Siêu vi khuẩn Corona và các chương trình giáo dục

 

Cổng thông tin Ngành Giáo dục để Theo dõi các Đợt bùng phát

Thông Tin về Thuốc Chủng Ngừa COVID-19

Để có những thông tin mới nhất về những ai đã đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa COVID-19 và làm thế nào để lấy hẹn, hãy vào trang sccfreevax.org. Đây là nguồn thông tin chính thức về các thông tin liên quan đến thuốc chủng ngừa và được cập nhât thường xuyên.

Cũng có thể tìm thấy ở đây thông tin về Kế hoạch về các Ưu tiên và Hướng dẫn tiêm ngừa của Tiểu Bang.

Các Chương trình Giáo dục Bao gồm Nhà trẻ, Vườn trẻ, Trại hè, Trường từ lớp “Mẫu giáo chuyển tiếp” TK - lớp 12, Trường Đại học và Các Chương trình khác Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên

Chúng tôi xin chào mừng các cộng tác viên trong ngành giáo dục. Sở Giáo Dục và Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đang tiếp tục làm việc với các trường học, các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên, và các gia đình để chuẩn bị cho việc mở lại các trường học một cách an toàn hơn để giảng dạy trực tiếp và vận hành các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên trong Hạt Santa Clara.

Báo cáo Người bị nhiễm COVID-19 trong Chương trình Giáo dục của Quý vị

Khi nào cần sử dụng Cổng thông tin Ngành Giáo dục để theo dõi các đợt bùng phát (SPOT):

Hãy điền đầy đủ đơn ghi danh này nếu trẻ em, học sinh hoặc nhân viên trong chương trình của quý vị được chẩn đoán nhiễm bệnh COVID-19 và thuộc một trong các thành phần dưới đây.

Nếu trẻ em, học sinh hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19:

 • đã báo cáo các triệu chứng của COVID-19 khi họ đang ở nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở
 • có các triệu chứng của COVID-19 trong vòng 48 giờ sau khi ở nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở
 • được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi đến nơi làm việc, trường học hoặc tại cơ sở

Hướng dẫn cách điền trên Cổng thông tin cho Ngành Giáo Dục:

Hãy điền đầy đủ Mẫu đơn SPOT và nộp thông tin cho từng trường hợp nhiễm COVID-19 ở mỗi trẻ hoặc học sinh trong trường/chương trình và cho mỗi nhân viên hiện đang làm việc với trường/chương trình của quý vị. Vui lòng điền tờ đơn SPOT này và nộp thông tin cho mỗi trẻ, học sinh hoặc nhân viên trong chương trình được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 đang theo học hoặc đang làm việc tại cơ sở của quý vị. Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin mà quý vị có được. Như được nêu trong Hướng dẫn của Bộ Y tế California (CDPH) về Sức khỏe Cộng đồng trong Đại dịch COVID-19 dành cho Trường K-12 trong Niên khóa 2021-22, các trường K-12  được luật pháp yêu cầu phải nộp báo cáo này trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi biết có trường hợp dương tính.

Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng hai mươi bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có sẵn. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã được cung cấp nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau báo cáo ban đầu. Thông tin quý vị cung cấp trên đơn này sẽ được giữ kín và không được báo cáo cho cơ quan công lực hoặc cơ quan di trú. Việc cung cấp thông tin này sẽ giúp các nhóm điều tra trường hợp nhiễm tại địa phương của chúng tôi xác định và làm chậm quá trình lây truyền COVID-19 trong môi trường giáo dục trực tiếp và trong cộng đồng. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Xin lưu ý, hướng dẫn cho ngành chăm sóc trẻ của CDPH không yêu cầu báo cáo các trường hợp nhân viên và trẻ em bị nhiễm riêng lẻ cho sở y tế địa phương.

