Nag-aalok ang County ng Santa Clara ng Limitadong Libre na At-Home COVID-19 Antigen Tests sa pamamagitan ng Sign-ups Simula sa Biyernes

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Enero 21, 2022

Ang mga nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa Santa Clara County ay makakapagsign-up online, at makakakuha ng test sa isa sa mga apat na distribution sites 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Ang County ng Santa Clara ay nag-aalok ng limitadong bilang ng libreng at-home COVID-19 antigen tests para sa mga nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa county, na may apat na lokasyon ng distribusyon na magbubukas na batay sa appointment simula ngayong Sabado, Enero 22, 2022.

Ang mga nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral sa paaralan sa county ay maaaring magsign-up sa www.sccfreetest.org upang makakuha ng apat na at-home tests. Ang mga makakakuha ng appointment ay maaaring pumili sa isa sa mga lokasyon ng distribusyon para kunin sa napiling oras, ang mga unang slot ay available ngayong Sabado.

Bawat indibidwal ay aatasan ng isang natatanging QR code na dapat ipakita upang makakuha ng tests. Ang mga test ay hindi available para sa drop-in basis kung walang appointment.

Ang pagsign-up ay magagawa sa parehong www.sccfreetest.org na portal na ginagamit para sa pagpapasuri sa klinika ng County, at ang pag-iskedyul ay nag-umpisa nang mas maaga ngayon, na limitado sa isang appointment bawat tao. Bawat tao ay makakatanggap ng apat na iHealth COVID-19 Antigen Rapid Tests. Ang mga pick-up site ay idinisenyo para sa drive-through operation; gayunpaman, ang mga indibidwal ay maaaring pumunta ng walang sasakyan at kunin ang tests hangga’t mayroon silang appointment.

“Ito ay napakalaking oportunidad para sa mga miyembro ng komunidad na makakuha ng antigen tests para sa rapid at-home testing,” sabi ni Miguel Márquez, Chief Operations Officer para sa County ng Santa Clara. “Ang pagsusuri ay susi upang malaman kung kayo ay may COVID, na makakatulong na malimitahan ang pagkalat ng virus, at matulungan ang mga tao na makabalik sa kanilang normal na pamumuhay sa pamamagitan ng ligtas na pagtapos ng pagbubukod o pagkuwarantina nang maaga na mayroong negatibong pagsusuri.”

Pinili ng County ng Santa Clara na bumili at magbahagi ng test kits dahil sa kasalukuyang kakapusan ng tests at patuloy ang napakalaking demand sa komunidad. Ang mga karagdagang kits ay ibinabahagi sa pamamagitan ng mga outreach team ng County sa mga lubos na naapektuhan na mga komunidad, sa pamamagitan ng nonprofit partner organizations, pati na rin sa mga first responder at mga essential workers.

Mahigit na 15,000 appointments ang naka-iskedyul sa pagitan ng Sabado, Enero 22 at Sabado, Enero 29. Tatasahin ng mga opisyal ng county kung ang programang ito ay palalawakin batay sa pagkakaroon ng tests at sa pangangailangan ng komunidad.

Ang bawat appointment ay magagawa sa isa sa apat na lokasyon:

  • Hellyer County Park, 985 Hellyer Ave., San José
  • Martial Cottle Park, 5283 Snell Ave., San José
  • Vasona County Park, 333 Blossom Hill Road, Los Gatos
  • Foothill College, 12345 El Monte Road, Los Altos Hills (nag-aalok ng mga panggabing oras)

Inirerekomenda ng County na ang antigen tests ay gagamitin para sa may mga sintomas ng COVID-19 o upang tapusin nang maaga ang panahon ng pagbubukod o pagkuwarantina para sa mga nasuring positibo, o para sa nalantad sa taong may COVID-19 (kung hindi available ang mas sensitibong PCR test). Kung ang resulta ng antigen test ay positibo, ito ay dapat ituring na balido at ang naaangkop na pamantayan sa pagbubukod ay dapat masunod – hindi na kailangan sa sitwasyon na iyon para sa isang follow-up na PCR test sa healthcare o County facility.

Pinapaalalahanan din ng County ang mga pasyente ng lahat ng healthcare systems na mayroon silang karapatan para sa COVID tests mula sa kanilang sariling provider kung sila ay may mga sintomas o nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19.

#          #         #

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC   
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus   
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth   

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.