẻ em, hãy tham khảo các trang mạng của CDC An Toàn của Thuốc Tiêm Ngừa COVID- 19 nơi Trẻ Em và Thiếu Niên và Luôn Cập Nhật với Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19.

  Liều Hỗ Trợ Chống COVID- 19

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích tất cả các thành viên cộng đồng cư ngụ hoặc làm việc trong Hạt Santa Clara hội đủ tiêu chuẩn nên đi tiêm ngừa liều hỗ trợ cập nhật (lưỡng trị) chống COVID-19.

  • Liều hỗ trợ lưỡng trị chống COVID-19 của Pfizer và Moderna có thể được tiêm ít nhất là 2 tháng sau khi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu hoặc sau khi tiêm liều hỗ trợ được phê chuẩn gần đây nhất.
   • LƯU Ý:  Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn tất cả 3 liều tiêm ngừa ban đầu của Pfizer hiện không hội đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ loại tiêm ngừa lưỡng trị nào trong thời điểm này. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang mạng của CDC Luôn Cập Nhật với Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19.
  • Liều hỗ trợ đơn trị của Novavax hiện đã có cho người lớn từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm bất kỳ (các) liều hỗ trợ nào trước đây và không thể/ không muốn tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị của mRNA (Pfizer hoặc Moderna). Liều hỗ trợ Novavax có thể được tiêm 6 tháng sau khi đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu chống COVID-19.  

  Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị hôm nay về tiêu chuẩn để nhận một liều hỗ trợ lưỡng trị duy nhất chống COVID-19.

  Để biết thêm thông tin về các liều hỗ trợ, hãy vào trang của CDC Luôn Cập Nhật với Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 hoặc trang của CDPH Các Câu Hỏi và Trả lời về Liều Hỗ Trợ chống COVID-19.

  Liều Bổ Sung cho Bệnh Nhân Có Hệ Miễn Dịch Suy Giảm

  Liều Bổ sung cho bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm đã tiêm ngừa Pfizer, Moderna, hoặc Johnson & Johnson: Liều bổ sung cho thuốc tiêm ngừa COVID-19 Pfizer và Moderna (mRNA) đã được chấp thuận cho bệnh nhân đã tiêm ngừa liều cuối cùng của Pfizer, Moderna, hoặc Johnson & Johnson cho loạt tiêm ngừa đầu tiên ít nhất là 28 ngày và là người có hệ miễn dịch suy giảm vừa phải hoặc nghiêm trọng.

  Các bệnh nhân từ 6 tháng đến 4 tuổi có hệ miễn dịch suy yếu đã tiêm ngừa của Pfizer được khuyến khích tiêm 3-liều của loạt tiêm ngừa ban đầu (2 liều đơn trị và 1 liều lưỡng trị).

  Các bệnh nhân từ 6 tháng tuổi trở lên có hệ miễn dịch suy yếu đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Moderna, và các bệnh nhân từ 5 tuổi trở lên có hệ miễn dịch suy yếu đã hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Pfizer có thể nhận một liều tiêm bổ sung (thứ ba) đơn trị của Pfizer hoặc Moderna, phù hợp cho tuổi tác ít nhất là 28 ngày sau khi đã tiêm liều thứ hai của họ.  Liều bổ sung cần phù hợp với loạt thuốc tiêm ngừa ban đầu (ví dụ: nếu quý vị hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu của Pfizer, quý vị sẽ nhận liều bổ sung của Pfizer).  Để bảo đảm rằng quý vị nhận đúng thuốc tiêm ngừa, vui lòng mang theo một bản sao của hồ sơ tiêm ngừa COVID-19 trong ngày hẹn của quý vị.

  Các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên có hệ miễn dịch suy yếu đã tiêm ngừa liều duy nhất của Johnson & Johnson có thể nhận một liều bổ sung đơn trị của Pfizer hoặc Moderna ít nhất là 28 ngày sau đó. 

  Bệnh nhân đã tiêm liều bổ sung cần phải đợi ít nhất là 2 tháng trước khi tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị.

  Vào thời điểm này, liều bổ sung chưa được chấp thuận cho những ai đã tiêm ngừa loại thuốc Novavax. Nếu quý vị không chắc chắn là quý vị hội đủ điều kiện cho liều bổ sung của thuốc tiêm ngừa Moderna hoặc Pfizer, vui lòng tham khảo với bác sĩ của quý vị.

