Impormasyon sa Bakuna para sa COVID-19

Ang unang mga bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para magamit sa Estados Unidos. Daan-daang milyong katao ang nakatanggap ngayon ng mga ligtas at mabisang bakuna na ito. Mariing inirirekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na ang sinumang may edad na 12 at mas matanda ay mabakunahan na ngayon.

Mga karagdagang dosis para sa mga immunocompromised na pasyente pagkatapos ng pangalawang dosis ng Pfizer o Moderna: ikatlong mga dosis ng Pfizer at Moderna na bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para sa mga pasyente na nabakunahan ng hindi bababa sa 28 araw mula nang kanilang huling dosis at sa moderately o severely immunocompromised. Sa ngayon, ang mga karagdagang dosis pagkatapos matanggap ang Johnson and Johnson na bakuna ay hindi pa awtorisado.  Kung hindi kayo nakakatiyak kung kayo ay kwalipikado para sa ikatlong dosis ng mga bakuna ng Moderna o Pfizer, mangyaring kumunsulta sa inyong doctor.

Ang mga kwalipikado para sa karagdagang dosis ay ang tao na moderately o severely immunocompromised gaya ng tinukoy ng CDC:

 • Aktibong ginagamot para sa solid tumor at hematologic malignancies
 • Nakatanggap ng solid-organ transplant at kumukuha ng immunosuppressive therapy 
 • Nakatanggap ng CAR-T-cell o hematopoietic stem cell transplant (sa loob ng 2 taon ng pagkaroon ng transplant o kumukuha ng immunosuppression therapy)
 • May katamtaman o malubhang pangunahing immunodeficiency (hal., DiGeorge, Wiskott-Aldrich syndromes) 
 • May advanced o hindi nagamot na HIV na impeksyon 
 • Aktibong paggamot gamit ang mataas na dosis ng corticosteroids (hal., ≥20mg prednisone o katulad nito kada araw), alkylating agents, antimetabolites, transplant-related immunosuppressive drugs, cancer chemotherapeutic agents na nagrupo bilang severely immunosuppressive, TNF blockers, at iba pang biologic agents na immunosuppressive o immunomodulatory

Ang isang karagdagang dosis ay dapat tutugma sa mga orihinal na serye ng bakuna na inyong natanggap (halimbawa, kung nakumpleto niyo ang serye ng bakuna ng Pfizer, makakatanggap kayo ng karagdagang dosis ng Pfizer kung kayo ay moderately o severely immunocompromised). Upang makatiyak na matanggap ninyo ang tamang ikatlong dosis, mangyaring dalhin ang kopya ng inyong COVID-19 vaccine record.

Lahat ng mga indibidwal na may edad 12 at mas matanda ay kwalipikado na mabakunahan.

Ang mga bagong appointment ay regular na dinadagdagan ng Sistemang Pangkalusugan ng Santa Clara County at iba pang mga provider. Mangyaring tingnan ang website na ito para sa mga update. Maraming sa mga provider ay nagbibigay din ng mga drop-in na oportunidad para sa pagbabakuna. Tumingin sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

Drop-In na mga Klinika sa Pagbabakuna (Hindi kailangan ang mga Appointment)

Ang mga provider sa buong county ay may mga available na mga drop-in na mga lokasyon ng pagbabakuna. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga magagamit na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan ninyo ng akomodasyon, alertuhan ang kawani sa lokasyon. Ang mga Drop-in clinic sa Story Road Hub lamang at ang ibang may markang asterisk (*) ang nag-aalok ng pangatlong dosis sa mga kwalipikadong indibidwal sa ngayon. Hindi kailangan ang mga appointment para sa mga sumusunod na lokasyon:

Sabado Setyembre 25 Linggo Setyembre 26 Lunes Setyembre 27 Martes Setyembre 28

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111 
8:30am-3:45pm 
**1st and 2nd doses only**

Story Rd Hub 
1775 Story Rd, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 
*3rd doses available to eligible individuals  

