Các câu hỏi thường gặp về Lệnh của Viên Chức Sở Y tế Yêu cầu các Hệ thống Y tế lớn Cung cấp Dịch vụ Xét nghiệm

Lệnh này có ý nghĩa gì đối với các bệnh viện và phòng khám của họ? 

Lệnh này có nghĩa là khi một trong những bệnh nhân của các bệnh viện có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có COVID-19, được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến bệnh viện hoặc phòng khám để xét nghiệm, hoặc là một nhân viên thiết yếu như được xác định bởi Lệnh này, bệnh viện hoặc phòng khám bắt buộc phải cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

Bệnh viện và phòng khám bắt buộc phải xét nghiệm những người nào? 

  1. Tất cả bệnh nhân nào của họ có các triệu chứng COVID-19; 
  2. Tất cả các bệnh nhân nào của họ đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19; 
  3. Tất cả các bệnh nhân nào của họ đã được Sở Y tế Công cộng Quận Hạt giới thiệu đến để được xét nghiệm COVID-19; và 
  4. Nhân viên thiết yếu theo định nghĩa của 28 CCR § 1300.67.01 (b)(5). Điều này bao gồm những người có thể có nhiều rủi ro tiếp xúc với COVID-19 hơn, chẳng hạn như: nhân viên y tế; người chăm sóc người già hoặc người khuyết tật; những người làm việc trong các trại tạm trú, nhà tù, hoặc các cơ sở khác có đông người; nhân viên ứng phó tuyến đầu; nhân viên dịch vụ tạp hóa và thực phẩm; nhân viên cung ứng nông sản và thực phẩm; nhân viên giao thông công cộng; nhân viên giữ trẻ, nhân viên và thầy, cô giáo trường giáo dục phổ thông và đại học; và tất cả những người khác được bao gồm trong quy định này.

Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ sẽ có những hướng dẫn như thế nào về vấn đề xét nghiệm?

Những người đã được tiêm ngừa đầy đủ rồi mà có những triệu chứng COVID-19 vẫn phải tuân theo những hướng dẫn tiêu chuẩn của Quận Hạt về việc xét nghiệm và cách ly.  Họ cần được xét nghiệm và cách ly ngay lập tức khi có những triệu chứng COVID-19. Nếu thường xuyên có tiếp xúc với trường hợp nhiễm và không thể tách xa người nhiễm trong thời gian người này phải cô lập, hãy tuân theo hướng dẫn trên đây và xét nghiệm thêm 5 ngày sau khi người nhiễm đã hoàn tất thời hạn cô lập (tổng cộng là 3 lần xét nghiệm).

Nếu nhận được kết quả dương tính cho COVID-19, họ phải tuân theo các hướng dẫn tiêu chuẩn của Quận Hạt về việc cô lập (phải cô lập trong 10 ngày kể từ ngày đầu tiên triệu chứng xuất hiện và 24 tiếng sau khi hết sốt và các triệu chứng đã suy giảm).

Những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ nên tiếp tục tuân theo hướng dẫn hiện hành về việc xét nghiệm và cách ly sau khi tiếp xúc với người đã được chẩn đoán nhiễm bệnh COVID-19.  Ngay cả khi người nhiễm COVID-19 đã được tiêm ngừa đầy đủ, những người có tiếp xúc gần với họ vẫn nên tuân theo các hướng dẫn xét nghiệm và cách ly tiêu chuẩn.

Đối với các nhân viên y tế đã được tiêm ngừa đầy đủ, vui lòng xem phần Quản lý việc Phơi nhiễm giữa các Nhân Viên Y Tế để biết thêm những hướng dẫn cụ thể tại nơi làm việc dựa trên tình trạng tiêm ngừa của họ.

Bệnh nhân nội trú và cư dân trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được tiêm ngừa đầy đủ vẫn tiếp tục tuân theo Hướng dẫn cách ly của CDPH dành cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe sau khi tiếp xúc với một người bị nghi ngờ hoặc đã được xác đinh nhiễm COVID-19; bệnh nhân ngoại trú cần được chăm sóc dựa theo Các biện pháp phòng ngừa việc lây nhiễm thích hợp.

Như thế nào thì được xem là đã “tiếp xúc” với một người đã có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19?

Một người được xem là “đã tiếp xúc” với người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 là khi người đó ở trong vòng 6 feet với người nhiễm bệnh ít nhất 15 phút tại bất kỳ thời điểm nào trong 2 ngày trước khi người bị nhiễm có triệu chứng hoặc nhận xét nghiệm dương tính.  Người được xem là đã tiếp xúc bao gồm người có tiếp xúc liên tục suốt 15 phút với người nhiễm bệnh, cũng như người có tiếp xúc ngắn hạn nhưng thường xuyên lặp lại với người nhiễm bệnh.  Ngoài ra, mặc dù khăn che mặt có giúp giảm khả năng lây truyền COVID-19, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc xác định một người được xem là đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 hay không.

