Hạt Santa Clara Công Bố Bảng Tổng Kết Dữ Liệu Cho Thấy Tỷ Lệ Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Dựa Trên Tình Trạng Tiêm Ngừa

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nhiễm ở người chưa tiêm ngừa cao hơn gần bốn lần so với người đã tiêm ngừa đầy đủ
 

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California CA Hạt Santa Clara công bố một bảng tổng kết dữ liệu mới vào Thứ Tư, phân tích số trường hợp nhiễm COVID-19 dựa vào tình trạng tiêm ngừa. Những con số mới nhất phản ánh những gì các viên chức y tế đã nhắc đến trong những tuần lễ gần đây: biến thể Delta đang đẩy mạnh bùng phát và những người chưa tiêm ngừa có rủi ro bị lây nhiễm cao nhất.

Tính đến ngày 4 tháng 8, các số liệu cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về mức độ ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm gần đây nhất đối với người chưa tiêm ngừa so với người đã tiêm ngừa rồi – với con số trường hợp dương tính trong số người chưa tiêm ngừa cao hơn gần bốn lần so với người đã tiêm ngừa. Tỷ lệ trường hợp nhiễm trên 100.000 cư dân cho người chưa tiêm ngừa đã tăng vọt từ khoảng 3 đến 25 trong tháng qua. Tỷ lệ nhiễm trong số người đã tiêm ngừa, tuy cũng tăng lên trong những tuần vừa qua, nhưng không tăng cao đột biến.

Bác sĩ George Han, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara cho biết “Thuốc ngừa vẫn bảo vệ rất hữu hiệu để không bị bệnh nặng hoặc tử vong. Thuốc cũng bảo vệ rất nhiều chống lại việc nhiễm bệnh, tuy có lẽ không hoàn toàn hiệu quả đối với biến thể Delta. Để bảo vệ những người chưa hội đủ điều kiện tiêm ngừa, như trẻ con, và người lớn tuổi hoặc người bị suy yếu hệ thống miễn dịch, chúng ta cần tất cả những ai đã hội đủ điều kiện, hãy đi tiêm ngừa ngay. Ngoài ra, mang khăn che mặt tại các khu vực bên trong nhà cũng sẽ giúp giảm bớt việc lây nhiễm bị gia tăng đột biến trong cộng đồng.”

Theo bảng tổng kết dữ liệu, cư dân được xem là đã tiêm ngừa đầy đủ hai tuần sau khi tiêm liều cuối cùng của thuốc ngừa, và được xem là chưa tiêm ngừa nếu chưa được tiêm liều thuốc ngừa COVID-19 nào. Tỷ lệ người nhiễm được dùng trên bảng tổng kết dữ liệu thay vì số người nhiễm giúp chúng ta có thể so sánh một cách chính xác hơn gánh nặng COVID-19 giữa các nhóm cư dân lớn nhỏ khác nhau.   

Hiện nay, có 84% cư dân trong Hạt Santa Clara từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều thuốc ngừa COVID-19 và khoảng 78% đã được tiêm ngừa đầy đủ. Hạt Santa Clara có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất trong các Quận Hạt trên toàn quốc, nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn cần có nhiều người đi tiêm ngừa hơn nữa, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, và người có hệ thống miễn dịch bị suy yếu.

Các địa điểm tiêm ngừa trên khắp Quận Hạt tiếp tục nhận tiêm ngừa không có hẹn trước và cũng cho hẹn trong cùng ngày. Hãy vào trang mạng sccfreevax.org để có được thông và cập nhật mới nhất.


# # #

 

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.