Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Lệnh Y Tế Yêu Cầu Tất Cả Nhân Viên Làm Việc Trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Tại Hạt Santa Clara Phải Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa
News Releases (Vietnamese) Biến Thể Omicron Đang Tăng Cao Trên Toàn Thế Giới và Tại Hoa Kỳ; Tiêm Ngừa Hai Liều Không Còn Được Xem Là Đầy Đủ và Tiêm Thêm Liều Hỗ Trợ Ngay Là Điều Tối Quan Trọng
News Releases (Vietnamese) Trường Hợp Nhiễm Biến Thể Omicron Đầu Tiên Đã Được Phát Hiện Trong Hạt Santa Clara; Các Viên Chức Y Tế Nhấn Mạnh Tầm Quan Trọng Của Liều Hỗ Trợ 
News Releases (Vietnamese) Với Các Ngày Lễ Đang Cận Kề Và Hiệu Lực Của Thuốc Tiêm Ngừa Đang Giảm Xuống Theo Thời Gian, Cư Dân Nên Đi Tiêm Thêm Liều Hỗ Trợ Ngay Bây Giờ
News Releases (Vietnamese) Sở Y Tế Công Cộng và Sở Giáo Dục Hạt Santa Clara Khai Triển Các Địa Điểm Tiêm Ngừa Ngay Tại Trường Học Cho Trẻ Em Từ 5 Đến 11 Tuổi
News Releases (Vietnamese) Hiện Đã Có Tiêm Ngừa COVID-19 Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi Trong Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Hiện Đã Có Liều Hỗ Trợ Ngừa COVID-19 của Tất Cả Các Loại Thuốc Tiêm Ngừa Cho Những Người Đủ Điều Kiện trong Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Hãy Chuẩn Bị Đề Phòng Động Đất!
News Releases (Vietnamese) Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Ban Hành Các Tiêu Chuẩn Để Dỡ Bỏ Yêu Cầu Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà do COVID-19
News Releases (Vietnamese) Cư dân Hạt Santa Clara đã hội đủ điều kiện được tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 của Pfizer

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.