Làm thế nào để các bệnh viện và phòng khám xác nhận rằng có người đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đó là một nhân viên thiết yếu? 

Các bệnh viện và phòng khám nên dựa vào thông tin do bệnh nhân cung cấp và không nên yêu cầu phải có giấy tờ xác minh rằng người đó đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19 hoặc người đó là người lao động thiết yếu. 

Tôi có thể đến phòng cấp cứu để được xét nghiệm COVID-19 không? 

Không một ai nên đến phòng cấp cứu trừ khi cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Không nên đến phòng cấp cứu chỉ để được xét nghiệm COVID-19. Nếu đang có các triệu chứng COVID-19, quý vị nên liên lạc với bác sĩ để tìm cách điều trị và đi xét nghiệm COVID-19. Và nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, quý vị nên tìm cách được điều trị tại phòng cấp cứu. 

Tôi có thể đi xét nghiệm tại cơ sở của Kaiser nếu tôi không phải là thành viên của Kaiser không? 

Lệnh không yêu cầu Kaiser cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho những người không phải là thành viên của Kaiser tại các phòng khám của họ. Tuy nhiên, Kaiser sẽ được yêu cầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho những ai được chăm sóc tại các cơ sở của họ (bao gồm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu) mà có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hoặc là một người lao động thiết yếu. 

Tôi đến Palo Alto Medical Foundation để được chăm sóc. Tôi có thể được xét nghiệm nếu tôi là một nhân viên thiết yếu không? 

Có, nếu quý vị là một người lao động thiết yếu như được định nghĩa bởi quy định khẩn cấp về Dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Phòng Y tế được Quản lý của California, 28 CCR § 1300.67.01 (b) (5) (ví dụ: nhân viên ứng phó tuyến đầu, nhân viên cửa hàng tạp hóa, nhân viên hiệu thuốc, v.v.) và quý vị là bệnh nhân của Tổ chức y tế Palo Alto Medical Foundation (“PAMF”), PAMF bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị yêu cầu. 

Tôi đến phòng khám Stanford để được chăm sóc. Họ có chịu cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi nếu tôi không có triệu chứng nhưng tôi là nhân viên bán hàng tạp hóa không? 

Có. Bởi vì quý vị được coi là một người lao động thiết yếu theo Quy định khẩn cấp về Dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Phòng Y tế được Quản lý của California, 28 CCR § 1300.67.01 (b) (5), Stanford cần phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị yêu cầu. 

Làm cách nào tôi có thể tìm được địa điểm xét nghiệm nếu tôi không có cơ sở y tế để đến? 

Có nhiều nơi trong Quận Hạt để những người không có bảo hiểm có thể được xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Thông tin về các địa điểm xét nghiệm này có tại www.sccfreetest.org

Tôi đang có các triệu chứng của COVID-19. Tôi nên đi đâu? 

Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị để sắp xếp việc xét nghiệm và được hướng dẫn về những điều cần làm. Nếu quý vị cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất. 

Tôi có vẫn phải lấy hẹn để được xét nghiệm không? 

Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị để sắp xếp việc xét nghiệm. Nói chung, quý vị không cần phải lấy hẹn với bàc sĩ trước khi được xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị không có các triệu chứng COVID-19. 

Tôi phải đợi bao lâu để được xét nghiệm? 

Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, hoặc đã được Sở Y tế Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của quý vị để xét nghiệm COVID-19, quý vị phải được xét nghiệm tại thời điểm quý vị trình diện để được chăm sóc nếu quý vị trực tiếp đến cơ sở đó; hoặc không quá cuối ngày hôm sau theo nếu quý vị yêu cầu dịch vụ y tế từ xa (ví dụ: thông qua tổng đài hoặc cổng thông tin cho bệnh nhân). Nếu quý vị là một người lao động thiết yếu, cơ sở y tế của quý vị phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu dịch vụ đó. 

Tôi có thể được xét nghiệm bao lâu một lần? 

Bất kể lần cuối bệnh nhân được xét nghiệm là khi nào, cơ sở y tế vẫn phải cho bệnh nhân được xét nghiệm nếu bệnh nhân có triệu chứng COVID-19, có tiếp xúc với người nhận kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, hoặc được Sở Y Tế Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm COVID-19.  Những người đã tiêm ngừa đầy đủ và không có triệu chứng không cần phải đi xét nghiệm COVID-19 tr phi họ xác định đã có tiếp xúc gần gũi với một trường hợp nhiễm COVID-19.  Những người có triệu chứng COVID-19 nên đi xét nghiệm cho dù họ đã tiêm ngừa hay chưa. 

