YUGTO SA COVID-19: Ang Bilang ng mga Ganap na Nabakunahang Residente sa Santa Clara County ay Lumampas na sa Isang Milyong Marka

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS 
Mayo 22, 2021 

Ang mga oportunidad sa pagbabakuna ay may kasamang Boba tea, gift cards, freebies at marami pa sa mga kaganapan ng kabataan at komunidad ng LGBTQ 

Santa Clara County, CA – Narating ng Santa Clara County ang isang yugto sa pagbabakuna ngayong linggo, lumampas sa isang milyong marka para sa mga residente na ngayon ay ganap na nabakunahan laban sa COVID-19. Bumuti na ang sitwasyon sa Santa Clara County, at ang mga bakuna ay kumakatawan sa malinaw na daan palabas sa pandemya. Mas maraming tao ang nababakunahan araw-araw, at ang mga bilang ng mga kaso ay bumababa. Bilang resulta nito, ang Santa Clara County ay pumasok sa Dilaw na Antas ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado ngayong linggo. Hinihikayat ng mga opsiyal na ang lahat na nasa edad 12 at mas matanda na hindi pa nabakunahan ay sumama sa kanilang mga kaibigan sa pagsisikap na tapusin ang pandemya. 

Mula ika-21 ng Mayo, 73 porsyento ng mga residente edad 12 at mas matanda ay nakakuha na ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna, habang halos 60 porsyento ay nakakumpleto na ng proseso ng pagbabakuna. Ang pinakabagong bilang ng pagbabakuna ay available sa online vaccination dashboard ng County. 

“Ang mga bakuna ay nananalo sa laban, at ang dahilan na sila ay nananalo ay dahil sila ay mahalagang kakampi sa lahat na nagpabakuna,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Testing and Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Ang pinakadakila at pinakamatibay na kalaban ng COVID-19 ay ang nabakunahang komunidad.” 

Ang mga oportunidad sa pagbabakuna sa COVID-19 ay laganap sa Santa Clara County ngayong linggo, kabilang ang dalawang LGBTQ-focused Vax with Pride na kaganapan na nagtatampok ng mga freebies, isang DJ na nagpapatugtog ng musika at mga photo booth opportunity. Marami sa mga kaganapan sa pagbabakuna na nakatuon sa kabataan ay magsasama ng Boba tea refreshers at reusable straws, habang mayroong supply. 

“Ang aming pagsisikap ay magpapatuloy upang gawing maa-access ang mga bakuna hangga’t maaari, at ginagawa namin ito na kasiya-siya, kaakit-akit na karanasan para sa ating mga nakababatang populasyon,” sabi ni Dr. Rocio Luna, Deputy County Executive para sa County ng Santa Clara. “Ang pagpapabakuna ay ang pinakapositibong bagay na magagawa ng sinuman para sa kanilang sarili at sa komunidad ngayon.” 

Hindi kailangan ang appointment sa mga oportunidad na ito ng pagbabakuna at sa iba pa sa buong county, at ang mga opsiyal ay naghihikayat ng sinumang nasa edad 12 at pataas na hindi pa nabakunahan na tingnan ang isa sa mga klinika at protektahan ang kanilang sarili at ang komunidad. Ang mga kabataan sa pagitan ng 12 hanggang 17 taong gulang ay kailangang magbigay ng napirmahang consent form mula sa isang magulang o ligal na tagapag-alaga. Para sa mga lokasyon na pinapatakbo ng County, ang consent form ay available online

Mayroong maraming oportunidad para sa lahat na mga kwalipikadong miyembro ng komunidad para mabakunahan sa buong Santa Clara County, kabilang ang pinalawak na mga drop-in na klinika na may mga oras sa gabi at weekend, parehong-araw na mga appointment, at mobile at mga in-home na vaccine clinic. Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay patuloy na tatanggap ng mga drop-in para sa mga bakuna sa COVID-19 sa paparating na linggo, at ang mga parehong-araw na appointment ay available din sa buong county. Sinumang nasa edad 12 at mas matanda ay kwalipikado sa pagbabakuna. Ang drop-in availability ay napapailalim sa mga limitasyon sa supply at kapasidad. 

Ang mga lokasyon ng pagbabakuna na may drop-in availability ay nakalista sa ibaba. Ang mga indibidwal na naghahanap ng pagbabakuna ay hinihikayat na dumating nang hindi bababa sa isang oras bago ang oras ng pagsasara. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna at appointment, bisitahin ang vaccine website ng County sa sccfreevax.org
 

