Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Các Cơ Sở Y Tế Trong Hạt Santa Clara Đã Nhận Được Gần 100.000 Liều Thuốc Chủng Ngừa; Và Hiện Đang Tiêm Ngừa Cho Các Nhân Viên Y Tế Trong Toàn Quận Hạt
News Releases (Vietnamese) COVID-19 Được Dự Đoán Là Nguyên Nhân Gây Tử Vong Đứng Hàng Thứ Ba Cho Cư Dân Hạt Santa Clara Trong Năm 2020
News Releases (Vietnamese) Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Tiến Hành Thực Hiện Lệnh Ở Yên Trong Nhà Mới Của Tiểu Bang, Không Chờ Đến Khi Các Bệnh Viện Địa Phương Gần Đến Khủng Hoảng Mới Hành Động
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Cho Biết Con Số Người Nhiễm COVID-19 Tăng Cao Trong Môi Trường Đông Người, Bao Gồm Các Trung Tâm Tạm Trú Cho Người Vô Gia Cư và Cơ Sở Chăm Sóc Dài hạn
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Thông Báo Đệ Trình Kế Hoạch Về Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 Cho Tiểu Bang California, Giải Thích Rõ Ràng Việc Tự Cách Ly Khi Đi Xa Trong Lúc Số Người Nhập Viện Tăng Cao
News Releases (Vietnamese) Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara Thông báo Sửa đổi một số Chỉ thị Bắt buộc Khi các Trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và nhập viện Gia tăng
News Releases (Vietnamese) Các Nhà Lãnh Đạo Cộng Đồng Đề Cập Đến Sự Tăng Vọt Của Số Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc La Tinh Tại Quận Hạt
News Releases (Vietnamese) Lãnh Đạo Quận Hạt Hối Thúc Việc Tuân Thủ Triệt Để Các Lệnh Y Tế Trong Khi Số Người Nhiễm Và Số Người Phải Nhập Viện Đạt Mức Tăng Cao Mới
News Releases (Vietnamese) Nhóm COVID-19 Giúp Doanh Nghiệp Trong Hạt Santa Clara Tuân Thủ Sẽ Đi Tuần Tra Thêm và Bãi Bỏ Gia Hạn Đóng Tiền Phạt Để Việc Mua Sắm Trong Dịp Đại Hạ Giá Black Friday Cuối Tuần Được An Toàn Hơn Bao Giờ Hết
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara chuyển vào Ngạch Tím trong khi các trường hợp nhiễm COVID-19 và số người phải nằm bệnh viện tăng lên tại địa phương

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.