Tuy nhiên, bác sĩ có thể nhắn với các bệnh nhân là những nhân viên thiết yếu nhưng không thuộc trong các thể loại đủ điều kiện xét nghiệm để chờ đến 14 ngày lịch sau lần cuối cùng họ được xét nghiệm COVID-19.  

Các Cơ sở Y tế có bắt buộc phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho những bệnh nhân đủ điều kiện khác đã nhận được kết quả Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 dương tính trong vòng 90 ngày qua không?

Có. Lệnh bắt buộc các Cơ sở Y tế cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả bệnh nhân đủ điều kiện theo Lệnh nằm trong quy định về tần suất và thời gian của Lệnh. Cơ sở Y tế có thể yêu cầu bệnh nhân, là nhân viên thiết yếu không thuộc một nhóm đủ điều kiện được xét nghiệm nào khác, phải đợi đến 14 ngày kể từ lần xét nghiệm COVID-19 cuối cùng của họ, nhưng mặt khác Cơ sở Y tế không thể hạn chế quyền được xét nghiệm của bệnh nhân dựa trên ngày xét nghiệm cuối cùng của họ.

Tuy nhiên, CDC khuyến cáo rằng mọi người không nên đi xét nghiệm lại trong vòng 90 ngày kể từ ngày có kết quả Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 dương tính ban đầu nếu họ không có triệu chứng mới phù hợp với COVID-19. CDC cũng khuyến cáo không nên xét nghiệm lại cho đến khi bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để bệnh nhân đó ngừng cô lập hoặc cách ly. Tương tự, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara không khuyến khích các chủ sở làm và trường học yêu cầu bằng chứng về kết quả Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 âm tính trước khi cho phép những người trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với siêu vi khuẩn trở lại sở làm hoặc trường học sau thời gian cách ly của họ. Theo đó, bác sĩ có thể đề nghị rằng bệnh nhân không cần phải đi xét nghiệm lại trong vòng 90 ngày kể từ ngày có xét nghiệm dương tính ban đầu, trừ khi điều đó được chỉ định về mặt lâm sàng do, theo ví dụ, bệnh nhân có các triệu chứng mới phù hợp với COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với một trường hợp COVID-19 được xác nhận.

Tôi cần đợi bao lâu để nhận kết quả xét nghiệm? 

Các cơ sở y tế được yêu cầu cung cấp kết quả của bất kỳ trường hợp xét nghiệm COVID-19 nào trong vòng 3 ngày lịch kể từ ngày họ được xét nghiệm. Nếu các cơ sở y tế không thể đàp ứng yêu cầu về thời gian này, họ phải thông bào cho Quận Hạt để giải thích sự chậm trễ này và những gì họ đang làm để giải quyết điều đó. 

Tất cả các bệnh viện có cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không? 

Có. Lệnh này yêu cầu các bệnh viện và phòng khám của họ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng COVID-19, đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đã được Sở Y tế Công cộng Quận Hạt giới thiệu để được xét nghiệm COVID-19, hoặc là một người lao động thiết yếu.Tuy nhiên, không nên đến bệnh viện để xét nghiệm COVID-19 trừ khi cần được cấp cứu. 

Lệnh này có yêu cầu các hệ thống y tế lớn cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi để tìm kháng thể COVID-19 không? 

Không. Lệnh này chỉ yêu cầu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 để xác định xem một số thành phần bệnh nhân hiện có COVID-19 hay không. Lệnh này không áp dụng cho việc xét nghiệm kháng thể. 

Nên làm gì nếu tôi đủ điều kiện để được xét nghiệm COVID-19 theo Lệnh này nhưng cơ sở y tế của tôi từ chối cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho tôi? 

Nếu quý vị tin rằng hệ thống y tế lớn đó không tuân thủ các điều khoản của Lệnh, trước tiên quý vị nên gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày với ban quản lý phù hợp hoặc đơn vị chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế của quý vị. Xin nhắc lại, Lệnh này chỉ áp dụng cho các bệnh viện và phòng khám thuộc hệ thống y tế cũng sở hữu hoặc điều hành một bệnh viện.  

Nếu cơ sở y tế của quý vị không có câu trả lời thỏa đáng, hãy khiếu nại tại www.scccovidconcerns.org​.  ​​​

Cơ sở y tế của tôi có thể yêu cầu tôi lấy hẹn với bác sĩ trước khi cho tôi được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 không?

Nói chung là không. Các Cơ sở Y tế không thể yêu cầu những bệnh nhân đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, đã được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của họ để được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19, hoặc là những nhân viên thiết yếu, phải gặp bác sĩ để được cho Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19. Hơn nữa, các Cơ sở Y tế phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả các loại bệnh nhân đủ điều kiện trong thời gian quy định của Lệnh.

