Siêu vi khuẩn Corona và các chương trình giáo dục

 

Cổng trực tuyến Báo cáo Người bị nhiễm bệnh và Người đã tiếp xúc với họ

Thông Tin về Thuốc Chủng Ngừa COVID-19

Để có những thông tin mới nhất về những ai đã đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa COVID-19 và làm thế nào để lấy hẹn, hãy vào trang sccfreevax.org. Đây là nguồn thông tin chính thức về các thông tin liên quan đến thuốc chủng ngừa và được cập nhât thường xuyên.

Cũng có thể tìm thấy ở đây thông tin về Kế hoạch về các Ưu tiên và Hướng dẫn tiêm ngừa của Tiểu Bang.

Các Chương trình Giáo dục Bao gồm Nhà trẻ, Vườn trẻ, Trại hè, Trường từ lớp “Mẫu giáo chuyển tiếp” TK - lớp 12, Trường Đại học và Các Chương trình khác Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên

Chúng tôi hoan nghênh các cộng tác viên trong ngành giáo dục. Sở Giáo Dục và Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đang tiếp tục làm việc với các trường học, các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên, và các gia đình để chuẩn bị cho việc mở lại các trường học một cách an toàn hơn để giảng dạy trực tiếp và vận hành các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên trong Hạt Santa Clara.

Báo cáo Người bị nhiễm COVID-19 trong Chương trình Giáo dục của Quý vị

Khi nào cần sử dụng Cổng thông tin cho Ngành Giáo dục:

Hãy điền đầy đủ biểu mẫu này nếu trẻ em, học sinh hoặc nhân viên trong chương trình của quý vị được chẩn đoán nhiễm bệnh COVID-19 và thuộc một trong các thành phần dưới đây.

Nếu trẻ em, học sinh hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19:

 • đã báo cáo các triệu chứng của COVID-19 khi họ đang ở nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở
 • có các triệu chứng của COVID-19 trong vòng 48 giờ sau khi ở nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở
 • được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi đến nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở

Hướng dẫn Nộp báo cáo trên Cổng thông tin cho Ngành Giáo Dục:

Vui lòng điền tờ Thông tin cho mỗi trẻ, học sinh hoặc nhân viên trong chương trình được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 đang theo học hoặc đang làm việc tại cơ sở của quý vị. Vui lòng bao gồm tất cả thông tin mà quý vị có được. Theo Lệnh của Viên chức Sở Y tế và Chỉ thị Bắt buộc Báo cáo Trường hợp nhiễm dành cho Trường K-12Chương trình Thể thao dành cho Thanh thiếu niên và Các Chương trình Thanh thiếu niên khác, các trường K-12 và các chương trình dành cho thanh thiếu niên được yêu cầu theo luật pháp phải nộp báo cáo này trong vòng bốn giờ sau khi biết có trường hợp dương tính. Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có sẵn. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã được cung cấp nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau báo cáo ban đầu. Thông tin quý vị cung cấp trên biểu mẫu này sẽ được giữ kín và không được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan di trú. Việc cung cấp thông tin này sẽ giúp các nhóm điều tra trường hợp nhiễm tại địa phương của chúng tôi xác định và làm chậm quá trình lây truyền COVID-19 trong môi trường giáo dục trực tiếp và cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Cổng trực tuyến Báo cáo Người bị nhiễm bệnh và Người đã tiếp xúc với họ

​Trở lại đầu trang​ ▲

Hướng dẫn Hiện hành dành cho Giám đốc Học khu từ TK-12, Hội đồng Quản trị Giáo dục, và các nhà lãnh đạo khác quản lý trường học

Hướng dẫn Tham khảo Báo cáo liệt kê các tài liệu theo thể loại và liệu tài liệu này có được yêu cầu hoặc đề nghị không. Mỗi mục được ghi vào bao gồm mô tả ngắn gọn, thời hạn phải nộp và đường dẫn để vào xem mẫu này.

