Lệnh Y Tế Yêu Cầu Tất Cả Nhân Viên Làm Việc Trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Tại Hạt Santa Clara Phải Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa

TIN KHẨN
Ngày 28 tháng 12 năm 2021

Lệnh Y Tế Địa Phương dựa trên các yêu cầu về tiêm ngừa của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang trước tình hình các trường hợp nhiễm tăng nhanh do biến thể Omicron.  Yêu cầu phải tiêm liều hỗ trợ này sẽ giúp bảo vệ bệnh nhân và nhân viên làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro, chẳng hạn như các cơ sở chăm sóc y tế, nhà tù, khu tạm trú, và các cơ sở chăm sóc dài hạn.

HẠT SANTA CLARA, CALIF. – Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara ban hành lệnh y tế yêu cầu mọi nhân viên làm việc trong một số môi trường cụ thể có nhiều rủi ro hơn vì các trường hợp nhiễm đột ngột tăng cao do biến thể Omicron, phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19.  Lệnh mới dựa trên những thay đổi gần đây về các yêu cầu tiêm ngừa của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, bắt buộc nhân viên trong một số ngành y tế cụ thể và môi trường chăm sóc y tế dài hạn phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa.  Theo lệnh y tế địa phương mới này, tất cả các nhân viên đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro sau đây phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa của họ (ví dụ: đã tiêm ngừa đầy đủ và đã tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 nếu đã hội đủ điều kiện), hạn chót là ngày 24 tháng 1 năm 2022:

  • các cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở chăm nom người lớn tuổi trong ngày, và các cơ sở chăm sóc người bị mất trí nhớ;
  • các cơ sở chăm sóc y tế (như bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ, trung tâm lọc máu cho thận), nơi bệnh nhân được chăm sóc, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu;
  • các trại giam và các cơ sở cải huấn khác; và
  • các nơi tạm trú tập thể.

Lệnh y tế địa phương được ban hành nhằm giúp tăng thêm sự bảo vệ cho lệnh Y Tế Tiểu Bang bằng cách tạo thêm các tầng phòng vệ cho những người phải ở trong các môi trường có nhiều rủi ro trong Quận Hạt, bao gồm việc yêu cầu tất cả những nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên quản tù, và nhân viên trong các khu tạm trú phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa, và yêu cầu những nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ hoặc nhân viên chưa tiêm liều hỗ trợ phải chuyển sang làm việc trong môi trường có ít rủi ro hơn, hoặc sẽ bị cấm làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro.  Vì biến thể Omicron đang khiến COVID-19 lây lan rất nhanh và hiện có rất nhiều hẹn tiêm ngừa trong cộng đồng của chúng ta, lệnh cũng yêu cầu nhân viên trong các môi trường làm việc nói trên phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa của họ hạn chót là ngày 24 tháng 1 thay vì ngày 1 tháng 2 như hạn chót của Tiểu Bang.

Bác Sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara cho biết: “Chỉ mới 2 tuần trước đây, chúng tôi có lưu ý về việc biến thể Omicron sẽ làm Hạt Santa Clara có thể bị tràn ngập với các trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Thật không may, việc đó đã xảy ra.  Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người trong cộng đồng của chúng ta hãy đi tiêm liều hỗ trợ càng sớm càng tốt, ngay khi đã hội đủ điều kiện, và cần cẩn thận đề phòng hơn nữa vì biến thể Omicron lây lan rất nhanh.  Điều này càng cấp thiết hơn đối với những nhân viên đang cung cấp việc chăm sóc y tế và giao tiếp với những người có nhiều rủi ro bị lây nhiễm, phải được tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ để bảo vệ cho bản thân họ và những người cần được họ chăm sóc.”

Ngoài việc yêu cầu phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa trong các môi trường có nhiều rủi ro, lệnh y tế cũng bao gồm các hướng dẫn quan trọng, kêu gọi các cơ sở kinh doanh và mọi người hãy làm những điều sau đây:

  • Mọi người nên đi tiêm liều hỗ trợ và tiêm ngừa COVID-19 nếu còn chưa làm điều này.
  • Trừ khi tất cả mọi người lúc nào cũng đều mang khăn che mặt, nếu không thì không nên tụ họp trong các nhóm có nhiều hơn 10 người không sống cùng nhà. 
  • Chủ nhân các cơ sở nên áp dụng các yêu cầu phải tiêm ngừa càng sớm càng tốt cho nhân viên nào cần cập nhật tình trạng tiêm ngừa. 
  • Các doanh nghiệp và các cơ sở khác cũng nên đưa các hoạt động và sinh hoạt ra ngoài trời khi có thể được, vì sẽ có ít rủi ro lây nhiễm COVID-19 hơn nhiều. Khi không thể làm điều này, thì phải làm cho không khí được thông thoáng tối đa.
  • Các cơ sở kinh doanh phục vụ cho công chúng, nhất là khi có các hoạt động cần khách hàng phải tháo khăn che mặt (ví dụ như các hàng quán), nên yêu cầu khách hàng phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa và xuất trình bằng chứng tiêm ngừa trước khi vào bên trong.

Tất cả những ai từ 16 tuổi trở lên đã tiêm ngừa với thuốc của Pfizer hoặc Moderna 6 tháng trước đây, hoặc với thuốc của Johnson & Johnson hơn hai tháng trước đây đều đã hội đủ điều kiện để tiêm liều hỗ trợ và cũng nên tiêm ngay đi.

Ngoài việc tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ, việc mang khăn che mặt, xét nghiệm, làm cho thông thoáng, và giữ khoảng cách vẫn là những phương cách bảo vệ hữu hiệu nhất chống lại COVID-19.

Bác Sĩ Cody cho biết: “Cộng đồng của chúng ta cần được biết rằng khi họ cần gọi xe cấp cứu, vào bệnh viện, hoặc đang sống tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, những người làm việc trong các môi trường đó đều đã tiêm ngừa đầy đủ và đã tiêm liều hỗ trợ, nhất là khi biến thể Omicron có thể lây nhiễm nhanh chóng và dễ dàng như thế. Chúng ta cần phải làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ các nhân viên y tế và những người khác sống trong các môi trường có nhiều rủi ro đó để tránh cho họ bị nhiễm và bệnh nặng trong khi đang làm việc.  Chúng ta sẽ đối đầu với thách thức này cũng như đã từng làm với những thách thức trước đây trong suốt đại dịch.”

Có thể lấy hẹn tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ tại trang mạng www.sccfreevax.org.  Mọi người có thể tiêm ngừa miễn phí trong khắp Quận Hạt, không cần có bảo hiểm y tế, và không có yêu cầu đặc biệt về tình trạng di trú.

Lệnh Y Tế ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2021 yêu cầu moi người phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà vẫn còn hiệu lực trên khắp Hạt Santa Clara.

Có thể xem thêm thông tin về Lệnh Y Tế mới, cùng với các câu hỏi thường gặp, tại trang https://covid19.sccgov.org.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC 
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng:https://www.facebook.com/sccpublichealth  

 

 

 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.