Hãy Chuẩn Bị Đề Phòng Động Đất!

Hãy thực hiện 4 bước sau để chuẩn bị đề phòng động đất:

  1. Ghi danh nhận thông báo của AlertSCC tại www.AlertSCC.org.
  2. Lập kế hoạch
  3. Chuẩn bị bộ đồ dùng khẩn cấp
  4. Giúp đỡ gia đình, bạn bè và hàng xóm

Hãy tham dự buổi diễn tập ngày 21 tháng 10 lúc 10:21 sáng với Hạt Santa Clara để đề phòng động đất.

  1. Nằm xuống!
  2. Trú ẩn!
  3. Giữ yên!

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.