Siêu Vi Khuẩn Corona Và Các Chương Trình Giáo Dục

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 6 tháng 4 năm 2022

LƯU Ý:  Từ ngày 6 tháng 4, 2022, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đã cập nhật trang mạng để tuyên bố các hướng dẫn mới của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng Dành Cho Các Trường học từ Mẫu Giáo - Lớp 12 trong Tiểu Bang California (cập nhật ngày 6 tháng 4, 2022), Hướng Dẫn Dành Cho Các Chương Trình và Người Chăm Sóc Trẻ Em (cập nhật ngày 12 tháng 3, 2022) và Hướng Dẫn về việc Mang Khẩu Trang (cập nhật ngày 28 tháng 2, 2022)

Cổng thông tin Ngành Giáo dục để Theo dõi các Đợt bùng phát

Cổng thông tin Ngành Giáo Dục dành cho các Mối Quan Tâm về COVID-19

Tài liệu dành cho Người đại diện COVID-19

Thông Tin về Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19
 
Để có những thông tin mới nhất về các địa điểm tiêm ngừa COVID-19 và làm thế nào để lấy hẹn cho các em từ 5 – 11 tuổi, hãy vào trang sccfreevax.org. Đây là nguồn tài liệu chính thức của Quận Hạt về các thông tin liên quan đến thuốc tiêm ngừa và được cập nhật thường xuyên.
 
Có thể tìm thông tin về Kế hoạch Ưu tiên và Hướng dẫn tiêm ngừa COVID-19 của Tiểu Bang California ở đây.

Các Chương trình Giáo dục bao gồm Nhà trẻ, Trường Mầm non, Trại Sinh Hoạt, Trường từ Mẫu giáo chuyển tiếp - lớp 12, Trường Đại học và Các Chương trình Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên khác

Chúng tôi xin chào mừng các cộng tác viên trong ngành giáo dục. Sở Giáo Dục và Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đang tiếp tục làm việc với các trường học, các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên khác, và các gia đình để tiếp tục duy trì môi trường trường học lành mạnh và an toàn cho việc giảng dạy trực tiếp và việc điều hành các chương trình phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên trong Hạt Santa Clara.

Chương trình Giáo dục Mầm non và các chương trình phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên

Hướng dẫn hiện hành dành cho các Chương trình Chăm sóc Trẻ em, Trường Mầm non, Trại Sinh hoạt, và các Chương trình Phục vụ trẻ em và Thanh thiếu niên

Cách thông báo trường hợp nhiễm COVID-19 trong chương trình Thanh thiếu niên hoặc Giáo dục Mầm non của quý vị

Khi nào cần sử dụng Cổng thông tin Ngành Giáo dục để theo dõi các đợt bùng phát (SPOT):

Không cần thông báo cho sở y tế địa phương những trường hợp nhiễm đơn lẻ của nhân viên hoặc trẻ em/học sinh trong các chương trình chăm sóc trẻ và các chương trình khác để phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên.  Tuy nhiên, vẫn cần phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara các đợt bùng phát.

LƯU Ý: Các Trung tâm chăm sóc trẻ bắt buộc phải báo cáo các đợt bùng phát và trường hợp nhiễm hoặc tử vong đơn lẻ vì COVID-19 đến Cơ Quan Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng (CCL) của Bộ Xã Hội Tiểu Bang California (CDSS). Để biết thêm chi tiết, hãy xem Hướng Dẫn dành cho Chương Trình và Người Chăm Sóc Trẻ Em của CDPH.

Theo CDPH, một đợt bùng phát tại các cơ sở chăm sóc trẻ ban ngày, các trường học từ Mẫu giáo – Lớp 12 và các trường cao đẳng/đại học được định nghĩa như sau:

Có ít nhất 3 trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 xảy ra trong khoảng thời gian 14 ngày từ những người có chung không gian làm việc, từ những hộ gia đình khác nhau, và chưa hề được xác định có tiếp xúc gần với nhau trong cuộc điều tra của một trường hợp nhiễm khác.