  Những người có hệ miễn dịch suy yếu từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng (được định nghĩa bởi cơ quan CDC) hội đủ điều kiện tiêm thêm liều thuốc bổ sung. Các tiêu chí bao gồm:

  • Đang nhận điều trị ung thư khối u hoặc ung thư máu
  • Đã nhận cấy ghép nội tạng và đang uống thuốc để kìm chế hệ miễn dịch
  • Đã nhận phương pháp trị liệu tế bào CAR-T (một điều trị trợ giúp hệ miễn dịch gắn liền và tiêu diệt các tế bào ung thư) hoặc đã nhận cấy ghép tế bào trong vòng 2 năm qua
  • Có hệ miễn dịch suy yếu với mức độ trung bình đến nghiêm trọng (chẳng hạn, các hội chứng DiGeorge, Wiskott-Aldrich) 
  • Bị nhiễm HIV thời kỳ cuối hoặc không thể điều trị 
  • Đang nhận điều trị với các loại thuốc kích thích tố steroid liều cao (thí dụ, mỗi ngày phải dùng hơn 20mg thuốc prednisone hoặc các thuốc tương tự), các thuốc alkyl hóa, các thuốc chống chất chuyển hóa, các thuốc liên quan đến cấy ghép có tính ức chế hệ miễn dịch, thuốc hóa trị ung thư có tính ức chế hệ miễn dịch trầm trọng, thuốc chặn chất TNF, và các loại thuốc sinh học khác có tính ức chế hệ miễn dịch hoặc tính điều hòa hệ miễn dịch. 

  Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Thuốc tiêm ngừa COVID-19 dành cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vừa phải hoặc nghiêm trọng của CDC.

  Lấy Hẹn Tiêm Ngừa COVID-19

  Những người đã hội đủ điều kiện để được tiêm ngừa được khuyến khích, nhưng không bắt buộc, liên lạc với cơ sở chăm sóc y tế của họ để lấy hẹn. Các cơ sở chăm sóc y tế dưới đây có thể cho bệnh nhân tiêm ngừa mà không cần biết đến tình trạng bảo hiểm y tế của họ.

  Hãy lấy hẹn với bảo hiểm sức khỏe của quý vị hoặc với các hiệu thuốc tây địa phương tại đây.

  Nếu quý vị không có một bác sĩ gia đình, hãy gọi đường dây Bộ phận Tiếp cận Bệnh nhân của Quận Hạt tại số 1 (866) 967-4677.

  Các Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước

  Các cơ sở bảo hiểm y tế trên toàn Quận Hạt đều có các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước. Các địa điểm này đều có dịch vụ giúp đỡ người khuyết tật và người có các nhu cầu về phương tiện hoặc chức năng khác. Nếu quý vị cần các thiết bị hỗ trợ, hãy báo cho nhân viên tại địa điểm tiêm ngừa khi quý vị đến.

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích mọi người hội đủ điều kiện, đang sinh sống hoặc làm việc trong Quận Hạt hãy tiêm liều hỗ trợ COVID-19. 

  Các liều hỗ trợ lưỡng trị chống COVID-19 hiện nay đã được phê chuẩn để sử dụng ít nhất là 2 tháng sau khi hoàn tất loạt tiêm ngừa ban đầu hoặc sau khi tiêm liều hỗ trợ đã được phê chuẩn gần đây nhất, dành cho tất cả những người từ 5 tuổi trở lên và những người từ 6 tháng đến 5 tuổi đã nhận loạt tiêm ngừa ban đầu bao gồm hai mũi của Moderna chống COVID-19.

  Tìm Địa Điểm Tiêm Ngừa Không Cần Hẹn Trước

  Có nhiều cách để quý vị xin lại thẻ tiêm ngừa CDC COVID-19:

  1. Yêu cầu Tiểu Bang xác nhận tiêm ngừa:
   1. Hồ Sơ Tiêm Ngừa COVID-19 Điện Tử: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/(cho kết quả ngay lập tức)
   2. Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease(cho báo cáo trong vòng 2-3 tuần)

  - HOẶC -

  1. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đã tiêm vắc-xin. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ chính thông thường của mình để biết về hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

  - HOẶC -

  1. Người được tiêm ngừa tại California có thể đến xin giấy xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19 tại Phòng Du Lịch/Tiêm Ngừa ở 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: (408) 792-5200.
   1. Quý vị có thể điền vào mẫu đơn sau đây để xin lại thẻ tiêm ngừa COVID-19:Mẫu Đơn Chấp Thuận Tiết Lộ Thông Tin Về Tiêm Ngừa từ Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California
   2. Quý vị sẽ nhận được điện thư báo tin khi có thể đến lấy thẻ tiêm ngừa COVID-19 tại Văn Phòng Du Lịch và Tiêm Ngừa.

