Ang County ng Santa Clara ay Nagpalabas ng Data Dashboard na Nagpapakita ng mga Bilang ng Kaso ng COVID-19 ayon sa Katayuan sa Pagbabakuna

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Agosto 4, 2021

Ang pinakabagong data ay nagpapakita ng bilang ng kaso sa mga hindi nabakunahang tao ay halos apat na beses na mas mataas ang mga kaso kaysa sa mga ganap na nabakunahan
 

Santa Clara County, CA Ang County ng Santa Clara ay nagpalabas ng bagong data dashboard nitong Miyerkules, na naghahati ng mga bilang ng kaso ng COVID-19 ayon sa katayuan sa pagbabakuna. Ang mga pinakabagong numero ay nagpapakita kung ano ang sinasabi ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan sa mga kamakailang linggo: ang Delta variant ay ang dahilan ng pagdami ng mga kaso at ang mga hindi pa nabakunahang tao ay nasa pinakamataas na panganib ng mga impeksyon.

Simula Agosto 4, ang data ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa kung paano ang pinakabagong pagsiklab ay nakakaapekto sa mga hindi nabakunahan kumpara sa mga nabakunahan – na ang mga positibong kaso sa mga hindi nabakunahan ay halos apat na beses na mas mataas kaysa sa mga ganap na nabakunahan. Ang bilang ng kaso kada 100,000 residente para sa hindi nabakunahan ay tumaas mula 3 hanggang mahigit sa 25 sa nakaraang buwan. Ang bilang ng kaso sa mga nabakunahan, habang tumataas din sa kamakailang linggo, ay hindi nakakaranas ng ganito katirik na pagdami.

“Pinakamahusay pa rin ang mga bakuna sa pagprotekta laban sa malubhang sakit at pagkamatay. Sila ay nagbibigay din ng makabuluhang proteksyon laban sa impeksiyon, bagaman marahil hindi lubos na epektibo laban sa Delta variant,” sabi ni Dr. George Han, Deputy Health Officer ng County ng Santa Clara. “Upang protektahan ang hindi pa kwalipikado para sa pagbabakuna, gaya ng mga bata, at mga matatanda o immunocompromised, kailangan ang lahat na makakakuha ng bakuna na kumuha na ngayon. Bilang karagdagan, ang pagsusuot ng mga maskara sa panloob na lugar ay makakatulong sa  pagpapababa ng pagtaas ng pagkalat sa komunidad.”

Para sa dashboard, ang mga residente ay itinuturing na ganap na nabakunahan dalawang linggo pagkatapos ng huling dosis ng bakuna, at itinuturing na hindi nabakunahan kung sila ay hindi nakatanggap ng anumang dosis ng bakuna sa COVID-19. Ang mga case rate ay ginamit sa dashboard sa halip na ang bilang ng mga kaso dahil ang mga case rate ay pumapayag ng mas magandang paghahambing ng kahirapan sa COVID-19 sa pagitan ng iba’t ibang laki ng populasyon.

Sa kasalukuyan, 84% ng mga residente ng Santa Clara County na may edad na 12 at pataas ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at humigit-kumulang 78% ang nakakumpleto ng kanilang pagbabakuna. Ang Santa Clara County ay napabilang sa may pinakamataas na bilang ng pagbabakuna sa bansa, ngunti nananatiling kritikal na mas maraming indibidwal ang mabakunahan upang lalong maprotektahan ang komunidad, lalo na ang mga bata, matatanda, at mga taong immunocompromised.

Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay patuloy na tumatanggap ng drop-ins para sa mga bakuna ng COVID-19 at ang mga parehong-araw na appointment ay available din. Bumisita sa sccfreevax.org para sa pinakabagong impormasyon at mga update.


# # #

 

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.