Hãy thông báo đợt bùng phát vì COVID-19 trong chương trình của quý vị tới Bộ Y tế Công Cộng bằng cách điền đầy đủ vào đơn ghi danh trường hợp mới SPOT này khi có ít nhất 3 trẻ em, học sinh hoặc nhân viên nhận được xét nghiệm dương tính COVID-19 và:

 • đã thông báo các triệu chứng của COVID-19 khi họ đang ở tại nơi làm việc, trường học hoặc công trường;
 • HOẶC có các triệu chứng của COVID-19 trong vòng 48 giờ có mặt tại nơi làm việc, trường học hoặc công trường;
 • HOẶC đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng trong vòng 48 giờ có mặt tại nơi làm việc, trường học hoặc công trường.

Hướng dẫn cách điền trên Cổng thông tin Ngành Giáo Dục:

Cổng thông tin Ngành Giáo dục theo dõi đợt bùng phát (SPOT)

Trở lại đầu trang ▲

Chương Trình từ lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp – Lớp 12

Hướng dẫn Hiện hành dành cho Giám đốc Học khu từ Mẫu Giáo Chuyển tiếp-Lớp 12, Hội đồng Quản trị ngành Giáo Dục, và các lãnh đạo điều hành trường học

Trở lại đầu trang ▲

Tài liệu Dành Cho Người Đại Diện về COVID-19

Mỗi trường/học khu có một người Đại diện về vấn đề COVID-19, được chỉ định làm công việc liên lạc giữa trường học và Sở Y Tế Công Cộng. Hãy vào trang Tài liệu dành cho Người đại diện COVID-19 để có đầy đủ các nguồn thông tin mà người Đại diện cần để hỗ trợ việc ứng phó với COVID-19 trong trường học.

Trở lại đầu trang ▲

Nguồn hỗ trợ dành cho phụ huynh

Trở lại đầu trang ▲

Cách thông báo một trường hợp nhiễm hoặc đợt bùng phát COVID-19 trong Chương Trình Giáo Dục từ Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp đến lớp 12

Theo luật tiểu bang California AB 86, các trường học từ Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp đến lớp 12 bắt buộc phải thông báo ngay cho Viên Chức Y tế địa phương hoặc người đại diện của Viên Chức Y tế địa phương về trường hợp dương tính COVID-19, không được trễ hơn 24 giờ. 

Các trường học, nhà giữ trẻ, và các chương trình thanh thiếu niên khác trong hạt Santa Clara có thể thực hiện trách nhiệm báo cáo của họ bằng cách thông báo các trường hợp nhiễm qua SPOT (Cổng Thông Tin ngành Giáo Dục để Theo dõi các đợt bùng phát).

Tất cả các trường từ lớp Mẫu giáo chuyển tiếp - Lớp 12 trong Hạt Santa Clara đều nhận được một Mã Số để Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc để thông báo qua SPOT. Sở Y tế Công Cộng đã gửi Mã Số để Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc qua email cho người đại diện về COVID-19 của mỗi trường.  Các trường từ Mẫu giáo Chuyển tiếp – lớp 12 sẽ không còn phải nộp Mẫu đơn ghi danh hồ sơ mới SPOT cho mỗi trường hợp dương tính - hãy đăng nhập vào SPOT để điền trực tiếp thông tin về các trường hợp nhiễm vào khung Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc cho trường học của quý vị.

Nếu quý vị chưa ghi danh vào SPOT, hãy liên lạc với trường học của quý vị và/hoặc người đại diện về COVID-19 của học khu.   

Nếu quý vị là người đại diện mới được chỉ định của trường học hoặc học khu và chưa bao giờ vào Cổng Thông tin SPOT trước đây, quý vị có thể gửi điện thư đến cơ quan của chúng tôi tại [email protected].  Quý vị cũng sẽ nhận được một lá điện thư hướng dẫn cách lập tài khoản liên lạc với SPOT.  Hãy kiểm tra mục thư rác trong điện thư nếu quý vị chưa nhận được lá điện thư này trong vòng 1 ngày làm việc sau khi đã nộp mẫu đơn ghi danh mở hồ sơ mới SPOT lần đầu tiên.   

Nếu có trục trặc kỹ thuật với Cổng Thông tin SPOT, chẳng hạn như có vấn đề về mật mã hoặc trong việc đăng nhập, hãy liên lạc SPOT Help Desk tại [email protected] hoặc gọi số (916) 520-1619.