Báo cáo Kế hoạch Chuẩn bị cho Trường học

Để biết thêm hướng dẫn về cách điền vào Mẫu Báo cáo Kế hoạch Chuẩn bị Trường học, vui lòng vào trang Hướng dẫn về Kế hoạch Chuẩn bị cho Trường học

Báo cáo hàng tháng về Học sinh và Nhân viên có mặt tại Trường
 

Trở lại đầu trang ▲

Những Hỗ trợ Dành Cho Người Đại Diện COVID-19

Mỗi trường/học khu có một người Đại diện COVID-19, được chỉ định làm công việc liên lạc giữa trường học và Sở Y Tế Công Cộng. Hãy vào trang COVID-19 Designee Toolkit page để có đầy đủ các nguồn hỗ trợ mà người Đại diện cần trong việc hỗ trợ ứng phó với COVID-19 trong trường học.

Trở lại đầu trang ▲

Nguồn hỗ trợ dành cho phụ huynh

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn hiện hành cho các Chương trình Giữ trẻ, Mẫu giáo, Trại sinh hoạt và các Chương trình phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên khác

 

Trở lại đầu trang ▲

Câu hỏi thường gặp về các trường từ K-12 và Chương trình phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên

(Lưu ý: Mỗi Câu hỏi sẽ có ghi chú trong dấu ngoặc đơn ở cuối để cho biết liệu Câu hỏi đó áp dụng cho các trường học TK-12, chương trình dành cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, hoặc cả hai.)

Khai giảng lại trường học cho các lớp từ TK-12

 1. Khi nào các trường có thể mở lại để dạy học trực tiếp tại lớp? (TK-12)

  Theo Khuôn khổ Mở lại Chương trình Dạy học Trực tiếp và COVID-19 của Tiểu Bang và Hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng dành cho Trường K-12 ở California, Niên khóa 2020-2021, các trường có thể mở lại để dạy học trực tiếp cho tất cả các lớp TK-12 nếu tỷ lệ các trường hợp nhiễm của Quận Hạt sau khi được điều chỉnh, theo cách tính của Tiểu Bang, là dưới 25 trường hợp cho mỗi 100.000 dân mỗi ngày. Tất cả các trường học phải hoàn thành và đăng Kế hoạch An toàn COVID-19 lên trang chủ trên mạng của họ trước khi mở lại để dạy học trực tiếp, như được mô tả trong phần Quy định về việc Đăng và Gửi CSP để Dạy học Trực tiếp trong hướng dẫn của Tiểu bang. Các trường đã mở cửa trở lại không bắt buộc phải đóng cửa nếu quận hạt chuyển sang Ngạch Tím hoặc vượt quá tỷ lệ trường hợp nhiễm sau khi đã điều chỉnh, tức là 25 trường hợp nhiễm trên 100.000 dân.

 1. Nếu các trường mở lại để dạy học trực tiếp, các tiêu chuẩn nào sẽ được sử dụng để quyết định khi nào phải đóng cửa trường? (TK-12)

  Khuôn khổ Mở lại Chương trình Dạy học Trực tiếp và COVID-19 của Tiểu Bang và Hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng dành cho Trường K-12 ở California, Niên khóa 2020-2021 cho biết trong trường hợp sau đây trường có thể sẽ cần đóng cửa.

  1. Trong vòng 14 ngày, bệnh đã bùng phát trong 25% hoặc nhiều hơn trong các đoàn nhóm ổn định của trường.
  2. Trong vòng 14 ngày, có ít nhất 3 đợt bùng phát trong trường VÀ số nhiễm bệnh nhiều hơn 5% của tổng số người trong trường.

  Tuy nhiên, hướng dẫn của Tiểu Bang cũng nhìn nhận là việc đóng cửa trường học cũng nên được thảo luận với viên chức y tế địa phương. Viên chức y tế địa phương có thể xác định việc đóng cửa trường học theo nhiều lý do khác, bao gồm kết quả điều tra của Sở y tế công cộng hoặc số liệu lây nhiễm khác tại địa phương.