Tuy nhiên, Cơ sở Y tế có thể yêu cầu bác sĩ khám những bệnh nhân có các triệu chứng COVID-19 (ví dụ: khi bệnh nhân khó thở và có thể cần được khám), nhưng cơ sở đó phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho bệnh nhân có triệu chứng trong thời gian quy định của Lệnh.

Nếu tôi đã tiếp xúc với người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, thì khi nào cơ sở y tế của tôi phải cho tôi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19?

Nếu quý vị đã tiếp xúc với một người được xác nhận bị nhiễm COVID-19, cơ sở y tế của quý vị phải đề nghị cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 khi quý vị hiện diện nếu quý vị trực tiếp yêu cầu dịch vụ xét nghiệm, hoặc vào cuối ngày kế tiếp nếu quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn điện tử để yêu cầu dịch vụ xét nghiệm.

Tuy nhiên, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đề nghị hãy đi xét nghiệm theo hướng dẫn tại www.SCCStayHome.org. Thông thường, tất cả những người có tiếp xúc gần gũi và người có triệu chứng của COVID-19 nên đi xét nghiệm ngay và nên xét nghiệm lại vào Ngày 5 sau khi đã tiếp xúc với người bệnh (cho dù đã được tiêm ngừa đầy đủ hay chưa).

Thông thường những người đã tiêm ngừa đầy đủ và không có triệu chứng thì không cần xét nghiệm COVID-19 trừ phi họ biết rằng họ đã có tiếp xúc gần gũi với một trường hợp xác định nhiễm COVID-19. Người có triệu chứng COVID-19 nên đi xét nghiệm ngay lập tức cho dù đã tiêm ngừa đầy đủ hay chưa.

Tôi là người cung cấp dịch vụ y tế. Tôi có một bệnh nhân với các triệu chứng của COVID-19, nhưng tôi tin rằng những triệu chứng đó là do hoặc có thể là do một bệnh nào đó không phải COVID-19. Tôi có phải cho bệnh nhân đó đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 không?   

Có. Lệnh này yêu cầu các Cơ sở Y tế cung cấp dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả Bệnh nhân đến khám bệnh với ít nhất một triệu chứng COVID-19. Đây là điều cần phải làm, dù Bệnh nhân có yêu cầu việc xét nghiệm hay không. Ngay cả khi bác sĩ tin rằng các triệu chứng có thể là do một nguyên nhân khác, Cơ sở Y tế phải cho Bệnh nhân đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo quy định thời gian của Lệnh này. 

Tôi là nhà cung cấp dịch vụ y tế đang điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh khác không phải là COVID-19. Trong quà trình chăm sóc cho bệnh nhân này, tôi biết rằng bệnh nhân đủ điều kiện để được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo Lệnh này. Tôi có phải cho bệnh nhân đó đi Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 không?  

Các Cơ sở Y tế phải cung cấp cho tất cả các Bệnh nhân đủ điều kiện đi Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 theo quy định thời gian của Lệnh, ngay cả khi Bệnh nhân đến khám vì lý do khác ngoài COVID-19. Ví dụ: một bác sĩ điều trị cho một Bệnh nhân bị gãy cổ tay biết được trong quà trình điều trị rằng bệnh nhân này có các triệu chứng COVID-19. Cơ sở Y tế đó phải cho Bệnh nhân đi xét nghiệm COVID-19 vào thời điểm đó. Một ví dụ khác: một bác sĩ điều trị cho Bệnh nhân bị bệnh da biết được rằng trong quá trình điều trị, bệnh nhân này là một Nhân viên thiết yếu. Cơ sở Y tế đó phải cho Bệnh nhân đi xét nghiệm COVID-19 trong vòng ba ngày làm việc nếu được Bệnh nhân này yêu cầu.  ​​

Các Cơ sở Y tế bắt buộc phải niêm yết bản Thông bo về Dịch vụ Xét nghiệm cho Bệnh nhân ở đâu?

Lệnh yêu cầu các Cơ sở Y tế phải niêm yết bản Thông báo về Dịch vụ Xét nghiệm cho Bệnh nhân một cách rõ ràng “tại các khu vực chờ dành cho bệnh nhân và các phòng khám hoặc điều trị”. Điều này có nghĩa là các bệnh viện và phòng khám phải niêm yết Thông bào về Dịch vụ Xét nghiệm cho Bệnh nhân ở tất cả các khu vực chờ đợi của bệnh nhân và tất cả các phòng được dùng để khám và đánh giá bệnh nhân, bao gồm tất cả các phòng khám hoặc điều trị trong các nhà khám ngoại trú, cơ sở y tế khẩn cấp, khoa cấp cứu hoặc cơ sở tương tự khác. “Phòng điều trị” không bao gồm phòng nội trú của bệnh viện.​​​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.