Khi đã xác định các trường hợp nhiễm, trường hợp có tiếp xúc gần hoặc các đợt bùng phát, hãy bảo đảm thực hiện những điều sau đây:

Hãy xem hướng dẫn gần đây nhất CDPH về các khuyến nghị quan trọng dành cho các trường từ Mẫu giáo Chuyển tiếp – lớp 12.

Khi Nào dùng Cổng Thông Tin Ngành Giáo Dục để Theo Dõi các Đợt Bùng Phát (SPOT):

Hãy thông báo trường hợp nhiễm qua SPOT vào khung Báo cáo Trường hợp Tiếp Xúc của Trường nếu có một trẻ em, học sinh, hoặc nhân viên làm việc trong chương trình của quý vị được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và thuộc một trong những trường hợp nêu dưới đây.  

Học sinh hay nhân viên có xét nghiệm dương tính COVID-19 và:

 1. đã thông báo các triệu chứng COVID-19 khi đang có mặt tại sở làm, trường học, hoặc tại công trường
 2. có triệu chứng COVID-19 trong vòng 48 giờ khi có mặt tại sở làm, trường học, hoặc tại công trường
 3. đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng trong vòng 48 giờ khi có mặt tại sở làm, trường học, hoặc công trường

Các Hướng dẫn để Hoàn tất Cổng Thông Tin ngành Giáo Dục: 

Cập nhật ngày 11 tháng 3, 2022 – Hãy thông báo trường hợp nhiễm bằng cách điền vào khung Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc được đặt ra cho mỗi trường học trong SPOT.  Mỗi trường học sẽ có một Mã số để Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc được hoạt động không có hạn định.  Để biết cách thông báo thêm các trường hợp nhiễm hoặc cập nhật thông tin liên lạc vào khung Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc của một trường học trong SPOT, hãy xem tài liệu Minh họa cách sử dụng SPOT dành cho Người đại diện Trường học - YouTube.

 • Sử dụng số ID Xác nhận Trường hợp Tiếp xúc cho tất cả trường hợp nhiễm và thông tin liên lạc của từng trường học
 • Hãy đăng nhập vào SPOT và gửi thông tin vào khung Báo cáo Trường hợp Tiếp xúc của trường cho mỗi trường hợp chẩn đoán nhiễm COVID 19 của trẻ/học sinh đang tham gia chương trình/trường của quý vị và mỗi trường hợp chẩn đoán nhiễm COVID-19 của nhân viên làm việc trong chương trình/trường của quý vị.  Hãy điền vào càng nhiều thông tin càng tốt.  Như đã nêu rõ trong Hướng dẫn Y tế Công Cộng dành cho các trường từ Mẫu giáo – Lớp 12 trong Tiểu Bang California, niên khóa 2021-2022, của Bộ Y tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH), các trường học từ Lớp Mẫu giáo – Lớp 12 được yêu cầu về mặt pháp lý phải nộp báo cáo này trong vòng 24 giờ sau khi biết có trường hợp dương tính.
 • Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng 24 giờ, quý vị phải báo cáo những thông tin quý vị đã có được. Quý vị có thể cập nhật thông tin đã cung cấp nếu có thêm thông tin sau bản báo cáo ban đầu.  Thông tin quý vị cung cấp sẽ được bảo mật và không báo cho cơ quan pháp lý hoặc sở di trú.  Những thông tin này sẽ giúp các nhóm điều tra trường hợp nhiễm trong địa phương có thể xác nhận tình hình và làm chậm lại khả năng lây truyền COVID-19 trong môi trường giáo dục trực tiếp.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
 • Để biết thêm chi tiết, hãy xem Hướng dẫn Sử Dụng SPOT

Cổng thông tin Ngành Giáo dục để Theo dõi các Đợt bùng phát

Nếu xác định có một đợt bùng phát đáng quan tâm tại trường học của quý vị hoặc quý vị cần giúp đỡ về kỹ thuật, hãy liên lạc [email protected].

Để được giúp đỡ về kỹ thuật, hãy liên lạc SPOT Help Desk tại [email protected] hoặc qua số điện thoại: (916) 520-1619.