  Các yếu tố mà Viên Chức Sở Y Tế của Hạt Santa Clara có thể xem xét trong các quyết định đóng cửa trường học bao gồm, nhưng không chỉ có, số trường hợp COVID-19 liên quan đến trường học; khả năng nhà trường ứng phó hiệu quả ra sao với các trường hợp COVID-19 và người bị lây nhiễm với COVID-19; số trường hợp COVID-19 hiện tại ở Hạt Santa Clara; mức độ mà các trường đang đóng góp vào sự lan truyền của COVID-19 trong cộng đồng; năng lực của hệ thống y tế trong việc xác định và chăm sóc cho các bệnh nhân và ngăn ngừa lây truyền trong các cơ sở y tế; khả năng và việc sử dụng dịch vụ xét nghiệm rộng rãi để xác định các trường hợp mới; khả năng các cư dân trong hạt tự cô lập hoặc cách ly bản thân họ nhanh chóng và hiệu quả khi họ bị bệnh; kiến thức khoa học đang phát triển về COVID-19; và sự tiếp tục hợp tác của cộng đồng trong việc giữ khoảng cách an toàn với nhữ́ng người khác, sử dụng khăn che mặt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác.

Hướng dẫn cho TK-12

 1. Các trường trung học nên tuân theo những nguyên tắc nào đối với các kỳ thi PSAT, SAT, hoặc ACT được tổ chức trong khuôn viên của họ? (TK-12)

  Các trường trung học tổ chức các kỳ thi PSAT, SAT, hoặc ACT được khuyến khích tuân theo càng nhiều các lời khuyên càng tốt, theo bản SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI COVID-19: Mở lại các Trường từ K-12 của Hạt Santa Clara cho Niên khóa 2020-2021. Các lời khuyên này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn cho việc kiểm tra sức khỏe của học sinh vào ngày thi để tìm các triệu chứng COVID-19, giữ khoảng cách tối đa giữa các học sinh, và yêu cầu học sinh và nhân viên luôn mang khăn che mặt.

Tạo đoàn nhóm và khoảng cách giữa mọi người

 1. Trường học có cần phải hạn chế số người tối đa của mỗi đoàn nhóm trong chương trình dạy học tại lớp không? (TK-12)

  Sở Y Tế Công Cộng không yêu cầu các trường phải hạn chế số người tối đa trong mỗi đoàn nhóm, nhưng đặc biệt khuyến khích các trường nên có càng ít người trong mỗi đoàn nhóm ổn định càng tốt. Các đoàn nhóm nhỏ hơn sẽ làm giảm số người tiếp xúc giữa học sinh và nhân viên, nhưng Sở Y Tế không có con số tối ưu cụ thể cho đoàn nhóm. Trên thực tế, các trường học có thể cần giới hạn số học sinh trong mỗi đoàn nhóm để đáp ứng các yêu cầu khác về sức khỏe cộng đồng. Ví dụ: các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể cần giới hạn cho số học sinh trong mỗi nhóm để duy trì khoảng cách 6 feet giữa các bàn của học sinh theo quy định dành cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các trường học nên cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của họ cho việc dạy học (ví dụ: quy mô lớp học và nguồn nhân lực), sử dụng các phương cách làm giảm bớt rủi ro khác nhau (ví dụ: thông gió, giảng dạy ngoài trời và sử dụng khăn che mặt), cũng như các khối lớp và nhu cầu giáo dục của học sinh khi tính số người trong đoàn nhóm.

