Nag-aalok ang County ng Santa Clara ng Karagdagang Limitadong Libre na At-Home COVID-19 Antigen Tests sa Lunes

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Enero 24, 2022

May karagdagang 7,650 na online appointments na available para sa mga nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa Santa Clara County 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Ang County ng Santa Clara ay nag-aalok ng limitadong karagdagang libreng at-home COVID-19 antigen tests para sa mga nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa county. Ang pagpapalabas ng karagdagang 7,650 na appointments na ito ay magpapahintulot sa bawat indibidwal na tumanggap ng 4 COVID-19 tests at ang mga indibidwal ay maaaring mag-sign up sa www.sccfreetest.org.

Ang mga nakakuha ng appointment ay maaaring pumili mula sa isa sa mga lokasyon ng distribusyon para kunin ito sa napiling oras, na ang mga karagdagang appointment ay available ngayon online. Ang dating 15,000 appointments na inilabas noong Biyernes ng umaga ay nakuha na lahat sa araw na iyon.

Ang bawat indibidwal ay aatasan ng isang natatanging QR code na dapat ipakita upang makakuha ng tests. Ang mga test ay hindi available para sa drop-in basis kung walang appointment. Ang County ay magbibigay din ng mga libreng N95 mask para sa mga tatanggap ng COVID-19 antigen tests.

Ang pagsign-up ay magagawa sa parehong www.sccfreetest.org na portal na ginagamit para sa pagpapasuri sa klinika ng County, at ang pag-iskedyul ay nag-umpisa nang mas maaga ngayon, na limitado sa isang appointment bawat tao. Ang bawat tao ay makakatanggap ng apat na iHealth COVID-19 Antigen Rapid Tests at apat na N95 masks. Ang mga pick-up site ay idinisenyo para sa drive-through operation; gayunpaman, ang mga indibidwal ay maaaring pumunta ng walang sasakyan at kunin ang tests hangga’t mayroon silang appointment.

“Kami ay nasisiyahan na makapagbigay ng karagdagang at-home tests para sa ating komunidad sa oras na ang testing ay napakahalaga pa rin,” sabi ni Miguel Márquez, Chief Operations Officer para sa County ng Santa Clara. “Kapag ang mga tao ay may oportunidad na mag-test, nagpapahintulot ito sa lahat na malimitahan ang pagkalat ng virus.”

Pinili ng County ng Santa Clara na bumili at magbahagi ng tests dahil sa kasalukuyang kakapusan ng tests at patuloy ang napakalaking demand sa komunidad. Ang mga karagdagang tests ay ibinabahagi sa pamamagitan ng mga outreach team ng County sa mga lubos na naapektuhan na mga komunidad, sa pamamagitan ng nonprofit partner organizations, pati na rin sa mga first responder at mga essential workers.

Ang bawat appointment ay magagawa sa isa sa apat na lokasyon:

  • Hellyer County Park, 985 Hellyer Ave., San José
  • Martial Cottle Park, 5283 Snell Ave., San José
  • Vasona County Park, 333 Blossom Hill Road, Los Gatos
  • Foothill College, 12345 El Monte Road, Los Altos Hills (nag-aalok ng mga panggabing oras)

Inirerekomenda ng County na ang antigen tests ay gagamitin para sa may mga sintomas ng COVID-19 o upang tapusin nang maaga ang panahon ng pagbubukod o pagkuwarantina para sa mga nasuring positibo, o para sa nalantad sa taong may COVID-19 (kung hindi available ang mas sensitibong PCR test). Kung ang resulta ng antigen test ay positibo, ito ay dapat ituring na balido at ang naaangkop na patnubay sa pagbubukod ay dapat masunod – hindi na kailangan sa sitwasyon na iyon para sa isang follow-up na PCR test sa healthcare o County facility.

Pinapaalalahanan din ng County ang mga pasyente ng lahat ng healthcare systems na mayroon silang karapatan para sa COVID tests mula sa kanilang sariling provider kung sila ay may mga sintomas o nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19.

#          #         #

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC   
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus   
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth   

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.