Trở lại đầu trang ▲

Câu hỏi thường gặp dành cho các trường học từ Mẫu Giáo – lớp 12 và các Chương trình phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên

LƯU Ý: Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) khuyến khích mạnh mẽ các trường học nên sử dụng (hoặc bắt đầu chuyển sang) mô hình được nêu trong Phương pháp Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm trong môi trường trường học từ Mẫu giáo đến lớp 12, một mô hình dựa trên các thông cáo.  Với phương pháp này, học sinh sẽ nhận được thông cáo rằng các em đã có tiếp xúc và cần xét nghiệm 3-5 ngày sau đó NHƯNG vẫn tiếp tục đi học cho dù đã tiêm ngừa hay chưa (trừ khi có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính).

(LƯU Ý: Mỗi Câu hỏi sẽ có ghi chú trong dấu ngoặc đơn để biết Câu hỏi đó áp dụng cho các trường học TK-12, chương trình dành cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, hoặc cả hai.)

Khăn che mặt

 1. Có còn bắt buộc phải mang khăn che mặt không? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12; Chương trình dành cho Trẻ em/Thanh thiếu niên)

  Sau ngày 11 tháng 3 năm 2022, Quận Hạt và Tiểu Bang không còn bắt buộc việc mang khăn che mặt trong trường học hay các cơ sở chăm sóc trẻ nữa.  Tuy nhiên, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara và Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California vẫn khuyến khích mạnh mẽ mọi người nên mang khăn che mặt khi ở bên trong các khu vực công cộng.  Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn Y tế Công Cộng về COVID-19 dành cho các Trường học từ Mẫu Giáo đến lớp 12 trong Tiểu Bang California, Niên khóa 2021-2022 của CDPH.  Các trường học, chương trình chăm sóc trẻ và các chương trình khác để phục vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên có thể bắt buộc việc mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà và/hoặc ở ngoài trời.

  LƯU Ý: Vẫn còn bắt buộc phải mang khăn che mặt trong một số môi trường nhất định (chẳng hạn như các trạm giao thông công cộng, các cơ sở chăm sóc y tế) theo Hướng dẫn về việc Mang Khăn che mặt của Tiểu Bang và Quy định Khẩn cấp Tạm thời của Cal/OSHA  (“Cal/OSHA ETC”).
   

  Thông gió và Lọc Không Khí

 2. Máy lọc không khí di động có giúp làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 không? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Máy lọc không khí di động có thể cho thêm mức bảo vệ, ngăn sự tiếp xúc với COVID-19, tùy thuộc vào các loại máy lọc được sử dụng (loại máy  lọc với hiệu suất cao) và tỷ lệ sạch của không khí phát ra (CADR). Có thể cần đặt nhiều máy lọc cho mỗi lớp học.  Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn về Hệ thống Thông gió và Lọc không khí của Quận Hạt.

  Cách Sàng lọc, Xét nghiệm, Báo cáo và Ứng Phó vì COVID-19

  Cập nhật ngày 6 tháng 4, 2022- Nói chung, học sinh/thanh thiếu niên có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 VÀ không có triệu chứng thì vẫn có thể ở lại trường học /nhà trẻ, nhưng nên xét nghiệm 3 - 5 ngày sau khi có tiếp xúc.  Họ cũng cần mang khẩu trang suốt 10 ngày khi ở gần những người khác.  Có thể áp dụng một số trường hợp ngoại lệ và cân nhắc khác.  Hãy xem các trang mạng Hướng dẫn Y Tế Công Cộng dành cho trường học từ Mẫu giáo – Lớp 12 trong Tiểu Bang California, niên khóa 2021-2022 và Hướng dẫn dành cho các Chương trình và Người chăm sóc trẻ em của CDPH để biết thêm thông tin.

 3. Chủ sở làm và nhân viên cần biết những gì về Cô lập và Cách ly vì COVID-19?

  Nhân viên làm việc trong các chương trình/trường học dành cho trẻ em/thanh thiếu niên bắt buộc phải tuân thủ các quy định về việc Cô lập và Cách ly đưa ra cho công chúng.  Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn các Khu vực Pháp lý Y tế Địa phương về việc Cô lâp và Cách ly cho Công chúng của Tiểu bang và tờ thông tin của CalOSHA fact sheet, Những điều Chủ Sở làm và Nhân viên Cần Biết Về Việc Cô Lập và Cách Ly vì COVID-19.

