LỆNH CỦA VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MANG KHĂN CHE MẶT TRONG NHÀ

LỆNH BAN HÀNH VÀO: Ngày 2 tháng 8 năm 2021

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT VỀ Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“̉VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 

 1. Bối cảnh. Lệnh này được đưa ra vì có sự gia tăng của các trường hợp nhiễm và nhập viện vì COVID-19 gần đây tại Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”), chủ yếu do biến thể Delta của SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây ra COVID-19. Bằng chứng mới cho thấy biến thể Delta dễ lây truyền hơn các biến thể trước đó, có thể gây bệnh nặng hơn và ngay cả những người được tiêm ngừa đầy đủ cũng có thể lây truyền siêu vi khuẩn này sang người khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) hiện đều khuyên tất cả mọi người – cho dù đã tiêm ngừa hay chưa - nên mang khăn che mặt trong nhà. Tiêm ngừa vẫn là phương tiện tốt và hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa COVID-19 và tác hại của siêu vi khuẩn này; bằng chứng cho thấy rằng ngay cả đối với biến thể Delta, những người được tiêm ngừa đầy đủ vẫn có được sự bảo vệ đáng kể để không bị bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Khi xem xét các lựa chọn để ngăn chặn COVID-19 gia tăng lây truyền nhanh chóng, việc tiếp tục tăng được tỷ lệ số người được tiêm chủng là biện pháp tốt nhất hiện có. Tuy nhiên, việc mọi người mang khăn che mặt trong nhà là một biện pháp có thêm chúng ta có thể làm, ít gây xáo trộn nhất và có ảnh hưởng ngay tức thì.

 

 1. Yêu cầu mang khăn che mặt trong nhà.
  1. Cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, tất cả mọi người lúc nào cũng đều phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà ngoại trừ khi:
   1. ở tại nhà riêng hoặc khi làm việc trong phòng kín hoặc văn phòng một mình hoặc với người sống cùng nhà;
   2. khi đang thực hiện một sinh hoạt nào đó mà sẽ không thể làm được nếu mang khăn che mặt (ví dụ: đang ăn uống, bơi lội hoặc tắm trong một cơ sở thể dục, hoặc được điều trị về y tế hoặc phục vụ về thẩm mỹ cần phải gỡ khăn che mặt); hoặc,
   3. thuộc trường hợp đặc biệt được miễn mang khăn che mặt theo hướng dẫn của CDPH tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-covereds.aspx (ví dụ: để giao tiếp với người khiếm thính hoặc khi che mặt sẽ gây rủi ro về an toàn).

    Để giải thích rõ ràng, Lệnh này không cấm một sinh hoạt hợp pháp nào khác nhưng thay vào đó, yêu cầu mang khăn che mặt trong nhà ở mức tối đa. Tuy nhiên, tất cả mọi người không nên tham gia vào một sinh hoạt nào cần phải gỡ khăn che mặt trong nhà (ví dụ: ăn uống trong nhà), và thay vào đó nên chọn các giải pháp thay thế an toàn hơn (ví dụ: ăn uống ngoài trời). Ngay cả khi ở ngoài trời, mọi người cũng được khuyên hãy mang khăn che mặt nếu ở những khu vực đông người.