Cổng thông tin Ngành Giáo dục theo dõi đợt bùng phát (SPOT)

​Trở lại đầu trang​ ▲

Hướng dẫn Hiện hành dành cho Giám đốc Học khu từ TK-12, Hội đồng Quản trị Giáo dục, và các nhà lãnh đạo khác quản lý trường học

Trung tâm về Trường học được An toàn cho Mọi người của Tiểu Bang California, bao gồm:

 • Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng trong Đại dịch COVID-19 dành cho các Trường K-12 ở California, Niên khóa 2021-2022
 • Các sách lược xét nghiệm COVID-19 cho trường K-12 của CDPH cho niên khóa 2021-22

 

Trở lại đầu trang ▲

Những Hỗ trợ Dành Cho Người Đại Diện COVID-19

Mỗi trường/học khu có một người Đại diện COVID-19, được chỉ định làm công việc liên lạc giữa trường học và Sở Y Tế Công Cộng. Hãy vào trang COVID-19 Designee Toolkit page để có đầy đủ các nguồn hỗ trợ mà người Đại diện cần trong việc hỗ trợ ứng phó với COVID-19 trong trường học.

Trở lại đầu trang ▲

Nguồn hỗ trợ dành cho phụ huynh

Trang Trường học dành cho Phụ huynh của Trung tâm về Trường học được An toàn cho Mọi Người của Tiểu Bang California (bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha), bao gồm các câu hỏi thường gặp, tính chất khoa học đằng sau việc mở cửa lại trường học một cách an toàn, tiêm ngừa cho học sinh, v.v.

Trở lại đầu trang ▲

Hướng dẫn hiện hành cho các Chương trình Giữ trẻ, Mẫu giáo, Trại sinh hoạt và các Chương trình phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên khác

Trở lại đầu trang ▲

Câu hỏi thường gặp về các trường từ K-12 và Chương trình phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên

(Lưu ý: Mỗi Câu hỏi sẽ có ghi chú trong dấu ngoặc đơn ở cuối để cho biết liệu Câu hỏi đó áp dụng cho các trường học TK-12, chương trình dành cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, hoặc cả hai.)

Khai giảng lại trường học cho các lớp từ TK-12

 1. Khi nào các trường có thể mở lại để dạy học trực tiếp tại lớp? (TK-12)

  Khuôn khổ Mở lại Chương trình Dạy học Trực tiếp và COVID-19 tại các trường học TK-12 tại California niên khóa 2021-2022 được soạn để tất cả các trường học có thể giảng dạy trực tiếp hoàn toàn cho chọc sinh một cách an toàn, phù hợp với các bằng chứng khoa học hiện có về COVID-19, ngay cả khi tình hình đại dịch thay đổi trong suốt năm học, vì bị tỷ lệ tiêm ngừa và sự xuất hiện tiềm ẩn của các biến thể của siêu vi khuẩn ảnh hưởng”.

Tạo đoàn nhóm và khoảng cách giữa mọi người

 1. Việc dạy học trực tiếp có cần phải ấn định số học sinh tối đa cho một nhóm hoặc phải có khoảng cách an toàn tối thiểu không? (TK-12)

  Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng dành cho các Trường K-12 ở California trong COVID-19, Niên khóa 2021-2022 không ấn định số học sinh tối đa cho đoàn nhóm hoặc khoảng cách tối thiểu giữa học sinh và/hoặc nhân viên. Đối với khoảng cách an toàn, hướng dẫn của Tiểu Bang nêu rõ rằng “bằng chứng gần đây cho biết việc dạy học trực tiếp có thể diễn ra một cách an toàn mà không cần có khoảng cách tối thiểu khi các sách lược để làm giảm bớt lây lan khác (ví dụ: khẩu trang) được áp dụng đầy đủ. Điều này phù hợp với Hướng dẫn dành cho Trường học K-12 của CDC.”

 2. Các lời khuyên cho cách trực tiếp dạy học cho những học sinh bị khuyết tật là gì? (TK-12)

  Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng dành cho các Trường K-12 ở California trong COVID-19, Niên khóa 2021-2022 nêu rõ rằng “các trường học nên cân nhắc cẩn thận cách giải quyết các quy định pháp lý liên quan đến việc cung cấp một nền giáo dục công miễn phí, phù hợp và các quy định đáp ứng nhu cầu khuyết tật một cách hợp lý, là những quy định vẫn tiếp tục được áp dụng." Hướng dẫn này cũng yêu cầu trường học xem “phần hướng dẫn dành cho Trường K-12 của CDC về ‘Khuyết tật hoặc các nhu cầu y tế khác ’để biết thêm về các lời khuyên này”.