 4. Khi nào nhân viên (18 tuổi trở lên) được xem là “cập nhật” vì mục đích truy tìm tiếp xúc và cách ly (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12)
  1. Được tiêm liều hỗ trợ
  2. Hoàn tất đợt tiêm ngừa đầu tiên ít nhất 14 ngày trước nhưng chưa hội đủ điều kiện để tiêm liều hỗ trợ, HOẶC
  3. Được xác nhận là đã có COVID-19 trong 90 ngày qua.

  Những người trưởng thành (18+) đã hoàn tất đợt tiêm ngừa đầu tiên và hội đủ điều kiện cho liều hỗ trợ nhưng chưa tiêm liều hỗ trợ thì không thể được xem là “cập nhật” trong mục đích truy tìm tiếp xúc và cách ly.  Các học sinh và nhân viên trường học nên tuân theo hướng dẫn về cách ly dựa trên tình trạng tiêm ngừa của họ vào thời điểm có tiếp xúc, ngay cả nếu sau này họ đạt được định nghĩa về “cập nhật.”

 5. Những học sinh/thanh thiếu niên có cần phải cách ly khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 không? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12; Chương trình dành cho trẻ em/thanh thiếu niên)

  Cập nhật ngày 6 tháng 4, 2022 - Nói chung, học sinh/thanh thiếu niên đã có tiếp xúc với trường hợp nhiễm COVID-19 VÀ không có triệu chứng thì vẫn có thể ở lại trường học/nhà trẻ, nhưng nên xét nghiệm 3-5 ngày sau khi tiếp xúc. Họ cũng nên mang khẩu trang trong suốt 10 ngày khi ở gần những người khác.  Có thể áp dụng một số trường hợp ngoại lệ và cân nhắc khác.  Hãy xem các trang mạng Hướng dẫn Y Tế Công Cộng dành cho trường học từ Mẫu giáo – Lớp 12 trong Tiểu Bang California, niên khóa 2021-2022 và Hướng dẫn dành cho các Chương trình và Người chăm sóc trẻ em của CDPH để biết thêm thông tin.

 6. Nếu trẻ em bị xổ mũi hoặc nghẹt mũi nhưng không có những triệu chứng COVID-19 khác, trẻ có nên nghỉ học ở nhà không? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12)

  Đa số trẻ em đi học sẽ có triệu chứng xổ mũi trong suốt niên khóa với nhiều lý do khác nhau.  Thông thường trẻ em bị xổ mũi không phải là triệu chứng duy nhất của COVID-19, và không cho trẻ đến trường chỉ vì bị xổ mũi sẽ làm trẻ nghỉ học không cần thiết.  Nếu trẻ em bị xổ mũi nhưng không có những triệu chứng COVID-19 khác, trẻ vẫn nên được đi học miễn là trẻ không có những triệu chứng COVID-19 khác.

 7. Nếu một học sinh hoặc nhân viên có triệu chứng giống như COVID, khi nào họ cần phải có giấy bác sĩ trước khi được trở lại trường học? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12)

  Nếu một học sinh hoặc nhân viên, là người không có tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19, có các triệu chứng giống COVID mà cũng thường thấy với nhiều loại bệnh khác, người đó nên đi xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, học sinh hoặc nhân viên đó có thể trở lại trường học sau ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt (khi không cần dùng thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác đã suy giảm.  Hãy nộp kết quả xét nghiệm âm tính cho nhà trường  không cần phải có giấy bác sĩ.

  Chỉ cần giấy bác sĩ trước khi trở lại trường học nếu:

  1. các triệu chứng này tương tự với các triệu chứng của căn bệnh mãn tính đã có trong hồ sơ bệnh án của họ (ví dụ: hen suyễn hoặc tiểu đường); hoặc
  2. bác sĩ đã xác định, sau khi đánh giá sức khỏe của bệnh nhân, rằng một chứng bệnh khác đã được chẩn đoán (ví dụ: viêm họng do liên cầu hoặc coxsackievirus) để giải thích các triệu chứng của bệnh nhân.

  Để giấy bác sĩ được hợp lệ trong các tình huống trên, bác sĩ phải có văn bản giải thích tất cả những điều sau: chứng nhận đã hoàn tất thủ tục khám sức khỏe; có giải thích khác về các triệu chứng; và cho biết rằng không cần xét nghiệm COVID-19.

