Sa Paglapit ng mga Holiday at Pagbaba ng Proteksyon ng Bakuna sa sa Paglipas ng Panahon, Ang mga residente ay Hinihikayat na Kumuha ng Booster Shot Ngayon

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Nobyembre 10, 2021

Ang booster na bakuna sa COVID-19 ay naaangkop para sa halos lahat ng taong nasa edad na 18 at pataas, 6 na buwan pagkatapos ng huling Pfizer o Moderna na pagbabakuna, o 2 buwan pagkatapos ng Johnson & Johnson na pagbabakuna

SANTA CLARA COUNTY, Calif. – Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagrerekomenda na ang lahat na kwalipikadong miyembro ng publiko na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County ay tumanggap ng booster shot sa COVID-19. Ang booster ay naaangkop para sa halos lahat ng taong nasa edad na 18 at pataas, 6 na buwan pagkatapos ng huling Pfizer o Moderna na pagbabakuna, o 2 buwan pagkatapos ng Johnson & Johnson na pagbabakuna.

Noong Nobyembre 9, nasa 206, 765 lamang na mga miyembro ng komunidad ng Santa Clara County ang nakatanggap ng kanilang booster shot.

Ang pagprotekta ng mga pamilya, paaralan, lugar ng trabaho, at ng ating sarili ay naging mas lalong mahalaga sa paglapit ng Thanksgiving holiday na dalawang linggo lang ang layo at sa dami ng mga taong bumibiyahe at nagtitipon kasama ang pamilya at mga kaibigan. Habang ang bilang ng kaso sa komunidad sa County ay kasalukuyang hindi tumataas, ang mga bilang sa ibang lugar ng estado ay patuloy na tumataas at ang inisyal na proteksyon ng bakuna ay nakumpirmang bumababa sa paglipas ng panahon.

“Ninanais naming bantayan ang kaligtasan ng publiko at pigilan ang karagdagang pagdami ng COVID-19 habang papalapit ang holiday season,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Direktor ng Public Health, County ng Santa Clara. “Hinihiling namin sa lahat na magsign-up para sa booster shot para protektahan ang kanilang sarili, kanilang pamilya at kanilang mga kaibigan. Kumuha ng booster ngayon at gawing mas ligtas ang pagtitipon sa Thanksgiving.”

“Marami tayong dosis ng pagbabakuna ng booster at marami pa ang maaaring makuha para sa mga booster shot,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Vaccine Officer, County ng Santa Clara. “Ito ay ang ligtas at madaling paraan upang gawing mas ligtas ang mga holiday para sa ating mga mahal sa buhay.”

Inabisuhan kamakailan ng Estado ng California ang mga hurisdiksyon ng lokal na pangkalusugan at mga provider na payagan ang mga pasyente na tukuyin ang kanilang panganib sa pagkakalantad at hindi tanggihan ang isang pasyente na humihiling ng isang booster:

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/CDPHBoosterLetter.LHJsandProviders.pdf

Ang mga klinika ng County ay tumatanggap ng mga appointment sa www.sccfreevax.org at nakahanda ang maraming lokasyon na tumanggap ng mga walk-in na pasyente para sa mga booster shot. Lahat ng Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson na mga bakuna ay available sa loob ng County. Bukod pa rito, marami sa mga opisina ng doctor at parmasya ay nagbibigay ng mga booster sa COVID-19.

Ang mga pagbabakuna sa buong County ay walang bayad sa publiko, ang insurance ay hindi kailangan, at walang kinakailangan sa imigrasyon.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth  

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.