 3. Hướng dẫn về phòng nghỉ giải lao bao gồm điều gì?

  Viên chức Y tế khuyên nhân viên chưa được tiêm ngừa càng bớt dùng các phòng nghỉ giải lao càng tốt. Các nhân viên chưa được tiêm ngừa tốt nhất nên dùng bữa ngoài trời, một mình trong xe hoặc một mình tại bàn làm việc/khu vực làm việc của họ. Người chủ được khuyến khích thực hiện những điều để thúc đẩy các biện pháp an toàn này (ví dụ, bằng cách sắp xếp thời gian nghỉ giải lao khác nhau và/hoặc thiết lập các khu vực ngoài trời để nhân viên có thể ăn và ở cách xa nhau ít nhất sáu feet). Nếu nhân viên chưa được tiêm ngừa muốn đi ăn cùng đồng nghiệp, thì nên ăn ở ngoài trời và cách xa nhau hơn sáu feet.

 4. Các phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ, có thể được cho phép có mặt trong lớp học không? (TK-12)
  Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng dành cho các Trường K-12 ở California trong COVID-19, Niên khóa 2021-2022 khuyến nghị những điều sau:
  1. Các trường học nên xem xét các quy tắc của họ đối với các sinh hoạt tiếp xúc với khách và các gia đình.
  2. Các trường học nên hạn chế khách không cần thiết phải có mặt, tình nguyện viên và các sinh hoạt liên quan đến các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài với những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ, đặc biệt là ở các khu vực có sự lây truyền COVID-19 cho nhau, từ trung bình đến cao.

Khăn che mặt

 1. Ai chịu trách nhiệm thực thi các quy định mang khăn che mặt? (TK-12)

  Các trường học có trách nhiệm yêu cầu các học sinh cần mang khăn che mặt phải tuân theo các quy định đó. Theo Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021, các cá nhân và doanh nghiệp cần tiếp tục mang khẩu trang theo chỉ dẫn của Tiểu Bang. Điều này bao gồm việc mang khẩu trang trong nhà đối với những người đã được tiêm ngừa đầy đủ trong hầu hết các tình huống bên ngoài nhà.

 2. Ai chịu trách nhiệm thực thi các quy định mang khăn che mặt? (TK-12)
  Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng dành cho các Trường K-12 ở California trong COVID-19, Niên khóa 2021-2022 cho biết “các trường học phải soạn thảo và áp dụng các thể thức tại địa phương để thực thi các quy định về khăn che mặt. Ngoài ra, các trường học nên cung cấp các cơ hội học tập khác nhau cho những học sinh không được vào khuôn viên trường học vì các em không mang khăn che mặt”.

Thông gió

 1. Ở mức AQI ("Chỉ số Phẩm chất Không khí") nào thì các sinh hoạt thụ động lâu hơn (chẳng hạn buổi học dài) nên được chuyển vào trong nhà? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) khuyên rằng những người nhạy cảm trên mức bình thường nên cân nhắc việc giảm các sinh hoạt được kéo dài hoặc nặng nhọc khi Chỉ số Phẩm chất Không khí (AQI) nằm trong vòng 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên hãy giảm sinh hoạt kéo dài hoặc nặng nhọc khi AQI trên 100. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể nào về các mức AQI cho việc đưa các sinh hoạt thụ động (chẳng hạn như buổi dạy học ngoài trời) vào trong nhà.

  Chúng tôi khuyên quý vị đưa các sinh hoạt thụ động kéo dài (ví dụ: buổi dạy học ngoài trời thật dài) vào trong nhà khi AQI là 101 trở lên. Cửa sổ và cửa ra vào phải được đóng khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

 2. Các buổi sinh hoạt ngoài trời ngắn nên được chuyển vào trong nhà ở mức AQI nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  CDC và EPA khuyên rằng những người nhạy cảm trên mức bình thường nên cân nhắc việc giảm sinh hoạt kéo dài hoặc nặng nhọc khi AQI ở giữa 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên giảm sinh hoạt kéo dài hoặc nặng nhọc khi AQI trên 100.