 1. Các lời khuyên cho cách trực tiếp dạy học cho những học sinh bị khuyết tật là gì? (TK-12)

  Quận Hạt khuyên các trường huấn luyện nhân viên và học sinh duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau càng nhiều càng tốt trong giờ dạy học (ví dụ:trong khi đang dạy cả lớp, thuyết trình hoặc giảng bài). Đối với giáo viên và trợ giáo của giáo dục đặc biệt và nhân viên y tế, họ nên mang khẩu trang phẫu thuật và tấm nhựa che mặt khi giúp đỡ cho học sinh thường xuyên cần có sự tiếp xúc gần gũi (ví dụ: hỗ trợ trong các sinh hoạt hàng ngày) hoặc khi đánh giá sức khỏe (bao gồm việc kiểm tra thị lực và thính giác). Họ nên mang bao tay theo khuyến cáo đối với các quy trình cần các biện pháp phòng ngừa chung (ví dụ: hỗ trợ đi vệ sinh, đặt ống thông, và sử dụng insulin). Ngoài ra, thiết bị bảo vệ cá nhân "PPE" cho các quy trình có thể tạo khí dung (ví dụ: hút từ lỗ có gắn ống khí quản và điều trị bằng máy phun sương) nên tuân theo hướng dẫn của CDC.

 1. Giáo viên dạy thay thế sẽ phải tuân theo nguyên tắc gì khi dạy trực tiếp một ngày tại lớp? (TK-12)

  Giáo viên dạy thay thế cho những giáo viên vắng mặt, nên giữ khoảng cách 6 feet với học sinh và các nhân viên khác nếu được, trong thời gian giảng dạy (ví dụ:trong khi đang dạy cả lớp, thuyết trình hoặc giảng bài). Nếu được, trường nên giới hạn số đoàn nhóm ổn định mà giáo viên thay thế phải tiếp xúc bằng cách chỉ định giáo viên cho các trường cụ thể.

 1. Hướng dẫn về phòng nghỉ giải lao bao gồm điều gì?

  Viên chức Y tế khuyên nhân viên chưa được tiêm ngừa càng giảm bớt dùng các phòng nghỉ giải lao càng tốt. Các nhân viên chưa được tiêm ngừa tốt nhất nên ăn bên ngoài, một mình trong xe hoặc một mình tại bàn làm việc/khu vực làm việc của họ. Người chủ được khuyến khích làm những điều để thúc đẩy các biện pháp an toàn này (ví dụ, bằng cách sắp xếp thời gian nghỉ giải lao khác nhau và/hoặc thiết lập các khu vực ngoài trời để nhân viên có thể ăn và ở cách xa nhau ít nhất sáu feet). Nếu nhân viên chưa được tiêm ngừa muốn đi ăn cùng đồng nghiệp, thì nên ăn ở ngoài trời và cách xa nhau hơn sáu feet.

 1. Các phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ, sẽ muốn có mặt trong lớp học. Điều này có thể được cho phép không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Nói chung là không. Các trường học chỉ có thể cho phép khách và tình nguyện viên cần thiết có mặt trong khuôn viên trường và phải giới hạn số học sinh và nhân viên tiếp xúc với họ. Giới hạn số khách đến trường là điều rất quan trọng để hạn chế rủi ro lây truyền COVID-19 trong lớp học.

Khăn che mặt

 1. Ai chịu trách nhiệm thực thi các quy định mang khăn che mặt? (TK-12)

  Các trường học có trách nhiệm yêu cầu các học sinh cần mang khăn che mặt phải tuân theo các quy định đó. Theo Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021, các cá nhân và doanh nghiệp cần tiếp tục mang khẩu trang theo chỉ dẫn của Tiểu Bang. Điều này bao gồm việc mang khẩu trang trong nhà đối với những người đã được tiêm ngừa đầy đủ trong hầu hết các tình huống bên ngoài nhà.

Thông gió

 1. Ở mức AQI ("Chỉ số Chất lượng Không khí") nào thì các sinh hoạt thụ động lâu hơn (chẳng hạn buổi học dài) nên được chuyển vào trong nhà? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) khuyến nghị rằng những người nhạy cảm bất thường cân nhắc việc giảm các sinh hoạt được kéo dài hoặc nặng nhọc khi Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) nằm trong vòng 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên giảm sinh hoạt kéo dài hoặc nặng nhọc khi AQI trên 100. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể nào về các mức AQI cho việc di chuyển sinh hoạt thụ động (chẳng hạn như buổi dạy học ngoài trời) vào trong nhà.