Sun Pharmacy
2559 South King Road, San Jose, CA 95122
9:00am-1:00pm

Bay Area Community Health
Story Road Clinic
2880 Story Road
San Jose, CA 95127
9:00am-1:00pm

Luther Burbank School
4 Wabash Ave
San Jose, CA 95128
9:30am-12:00pm

 

ALVISO:

Alviso Community Center
1621 Gold St,
Alviso, CA 95002
9:00am-1:00pm

 

CAMPBELL:

Campbell United Methodist Church
1675 Winchester Blvd,
Campbell, CA 95008
12:00pm-7:00pm

 

MORGAN HILL:

DePaul Health Center 
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building)
8:00am-5:00pm
**1st and 2nd doses only**

 

MOUNTAIN VIEW:

Saint Athanasius Church Second Harvest Food Bank
160 N Rengstorff Ave
Mountain View CA 94043
12:30pm-5:30pm

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
8:30am-3:45pm 
**1st and 2nd doses only**

Story Rd Hub 
1775 Story Rd, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 
*3rd doses available to eligible individuals

Roosevelt Center 
901 E Santa Clara St, San Jose 95116
10:00am-5:00pm

 

MORGAN HILL:

DePaul Health Center 
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building)
8:00am-5:00pm
**1st and 2nd doses only**

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111 
8:30am-3:45pm 
**1st and 2nd doses only**

Valley Specialty Center 
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128 
9:30am-5:00pm 
**1st and 2nd doses only**

North East Medical Services 
1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131 
2:30pm-4:00pm

Sun Pharmacy 
2559 South King Road, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 

Advance SJ Pharmacy 
2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116 
9:00am-5:30pm 

Dan Hopner MD/Rom Romero PA 
2060 Aborn Road Suite 100, San Jose 95121 
10:00am-2:00pm

 

GILROY:

Solorsano Middle School
7121 Grenache Way,
Gilroy, CA 95020
3:00pm-7:30pm

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
1:00pm-8:00pm
**1st and 2nd doses only**

Valley Specialty Center
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30am-5:00pm
**1st and 2nd doses only**

Emmanuel Baptist Church
467 North White Road, San Jose, CA 95127
9:00am-6:00pm
**1st and 2nd doses only**

Sun Pharmacy
2559 South King Road, San Jose, CA 95122
9:00am-4:00pm

Advance SJ Pharmacy
2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116
9:00am-5:30pm

Dan Hopner MD/Rom Romero PA
2060 Aborn Road Suite 100, San Jose 95121
10:00am-2:00pm

Bay Area Community Health
1066 South White Road
San Jose, CA 95127
2:00pm-6:00pm

Miyerkules Setyembre 29 Huwebes Setyembre 30 Biyernes Oktubre 1 Sabado Oktubre 2

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111
1:00pm-8:00pm
**1st and 2nd doses only**

Valley Specialty Center 
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128 
9:30am-5:00pm 
**1st and 2nd doses only**

Emmanuel Baptist Church 
467 North White Road, San Jose, CA 95127 
9:00am-6:00pm  
**1st and 2nd doses only**

Sun Pharmacy 
2559 South King Road, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 

Advance SJ Pharmacy 
2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116 
9:00am-5:30pm 

Dan Hopner MD/Rom Romero PA 
2060 Aborn Road Suite 100, San Jose 95121 
10:00am-2:00pm 

North East Medical Services
1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
2:30pm-4:00pm

Robert F Kennedy
1602 Lucretia Ave
San Jose, CA 95122
1:00pm-6:30pm

Valley Water
5750 Almaden Expressway
San Jose, CA 95123
10:00am-3:00pm
*3rd doses available to eligible individuals

 

GILROY:

Glen View Elementary
600 Eighth St,
Gilroy, CA 95020
2:00pm-7:00pm

 

MORGAN HILL:

DePaul Health Center  
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building)
9:00am-6:00pm
**1st and 2nd doses only**

 

SANTA CLARA:

Montague Elementary Schoole
750 Laurie Ave,
Santa Clara, CA 95054
2:00pm-7:00pm

SAN JOSE:

