Cột Mốc COVID-19: Số Cư Dân Được Tiêm Ngừa Đầy Đủ Trong Hạt Santa Clara Vượt Quá Mức Một Triệu Người

CÔNG BỐ NGAY  
Ngày 22 tháng 5 năm 2021 

Cơ hội được tiêm ngừa tại các chương trình dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng LGBTQ (đồng-lưỡng-chuyển giới-dị tính) có tặng trà Boba, thẻ tặng quà, quà miễn phí và nhiều thứ khác nữa 

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Trong tuần này, Hạt Santa Clara đã đạt một cột mốc về mức tiêm phòng, vượt qua con số một triệu cư dân hiện đã được chủng ngừa COVID-19 đầy đủ. Tình hình trong Hạt Santa Clara đang ngày càng tốt đẹp, và tiêm ngừa rõ ràng là con đường giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch. Càng ngày càng có thêm nhiều người hơn được tiêm ngừa, và tỷ lệ người nhiễm bệnh đang giảm xuống. Kết quả là trong tuần này Hạt Santa Clara đã chuyển vào Ngạch Vàng trong Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang. Các viên chức kêu gọi người từ 12 tuổi trở lên nào chưa tiêm ngừa hãy tiếp tay với bạn bè đồng trang lứa trong nỗ lực dập tắt đại dịch. 

Cho đến ngày 21 tháng Năm, đã có 73% cư dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều thuốc, trong khi đó thì có gần 60% đã được tiêm ngừa đầy đủ. Quý vị có thể tìm xem những con số mới nhất về tiêm ngừa trên trang bảng dữ liệu tổng kết về tiêm ngừa của Quận Hạt. 

“Tiêm ngừa đang giúp chúng ta dành được chiến thắng, lý do là nhờ có được đồng minh quan trọng khi mọi người cùng quyết định tiêm ngừa,” bác sĩ Marty Fenstersheib, là Viên Chức phụ trách Xét nghiệm và Tiêm ngừa Hạt Santa Clara tuyên bố. “Một cộng đồng đã được tiêm ngừa đầy đủ kẻ thù lớn nhất và mạnh nhất chống lại COVID-19.” 

Trong tuần này có rất nhiều các cơ hội tiêm ngừa COVID-19 trong Hạt Santa Clara, bao gồm hai nơi có chương trình tiêm ngừa dành cho cộng đồng LGBTQ (đồng-lưỡng-chuyển giới-dị tính) có quà tặng, chuyên viên DJ chơi nhạc và chỗ chụp hình. Có nhiều chương trình tiêm ngừa nhắm vào các thanh thiếu niên có tặng trà Boba giải khát miễn phí và ống hút có thể dùng lại, cho đến khi hết hàng.  

“Chúng tôi tiếp tục cố gắng giúp mọi người tiêm ngừa được càng dễ dàng càng tốt, và biến việc tiêm ngừa thành một kinh nghiệm thích thú, hấp dẫn cho nhóm trẻ,” tiến sĩ Rocio Luna, Phó Giám Đốc Điều Hành Hạt Santa Clara cho biết. “Tiêm ngừa là việc làm tích cực nhất có thể làm để giúp chính bản thân và cộng đồng trong lúc này.” 

Không cần có hẹn khi tiêm ngừa tại các nơi này cũng như những tại những tiêm ngừa khác trong khắp Quận Hạt, và các viên chức kêu gọi những ai từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm ngừa hãy ghé đến một trong những địa điểm tiêm ngừa này để bảo vệ cho chính bản thân và cộng đồng. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi cần có mẫu đồng ý cho phép tiêm ngừa của cha mẹ hoặc người giám thị hợp pháp. Có thể tìm thấy mẫu này qua mạng tại các địa điểm được Quận Hạt điều hành. 

Có rất nhiều cơ hội cho tất cả các các cư dân đã hội đủ điều kiện được tiêm ngừa trong khắp Hạt Santa Clara, bao gồm các địa điểm không cần hẹn trước mở cửa vào buổi tối và cuối tuần, hẹn cùng ngày, và các địa điểm lưu động và tiêm ngừa tại nhà. Các địa điểm tiêm ngừa trong khắp Quận Hạt tiếp tục nhận tiêm ngừa COVID-19 mà không có hẹn trước trong tuần tới, và cũng có hẹn tiêm ngừa trong cùng ngày trong khắp Quận Hạt. Những ai từ 12 tuổi trở lên đều hội đủ điều kiện tiêm ngừa. Tiêm ngừa không hẹn trước sẽ tùy thuộc vào số thuốc có được và giới hạn tại các địa điểm. 
 

Dưới đây là danh sách các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước.  Những người muốn được tiêm ngừa nên đến các địa điểm này ít nhất một tiếng trước giờ đóng cửa.  Để có thông tin mới nhất về thuốc ngừa và để lấy hẹn, hãy vào trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org