 8. Khi nào người bị nhiễm hoặc có tiếp xúc gần được đi học trở lại? (Lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp – Lớp 12)

  Học sinh đã có xét nghiệm dương tính hoặc có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 có thể trở lại trường học nếu đạt được các tiêu chuẩn nêu rõ chi tiết trong Thư Trở lại Trường học

  Cập nhật ngày 19 tháng 1, 2022: Thư Trở lại Trường học (PDF): Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog |

  Những người không có tiếp xúc gần mà có triệu chứng COVID-19 sẽ PHẢI có xét nghiệm âm tính hoặc giấy bác sĩ với lời giải thích cho các triệu chứng này (xem Câu Hỏi Thường Gặp #7) trước khi được trở lại trường học.

  Những người từ chối xét nghiệm và/hoặc khám bệnh nên được xem như một trường hợp nhiễm COVID-19 và có thể đi học lại dựa vào tiêu chuẩn cô lập thông thường sau 5 ngày từ khi bắt đầu có triệu chứng và 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã thuyên giảm.

  LƯU Ý: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara thừa nhận và ủng hộ cách xét nghiệm tại nhà trong mọi trường hợp cần phải có xét nghiệm COVID-19 để trở lại học trực tiếp tại trường học và nhà giữ trẻ.  Đặc biệt, có thể dùng các bộ xét nghiệm kháng nguyên tại nhà được FDA cho phép để trở lại trường học và các môi trường chăm sóc trẻ em sau khi có tiếp xúc với COVID-19, cách ly, hoặc cô lập theo các yêu cầu cô lập và cách ly của CDPH, Hướng dẫn dành cho trường học từ Lớp Mẫu giáo – Lớp 12, và Hướng dẫn dành cho các Chương trình và Người chăm sóc trẻ.

  LƯU Ý: Trường học và nhà giữ trẻ không cần đòi kết quả xét nghiệm trực tiếp hoặc hình ảnh quay lại quá trình xét nghiệm tại nhà để xác thực kết quả xét nghiệm.  Thay vào đó, trường học nên tuân theo các hướng dẫn của CDPH trong việc thu thập các thông tin xét nghiệm tại nhà, bao gồm lựa chọn cách yêu cầu hình ảnh của bộ xét nghiệm với nhãn tên họ, mẫu đơn xác thực có chữ ký, hoặc thông tin từ công ty xét nghiệm (hãy xem Hướng dẫn xét nghiệm không qua toa bác sĩ LHJ (ca.gov)).

 9. Khi nào một trường hợp nhiễm hoặc có tiếp xúc gần có thể trở lại nhà giữ trẻ? (Chương trình dành cho Trẻ em/Thanh thiếu niên)

  Trẻ em có xét nghiệm dương tích COVID được trở lại nhà trẻ hoặc các chương trình trẻ em/thanh thiếu niên khác khi đã đạt được mọi tiêu chuẩn đề ra để ngưng cô lập. Trẻ em có tiếp xúc với COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể tiếp tục được chăm sóc tại nhà giữ trẻ, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, và được khuyến khích nên đi xét nghiệm từ 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Hãy xem Biểu đồ quyết định COVID-19 dành cho lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp – lớp 12 và Ngành Giữ Trẻ – Cập nhật ngày 6 tháng 4 năm, 2022. | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban NhaTiếng Việt |) để biết thêm về những yêu cầu về cô lập và cách ly.

  Trẻ em có thể có tiếp xúc với COVID-19 mà không có triệu chứng có thể tiếp tục đến nhà trẻ, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, và nên xét nghiệm 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Hãy xem Biểu đồ quyết định về COVID-19 dành cho Ngành Giữ Trẻ niên khóa 2021-2022 (cập nhật ngày 28 tháng 3 năm 2022) để biết thêm về các yêu cầu cách ly.

  LƯU Ý: Sở Y tế Công Cộng Hạt Santa Clara thừa nhận và ủng hộ cách xét nghiệm tại nhà trong mọi trường hợp cần phải có xét nghiệm COVID-19 để được trở lại học trực tiếp tại trường học và nhà trẻ.  Đặc biệt, có thể dùng các bộ xét nghiệm kháng nguyên tại nhà được FDA cho phép để trở lại trường học và các môi trường chăm sóc trẻ em sau khi có tiếp xúc với COVID-19, cách ly, hoặc cô lập theo các yêu cầu cô lập và cách ly của CDPHHướng dẫn dành cho trường học từ Lớp Mẫu giáo – Lớp 12, và Hướng dẫn dành cho các Chương Trình và Người Chăm sóc Trẻ.