Lokasyon Mga Araw at Oras
Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall 
2542 Monterey Highway, Gate D 
San Jose, CA 95111
Bukas 7 araw, may mga oras sa gabi sa Martes, Miyerkules, Huwebes 
Lunes: 8:30am-4pm 
Martes-Huwebes: 8:30am-8pm 
Biyernes-Linggo: 8:30am-4pm 
Eastridge Mall (Aloha Roller Rink) 
2190 Eastridge Loop #1402 
San Jose, CA 95122 
Bukas 7 araw 
Lunes-Biyernes: 11am-6pm 
Sabado at Linggo: 9am-4pm 
Vax with Pride event: Sabado, Mayo 22 
Gilroy High School 
750 W. 10th St.  
Gilroy, CA 95020
Lunes-Biyernes: 8:30am-3:30pm 
Youth event para sa kabataan at pamilya:  
Huwebes, Mayo 27: 2pm-6:30pm
Mountain View Community Center 
201 S. Rengstorff Ave. 
Mountain View, CA 94040
Lunes-Biyernes: 8:30am-3:45pm
Valley Specialty Center 
751 S. Bascom Ave., Building Q 
San Jose, CA 95128
May mga oras sa gabi at weekend 
Lunes-Biyernes: 12pm-7:30pm 
Sabado: 9am-4:30pm
Valley Health Center Tully 
500 Tully Road 
San Jose, CA 95111
Lunes-Biyernes: 8:30am-3:45pm
County Service Center 
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95127
Lunes-Biyernes: 8:30am-4:30pm
Emmanuel Baptist Church 
467 North White Road 
San Jose, CA 95127
Martes-Biyernes: 9am-6pm
Mexican Heritage Plaza (Gardner Health) 
1700 Alum Rock Avenue 
San Jose, CA 95116
Martes: 1:30pm-5pm 
Miyerkules: noon-5pm 
Huwebes: 1:30pm-5pm
North East Medical Services 
1870 Lundy Avenue 
San Jose, CA 95131
Lunes: 8:30am-11:30am; 1pm-4pm 
Martes-Biyernes: 9:30am-11:30am; 1pm-5pm 
(Tuwing Huwebes: Drive-Thru Clinic)
Bay Area Community Health 
VTA Santa Teresa Station 
6360 Santa Teresa Blvd 
San Jose, CA 95119
Lunes-Biyernes: 9am-4pm
El Camino Health Sunnyvale 
1030 West Maude Avenue  
Sunnyvale, CA 94085 
Lunes, Martes, Huwebes: 7:45am-4:15pm 
Biyernes: 7:45am-12pm
Overfelt High School 
1835 Cunningham Avenue 
San Jose, CA 95122
May available na oras sa weekend 
Sabado, Mayo 22: 10am-5pm 
Linggo, Mayo 23: 9am-4pm 
Huwebes, Mayo 27: 10am-5:30pm
Biyernes, Mayo 28: 11:30am-7:30pm - Event kasama ang San Jose Earthquakes, 4:30pm-6pm 
Sabado, Mayo 29: 9:30am-5:30pm
James Lick High School 
23 N. White Road 
San Jose, CA 95127
Weekend na klinika 
Sabado, Mayo 22: 10am-5pm
Job Corps 
3485 East Hills Drive 
San Jose, CA 95127
Weekend na klinika 
Sabado, Mayo 22: 11am-6pm
Cristo Rey Jesuit High School 
1389 E. Santa Clara Street 
San Jose, CA 95116
Lunes, Mayo 24: 11:30am-5pm
Martial Cottle Park 
5283 Snell Avenue 
San Jose, CA 95136
Martes, Mayo 25: 10am-12pm
Los Altos High School 
201 Almond Avenue 
Los Altos, CA 94022 
Martes, Mayo 25: 10am-5:30pm
Andrew Hill High School 
3200 Senter Road 
San Jose, CA 9511
May available na oras sa gabi 
Martes, May 25: 11:30am-7pm
Children of the Rainbow Park
Madden Ave & Elodie Way 
San Jose, CA 95116
May available na oras sa gabi 
Martes, May 25: 1pm-7pm 
Indian Health Center 
602 East Santa Clara Street 
San Jose, CA 95112
Vax with Pride event (mga nasa edad 18+) 
Miyerkules, Mayo 26: 10am-4pm
Oak Grove High School 
285 Blossom Hill Road 
San Jose, CA 95123
Miyerkules, Mayo 26: 11:30am-6:30pm
Mexican Consulate 
302 Enzo Drive 
San Jose, CA 95138
Miyerkules, Mayo 26: 11am-5pm
Fremont High School 
575 W. Fremont Avenue 
Sunnyvale, CA 94087
Miyerkules, Mayo 26: 10am-5:30pm
Milpitas Sports Complex 
1325 E. Calaveras Blvd 
Milpitas, CA 95035
May available na oras sa gabi 
Huwebes, Mayo 27: 1pm-7:30pm
Sherman Oaks School 
1800 Fruitdale Avenue 
San Jose, CA 95122
May available na oras sa gabi 
Biyernes, Mayo 28: 1pm-7pm
Washington Elementary School 
100 Oak Street 
San Jose, CA 95110
Weekend na klinika 
Sabado, Mayo 29: 10am-4:30pm 
Oakridge Mall 
925 Blossom Hill Road 
San Jose, CA 95123
Weekend na klinika 
Sabado, Mayo 29: 1pm-6pm 

# # #

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.