  Chúng tôi khuyên quý vị hủy, hẹn lại hoặc đưa tất cả các sinh hoạt vào trong nhà (chủ động và thụ động, không kể thời lượng) khi AQI là 151 trở lên. Cửa sổ và cửa ra vào phải được đóng khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

 3. Các trường nên cân nhắc việc đóng cửa và chuyển sang việc dạy học từ xa ở mức AQI nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/ thanh thiếu niên)

  Không có mức giới hạn nào được thiết lập về phẩm chất không khí cho các trường hợp tan học hoặc đóng cửa trường. Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy trẻ em sẽ được an toàn hơn với không khí ô nhiễm khi ở nhà thay vì ở trường. Phụ huynh của những học sinh nào phải mất nhiều thời gian để đến trường và về nhà, làm cho các em có thể phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều hơn, có thể cân nhắc các phương pháp thay thế để đưa đón hoặc giữ con họ ở nhà, ngay cả khi trường vẫn mở cửa.

  Hai cơ chế quan trọng để làm giảm rủi ro lây truyền bệnh COVID-19 trong trường học là dạy học ngoài trời và mở cửa ra vào và cửa sổ khi ở trong tòa nhà. Nếu học sinh phải ở trong nhà với cửa sổ và cửa ra vào đóng kín vì không khí bị xấu đi, thì các biện pháp khác để làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 càng trở nên quan trọng, bao gồm việc thông gió và lọc cơ học, bộ lọc không khí di động và mang khẩu trang.

 4. Có các lời khuyên để làm giảm bớt tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong quá trình đưa/đón học sinh không (ví dụ: kiểm tra sức khỏe trước khi đến) (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Khi AQI là 101 hoặc cao hơn, nên kiểm tra sức khỏe (nếu làm trong khuôn viên trường) khi học sinh vừa vào lớp học/ tòa nhà thay vì để học sinh và nhân viên đợi ngoài trời để khám. Nhà trường cũng có thể cân nhắc việc kiểm tra sức khỏe trước khi đến trường.

 5. Máy lọc không khí di động có hữu ích trong việc làm giảm tiếp xúc với khói hoặc rủi ro lây truyền COVID-19 không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Máy lọc không khí di động có thể bảo vệ thêm giúp khỏi tiếp xúc với khói, tùy thuộc vào loại bộ lọc được sử dụng (bộ lọc hiệu suất cao) và tỷ lệ phân phối không khí sạch (CADR). Có thể cần nhiều thiết bị cho mỗi lớp học. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khícủa Quận Hạt.

 6. Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chỉ số Phẩm chất Không khí ở đâu? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  1. Hướng dẫn về Phẩm chất không khí và Sinh hoạt Ngoài trời cho Trường học(từ EPA, CDC, trang mạng của Air Now)
  2. Chỉ số phẩm chất không khí: Hướng dẫn về phẩm chất không khí và sức khỏe của quý vị(từ EPA, trên trang mạng Air Now)

Kiểm tra, Xét nghiệm, Báo cáo và Phản hồi về COVID-19

 1. Nếu con tôi bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi nhưng không có các triệu chứng khác của COVID-19, thì con tôi có nên nghỉ học ở nhà không? (TK-12)

  Nhiều trẻ em ở độ tuổi đi học sẽ có các triệu chứng sổ mũi trong suốt năm học do các bệnh khác nhau. Khả năng trẻ em nhiễm COVID-19 mà chỉ bị sổ mũi là điều hiếm hoi và việc ngăn trẻ chỉ bị sổ mũi đến trường sẽ có thể dẫn đến việc nghỉ học không cần thiết. Nếu một đứa trẻ bị sổ mũi nhưng không có các triệu chứng khác của COVID-19, điều hợp lý là cho phép đứa trẻ đó đến trường, miễn là trẻ đó không có triệu chứng nào khác của COVID-19 và không tiếp xúc gần gũi với một trường hợp nhiễm COVID-19.