Valley Specialty Center 
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128 
9:30am-5:00pm 
**1st and 2nd doses only**

Emmanuel Baptist Church 
467 North White Road, San Jose, CA 95127 
9:00am-6:00pm 
**1st and 2nd doses only**

Sun Pharmacy 
2559 South King Road, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 

Advance SJ Pharmacy 
2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116
9:00am-5:30pm 

Dan Hopner MD/Rom Romero PA 
2060 Aborn Road Suite 100, San Jose 95121
10:00am-2:00pm

Alpha: Cindy Avitia High School
1881 Cunningham Ave, San Jose, CA 95122
4:00pm-7:00pm

August Boeger Middle School
1944 Flint Ave
San Jose, CA 95148
2:45pm-6:30pm
*3rd doses available to eligible individuals

 

GILROY:

Christopher High School
850 Day Rd,
Gilroy, CA 95020
4:00pm-7:30pm

 

Morgan Hill:

DePaul Health Center  
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building) 
9:00am-6:00pm 
**1st and 2nd doses only**

SAN JOSE:

Valley Specialty Center
751 S. Bascom Ave., Building Q, San Jose, CA 95128
9:30am-5:00pm
**1st and 2nd doses only**

Emmanuel Baptist Church
467 North White Road, San Jose, CA 95127
9:00am-6:00pm
**1st and 2nd doses only**

Story Rd Hub
1775 Story Rd, San Jose, CA 95122
3:00pm-7:30pm
*3rd doses available to eligible individuals

Sun Pharmacy
2559 South King Road, San Jose, CA 95122
9:00am-4:00pm

Advance SJ Pharmacy
2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116
9:00am-5:30pm

Dan Hopner MD/Rom Romero PA
2060 Aborn Road Suite 100, San Jose 95121
10:00am-2:00pm

North East Medical Services
1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
2:30pm-4:00pm

 

MORGAN HILL:

DePaul Health Center
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building)
9:00am-6:00pm
**1st and 2nd doses only**

 

SUNNYVALE:

Daily Bread (St. Thomas Episcopal Church)
231 Sunset Ave
Sunnyvale, CA 94086
10:00am-3:00pm
*3rd doses available to eligible individuals

SAN JOSE:

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111 
8:30am-3:45pm 
**1st and 2nd doses only**

Story Rd Hub 
1775 Story Rd, San Jose, CA 95122 
9:00am-4:00pm 
*3rd doses available to eligible individuals  

Sun Pharmacy
2559 South King Road, San Jose, CA 95122
9:00am-1:00pm

Blanco Alvarado Resource Center 
408 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133 
10:00am-3:00pm 
*3rd doses available to eligible individuals 

Mekane Rama Saint Gabriel Cathedral Ethiopian Orthodox 
505 Coyote Rd, San Jose, CA 95111 
12:00pm-7:00pm 
*3rd doses available to eligible individuals 

O.B. Whaley Elementary 
2655 Alvin Ave, San Jose, CA 95121 
10:00pm-4:00pm 

 

MORGAN HILL:

DePaul Health Center 
18550 DePaul Drive, Morgan Hill (Enter on DePaul Drive, near conference center/old hospital building)
8:00am-5:00pm
**1st and 2nd doses only**

Gumawa ng Appointment sa Pagbabakuna sa COVID-19

Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan, na makipag-ugnayan sa kanilang sistema ng healthcare upang makagawa ng isang appointment. Sa ilalim ng “no wrong door policy" ng County, lahat ng mga provider sa ibaba (maliban sa VA) ay makapagbakuna ng mga kwalipikadong pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tingnan ang nasa ibaba para sa mga opsyon ng pag-iiskedyul ayon sa provider. Regular na tingnan muli, ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw.

Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga magagamit na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga pangangailangan o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan niyo ng isang akomodasyon, alertuhan ang kawani sa lokasyon.

