Inabot ng County ng Santa Clara ang Mahalagang Yugto na 80% na Pagbabakuna sa COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Nag-aalok ang county ng libreng bakuna sa sinumang may edad na 12 at pataas

Santa Clara County, CA – Sa nakaraang linggo, nalampasan ng Santa Clara County ang 80% ng kwalipikadong katao na nakatanggap ng hindi bababa sa kanilang unang dosis ng bakuna sa COVID-19. Ang County ay patuloy na nag-aalok ng mga libreng bakuna sa COVID-19 sa sinumang kwalipikado. Ang mga miyembro ng publiko na kukuha pa lang ng kanilang bakuna sa COVID-19 ay hinihikayat na gawin ito kaagad.

Ang mga pagbunot ng mga premyo sa raffle ay available sa mga partikular na mga lokasyon na pinapatakbo ng County para sa mga indibidwal na magpapabakuna, o mga kaibigan na may katibayan ng pagbabakuna na magdadala ng sinuman upang magpabakuna, sa mga sumusunod na mga lokasyon na pinapatakbo ng County: Overfelt High School, County Fairgrounds Expo Hall, Emmanuel Baptist Church, Valley Specialty Center, Levi’s Stadium (hanggang Hunyo 24), Mountain View Community Center, at Gilroy High School. Ang mga pop-up na klinika ay hindi kasali sa raffle.

“Kami ay nagagalak na 80% ng kwalipikadong katao sa county ay nakatanggap ng hindi bababa sa unang dosis ng bakuna sa COVID-19,” sabi ni Dr. Marty Fenstersheib, COVID-19 Vaccine Officer para sa County ng Santa Clara. “Kami ay nagpapatuloy sa paggawa ng mga mahalagang outreach sa mga komunidad na lubos na tinamaan ng pandemya at nagkaroon ng mga hadlang sa pagtanggap ng bakuna sa COVID-19. Ang County ay nagdadala ng mga bakuna sa mga komunidad kung saan nakatira ang mga tao.”

Mahigit sa 1.3 milyon na mga residente ng Santa Clara County na may edad na 12 at pataas ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at lampas 71% ang nakakumpleto ng kanilang pagbabakuna.

Ang mga lokasyon ng pagbabakuna sa buong county ay magpapatuloy sa pagtanggap ng mga drop-in para sa bakuna sa COVID-19 at ang mga parehong-araw na appointment ay available din.

Lokasyon

Mga Araw at Oras

San José State University

129 S 10th St. San José, CA 95112

Mga oras sa gabi at weekend

 

Miyerkules, Hunyo 23: tanghali-7pm

Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall *Lokasyon na Kasali sa Raffle*
2542 Monterey Highway, Gate D
San José, CA 95111

Gabi at weekend
Lunes: 8:30am-4pm
Martes-Huwebes: 1pm-8pm

Biyernes-Linggo: 8:30am-4pm

Eastridge Mall (Aloha Roller Rink)
2190 Eastridge Loop #1402
San José, CA 95122

Oras sa weekend
Lunes-Biyernes: 11am-6pm
Sabado at Linggo: 9am-4pm

Valley Specialty Center *Lokasyon na Kasali sa Raffle*

751 S. Bascom Ave., Building Q

San José, CA 95128

Mga oras sa gabi at weekend

Lunes-Biyernes: tanghali-7:30pm

Sabado: 9am-4:30pm

Emmanuel Baptist Church *Lokasyon na Kasali sa Raffle*
467 North White Road
San José, CA 95127

Martes-Biyernes: 9am-6pm

Valley Health Center East Valley

1993 McKee Road, San José, CA 95133

Lunes-Biyernes 8:45am-3:45pm

 

Mexican Heritage Plaza (Gardner Health)
1700 Alum Rock Ave.
San José, CA 95116

Martes: 10:30am-4:30pm
Miyerkules: noon-5pm
Huwebes: 10:30am-4:30pm

North East Medical Services
1870 Lundy Ave.
San José, CA 95131

Lunes – Miyerkules: 1pm-5pm

Huwebes: 2:45pm-5pm

Biyernes: 1pm-5pm

Bay Area Community Health
VTA Santa Teresa Station
6360 Santa Teresa Blvd
San José, CA 95119

Lunes – Huwebes: 9am-4pm

Our Lady of Refuge

2165 Lucretia Ave

San José, CA 95122

Mga oras sa gabi

Lunes, Hunyo 21: tanghali-7pm

KIPP Heartwood

1250 S. King Road

San José, CA 95122

Martes, Hunyo 22: 1pm-6pm

Overfelt High School *Lokasyon na Kasali sa Raffle*

1835 Cunningham Ave.

San José, CA 95122

Mga oras sa gabi at weekend
Huwebes, Hunyo 24: 10am-5:30pm
Biyernes, Hunyo 25: 11:30am-7:30pm
Sabado, Hunyo 26: 10am-5:30pm
Linggo, Hunyo 27: 9:30am-4:30pm

Sylvandale Middle School

653 Sylvandale Ave.

San José, CA 95111

Mga oras sa gabi

Huwebes, Hunyo 24: tanghali-7pm

Downtown College Prep

1402 Monterey Road

San José, CA 95110

Mga oras sa gabi

Huwebes, Hunyo 24: 2pm-7pm

Bellarmine College Prep

960 W. Hedding St

San José, CA 95126

Mga oras sa gabi

Huwebes, Hunyo 24: 11am-7pm

Night Clinic sa San Pedro Square Market

73 N. San Pedro St. (next to Old Wagon Saloon)

San José, CA 95110

Mga oras sa gabi

Huwebes, Hunyo 24: 7pm-11pm

August Boeger Middle School

1944 Flint Ave

San José, CA 95148

Biyernes, Hunyo 25: 1pm-6pm

Bridges Academy

1702 McLaughlin Ave., San José, CA 95122

Biyernes, Hunyo 25: 11:30am-7pm

AACI at Biblioteca Latino Americana

921 S. 1st St.

San José, CA 95110

Biyernes, Hunyo 25: 9am-3pm


# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.