 2. Những người đã được tiêm ngừa có cần phải cách ly nếu họ tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  a. Theo định nghĩa của CDC, một người sẽ được coi là đã được tiêm ngừa đầy đủ:

  1. ≥14 ngày sau khi được tiêm liều thứ hai của thuốc chủng ngừa cần 2 liều (chẳng hạn như Pfizer hoặc Moderna), hoặc
  2. ≥14 ngày sau khi được tiêm thuốc chủng ngừa chỉ cần một liều (chẳng hạn như Johnson & Johnson)

  b. Nói chung, những người được tiêm ngừa đầy đủ đã có tiếp xúc với một trường hợp COVID-19 và không có triệu chứng thì không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm. Các trường hợp ngoại lệ và các cân nhắc khác có thể được áp dụng. Vui lòng xem trang mạng Hướng dẫn Cô lập và Cách ly Tại nhà của Sở Y tế Công cộng - Tìm kiếm Người đã tiếp xúc để biết thêm thông tin.

 3. Người chưa được tiêm ngừa trong trường học được hướng dẫn về cách ly như thế nào? (TK-12)
  Hướng dẫn của CDPH về Sức khỏe Cộng đồng dành cho các Trường K-12 ở California trong COVID-19, Niên khóa 2021-2022 khuyên rằng, nếu một học sinh chưa được tiêm ngừa là người tiếp xúc gần gũi với người nhiễm COVID-19 và cả hai bên đều mang khăn che mặt trong suốt thời gian tiếp xúc, học sinh đó có thể phải cách ly 10 ngày. Họ có thể tiếp tục đến trường để học trực tiếp nếu họ (1) không có triệu chứng; (2) tiếp tục mang khẩu trang thích hợp theo yêu cầu; (3) trải qua ít nhất hai lần xét nghiệm hàng tuần trong thời gian cách ly 10 ngày; và (4) tiếp tục cách ly đối với tất cả các sinh hoạt ngoại khóa ở trường, bao gồm thể thao và các sinh hoạt tập thể.

  CDPH cũng khuyên thêm rằng, đối với (1) học sinh không có triệu chứng, chưa được tiêm ngừa và là người đã tiếp xúc gần gũi (như được mô tả ở trên) và (2) một trường hợp tiếp xúc gần gũi, không có triệu chứng và chưa được tiêm ngừa, khi một hoặc cả hai người không mang khăn che mặt, việc cách ly có thể kết thúc dựa trên các điều kiện sau:
  1. Thời gian cách ly có thể kết thúc sau Ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng mà không cần xét nghiệm; HOẶC
  2. Thời gian cách ly có thể kết thúc sau Ngày thứ 7 nếu mẫu xét nghiệm được thu thập sau Ngày thứ 5 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng và kết quả là âm tính.
  Để ngừng cách ly trước 10 ngày sau lần tiếp xúc với người nhiễm  cuối cùng như đã biết, những người tiếp xúc gần gũi không có triệu chứng phải:
  1. Tiếp tục tự theo dõi các triệu chứng hàng ngày cho đến hết Ngày thứ 14 kể từ lần tiếp xúc gần đây nhất như đã biết; VÀ
  2. Áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa không dùng thuốc theo lời đề nghị (ví dụ: mang khẩu trang khi ở gần người khác, rửa tay, tránh đám đông) cho đến hết Ngày thứ 14 kể từ lần tiếp xúc gần đây nhất.
  Nếu thấy có một triệu chứng nào xuất hiện trong thời gian 14 ngày này, người có tiếp xúc với người nhiễm phải cách ly ngay lập tức, xét nghiệm và liên lạc với bác sĩ nếu có có câu hỏi nào liên quan đến việc chăm sóc cho họ.
 4. Các gia đình mới đi xa ra ngoài Tiểu Bang có nên cách ly trước khi trở lại trường học không? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Tiểu Bang và Quận Hạt không có yêu cầu nào liên quan đến việc cách ly sau khi đi du lịch. Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nên tuân theo hướng dẫn của CDC khi đi du lịch trong nước và quốc tế. Nói chung, đối với việc du lịch trong nước, những ai đã được tiêm ngừa đầy đủ không có các triệu chứng COVID-19 sẽ không cần phải xét nghiệm trước hoặc sau khi đi du lịch hoặc cách ly sau khi đi du lịch. Đối với việc du lịch quốc tế, những người đã được tiêm ngừa đầy đủ nên tuân theo các lời khuyên của CDC và vẫn có thể cần phải xét nghiệm hoặc cách ly tùy thuộc vào quy định của cơ quan có thẩm quyền của nơi họ đến.

