Với Các Ngày Lễ Đang Cận Kề Và Hiệu Lực Của Thuốc Tiêm Ngừa Đang Giảm Xuống Theo Thời Gian, Cư Dân Nên Đi Tiêm Thêm Liều Hỗ Trợ Ngay Bây Giờ

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 10 tháng 11, 2021

Tiêm thêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 là điều cần thiết cho hầu hết tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên vào 6 tháng sau khi tiêm liều cuối cùng của thuốc Pfizer hoặc Moderna, hoặc 2 tháng sau khi tiêm thuốc Johnson & Johnson. 

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang Calif. – Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích tất cả những cư dân đã hội đủ điều kiện đang sống và làm việc trong Hạt Santa Clara nên tiêm thêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19. Tiêm thêm liều hỗ trợ là điều cần thiết cho hầu hết tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên vào 6 tháng sau khi tiêm liều cuối cùng của thuốc Pfizer hoặc Moderna, hoặc 2 tháng sau khi tiêm thuốc Johnson & Johnson.

Tính đến ngày 9 tháng 11, chỉ mới có 206.765 cư dân Hạt Santa Clara đã được tiêm liều hỗ trợ. 

Việc bảo vệ gia đình, trường học, sở làm và bản thân càng trở nên quan trọng hơn khi chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến ngày lễ Tạ Ơn và rất nhiều người đang lên kế hoạch đi du lịch và hội họp cùng gia đình và bạn bè.  Mặc dù tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng tại  Quận hạt hiện nay không có nhiều thay đổi, tỷ lệ nhiễm tại những nơi khác trong tiểu bang lại gia tăng đều đặn và sức đề kháng ban đầu của thuốc đang giảm dần theo thời gian. 

Bác Sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Cara cho biết: “Chúng tôi muốn bảo vệ an toàn cho công chúng và ngăn sự xuất hiện trở lại của một đợt sóng nhiễm COVID-19 khi mùa lễ đến gần.   Chúng tôi rất mong tất cả những ai có thể được hãy nên lấy hẹn để tiêm thêm liều hỗ trợ nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và bạn bè của họ.  Hãy đi tiêm liều hỗ trợ bây giờ để có thể vui lễ Tạ ơn một cách an toàn.”

Bác Sĩ Marty Fenstersheib, Viên Chức về Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara nói: “Chúng ta còn rất nhiều các liều thuốc hỗ trợ tiêm ngừa và sẽ có thêm nếu cần.  Đây là cách an toàn và dễ dàng nhất để có được một mùa lễ bình an bên những người thân yêu của chúng ta.”

Tiểu Bang California gần đây có yêu cầu các vị lãnh đạo y tế địa phương và các cơ sở cung cấp y tế cho phép bệnh nhân tự xác nhận rủi ro lây nhiễm của bản thân họ và không được từ chối bệnh nhân khi họ muốn được tiêm liều hỗ trợ. https://eziz.org/assets/docs/COVID19/CDPHBoosterLetter.LHJsandProviders.pdf

Các địa điểm tiêm ngừa của quận hạt đang cho phép mở các cuộc hẹn tại www.sccfreevax.org và có nhiều địa điểm khác cũng sẵn sàng nhận bệnh nhân đến tiêm liều hỗ trợ không cần phải hẹn trước.  Hiện có các loại thuốc tiêm ngừa Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson trong quận hạt.  Ngoài ra, các văn phòng bác sĩ và hiệu thuốc tây cũng có cho tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19. 

Tiêm ngừa trong quận hạt hoàn toàn miễn phí cho cư dân, không cần bảo hiểm y tế và không cần biết tình trạng di trú. 

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.