  Chúng tôi khuyên quý vị di chuyển các sinh hoạt thụ động kéo dài (ví dụ: buổi dạy học ngoài trời thật dài) vào trong nhà khi AQI là 101 trở lên. Cửa sổ và cửa ra vào phải được đóng khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

 1. Các buổi sinh hoạt ngoài trời ngắn nên được chuyển vào trong nhà ở mức AQI nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  CDC và EPA khuyên rằng những người nhạy cảm bất thường nên cân nhắc việc giảm sinh hoạt dài hoặc nặng nhọc khi AQI ở giữa 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên giảm sinh hoạt dài hoặc nặng nhọc khi AQI trên 100.

  Chúng tôi khuyên quý vị hủy, hẹn lại hoặc dời tất cả các sinh hoạt vào trong nhà (chủ động và thụ động, không kể thời lượng) khi AQI là 151 trở lên. Cửa sổ và cửa ra vào phải được đóng khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

 1. Các trường nên cân nhắc việc đóng cửa và chuyển sang việc dạy học từ xa ở mức AQI nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/ thanh thiếu niên)

  Không có mức giới hạn nào được thiết lập về phẩm chất không khí cho các trường hợp tan học hoặc đóng cửa trường. Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy trẻ em sẽ được an toàn hơn với không khí ô nhiễm khi ở nhà thay vì ở trường. Phụ huynh của những học sinh nào mất nhiều thời gian đi đến trường và từ trường về nhà, làm cho các em có thể phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều hơn, có thể cân nhắc các phương pháp thay thế để đưa đón hoặc giữ con họ ở nhà, ngay cả khi trường vẫn mở cửa.

  Hai cơ chế quan trọng để làm giảm rủi ro lây truyền bệnh COVID-19 trong trường học là dạy học ngoài trời và mở cửa ra vào và cửa sổ khi ở trong tòa nhà. Nếu học sinh phải ở trong nhà với cửa sổ và cửa ra vào đóng kín vì không khí bị tệ, thì các biện pháp khác để làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 càng trở nên quan trọng, bao gồm việc thông gió và lọc cơ học, bộ lọc không khí di động và mang khẩu trang.

 1. Có các lời khuyên để làm giảm bớt tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong quá trình đưa/đón học sinh không (ví dụ: kiểm tra sức khỏe trước khi đến) (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Khi AQI là 101 hoặc cao hơn, việc kiểm tra sức khỏe (nếu được thực hiện trong khuôn viên trường) nên được thi hành khi học sinh vừa vào lớp học/ tòa nhà thay vì để học sinh và nhân viên đợi ngoài trời để khám. Nhà trường cũng có thể cân nhắc việc kiểm tra sức khỏe trước khi đến trường.

 1. Máy lọc không khí di động có hữu ích trong việc làm giảm tiếp xúc với khói hoặc rủi ro lây truyền COVID-19 không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Máy lọc không khí di động có thể bảo vệ thêm giúp khỏi tiếp xúc với khói, tùy thuộc vào loại bộ lọc được sử dụng (bộ lọc hiệu suất cao) và tỷ lệ phân phối không khí sạch (CADR). Có thể cần nhiều thiết bị cho mỗi lớp học. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khícủa Quận Hạt.

 1. Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chỉ số Phẩm chất Không khí ở đâu? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  1. Hướng dẫn về Phẩm chất không khí và Sinh hoạt Ngoài trời cho Trường học(từ EPA, CDC, trang mạng của Air Now)
  2. Chỉ số phẩm chất không khí: Hướng dẫn về phẩm chất không khí và sức khỏe của quý vị(từ EPA, trên trang mạng Air Now)

Làm sạch, vệ sinh và các biện pháp an toàn khác

 1. Máy phun nước uống có an toàn để uống nước trực tiếp không, hay chỉ nên được sử dụng để rót nước uống vào bình? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Các trường học và chương trình nên tạm dừng hoặc sửa đổi việc sử dụng máy phun nước uống để làm giảm bớt việc học sinh và nhân viên dùng chung hoặc chạm vào các vật dụng, trong khi vẫn duy trì khả năng dùng nước uống.