  Tìm hiểu thêm về các thuốc tiêm ngừa

  Để biết thêm thông tin về thuốc tiêm ngừa COVID-19, xem trang Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC.

  Bản Thông Tin Thực Tế được cấp bởi chính quyền liên bang Hoa Kỳ hiện cũng đã có:

  Để tìm thêm thông tin về các Tờ thông tin.

  Các câu Hỏi Thường Gặp

  Để biết thêm thông tin về thuốc tiêm ngừa COVID-19, xem trang Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19Các Câu Hỏi Thường Gặp về Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC.
   

    Trẻ em vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Một số trẻ có thể bị các biến chứng, tuy hiếm nhưng rất nghiêm trọng từ siêu vi khuẩn COVID-19. Tiêm ngừa là cách bảo vệ hiệu quả nhất.

    Trẻ em đã tiêm ngừa sẽ có thể tham gia nhiều sinh hoạt và chương trình hơn.

    Để biết thêm thông tin, xem trang Các Lợi Ích khi Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC.

    Vâng! Tất cả trẻ nhỏ từ 6 tháng trở lên đều hội đủ điều kiện tiêm ngừa COVID-19. Trẻ em bị dị ứng với thực phẩm hoặc thú vật cần phải được tiêm ngừa COVID-19. Quý vị có thể hỏi y tá tại địa điểm tiêm ngừa nếu có thắc mắc. Nếu con em quý vị đang bị nhiễm COVID-19, các em phải chờ đến lúc khoẻ hẳn để được tiêm ngừa.

    Cần. Bị nhiễm COVID-19 trước đây sẽ không ngăn ngừa trẻ em bị nhiễm lại. Trẻ em đã từng mắc COVID-19 sẽ ít có khả năng bị nhiễm lại nếu được chủng ngừa COVID-19.

    Thuốc tiêm ngừa cho trẻ em có liều lượng nhỏ và được bào chế đặc biệt cho trẻ em. Để biết thêm thông tin, xem trang Cập Nhật với Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC. 

    Các nghiên cứu cho thấy thuốc tiêm ngừa cho trẻ em an toàn và bảo vệ trẻ chống lại COVID-19 một cách hữu hiệu. Hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên đã tiêm ít nhất một liều thuốc tiêm ngừa COVID-19. Để biết thêm thông tin, xem trang Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 An Toàn cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của CDC.

    Nếu con em quý vị bị sốt cao, nhức đầu, ớn lạnh hoặc rêm mình sau khi tiêm ngừa, nên cho cháu nghỉ ở nhà.

    • Nếu cháu khỏe lại trong vòng 48 giờ, cháu có thể đi học trở lại.
    • Nếu cháu vẫn còn bệnh sau 48 giờ, hãy cho cháu nghỉ học và gọi bác sĩ của cháu để biết chắc là cháu không bị nhiễm COVID-19 hoặc một chứng bệnh nào khác.
    • Hãy nhớ rằng, thuốc tiêm ngừa không thể truyền COVID cho cháu, nhưng cháu có thể đã bị nhiễm bệnh ngay trước khi đi tiêm ngừa.

    Để biết thêm thông tin về các chủ đề như liều lượng thuốc tiêm ngừa, an toàn, hoặc các phản ứng phụ ở trẻ em, hãy tham khảo trang Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 An Toàn cho Trẻ Em và Thanh Thiếu NiênCập Nhật với Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC.

     Tất cả mọi người từ 6 tháng trở lên đều hội đủ điều kiện để được nhận liều tiêm ngừa.

     Có một số lựa chọn để giúp quý vị có được hồ sơ tiêm ngừa COVID:

     1. Quý vị có thể xin hồ sơ xác nhận tiêm ngừa từ Tiểu Bang: 
      1. Hồ sơ điện tử xác nhận tiêm ngừa COVID-19: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (cung cấp kết quả ngay lập tức)
      2. Cơ quan Ghi danh Tiêm ngừa California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (cung cấp hồ sơ trong 2-3 tuần)

     HOẶC

     1. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đã tiêm vắc-xin. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ chính thông thường của mình để biết về hồ sơ tiêm chủng của quý vị.

     HOẶC

     1. Những người đã được tiêm ngừa tại tiểu bang California có thể xin hồ sơ tiêm ngừa COVID-19 trực tiếp tại Phòng khám dành cho Tiêm ngừa và Du lịch (Travel & Immunization Clinic) của Sở Y tế Công cộng tại 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: (408) 792-5200.