1 Ang mga lokasyon ay makikita sa San Jose, Gilroy, at Sunnyvale.
2 Ang klinika ay para sa mga may edad 12 - 17 ​

 

Higit pang matuto tungkol sa mga bakuna

Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

Mga Fact Sheet na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

Libreng Transportasyon sa mga Lokasyon ng Pagbabakuna

Lumikha ang Santa Clara County, VTA ng isang interactive na mapa para sa publiko upang makahanap ng isang listahan ng mga kasalukuyang lokasyon ng pagbabakuna, kasama ang mga ruta ng bus o light rail na masasakyan sa bawat lokasyon. Ang mga pagbibiyahe sa transit papunta sa mga lokasyon ng pagbabakuna ay libre.

Ang County at VTA ay kasalukuyang naglunsad ng bago, libre at door-to-door na serbisyong transportasyon para sa mga pasyente papunta sa kanilang mga appointment. Madaling ma-access na VTA paratransit na sasakyan na magsusundo sa mga pasyente, dadalhin sila sa kanilang mga appointment, maghihintay sa kanila, at maghahatid ng pabalik. Sinuman na hadlang ang transportasyon upang makapagpabakuna ay maaaring gumamit sa serbisyong ito, 7 araw kada linggo. Tumawag sa COVID-19 Assistance Navigation (CAN-19) na mapagkukunang hotline sa 408-809-2124 ng hindi bababa sa 48 oras bago ang inyong appointment sa pagbabakuna upang humiling ng appointment ng walang bayad. Ang VTA ay magbibigay ng hanggang 50 na sakay kada araw.

Madalas na mga katanungan

   Lahat ng mga indibidwal na may edad 12 at mas matanda ay kwalipikado na mabakunahan.

   Mayroong maraming opsyon para sa inyo upang makakuha ng rekord ng inyong pagpapabakuna sa COVID:

   1. Ang mga indibidwal ay maaaring humiling ng pagpapatunay ng pagpapabakuna mula sa estado:
    1. Digital na Rekord ng Pagpapabakuna sa COVID-19: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (nagbibigay ng mga agarang resulta)
    2. California Immunization Registry: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (nagbibigay ng mga ulat sa loob ng 2-3 linggo)

   O

   1. I-access ang inyong rekord ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng sistema ng healthcare sa county:
    1. Kung nabakunahan kayo sa isang malaking lugar ng pagbabakuna o sa lokasyon ng mobile na pagbabakuna na pinapatakbo ng County ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang Exposition Hall sa County Fairgrounds sa 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 na Pasukan sa Gate D upang humiling ng kapalit na card.
    2. Kung nabakunahan kayo ng anumang iba pang provider, mangyaring makipag-ugnayan sa healthcare provider na nagbigay ng bakuna.
    3. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa inyong regular na pangunahing healthcare provider para sa inyong rekord ng pagpapabakuna.

   O

   1. Simula Hulyo 12, ang mga indibidwal ay magkakaroon ng opsyon upang humiling ng kanilang rekord ng pagpapabakuna sa COVID-19 nang personal sa Klinika ng Pagbibiyahe/Pagbabakuna ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite # 1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: 408-792-5200.

   Sa ilalim ng patakaran na 'no wrong door' ng County, ang lahat ng mga provider (maliban sa VA) ay magbabakuna ng mga kwalipikado na pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tumingin sa itaas para sa pinakabagong mga opsyon kung paano gumawa ng isang appointment o makahanap ng isang drop-in na lokasyon para sa inyong pagbabakuna.

   Depende sa kung saan niyo natanggap ang bakuna, maaari kayo o hindi maaaring mabigyan ng kagustuhan sa mga pagpipilian. Nag-aalok ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis na bakunang mRNA) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang isang-dosis na bakunang Johnson & Johnson ay available kapag hiniling.

   Oo, lahat ng mga lugar ng pagbabakuna ng County Health System ay sumusunod sa ADA.​​​

   Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

   Kung mayroong mga available na appointment, ang mga kwalipikadong indibidwal na nakatanggap ng kanilang unang dosis ng pagbabakuna sa ibang county, ay maaaring magparehistro upang makatanggap ng kanilang pangalawang dosis sa Santa Clara County. Maaari kayong mag-iskedyul ng inyong appointment online sa vax.sccgov.org o tumawag sa (408) 970-2000. Bilang karagdagan, ang mga drop-in na lokasyon ng pagbabakuna ay tumatanggap ng mga drop-in para sa mga appointment ng pangalawang dosis.

   Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

    Lahat ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa malalaking klinikal na pagsusuri na may libu-libong mga boluntaryo ng iba`t ibang edad, lahi, at etnisidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Sinuri ng FDA, CDC, at ACIP ang lahat ng impormasyon sa pagsubok at tinukoy ang mga bakuna na ligtas, mabisa, at may mataas na kalidad. Ang mga pangkat na ito ay patuloy na sinusubaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID 19 upang matiyak na kahit na ang mga napakabihirang side effect ay matukoy at ang mga naaangkop na pag-iingat ay ginagawa.

    Mabilis na binuo ang mga bakuna dahil:

    1. nagsimula ang paggawa habang ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa pa (karaniwan na ang paggawa ay hindi nagsisimula hanggang pagkatapos makumpleto ang mga pagsubok);
    2. ang mga bakunang mRNA ay mas mabilis na gawin kaysa sa iba pang mga uri ng bakuna;
    3. ang FDA at CDC ay nanguna at binigyang prayoridad ang proseso ng pagrepaso sa mga bakuna para sa COVID 19; at
    4. gumamit ang mga mananaliksik ng mga umiiral na mga network ng klinikal na pagsubok upang mabilis na masimulan ang pagsasagawa ng mga pagsubok sa bakuna para sa COVID.

    Ang mga pasyente na may mga medikal na kondisyon ay makakatanggap ng bakuna. Sa katunayan, mahalagang mabakunahan ang grupong ito sapagkat sila ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID 19. Ang mga indibidwal na immunocompromised (halimbawa, mga taong may HIV, tatanggap ng transplant, at mga gumagamit ng mga immunosuppressive na gamot) ay makakatanggap ng mga bakuna para sa COVID-19. Gayunpaman, dahil ang sapat na data ay hindi pa magagamit upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng bakuna sa populasyon na ito, ang mga indibidwal na immunocompromised ay dapat payuhan ng kanilang healthcare provider tungkol sa potensyal na pagbaba ng immune response sa bakuna at kinakailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng kasalukuyang patnubay upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19 kahit na sila ay nabakunahan na.

    Oo. Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa inyo at sa inyong sanggol.

    • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa mga umaasang ina. Ang mga indibidwal na nagkakaroon ng COVID-19 habang buntis ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ang bakuna ay magpapanatili na kayo ay maging mas ligtas.
    • Kung sinusubukan niyo na mabuntis, ang bakuna ay inirerekomenda din para sa inyo. Walang ebidensiya na nakakaapekto ito sa pagkamayabong (fertility).
    • Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa lumalaking sanggol. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagpapabakuna ay parehong nakakapoprotekta sa ina at nakakapasa din ng mga antibodies sa mga sanggol upang sila ay mas maprotektahan.
    • Ang pagbabakuna ay nakaktulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang mga tao na nagkakaroon ng COVID-19 ay may mataas na panganib na manganak nang mas maaga.

    Makipag-usap sa inyong doktor para sa higit pang impormasyon tungkol sa bakuna at pagbubuntis.

    Halos lahat ng tao ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

    Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga allergic reaction na hindi nauugnay sa bakuna o mga injectable therapy ay maaaring tumanggap ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, mga tao na allergic sa pagkain, mga alagang hayop, venom, pollen, latex or mga gamot na iniinom ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19.

    Napakakaunting tao ang maaaring maging allergic sa isang bahagi ng isa sa mga bakuna. Ang mga indibidwal na ito ay kadalasan irinerekomenda na tumanggap ng ibang uri ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, ang mga taong hindi makatanggap ng bakuna na Moderna o Pfizer ay maaaring irekomenda na tumanggap ng bakuna ng J&J. Kung alam niyo na allergic kayo sa isang sangkap sa ilan sa mga bakuna, makipag-usap sa isang espesyalista na doktor na tinatawag na allergist-immunologist bago tumanggap ng bakuna. Kung kayo ay nagkaroon ng malubhang reaksyon sa ibang bakuna (hindi COVID-19) or injectable na gamot sa nakaraan, dapat makipag-usap din kayo sa inyong doktor bago magpabakuna laban sa COVID-19.