 1. Làm thế nào các trường học có thể có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), chẳng hạn như nước khử trùng tay hoặc khăn che mặt? (TK-12)

  Tiểu Bang California đã cung cấp số lượng PPE ban đầu cho các học khu và trường bán công để sử dụng trong 60 ngày đầu tiên mở lại trường học. Để đáp ứng thêm nhu cầu PPE của các trường, Tiểu Bang California đã hợp tác với California Manufacturers & Technology Association để ra mắt thị trường "Safely Making California" để cung cấp PPE không thuộc y tế như khẩu trang, tấm che mặt, áo choàng, bao tay, chất khử trùng và khăn lau, với giá được giảm bớt.

Kiểm tra, Xét nghiệm, Báo cáo và Phản hồi về COVID-19

 1. Nếu con tôi bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi nhưng không có các triệu chứng khác của COVID-19, thì con tôi có nên nghỉ học ở nhà không? (TK-12)

  Nhiều trẻ em ở độ tuổi đi học sẽ có các triệu chứng sổ mũi trong suốt năm học do các bệnh khác nhau. Khả năng trẻ em nhiễm COVID-19 mà chỉ bị sổ mũi là điều hiếm hoi và việc ngăn trẻ chỉ bị sổ mũi đến trường sẽ có thể dẫn đến việc nghỉ học không cần thiết. Nếu một đứa trẻ bị sổ mũi nhưng không có các triệu chứng khác của COVID-19, điều hợp lý là cho phép đứa trẻ đó đến trường, miễn là trẻ đó không có triệu chứng nào khác của COVID-19 và không tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm COVID-19.

 1. Những người đã được chủng ngừa có cần phải cách ly nếu họ tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 không?

  Theo định nghĩa của CDC, một người sẽ được coi là đã được tiêm ngừa đầy đủ:

  1. ≥14 ngày sau khi được tiêm liều thứ hai của thuốc chủng ngừa cần 2 liều (chẳng hạn như Pfizer hoặc Moderna), hoặc
  2. ≥14 ngày sau khi được tiêm thuốc chủng ngừa chỉ cần một liều (chẳng hạn như Johnson & Johnson)

  Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nên tuân theo hướng dẫn của CDC. Nhìn chung, những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nếu đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 và không có triệu chứng thì không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm. Các trường hợp ngoại lệ và các cân nhắc khác có thể được áp dụng. Vui lòng xem trang mạng của CDC và Hướng dẫn Cách ly cho Người được Tiêm ngừa đầy đủ để biết thêm thông tin.

 1. Lệnh của Sở Y tế Công cộng Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 nói gì về việc xác định tình trạng chủng ngừa?

  Doanh nghiệp phải (1) xác định tình trạng chủng ngừa của nhân viên và tình nguyện viên trong vòng 14 ngày. (2) bảo đảm rằng các nhân viên và tình nguyện viên chưa được tiêm ngừa làm việc tại cơ sở mang khẩu trang (3) bảo đảm rằng các nhân viên và tình nguyện viên chưa được tiêm ngừa sẽ cách ly nếu họ được xác định là người tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm và (4) cung cấp thông tin về việc chủng ngừa cho tất cả các nhân viên chưa được tiêm ngừa.

 1. Các gia đình mới đi xa ra ngoài tiểu bang có nên cách ly trước khi trở lại trường học không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Chỉ thị Bắt buộc về việc Đi lại không còn hiệu lực. Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nên tuân theo hướng dẫn của CDC khi đi du lịch trong nước và quốc tế. Nói chung, đối với việc du lịch trong nước, những ai đã được tiêm ngừa đầy đủ không có các triệu chứng COVID-19 sẽ không cần phải xét nghiệm trước hoặc sau khi đi du lịch hoặc cách ly sau khi đi du lịch. Đối với du lịch quốc tế, những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nên tuân theo các lời khuyên của CDC và vẫn có thể cần phải xét nghiệm hoặc cách ly tùy thuộc vào quy định của cơ quan có thẩm quyền của nơi họ đến.

