Sa Pagdami ng mga Variant ng COVID-19, ang Pagpapasuri ay Mahalaga para Masubaybayan ang Pag-unlad ng Lugar sa Pagpigil ng Pandemya

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Abril 3, 2021

Ang mga oportunidad sa pagpapasuri ay available sa paparating na linggo sa San José, Gilroy, Los Altos Hills, Mountain View, Cupertino, Saratoga, Milpitas, at Sunnyvale

Santa Clara County, CA Bagaman mas maraming mga kwalipikadong miyembro ng komunidad ang nababakunahan bawat araw, ang pagbaba ng mga bilang ng kaso ay tumigil at ang pagtugon sa pandemya ng rehiyon ay patuloy na magiging kumplikado dahil sa mas lalong kumakalat na mga variant ng COVID-19. Kasama ang mga kadahilanan na ito, ang matatag na pagpapasuri sa komunidad ay nananatiling mahalaga, nagsisilbi bilang maagang sistema ng babala para sa posibleng pagtaas ng mga bilang ng kaso.

“Mayroong maraming bagay ang nangyayari sa ngayon. Ang County at mga partner nito ay mabilis na nagtatrabaho upang magbakuna hangga’t may supply ng bakuna, habang ang mga inaalalang kumpirmadong kaso ng variant ay patuloy na tumataas,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Testing and Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Kung tayo ay magpabaya, tayo ay maaaring sumama sa ibang mga estado sa bansa na nakakakita ng isa na naming pagdami ng mga kaso. Kung tayo ay makapagpatuloy ng matatag na pagsusuri, patuloy na paggamit ng mga panakip sa mukha, at pisikal na pagdistansya hangga’t mabakunahan ang mas maraming kwalipikadong tao, tayo ay makapagpigil sa pagkalat ng virus.”

Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ng County ay kamakailan nag-anunsyo na ang bahagi ng mga kaso na nauugnay sa mga mas kumakalat na variant ay tumataas na naghuhudyat ng nakakabahalang trend, naghihikayat sa mga residente ng county na iwasan ang pagbibyahe, magkuwarantina kung bumibyahe, at patuloy na gumamit ng mga panakip sa mukha kahit nabakunahan na.

Para sa mga tao na maaaring nalantad sa virus, ang pagpapasuri ay nananatiling libre, madali, at kumpidensyal. Ito ay magagamit pitong araw kada linggo at mayroong mga pagpipilian para sa iba’t ibang pangangailangan, kabilang ang appointment o drop-in, drive-through o walk-up, at pagkokolekta ng ispesimen sa pamamagitan ng swab o ng laway. Ang mga frontline worker ay dapat magpasuri nang hindi bababa sa isang beses kada buwan at hanggang sa isang beses kada dalawang linggo, at magpatuloy sa pagpapasuri kahit pagkatapos mabakunahan.

Ang batay sa appointment na pagpapasuri ay nagpapatuloy sa Santa Clara County Fairgrounds, na may umiikot na mga lokasyon sa lungsod na batay sa appointment lamang sa paparating na linggo sa Los Altos Hills, Mountain View, Cupertino, Saratoga, at Milpitas. Ang mga walk-in ay patuloy na tinatanggap sa mga pop-up na lokasyon sa Gilroy at San José. Ang mga mobile testing bus ay matatagpuan sa San José, Sunnyvale, and Gilroy.

Ang mga appointment ay magagawa simula pitong araw nang mas maaga sa petsa ng pagpapasuri hangga’t ang lahat na slot ay naireserba sa www.sccfreetest.org. Ang mga pagpapasuri na batay sa appointment ay available sa San José sa Fairgrounds, na ang mga appointment ay available limang araw nang mas maaga. Ang pagpapasuri ay libre sa lahat ng mga lokasyong ito.

MGA LOKASYONG NG MOBILE TESTING BUS — Pagpapasuri sa pamamagitan ng appointment, ngunit ang drop-in ay maaaring available kung pinapayagan ng espasyo. Ang pagpaparehistro para sa ID ng pasyente ay kailangan para sa mobile bus testing na ito at magagawa sa online sa lhi.care/covidtesting o sa pagtawag sa 1-888-634-1123.

San José

OptumServe Mobile Testing Bus sa Grand Century Shopping Mall, 1111 Story Road, San José, 95122

Sabado, Abril 3, 10 a.m. hanggang 6 p.m.

OptumServe Mobile Testing Bus sa Eastridge Mall, 2200 Eastridge Loop, San José, 95122

Sabado, Abril 10, 10 a.m. hanggang 6 p.m.