Địa điểm  Ngày và giờ làm việc 
Khu vực Hội Chợ Hạt Santa Clara, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D 
San Jose, CA 95111 
Mở cửa 7 ngày, buổi tối chỉ mở cho Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm 
Thứ Hai: từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều 
Thứ Ba đến Thứ Năm: từ 8:30 sáng đến 8:00 tối 
Thứ Sáu đến Chủ Nhật: từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều
Thương Xá Eastridge (Aloha Roller Rink) 
2190 Eastridge Loop #1402 
San Jose, CA 95122
Mở cửa 7 ngày 
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 11:00 sáng đến 6:00 tối  
Thứ Bảy, Chủ Nhật: từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều 
Chương trình Tiêm Ngừa cho Cộng đồng LGBTQ: Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5
Gilroy High School 
750 W. 10th St.  
Gilroy, CA 95020
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều 
Chương trình tiêm ngừa dành cho thanh thiếu niên và gia đình:  
Thứ Năm, ngảy 27 tháng 5: từ 2:00 chiều đến 6:30 tối 
Trung Tâm Cộng Đồng Mountain View  
201 S. Rengstorff Ave. 
Mountain View, CA 94040 
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 8:30 sáng đến 3:45 chiều
Valley Specialty Center
751 S. Bascom Ave., Building Q 
San Jose, CA 95128
Giờ làm việc buổi tối và cuối tuần 
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 12:00 trưa đến 7:30 tối 
Thứ Bảy: từ 9:00 sáng đến 4:30 chiều
Valley Health Center Tully 
500 Tully Road 
San Jose, CA 95111
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 8:30 sáng đến 3:45 chiều 
County Service Center 
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95127
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Emmanuel Baptist Church 
467 North White Road 
San Jose, CA 95127
Thứ Ba đến Thứ Sáu: từ 9:00 sáng đến 6:00 tối
Mexican Heritage Plaza (Gardner Health) 
1700 Alum Rock Avenue 
San Jose, CA 95116
Thứ Ba: từ 1:30 đến 5:00 chiều 
Thứ Tư: từ giữa trưa đến 5:00 chiều 
Thứ Năm: từ 1:30 đến 5:00 chiều
North East Medical Services 
1870 Lundy Avenue 
San Jose, CA 95131
Thứ Hai: từ 8:30 đến 11:30 sáng; 1:00 đến 4:00 chiều 
Thứ Ba đến Thứ Sáu: từ 9:30 đến 11:30 sáng; 1:00 đến 5:00 chiều 
(các ngày Thứ Năm: có ngồi trong xe tiêm ngừa)
Bay Area Community Health 
VTA Santa Teresa Station 
6360 Santa Teresa Blvd 
San Jose, CA 95119 
Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều
El Camino Health Sunnyvale 
1030 West Maude Avenue  
Sunnyvale, CA 94085
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm: từ 7:45 sáng đến 4:15 chiều 
Thứ Sáu: từ 7:45 sáng đến 12:00 trưa 
Overfelt High School 
1835 Cunninghsáng Avenue 
San Jose, CA 95122
Có giờ làm việc cuối tuần 
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5: 10:00 sáng đến 5:00 chiều 
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5: 9:00 sáng đến 4:00 chiều Thứ Năm, ngày 27 tháng 5: 10:00 sáng đến 5:30 chiều 
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5: 11:30 sáng đến 7:30 tối – Chương trình tiêm ngừa của nhóm San Jose Earthquakes, 4:30 chiều đến 6:00 tối 
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5: 9:30 sáng đến 5:30 chiều 
James Lick High School 
23 N. White Road 
San Jose, CA 95127
Địa điểm tiêm ngừa cuối tuần 
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5: 10:00 sáng đến 5:00 chiều
Job Corps 
3485 East Hills Drive 
San Jose, CA 95127
Địa điểm tiêm ngừa cuối tuần 
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5: từ 11:00 sáng đến 6:00 tối
Cristo Rey Jesuit High School 
1389 E. Santa Clara Street 
San Jose, CA 95116
Thứ Hai, ngày 24 tháng 5: từ 11:30 sáng đến 5:00 chiều
Martial Cottle Park 
5283 Snell Avenue
San Jose, CA 95136
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa
Los Altos High School 
201 Almond Avenue 
Los Altos, CA 94022
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 5:30 chiều 
Andrew Hill High School 
3200 Senter Road 
San Jose, CA 9511 
Có tiêm ngừa vào buổi tối 
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5: từ 11:30 sáng đến 7:00 tối
Children of the Rainbow Park 
Madden Ave & Elodie Way 
San Jose, CA 95116
Có tiêm ngừa vào buổi tối 
Thứ Ba, ngày 25 tháng 5: từ 1:00 chiều đến 7:00 tối
Indian Health Center 
602 East Santa Clara Street 
San Jose, CA 95112
Chương Trình Tiêm ngừa cho Cộng Đồng LGBTQ (18 tuổi trở lên) 
Thứ Tư, ngày 26 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Oak Grove High School 
285 Blossom Hill Road 
San Jose, CA 95123 
Thứ Tư, ngày 26 tháng 5: từ 11:30 sáng đến 6:30 tối 
Mexican Consulate 
302 Enzo Drive 
San Jose, CA 95138
Thứ Tư, ngày 26 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều
Fremont High School 
575 W. Fremont Avenue 
Sunnyvale, CA 94087
Thứ Tư, ngày 26 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 5:30 chiều
Milpitas Sports Complex 
1325 E. Calaveras Blvd 
Milpitas, CA 95035
Có tiêm ngừa vào buổi tối 
Thứ Năm, ngày 27 tháng 5: từ 1:00 chiều đến 7:30 tối
Sherman Oaks School 
1800 Fruitdale Avenue 
San Jose, CA 95122
Có tiêm ngừa buổi tối 
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5: từ 1:00 chiều đến 7:00 tối
Washington Elementary School 
100 Oak Street 
San Jose, CA 95110 
Địa điểm tiêm ngừa cuối tuần 
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5: từ 10:00 sáng đến 4:30 chiều 
Oakridge Mall 
925 Blossom Hill Road 
San Jose, CA 95123
Địa điểm tiêm ngừa cuối tuần 
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5: từ 1:00 đến 6:00 chiều

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.