    Ang mga indibidwal na kasalukuyang may sakit na COVID-19 ay hindi dapat tumanggap ng bakuna hangga’t ang taong ito ay gumaling mula sa malubhang sakit at ang pamantayan ay natugunan upang ihinto ang pagbubukod.

    Ang mga indibidwal na nakatanggap ng passive antibody (monoclonal antibodies o convalescent serum) bilang paggamot sa COVID-19 ay dapat iliban ang pagbabakuna nang hindi bababa sa 90 na araw pagkatapos ng antibody therapy.

    Noong Abril 2021, ang gobyernong pederal at tagagawa ng bakuna ay nag-imbestiga ng mga bihirang insidente sa kalusugan sa isang napakaliit na bilang ng mga tao mula sa halos 7 milyong dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson na ibinigay sa buong bansa. Napag-alaman ng Advisory Committee on Immunization Practices' (ACIP) at ng Western States Scientific Safety Review (WSSSR) na ang bakunang Johnson & Johnson (Janssen) ay ligtas at dapat ipagpatuloy ng mga health provider ang pagbigay nito upang maiwasan ang pagkalat sa komunidad at matinding karamdaman at kamatayan mula sa COVID-19.  Inirekomenda din ng mga grupong ito na isama sa bakuna ang isang tatak na nagbabala upang ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumawa ng isang matalinong desisyon tungkol sa bakunang ito. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay mayroong isang fact sheet tungkol sa bakunang Johnson & Johnson na available dito.

    Mahalagang tandaan na ang mga bakuna ay pinag-aralan sa libu-libong mga boluntaryo ng iba't ibang edad, lahi, at pinagmulan at ligtas na naibigay sa milyun-milyong mga tao sa buong bansa. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga malubhang side effect ay napakabihira, at ligtas ang mga bakuna.

    Nag-aalok ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis na bakunang mRNA) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang isang-dosis na bakunang Johnson & Johnson ay available kapag hiniling.

     Ang mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng libu-libong mga indibidwal ay nagpakita na ang mga bakuna ng Pfizer BioNTech, Moderna, at Janssen (kilala din bilang Johnson & Johnson) ay lubos na epektibo sa pagpigil ng  malubhang sakit ng COVID 19 at pagkamatay.

     Simula sa dalawang linggo pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis para sa Pfizer-BioNTech at Moderna o ang solong dosis na Janssen/Johnson & Johnson.​

     Oo. Ang bakunang Pfizer BioNTech sa COVID 19 ay pinahintulutan para sa pagbabakuna sa mga pasyente na may edad 12 at mas matanda. Ang lahat ng mga lokasyon ng Sistemang Pangkalusugan ng County ay kasalukuyang nag-aalok ng bakunang Pfizer. Ang bakunang Moderna at Janssen/J&J ay pinahintulutan lamang sa mga pasyente na may edad 18 at mas matanda.

     Ang isang consent form na pinirmahan ng magulang, ligal na tagapag-alaga, o ibang adult na may ligal na kustodiya ay kinakailangan para sa sinumang wala pang 18 taong gulang upang mabakunahan. Available ang form na itoat sa lokasyon ng pagbabakuna. Kung wala ang magulang/tagapag-alaga, dapat sila ay maging available sa telepono sa oras ng appointment.

     Ang mga nakatanggap ng bakuna ay karaniwang nakakaranas ng banayad hanggang sa katamtamang side effects na nangyayari sa loob ng unang tatlong araw ng pagbabakuna at nawawala din sa loob ng 1-3 na araw. Ang mga ito ay normal na mga palatandaan na ang inyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Kabilang sa mga karaniwang side effects ang banayad hanggang sa katamtamang pananakit, pamamaga, o pamumula sa lugar ng ineksyon at/o banayad hanggang katamtamang sintomas na katulad ng trangkaso (halimbawa, lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, sakit ng kalamnan). Ang mga malulubhang side effects ay napakabihira.