Sunnyvale

OptumServe Mobile Testing Bus sa Columbia Middle School, 739 Morse Ave., Sunnyvale, 94085

Miyerkules, Abril 7, 10 a.m. hanggang 6 p.m.

Gilroy

OptumServe Mobile Testing Bus sa Costco Wholesale-Gilroy, 7251 Camino Arroyo, Gilroy, 95020

Huwebes, Abril 8, 10 a.m. hanggang 6 p.m.

MGA LOKASYON NG PAGPAPASURI BATAY SA APPOINTMENT — Gumawa ng appointment sa pagbisita sa www.sccfreetest.org at pag-click sa “Mag-iskedyul ng Appointment Ngayon”.

Mga mensahe sa text ng resulta ay available sa mga pasilidad ng pagpapasuri ng County ng Santa Clara na batay sa appointment.

San José

Santa Clara County Fairgrounds Parking Lot A (sa tapat ng blue arch) - Drive-through, bike, at mga walk-up appointment

Sa tapat ng kalye mula sa pangunahing pasukan ng Fairgrounds, 344 Tully Road, San José, 95111

Mga oras ng appointment: Lunes, Abril 5, 7 a.m. hanggang 3 p.m.; Martes hanggang Huwebes, Abril 6 hanggang Abril 8, 7 a.m. hanggang 6:30 p.m.; Biyernes, Abril 9, 11 a.m. hanggang 6:30 p.m.; Sabado hanggang Linggo, Abril 10 hanggang Abril 11, 9 a.m. hanggang 3:30 p.m.

Los Altos Hills

Los Altos Hills Council Chambers, 26379 W. Fremont Rd., Los Altos Hills, 94022

Sa pamamagitan ng appointment lamang sa Lunes, Abril 5, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m.

Mountain View

Mountain View Center for Performing Arts, 500 Castro St., Mountain View, 94041

Sa pamamagitan ng appointment lamang sa Martes, Abril 6, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m.

Cupertino

Cupertino Senior Center, 21251 Stevens Creek Blvd., Cupertino, 95014

Sa pamamagitan ng appointment lamang sa Miyerkules, Abril 7, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m.

Saratoga

Saratoga Friendship Hall, 19848 Prospect Rd., Saratoga, 95070

Sa pamamagitan ng appointment lamang sa Huwebes, Abril 8, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m.

Milpitas

Milpitas Sports Center, 1325 E. Calaveras Blvd., Milpitas, 95035

Sa pamamagitan ng appointment lamang sa Biyernes, Abril 9, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m.

MGA POP-UP NA LOKASYON NG PAGPAPASURI – Hindi kailangan ang mga appointment at para lamang sa mga taong walang sintomas. Ang pagsusuri ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkolekta ng laway.

San José

Emmanuel Baptist Church, 467 N. White Road, San José, 95127

Martes hanggang Biyernes, Abril 6 hanggang Abril 9, 9 a.m. hanggang 4 p.m.

Gilroy

South County Annex (dating Del Buono Elementary) – 9300 Wren Avenue, Gilroy, 95020

Lunes hanggang Biyernes, Abril 5 hanggang Abril 9, 10 a.m. hanggang 4:30 p.m.

Ang mga lokasyon ng pagsusuri ng county ay nagbibigay ng mga libreng pagsusuri sa COVID-19, anuman ang katayuan ng imigrasyon, at hindi kailangan ang sulat ng doktor. Para sa mga taong walang mga sintomas ng COVID-19, ang County ay kasalukuyang nag-aalok ng mga panloob at drive-through na mga lokasyon. Ang mga taong may sintomas ay inuutusan na pumunta sa mga drive-through na lokasyon para mabawasan ang pagkakataon na magkasakit ang iba.

Ang lahat ng mga sistema ng healthcare ay kinakailangan ng kautusan ng County na umalok ng libreng pagpapasuri sa may sintomas na mga tao, mga taong nalantad sa kumpirmadong kaso ng COVID-19, at lahat ng mahahalagang manggagawa. Para sa karagdagang impormasyon sa mga karapatan sa pagpapasuri, tingnan ang aming pahina ng mga Madalas na Katanungan.

Lahat ng mga lokasyon ng pagsusuri ay nasa mapa sa website ng County sa www.sccfreetest.org. Ang website ay magagamit sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik, at Tagalog. Ang impormasyon ay available din sa pamamagitan ng pagtawag sa 2-1-1.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Public Health:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Public Health: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.