  Đối với những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ, thì vẫn nên tránh các chuyến đi không cần thiết để làm giảm rủi ro lây truyền siêu vi khuẩn. Những du khách chưa được tiêm ngừa vẫn nên đi xét nghiệm trước và sau khi đi du lịch, và cách ly sau chuyến đi, trừ khi đi du lịch vì những mục đích cần thiết. Vui lòng xem Lời khuyên của CDPH về Du lịch để được hướng dẫn chi tiết.

  Hơn nữa, theo Lệnh của Sở Y tế Quận Hạt Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021, các trường học nên cấm nhân viên chưa được tiêm ngừa đi công tác.

 1. Nếu một học sinh hoặc nhân viên có triệu chứng bệnh đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ thay cho kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, giấy chứng nhận đó phải nêu rõ điều gì? (TK-12; Chương trình cho Trẻ em/Thanh thiếu niên)

  Nếu một người có triệu chứng nhưng không phải là người tiếp xúc gần với bệnh nhân xác nhận nhiễm COVID-19, muốn đi khám nhưng không được xét nghiệm COVID-19, người đó có thể trở lại trường học nếu bác sĩ cung cấp giấy chứng bao gồm những điều sau: bác sĩ đã đánh giá sức khỏe của người này và tuyên bố rằng lời giải thích thay thế cho các triệu chứng đã được xác định và việc xét nghiệm COVID-19 không được chỉ định.

 1. Tất cả giáo viên và nhân viên có nên được yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường hoặc được thường xuyên xét nghiệm như những người trong các ngành dễ bị lây nhiễm khác không? (TK-12)

  Cả Tiểu Bang lẫn Quận Hạt đều khuyên giáo viên và nhân viên vào trường làm việc nên đi xét nghiệm thường xuyên. Theo Lệnh của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021, các trường học nên tiến hành xét nghiệm PCR hàng tuần để tìm COVID-19 hoặc xét nghiệm kháng nguyên hàng ngày có xác nhận COVID PCR về trường hợp dương tính đối với những nhân viên chưa được tiêm ngừa. Có thể xem mức độ thường xuyên xét nghiệm trên trang mạng của Tiểu Bang: Khuôn khổ Mở lại Chương trình Dạy học Trực tiếp và COVID-19 của Tiểu Bang và Hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng dành cho Trường K-12 ở California, Niên khóa 2020-2021

 1. Chúng tôi nên báo cho gia đình về các trường hợp COVID-19 xảy ra trong trường hoặc chương trình bằng cách nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Các trường học, chương trình chăm sóc trẻ em và các chương trình khác phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên nên sử dụng các mẫu thư để thông báo cho mọi người khi một trường hợp COVID-19 hoặc người tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19 đã được xác định trong trường học hoặc trong chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh niên, và cung cấp lời hướng dẫn cho những ai bị ảnh hưởng. Các mẫu thư đề cập ba trường hợp: (1) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân COVID-19, (2) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã xét nghiệm dương tính với COVID-19và (3) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên không trong một đoàn nhóm đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một đoàn nhóm nghĩa là một nhóm ổn định bao gồm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên sinh hoạt với nhau trong suốt ngày học/thời gian của chương trình và không trà trộn với các nhóm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên khác.

 1. Khi nào thì một đã nhiễm bệnh hoặc người tiếp xúc gần gũi sẽ có thể trở lại trường học hoặc một chương trình cho trẻ em/thanh thiếu niên khác? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Học sinh và nhân viên không còn bị coi là có thể lây nhiễm nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn được nêu trong Thư Trở lại Nơi làm việc và Trường học. Hạt Santa Clara khuyến khích các trường không yêu cầu phải xuất trình giấy chứng của bác sĩ hoặc xét nghiệm âm tính để trở lại làm việc khi họ đạt tiêu chuẩn.

  MỚI- những người đã được tiêm phòng đầy đủ và tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm có thể không cần cách ly nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định. Vui lòng xem câu hỏi 21 ở trên, và cả Hướng dẫn Cách ly cho Người đã được Chủng ngừa đầy đủ để biết thêm thông tin.

