Pinalawak ang Pagbabakuna sa COVID-19 upang Maisama ang mga Kabataan na nasa Edad 12 hanggang 15 sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Ang mga Residenteng nasa Edad na 12 at Mas Matanda ay Makakakuha ng mga Appointment o Makakahanap ng Drop-In na Lokasyon sa sccfreevax.org

Santa Clara County, CA – Nag-anunsyo ang mga opisyal ng County ngayong araw na ang pagbabakuna sa COVID-19 ay available na ngayon para sa mga kabataan na nasa edad na 12 hanggang 15, kaagad na epektibo. Ang mga appointment ay maaari na ngayon maiskedyul sa pamamagitan ng website ng County sa sccfreevax.org, na kasama rin ang mga impormasyon tungkol sa maraming drop-in na lokasyon sa pagbabakuna sa buong county. Ang pagpapalawak ng kwalipikasyon na ito ay sumusunod sa adoption of the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) na rekomendasyon ng CDC Director na nag-eendorso ng kaligtasan at pagiging epektibo ng bakunang Pfizer para sa kabataan na nasa edad na 12 hanggang 15.

Lahat na lokasyon ng pagbabakuna sa masa ng County Health System at lahat ng mga pagkalahatang community-based na mobile site ay maaaring tumanggap ng mga bagong naaprubahan na grupo ng edad. “Ito ay nakakatuwang balita,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health para sa County ng Santa Clara. “Ang bakunang Pfizer ay ligtas at epektibo, at ako ay nagagalak na mas marami pa sa ating mga kabataan ay makakapagpabakuna na sa ngayon upang maprotektahan ang kanilang mga sarili, maprotektahan ang kanilang komunidad, at ligtas na makakabalik sa marami pang aktibidad.”

Ang mga kabataan na nasa pagitan ng 12 hanggang 17-taong gulang ay kailangang magbigay ng napirmahang consent form na galing sa isang magulang o ligal na tagapag-alaga. Para sa County-operated na mga lokasyon, ang consent form ay available online. “Ang aming sistema ay nakahandang tanggapin ang mga bagong kwalipikadong kabataan para sa kanilang mga pagbabakuna,” sabi ni Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer para sa Santa Clara Valley Medical Center. “Saanman kayo nakatira sa county, mayroon kaming lokasyon na malapit, at pinalawak namin ang mga oras sa gabi at weekend.”

Ang County ay magpapatuloy ng malawak na pagsisikap upang masiguro na pantay-pantay ang access ng bakuna para sa mga komunidad na matinding tinamaan ng COVID-19. Ang County ay nakipagpartner sa mga paaralan at ibang organisasyon sa komunidad sa mga lokasyon ng drop-in na klinika sa pagbabakuna sa komunidad na nakaranas ng mataas na antas ng kaso ng COVID-19, at ang matatag na outreach na pagsisikap ng County ay magpapatuloy sa pagpapalawak ng kwalipikasyon. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa COVID-19 sa Santa Clara County, bisitahin ang sccfreevax.org.

 # # # 

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.