  Đối với những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ, thì vẫn nên tránh các chuyến đi không cần thiết để làm giảm rủi ro lây truyền siêu vi khuẩn. Những du khách chưa được tiêm ngừa vẫn nên đi xét nghiệm trước và sau khi đi du lịch, và cách ly sau chuyến đi, trừ khi đi du lịch vì những mục đích cần thiết. Vui lòng xem Lời khuyên của CDPH về Du lịch để được hướng dẫn chi tiết.

 5. Nếu một học sinh hoặc nhân viên có triệu chứng giống như COVID, khi nào họ phải cần có giấy bác sĩ trước khi được trở lại trường học? (TK-12)
  Nếu một học sinh hoặc nhân viên, là người không tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19, có các triệu chứng giống COVID mà có thể phổ biến với nhiều loại bệnh, người đó nên đi xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, học sinh hoặc nhân viên đó có thể trở lại trường học sau ít nhất 24 giờ kể từ khi hết sốt (khi không cần dùng thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác đã suy giảm. Kết quả xét nghiệm âm tính nên được cung cấp cho nhà trường họ không cần giấy khám của bác sĩ.

  Họ chỉ cần giấy bác sĩ trước khi trở lại trường học nếu:
  1. các triệu chứng giống các triệu chứng của bệnh mãn tính đã được ghi nhận (ví dụ: hen suyễn hoặc tiểu đường); hoặc
  2. bác sĩ đã xác định, sau khi đánh giá sức khỏe của bệnh nhân, rằng có một chẩn đoán bệnh khác được nêu tên (ví dụ: viêm họng do liên cầu hoặc coxsackievirus) để giải thích các triệu chứng của bệnh nhân.
  Để cho giấy bác sĩ hợp lệ về các tình huống trên, bác sĩ phải cung cấp văn bản giải thích tất cả những điều sau: chứng nhận đã thực hiện việc đánh giá sức khỏe; có giải thích thay thế về các triệu chứng; và tuyên bố rằng việc xét nghiệm COVID-19 đã không được chỉ định.
 6. Học sinh, giáo viên và các nhân viên khác có nên thường xuyên được xét nghiệm không? (TK-12)

  Các sách lược xét nghiệm COVID-19 cho trường K-12 của CDPH cho niên khóa 2021-22 đưa ra các đề nghị và hỗ trợ của Tiểu Bang đối với việc xét nghiệm học sinh, giáo viên và các nhân viên khác của trường. Ngoài việc xét nghiệm những người có triệu chứng và những người tiếp xúc gần, việc xét nghiệm sàng lọc có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa sự lây truyền của COVID-19 trong khuôn viên trường học. Xét nghiệm sàng lọc thường xuyên hơn sẽ có nhiều khả năng giúp xác định sớm các trường hợp COVID-19 và ngăn ngừa lây truyền trong khuôn viên trường học.

 7. Chúng tôi nên báo cho gia đình về các trường hợp COVID-19 xảy ra trong trường hoặc chương trình bằng cách nào? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Các trường học, chương trình chăm sóc trẻ em và các chương trình khác phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên nên sử dụng các mẫu thư của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt để thông báo cho mọi người khi một trường hợp COVID-19 hoặc người tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19 đã được xác định trong trường học hoặc trong chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh niên, và cung cấp lời hướng dẫn cho những ai bị ảnh hưởng. Các mẫu thư đề cập ba trường hợp: (1) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân COVID-19, (2) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên trong cùng một đoàn nhóm đã xét nghiệm dương tính với COVID-19và (3) khi một học sinh/trẻ nhỏ hoặc nhân viên không trong một đoàn nhóm đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một đoàn nhóm nghĩa là một nhóm ổn định bao gồm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên sinh hoạt với nhau trong suốt ngày học/thời gian của chương trình và không trà trộn với các nhóm học sinh/trẻ nhỏ và nhân viên khác.