     Tất cả các nhà cung cấp nhận nguồn tiếp liệu vắc-xin COVID-19 từ chính phủ liên bang không thể tính phí vắc-xin COVID-19 của quý vị hoặc yêu cầu quý vị phải có bảo hiểm y tế. Tất cả các lựa chọn đặt lịch hẹn được tìm thấy trên trang mạng này, bao gồm các phòng khám đến không cần lấy hẹn, đều miễn phí.

     Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy gọi cho Phòng Tiếp cận Bệnh nhân của Quận Hạt tại số 1 (866) 967-4677 để được hỗ trợ về bảo hiểm y tế.

     Tùy thuộc vào nơi quý vị được tiêm ngừa, quý vị có thể được hoặc không được lựa chọn loại thuốc tiêm. Hệ thống Y tế Quận Hạt có thể cung cấp Pfizer hoặc Moderna (2 liều của vắc-xin mRNA) hoặc Novavax (2 liều của vắc-xin bổ trợ) tại Phòng khám Chuyên khoa Valley (Valley Specialty Center).

      Tất cả các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 được phê chuẩn đã được thử nghiệm lâm sàng trong quy mô lớn với hàng chục nghìn tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của chúng. FDA, CDC và ACIP đã đánh giá thông tin thử nghiệm và xác định rằng các loại thuốc tiêm ngừa này rất an toàn, hiệu quả và có chất lượng tốt. Các tổ chức này đang tiếp tục theo dõi tính an toàn của thuốc tiêm ngừa COVID-19 để bảo đảm có thể biết được tất cả các tác dụng phụ dù rất hiếm, cũng như có được các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

      Để biết thêm thông tin, xem trang Bảo Đảm Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 An Toàn trong Hoa Kỳ của CDC.

      Bệnh nhân với tình trạng bệnh lý vẫn có thể được tiêm ngừa. Thật ra, những người này càng cần phải được tiêm ngừa vì họ có nhiều rủi ro nhiễm COVID-19 nặng. Người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: bị nhiễm HIV, được ghép tạng, và người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch) có thể được tiêm ngừa thuốc COVID-19. Tuy nhiên, những người với hệ miễn dịch kém nên tham khảo với bác sĩ của họ về khả năng đáp ứng của hệ miễn dịch bị suy giảm đối với thuốc tiêm ngừa và sự cần thiết để tiếp tục tuân theo tất cả các hướng dẫn hiện tại nhằm bảo vệ họ chống lại COVID-19 ngay cả sau khi đã tiêm ngừa.​​​

      Để biết thêm thông tin, xem trang Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 dành cho Những Người bị Suy Kém hệ Miễn Dịch Trung Bình hoặc Nghiêm Trọng của CDC.

      Có.  Thuốc tiêm ngừa COVID-19 an toàn cho quý vị và thai nhi.

      • Tiêm ngừa sẽ bảo vệ người mẹ đang mang thai.  Phụ nữ bị nhiễm COVID-19 trong lúc mang thai sẽ tăng rủi ro nhiễm bệnh nặng. Tiêm ngừa sẽ giúp quý vị được an toản. 
      • Nếu quý vị đang tìm cách thụ thai, chúng tôi khuyến khích quý vị nên tiêm ngừa.  Không có bằng chứng cho thấy tiêm ngừa có ảnh hưởng vấn đề thụ thai.
      • Tiêm ngừa an toàn cho sự phát triển của thai nhi.  Nghiên cứu cho thấy tiêm ngừa sẽ giúp bảo vệ người mẹ đồng thời truyền kháng thể cho thai nhi để được an toàn hơn. 
      • Tiêm ngừa giúp ngăn ngừa những biến chứng trong thời gian mang thai. Những người mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ sinh non cao hơn.

      Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị để biết thêm thông tin về tiêm ngừa và việc mang thai.

      Hầu hết mọi người đều nên tiêm ngừa COVID-19.

      Những người đã từng bị dị ứng không liên quan đến thuốc tiêm ngừa hoặc các liệu pháp điều trị bằng kim tiêm đều có thề tiêm ngừa COVID-19.  Ví dụ, những người có dị ứng với thực phẩm, thú nuôi, nọc độc, phấn hoa, cao su, hoặc thuốc uống vẫn nên tiêm ngừa COVID-19.

