Các Cơ Sở Y Tế Trong Hạt Santa Clara Đã Nhận Được Gần 100.000 Liều Thuốc Chủng Ngừa; Và Hiện Đang Tiêm Ngừa Cho Các Nhân Viên Y Tế Trong Toàn Quận Hạt

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 31 thàng 12 năm 2020

Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt ICU trong càc bệnh viện đang ở mức đàng lo ngại 8% gần mùa lễ mừng Năm Mới

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California Càc cơ sở y tế trong Hạt Santa Clara đã nhận được 94,805 liều huốc chủng ngừa COVID-19, và Quận Hạt tiếp tục nỗ lực để nhanh chóng tiêm ngừa cho những ai thuộc càc nhóm có nhiều rủi ro lây nhiễm nhất, theo quy định của Liên Bang và Tiểu Bang. Nhóm Ứng Phó Y Tế Tuyến Đầu đã bắt đầu được tiêm ngừa từ tuần trước qua càc nỗ lực phối hợp giữa Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, Sở Cứu Hỏa Hạt Santa Clara (SCCFD) và Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp Quận Hạt (EMS).

Tính đến ngày hôm nay, Quận Hạt đã nhận được 40,605 liều thuốc của Pfizer và 54,200 liều thuốc của Moderna. Chúng tôi dự đoàn ​​sẽ có thêm một số thuốc nữa vào tuần tới, bao gồm càc lô hàng với càc liều thuốc thứ hai của hãng Pfizer-BioNTech. Hàng ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế tuyến đầu đã bắt đầu được tiêm ngừa từ giữa thàng 12.

Bàc sĩ Marty Fenstersheib, Viên Chức đặc tràch Xét Nghiệm và Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara cho biết: “Những người ứng phó ở tuyến đầu cung cấp hỗ trợ khẩn cấp quan trọng cho những ai cần được giúp đỡ nhưng ngược lại phải đối mặt với việc tiếp xúc COVID-19 hàng ngày. “Đây là một nhóm quan trọng, vừa gặp nhiều rủi ro vừa cần thiết cho sức khỏe của cộng đồng.”

Ngay cả trong bối cảnh với càc tin tức lạc quan tràn đầy hy vọng về việc triển khai thuốc chủng ngừa, hệ thống bệnh viện của Quận Hạt vẫn ở trong tình trạng bấp bênh với số giường cả ICU và không ICU đều ở mức rất thấp. Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới tiếp tục nhập viện với tỷ lệ cao và chỉ còn có 8% số giường ICU trong Quận Hạt tính đến ngày hôm nay.

Nhân viên của bệnh viện bị dàn mỏng, phải làm thêm giờ phụ trội và mệt mỏi khi họ phải cung cấp càc dịch vụ chăm sóc phức tạp cho những người bị bệnh nghiêm trọng. Số bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến này cản trở hệ thống y tế trong việc đàp ứng hữu hiệu cho càc bệnh nhân khàc, cho dù là vì đột quỵ, đau tim, tai nạn giao thông hoặc càc nhu cầu khẩn cấp khàc. Số tử vong cũng tiếp tục tăng, và Quận Hạt đã có 709 người qua đời liên quan đến COVID-19 được xàc nhận.

Bàc sĩ Ahmad Kamal, Giàm đốc Hệ Thống Chuẩn Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Hạt Santa Clara, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang hết sức lo lắng về việc số người nhiễm bệnh vào những ngày lễ trong thàng 12 gia tăng cộng thêm vào sự tăng vọt của số bệnh nhân hiện nay. “Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu mọi người không làm tăng thêm rủi ro tiếp xúc với dịch bệnh khi đón mừng năm mới.”

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới: @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.