  2. Tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải thực thi yêu cầu mang khăn che mặt này đối với tất cả nhân viên và tất cả khách hàng hoặc công chúng khi họ vào trong cơ sở, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa. Tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ phải niêm yết bảng chỉ dẫn rõ ràng và dễ đọc ở tất cả các lối vào các địa điểm bên trong nhà để thông báo các yêu cầu về khăn che mặt cho tất cả những người vào cơ sở. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm về các địa điểm công cộng trong nhà được khuyến khích cung cấp khăn che mặt miễn phí cho những ai không có khăn che mặt khi đi vào bên trong.
  3. Tiêm ngừa là cách tốt nhất để làm giảm bớt rủi ro. Đi tiêm ngừa COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ người được tiêm ngừa khỏi bị nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong do COVID-19, cũng như ngăn ngừa tác hại cho người khác bằng cách làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19. Do đó, tất cả những người hội đủ điều kiện được khuyến khích đi tiêm ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt.
  4. Đề nghị của Viên chức Y tế. Viên chức Y tế kêu gọi tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tuân theo các đề nghị được nêu dưới đây:
   1. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên yêu cầu tất cả nhân viên bắt buộc phải tiêm ngừa, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ có giới hạn theo quy định của pháp luật.
   2. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên đưa các hoạt động và sinh hoạt ra ngoài trời nếu được, nơi có rủi ro lây truyền COVID-19 ít hơn nhiều. Ở những nơi không thể thực hiện được điều đó, việc thông gió cần phải được tăng cường tối đa.
   3. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên cấm tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ đi công tác đến những nơi có tỷ lệ COVID-19 cao với sự lây truyền rộng rãi của các biến thể đáng lo ngại hoặc nơi tỷ lệ tiêm ngừa của cộng đồng thấp hơn mức trung bình trong Vùng Vịnh.
   4. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên yêu cầu tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ phải thường xuyên xét nghiệm COVID-19 phù hợp với các đề nghị hiện tại của địa phương, Tiểu Bang và Liên Bang. Những người đã được tiêm ngừa hoặc chưa được tiêm ngừa, nếu có một triệu chứng nào phù hợp với COVID-19 đều phải được xét nghiệm ngay lập tức.
  5. Định nghĩa. Vì mục đích của Lệnh này, các định nghĩa sau được áp dụng:
   1. "Doanh nghiệp" bao gồm các tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào, cho dù là một công ty, cơ quan, công ty trên căn bản hợp tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và không kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan. Để giải thích rõ ràng, "doanh nghiệp" cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng theo hợp đồng với một cơ quan chính phủ.
   2. “Khăn che mặt” có nghĩa là tấm khăn che mặt vừa khít khuôn mặt của một người và che mũi và miệng, đặc biệt trong khi nói chuyện, phù hợp với hướng dẫn của CDPH tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-covereds.aspx. Khăn che mặt không bao gồm khăn choàng cổ, mặt nạ trượt tuyết, khăn ba lỗ, khăn quấn đầu, áo cổ lọ, cổ áo hoặc một lớp vải hoặc một loại khẩu trang nào có chỗ thoát hơi không lọc một chiều.
   3. "Nhân viên" có nghĩa là những người sau đây cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc có các hoạt động liên quan đến Doanh nghiệp trong Quận Hạt: nhân viên; nhà thầu và nhà thầu phụ (chẳng hạn như những người bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc người giao hàng cho doanh nghiệp); nhà thầu độc lập (chẳng hạn như người lao động tự do "gig worker", là người làm công việc qua ứng dụng của Doanh nghiệp hoặc giao diện trực tuyến khác); nhà cung cấp được phép bán hàng hóa tại cơ sở; tình nguyện viên; và người thường xuyên cung cấp dịch vụ tại cơ sở theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
  6. Khả năng áp dụng. Tất cả các mọi người, mọi doanh nghiệp và các tổ chức khác trong Quận Hạt được chỉ thị phải tuân thủ các quy định hiện hành của Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, người hiện không cư trú trong Quận Hạt sẽ phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của Lệnh này khi họ ở trong Quận Hạt. Các cơ quan chính phủ phải tuân theo các yêu cầu của Lệnh này áp dụng cho các doanh nghiệp, trừ khi có chỉ dẫn cụ thể của Viên chức Y tế.
  7. Bổn phận tuân theo Lệnh nào gắt gao hơn.  Khi có xung đột giữa Lệnh này và một lệnh nào khác của Viên chức Y tế Công cộng của Tiểu Bang, Thống đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang (chẳng hạn như Bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (Cal/OSHA)) liên quan đến đại dịch COVID-19, các biện pháp gắt gao nhất sẽ dẫn đầu. Để giải thích rõ ràng, tất cả những người và tổ chức phải tuân thủ Lệnh của Tiểu Bang, mọi hướng dẫn bắt buộc do Viên chức Sở Y tế Công cộng California ban hành, các mệnh lệnh bắt buộc nào của Thống đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang, hoặc các quy định bắt buộc nào khác theo pháp luật của Tiểu Bang trong phạm vi điều khoản đó gắt gao hơn một quy định nào của Lệnh này. Phù hợp với Bộ luật An toàn và Sức khỏe California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm ở California của Viên chức Y tế, ngoại trừ trường hợp Viên chức Y tế của Tiểu Bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này cấu thành mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, mọi biện pháp nào gắt gao hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt này. Ngoài ra, trong phạm vi các hướng dẫn Liên Bang nào không nhất quán với Lệnh này, Lệnh này sẽ phải được tuân theo.
  8. Bổn phận tuân theo Chỉ thị của Viên chức Y tế và Hướng dẫn bắt buộc của Tiểu Bang. Ngoài việc tuân thủ tất cả các điều khoản của Lệnh này, tất cả những người và tổ chức, bao gồm tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, cũng phải tuân theo mọi chỉ thị hiện hành do Viên chức Y tế Quận Hạt ban hành và mọi hướng dẫn bắt buộc hiện hành do Bộ Y tế Công cộng California đưa ra. Trong trường hợp các quy định từ các chỉ thị của Viên chức Y tế Quận Hạt và hướng dẫn từ Viên chức Y tế của Tiểu Bang có mâu thuẫn, các quy định nào gắt gao hơn sẽ được áp dụng.
  9. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Sắc lệnh Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 và tiếp theo, Viên chức Y tế yêu cầu Cảnh sát của Quận Hạt và tất cả cảnh sát của các thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên thực thi bảo đảm sự tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm một điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toái cho công chúng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. Lệnh này cũng phải lệ thuộc vào cơ quan thực thi dân sự được Sắc lệnh Khẩn cấp số NS-9.291 thành lập.
  10. Ngày có hiệu lực. Lệnh này có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 3 tháng 8 năm 2021. Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên chức Y tế hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản.
  11. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở Trung Tâm Hành Chánh Điều Hành của Quận Hạt (County Government Center) tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) trên trang mạng COVID-19 của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (sccgov.org); và (3) được cung cấp cho những ai trong cộng đồng yêu cầu có được một bản sao của Lệnh này.
  12. Khả năng tách rời. Nếu có điều khoản nào của Lệnh này trong việc áp dụng với một người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích này, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.

 

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

Sara H. Cody, M.D.
Viên chức Sở Y tế Hạt Santa Clara

Được phê chuẩn về hình thức và tính hợp pháp:

James R. Williams
Luật sư Cố Vấn Pháp Lý của Quận Hạt

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.