     Mayroon kaming malakas na ebidensya na ang mabakunahan ay pipigil sa inyo mula sa pagkakaroon ng malubhang sakit at pagkamatay mula sa COVID-19. Habang kayo ay maaari pa ring mahawaan na walang sintomas o may banayad na sakit, ang lumalaking ebidensya ay nagmumungkahi na ang pagpapabakuna ay nagpapababa ng posibilidad na ito kaysa kung kayo ay hindi kailanman nabakunahan.

     Mahalagang isipin na tipikal na tumatagal ng ilang linggo upang ang katawan ay makakabuo ng immunity pagkatapos mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mahawaan ng COVID-19 ang isang tao pagkatapos mabakunahan at magkaroon ng sakit dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang magbigay ng proteksiyon.

     Oo. Dahil sa malubhang panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at ang katunayan na ang muling pagkakahawa sa COVID-19 ay posible, ikaw ay dapat mabakunahan kahit na kung nahawaan ka man dati ng COVID-19. Kung ikaw ay ginamot para sa COVID-19 na may monoclonal antibodies o convalescent plasma, dapat kang maghintay ng 90 na araw bago kumuha ng bakuna para sa COVID. Kung hindi man, makakakuha kayo ng dosis ng bakuna pagkatapos ninyong gumaling sa malubhang sakit at nakumpleto ang panahon ng inyong pagbubukod. Makipag-usap sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado kung anong paggamot ang inyong matanggap o kung mayroon kayong karagdagang katanungan tungkol sa pagkuha ng bakuna. Hindi pa alam ng mga eksperto kung hanggang kailan ang isang tao ay maprotektahan sa muling pagkakaroon ng sakit pagkatapos gumaling sa COVID-19. Tandaan: Ang ilang mga healthcare na organisasyon ay maaaring magbigay ng prayoridad para sa pagbabakuna sa mga taong hindi nagkaroon ng nakaraang impeksiyon sa naunang 90 na araw.

     Oo. Inirerekomenda ng CDC na lahat ng tao na nalantad sa COVID-19 dati ay mabakunahan. Dapat kumpletuhin ng mga indibidwal ang kanilang panahon ng pagkuwarantina bago bumisita sa isang lugar ng pagbabakuna.​​

     Oo. Sa ngayon, maliban kung may sinabi ang kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan, ang katayuan sa pagbabakuna ng tao ay hindi nagbubukod sa kanila sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County. Susuriin ng County ang mga bagong data at ebidensiya hinggil sa mga epekto ng pagbabakuna na dumarating, at maaaring ayusin ang patakaran na ito sa hinaharap.​

     Hindi, kung kayo ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na pamantayan:

     • Ang inyong pagkakalantad ay nangyari pagkatapos ng 14 na araw pagkatapos makumpleto ang inyong serye ng bakuna
     • Kayo ay walang anumang mga sintomas ng COVID-19
     • Kayo ay hindi pasyente o residente sa isang lugar o pasilidad ng healthcare

     Habang mas maraming miyembro ng komunidad ang ganap na nabakunahan at habang ina-update ng CDC at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ang kanilang patnubay, binago rin ng County ang kanilang mga rekomendasyon. Ang mga taong ganap na nabakunahan ay hindi kailangang magpasuri sa maraming mga sitwasyon na nangangailangan pa rin ng pagpapasuri para sa mga taong hindi pa nabakunahan. Halimbawa, ang mga taong ganap na nabakunahan ay hindi kailangang magpasuri sa pagbalik mula sa domestik na pagbibiyahe (kahit na kailangan pa silang magpasuri pagkatapos dumating mula sa pagbibiyaheng pang-internasyonal). Gayunpaman, ang mga ganap na nabakunhang indibidwal na nalantad sa taong may COVID ay dapat magpasuri kaagad at sa ika-5 araw mula sa pagkakalantad.

     ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.