 8. Khi nào thì một người đã nhiễm bệnh hoặc người tiếp xúc gần gũi sẽ có thể trở lại trường học hoặc một chương trình cho trẻ em/thanh thiếu niên khác? (TK-12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Học sinh và nhân viên không còn bị coi là có thể lây nhiễm nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn được nêu trong . Chủ sở làm và trường học không nên yêu cầu những người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 cung cấp bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi cho phép họ trở lại nơi làm việc hoặc trường học. Ngoài ra, những người tiếp xúc gần gũi nào đã đáp ứng các tiêu chuẩn hoàn thành thời gian cách ly phù hợp sẽ không cần cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để được trở lại trường học.

  MỚI - những người đã được tiêm phòng đầy đủ và tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm có thể không cần cách ly nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định. Vui lòng xem câu hỏi 18 ở trên, và cả Hướng dẫn Cách ly cho Người đã được Chủng ngừa đầy đủ để biết thêm thông tin.

  Ngược lại, những người không tiếp xúc gần gũi mà có triệu chứng của COVID-19 sẽ PHẢI có xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng y tế cung cấp lời giải thích khác về các triệu chứng này (xem Câu Hỏi Thường Gặp #19) trước khi được trở lại trường học.

  Những người từ chối đi xét nghiệm và/hoặc đi khám nên được coi là một trường hợp COVID-19 và có thể quay trở lại dựa trên các tiêu chuẩn cách ly thông thường sau 10 ngày từ khi bắt đầu có triệu chứng và 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã suy giảm.

 9. Trường học có phải báo tin cho tất cả các gia đình của trường nếu có người nhiễm COVID-19 không? (TK-12)

  Nếu người nhiễm COVID-19 đó không sinh hoạt trong một đoàn nhóm, trường học nên báo tin cho tất cả những người đã tiếp xúc gần gũi với người đó tại trường. Nếu trường hợp COVID-19 đó sinh hoạt trong một đoàn nhóm, trường học nên báo tin cho tất cả mọi người trong đoàn nhóm của người đó. Nhà trường không bắt buộc phải báo tin cho gia đình của những học sinh không có tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19 hoặc không trong đoàn nhóm với trường hợp COVID-19. Tuy nhiên, Quận Hạt cũng khuyên nhà trường thông báo rộng rãi cho những người khác trong trường theo luật của Tiểu Bang.

Những câu hỏi khác

 1. Các trường học có được phép tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm thông tin sức khỏe, từ hồ sơ giáo dục của học sinh cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc học sinh không? (TK-12)

  Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA) là luật Liên Bang bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục học sinh, thường bao gồm tất cả thông tin học sinh thuộc quyền sở hữu của các trường. Nói chung, các học khu và trường công lập (và các trường khác nhận trợ cấp Liên Bang) phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân trong hồ sơ giáo dục của học sinh. Nhưng cũng có ngoại lệ đối với quy tắc chung về sự đồng ý của FERPA cho phép các trường chia sẻ hồ sơ và thông tin nhất định mà không cần sự đồng ý trước trong một số trường hợp cụ thể. Trong hướng dẫn liên quan đến FERPA và cách những viên chức của trường học có thể giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xác nhận rằng các trường học có thể chia sẻ thông tin mà không cần sự đồng ý trước nếu, trong trường hợp khẩn cấp như đại dịch COVID-19 hiện tại, việc chia sẻ thông tin với các viên chức y tế công cộng là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ hoặc sự an toàn cho học sinh hoặc những người khác. Để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh thông qua việc thăm dò bệnh nhân và truy tìm người đã tiếp xúc với họ, điều này có thể bao gồm thông tin như liệu học sinh đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không, người đã tiếp xúc sống cùng nhà với bệnh nhân và thông tin liên lạc của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

 

Trở lại đầu trang ▲

Tài liệu và Hướng dẫn trước đây

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.