  LƯU Ý:  Trường học và nhà giữ trẻ không cần đòi kết quả xét nghiệm trực tiếp hoặc hình ảnh quay lại quá trình xét nghiệm tại nhà để xác thực kết quả xét nghiệm.  Thay vào đó, trường học nên tuân theo các hướng dẫn của CDPH trong việc thu thập các thông tin xét nghiệm tại nhà, bao gồm lựa chọn cách yêu cầu hình ảnh của bộ xét nghiệm với nhãn tên họ, mẫu đơn xác thực có chữ ký, hoặc thông tin từ công ty xét nghiệm (hãy xem Hướng dẫn xét nghiệm không qua toa bác sĩ LHJ (ca.gov)).

 10. Làm thế nào để thông báo cho các gia đình về các trường hợp nhiễm COVID-19 tại trường học hoặc chương trình? (Lớp Mẫu giáo – Lớp 12; Các Chương trình dành cho Trẻ em/Thanh thiếu niên)

  Hướng dẫn Y Tế Công Cộng dành cho trường học từ Mẫu giáo – Lớp 12 trong Tiểu Bang California, niên khóa 2021-2022 của CDPH khuyến khích mạnh mẽ việc các trường học sử dụng (hoặc bắt đầu chuyển sang) mô hình được nêu trong  Phương pháp Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm trong môi trường trường học từ Mẫu giáo đến lớp 12, một mô hình dựa trên các thông cáo.  Với phương pháp này, học sinh sẽ nhận được thông cáo rằng các em đã có tiếp xúc và cần xét nghiệm 3-5 ngày sau đó NHƯNG vẫn tiếp tục đi học cho dù đã tiêm ngừa hay chưa (trừ khi có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính).

  Hãy xem mẫu thư Thông Cáo việc Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm gửi đến Phụ Huynh/Người Giám Hộ (cập nhật ngày 14 tháng 3, 2022) ở đây: | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt |

 11. Học sinh, thầy cô giáo, và các nhân viên khác trong trường có nên xét nghiệm thường xuyên không? (Lớp Mẫu giáo – Lớp 12)

  Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trong trường học từ Mẫu giáo – lớp 12 cho niên khóa 2021-2022 của CDPH đã vạch ra các khuyến nghị và hỗ trợ từ Tiểu bang trong việc xét nghiệm cho học sinh, thầy cô giáo, và các nhân viên khác.  Ngoài việc xét nghiệm những người có triệu chứng và có tiếp xúc gần, xét nghiệm sàng lọc có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 trong khuôn viên trường học.

  Những câu hỏi khác

 12. Trường học có được tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm tình trạng sức khỏe, từ hồ sơ giáo dục của học sinh cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc học sinh không? (TK-12)

  Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA) là luật Liên Bang bảo vệ quyền cá nhân của hồ sơ giáo dục học sinh, thường bao gồm tất cả các thông tin về học sinh thuộc quyền sở hữu của trường. Nói chung, học khu và các trường công lập (và các trường nhận trợ cấp Liên Bang khác) phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi tiết lộ thông tin cá nhân từ hồ sơ giáo dục của học sinh. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc đồng ý chung của FERPA cho phép trường học chia sẻ một số hồ sơ và thông tin nhất định mà không cần sự đồng ý trước.

  Trong hướng dẫn liên quan đến FERPA và cách những viên chức của trường học có thể giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xác nhận rằng các trường học có thể chia sẻ thông tin mà không cần sự đồng ý trước nếu, trong trường hợp khẩn cấp như đại dịch COVID-19 hiện tại, việc chia sẻ thông tin với các viên chức y tế công cộng là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ hoặc sự an toàn cho học sinh hoặc những người khác. Để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh thông qua việc thăm dò bệnh nhân và truy tìm người đã tiếp xúc với họ, điều này có thể bao gồm thông tin như liệu học sinh đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không, người đã tiếp xúc sống cùng nhà với bệnh nhân và thông tin liên lạc của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

Trở lại đầu trang ▲

Tài liệu lưu trữ và các hướng dẫn trước đây

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.