      Vài người có thể bị dị ứng với một thành phần của một trong các loại thuốc tiêm ngừa. Những người này thường được khuyến khích nên tiêm một loại thuốc tiêm ngừa khác.  Ví dụ như, những người không thể tiêm loại thuốc Moderna hoặc Pfizer có thể được đề nghị tiêm loại thuốc Novavax.  Nếu quý vị dị ứng với một nguyên liệu bào chế trong một số thuốc tiêm ngừa, hãy tham khảo với bác sĩ đặc biệt chuyên môn về dị ứng-miễn dịch trước khi tiêm ngừa.

      Nếu quý vị trước đây đã có phản ứng nghiêm trọng với một loại thuốc tiêm ngừa khác (không phải COVID-19) hoặc thuốc tiêm, cũng nên tham khảo với bác sĩ của quý vị trước khi đi tiêm ngừa COVID-19.  

      Những người đã được chẩn đoán với COVID-19 có thể tiêm ngừa một khi họ đã hồi phục và đáp ứng được với các hướng dẫn về cô lập. Tuy nhiên, vì khả năng tái nhiễm ít hơn trong những tuần sau khi nhiễm bệnh nên họ có thể cân nhắc trì hoãn liều vắc-xin tiếp theo sau 3 tháng kể từ khi triệu chứng mới phát hoặc có xét nghiệm dương tính. Vấn đề này áp dụng cho bất cứ thuốc tiêm ngừa COVID-19 nào, bao gồm các liều tiêm hỗ trợ.

      Để biết thêm thông tin, xem trang hãy tiêm ngừa COVID-19 của CDC.

       Các thử nghiệm lâm sàng với hàng chục ngàn người đã chứng minh các loại thuốc tiêm ngừa rất hiệu nghiệm trong việc ngăn chặn bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Để biết thêm thông tin, xem trang Các Lợi Ích khi Tiêm Ngừa COVID-19 của CDC.

       Bắt đầu từ hai tuần sau khi được tiêm liều cuối cùng của một-liều hoặc hai-liều của đợt tiêm ngừa đầu tiên. 

       Người được tiêm ngừa thường có những phản ứng phụ từ nhẹ đến trung bình trong vòng 3 ngày đầu tiêm ngừa và sẽ khỏi trong vòng 1-3 ngày từ ngày mới phát bệnh. Đây là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của quý vị đang tạo sức đề kháng. Các phản ứng phụ thông thường gồm có đau nhức nhẹ đến trung bình, sưng, hoặc tấu đỏ ở chỗ tiêm trên cơ thể và/hoặc có triệu chứng giống bệnh cúm nhẹ (ví dụ như sốt, mệt mỏi, nhức đầu, ớn lạnh, đau nhức cơ bắp). Rất hiếm có phản ứng phụ trầm trọng. 

       Có, nhưng chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng việc tiêm ngừa sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19.

       Điều quan trọng cần lưu ý là thường mất vài tuần để cơ thể tạo được khả năng miễn dịch sau khi tiêm vắc-xin. Điều đó có nghĩa là một người có thể nhiễm COVID-19 ngay sau khi tiêm vắc-xin và bị bệnh vì vắc-xin không có đủ thời gian để cung cấp sự bảo vệ.

       Có. Vì có những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến COVID-19 và bệnh này có thể tái nhiễm, quý vị nên đi tiêm ngừa cho dù đã từng bị nhiễm COVID-19 trước đây. Quý vị có thể tiêm ngừa sau khi đã hoàn tất thời gian cô lập. Hãy tham khảo với bác sĩ nếu quý vị không chắc là đã được chữa trị bằng cách nào trước đây hoặc nếu có thêm thắc mắc về việc tiêm ngừa. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị nếu quý vị có thêm thắc mắc về việc tiêm ngừa. Các chuyên gia hiện chưa biết là bao lâu thì một người được bảo vệ để không bị bệnh trở lại sau khi đã hồi phục từ COVID-19.

       Lưu ý: Một số cơ quan y tế có thể ưu tiên để tiêm ngừa cho người chưa bị nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày trước đây.

       Đúng thế. Cơ quan CDC khuyến khích những ai đã từng lây nhiễm COVID-19 nên đi tiêm ngừa.

       Những ai đã lây nhiễm COVID-19 trong vòng 10 ngày qua có thể tiêm ngừa nếu họ 1) không có các triệu chứng COVID-19, 2) không có xét nghiệm dương tính COVID-19, và 3) tuân thủ các lời khuyên sau khi bị lây nhiễm bao gồm việc mang khẩu trang 10 ngày sau khi bị lây nhiễm.

       ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.