  Ngược lại, những người không tiếp xúc gần gũi mà có triệu chứng sẽ PHẢI có xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng y tế để quay lại sau khi đã hết sốt được 24 giờ và các triệu chứng khác đã suy giảm. Những người từ chối đi xét nghiệm và/hoặc đi khám nên được coi là một trường hợp COVID-19 và có thể quay trở lại dựa trên các tiêu chuẩn cách ly thông thường sau 10 ngày từ khi bắt đầu có triệu chứng và 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã suy giảm.

 1. Trường học có phải báo tin cho tất cả các gia đình của trường nếu có người nhiễm COVID-19 không? (TK-12)

  Nếu người nhiễm COVID-19 đó không sinh hoạt trong một đoàn nhóm, trường học phải báo tin cho tất cả những người đã tiếp xúc gần gũi với người đó tại trường. Nếu trường hợp COVID-19 đó sinh hoạt trong một đoàn nhóm, trường học phải báo tin cho tất cả mọi người trong đoàn nhóm của người đó. Nhà trường không bắt buộc phải báo tin cho gia đình của những học sinh không có tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19 hoặc không trong đoàn nhóm với trường hợp COVID-19. Tuy nhiên, Quận Hạt cũng khuyên nhà trường thông báo rộng rãi cho những người khác trong trường theo luật của Tiểu Bang.

Những câu hỏi khác

 1. Các trường công lập có bắt buộc phải tuân thủ Lệnh Ngày 18 tháng 5 Năm 2021 của Quận Hạt để Thiết lập Biện pháp đặt Trọng tâm vào các Biện pháp An toàn để Bảo vệ Cộng đồng khỏi bị COVID-19 (“Lệnh”) không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Các cơ quan chính phủ, bao gồm các cơ quan giáo dục địa phương, được khuyến khích tuân theo các yêu cầu của Lệnh áp dụng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ và nhà thầu của họ không bắt buộc phải tuân theo các quy định này nếu các quy định đó cản trở hoặc can thiệp vào một chức năng chính phủ thiết yếu, như được cơ quan chính phủ xác định, trừ khi như được Viên Chức Sở Y Tế chỉ định cụ thể.

 1. Hướng dẫn nào áp dụng cho các trường có chương trình giáo dục tráng niên? (Giáo dục tráng niên)

  Các chương trình giáo dục dành cho người lớn bắt buộc phải tuân theo Lệnh Ngày 18 tháng 5 Năm 2021 của Quận Hạt để Thiết lập Biện pháp An toàn Tiêu điểm để Bảo vệ Cộng đồng khỏi bị COVID-19, có ở đây.

 1. Các trường học có được phép tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm thông tin sức khỏe, từ hồ sơ giáo dục của học sinh cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc học sinh không? (TK-12)

  Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA) là luật liên bang bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục học sinh, thường bao gồm tất cả thông tin học sinh thuộc quyền sở hữu của các trường. Nói chung, các học khu và trường công lập (và các trường khác nhận quỹ liên bang) phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân từ hồ sơ giáo dục của học sinh. Nhưng ngoại lệ đối với quy tắc chung về sự đồng ý của FERPA cho phép các trường chia sẻ hồ sơ và thông tin nhất định mà không cần sự đồng ý trước trong một số trường hợp cụ thể. Trong hướng dẫn liên quan đến FERPA và cách những viên chức của trường học có thể giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xác nhận rằng các trường học có thể chia sẻ thông tin mà không cần sự đồng ý trước nếu, trong trường hợp khẩn cấp như đại dịch COVID-19 hiện tại, việc chia sẻ thông tin với các viên chức y tế công cộng là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ hoặc sự an toàn cho học sinh hoặc những người khác. Để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh thông qua việc thăm dò bệnh nhân và truy tìm người đã tiếp xúc với họ, điều này có thể bao gồm thông tin như liệu học sinh đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không, người đã tiếp xúc sống cùng nhà với bệnh nhân và thông tin liên lạc của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

Trở lại đầu trang ▲

Tài liệu và Hướng dẫn trước đây

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.