Ang mga Kumpirmadong Kaso ng mga Variant ng COVID-19 ay Patuloy na Dumadami sa Santa Clara County

ARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Abril 1, 2021

Hinihikayat ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan na mapagbantay: iwasan ang pagbiyahe, magkuwarantina kung kailangan niyong bumiyahe, at magpatuloy na palaging gumamit ng mga panakip sa mukha

Santa Clara County, CA – Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan sa Santa Clara County ay patuloy na nakakakita ng pagtaas sa bilang ng mga kumpirmadong kaso ng mga variant ng COVID-19, naghuhudyat na ang pag-unlad ng rehiyon sa pandemya ay nananatiling hindi tiyak. Sa gayon ang mga residente ng County ay hinihikayat na umiwas sa pagbiyahe, magkuwarantina kung bumibyahe, at palaging gumamit ng mga panakip sa mukha. 

Habang maliit na bilang lamang ng mga positbong ispesimen ng COVID-19 ang sumasailalim sa genomic sequencing, ang bilang ng mga kaso na nauugnay sa mga mas lalong kumakalat na variant ay dumadami para humudyat ng nakakabahalang trend.

“Ang genomic sequencing ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na magkumpirma nang dati nating nahulaan batay sa pambansang trend, na ang tunay na presensya at ang malungkot na pagdami ng mga variant sa ating komunidad,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Office at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan para sa County ng Santa Clara. “Kami ay nakakakita na ng mga pagdami sa ibang parte ng bansa, malamang dahil sa mga variant. Kasama ang data na aming nakikita sa lokal, ang lahat ng ito ay mga mahahalagang babala na dapat nating ipagpatuloy para mabawasan ang pagkalat. Mapipigilan pa rin natin ang pagdami ng mga kaso dito kung tayo ay mananatili sa paggawa ng ating mga nasubukan at totoong pamamaraan sa pagpigil nang medyo mas matagal habang tinataasan natin ang mga bilang ng ating pagbabakuna.”

Simula noong huling linggo, ang bawat variant na inaalala ay natuklasan sa Santa Clara County, at lahat ay nagpakita o hinulaan na kumakalat sa ating komunidad. Bilang karagdagan, ang unang dalawang kaso ng mga variant ay natuklasan sa New York (bawat isa ng B.1.525 at B.1.526) ay nakumpirma ngayon sa Santa Clara County. Simula noong Marso 27, mayroon ng 92 na mga kumpirmadong kaso ng B.1.1.7 (natuklasan sa United Kingdom), tatlong kumpirmadong kaso ng B.1.351 (natuklasan sa South Africa), isang kaso ng P.1 (natuklasan sa Japan/Brazil) at mahigit sa 1,000 kumpirmadong kaso ng B.1.427 at B.1.429 (natuklasan sa California).

Ang pagdami ng mga variant ay nangyari habang ang Santa Clara County ay patuloy na nahaharap sa hindi sapat na supply ng bakuna. Ang bilang ng mga inilaan na dosis ay nananatiling sa parehong bilang sa mga nakalipas na ilang linggo, na ang inilaan sa linggong ito ay pumapayag ng mahigit-kumulang sa 35,000 na mga appointment para sa unang dosis. Sa paglawak ng kwalipikasyon ngayon para sa may edad 50 at pataas – at sa April 15 sa mga nasa edad 16 at pataas – mas maraming dosis ang kailangan para mabakunahan ang mga naghihintay sa pila, lalo na ang mga miyembro ng komunidad na lubos na naapektuhan ng pandemya.

Samantala, ang lahat ay dapat magpatuloy ng mga pamamaraan sa pagpigil na dati nang napatunayan na lubos na epektibo laban sa COVID-19. Ang lahat ng pagbibyahe ay mariing hindi hinihikayat, at kung may bumibyahe, sila ay hinihikayat na magkuwarantina sa kanilang pagbalik. Ang mga miyembro ng komunidad ay dapat na magpatuloy sa pagsusuot ng maskara, magpanatili ng pisikal na distansya, magpanatili ng mga aktibidad sa labas kaysa sa loob, at magpabakuna kapag pagkakataon na nila. Ang mga opisyal sa kalusugan ng County ay nagpapaalala sa publiko na kahit na ang karamihan sa mga aktibidad ay pinapayagan sa ngayon, marami sa kanila ay may mataas na panganib at hindi inirerekomenda, at nananatiling mahalaga para sa komunidad na bawasan ang pagkakalantad.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.