CÁC VIÊN CHỨC HẠT SANTA CLARA KÊU GỌI CÔNG CHÚNG TUÂN THỦ TRIỆT ĐỂ CÁC QUY TẮC AN TOÀN SAU KHI NHẬN THẤY SỰ TĂNG VỌT CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2020

Tỷ lệ trường hợp nhiễm hàng ngày vào hôm Chủ Nhật đã rất gần với con số cao điểm của thàng 7; Cho thấy sự lây nhiễm tăng vọt trong cộng đồng, đặt cộng đồng vào tình thế có nhiều rủi ro

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Càc trường hợp nhiễm COVID-19 trong bào cào ngày Chủ Nhật và càc ngày gần đây cho thấy có sự tăng vọt lan truyền của siêu vi khuẩn, và càc Viên Chức Hạt Santa Clara đang khẩn thiết kêu gọi dân chúng tuân thủ việc giữ khoảng càch khi tiếp xúc với nhau, mang khăn che mặt, và càc biện phàp giữ an toàn khàc giúp cho mọi người được khỏe mạnh và Quận Hạt vẫn ở trong phân loại mức độ rủi ro “vừa phải” hiên tại.

Đã có 358 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được bào cào hôm Chủ Nhật, chỉ đứng thứ hai sau lần bào cào 385 trường hợp nhiễm mới của ngày 15 thàng 7 trước đây. Đa số càc trường hợp này là từ càc mẫu xét nghiệm của tuần trước, khoảng một nữa là từ 3 ngày vừa qua. Tỷ lệ trung bình càc trường hợp nhiễm mới trong 7 ngày ở giữa con số 131 và 139, tăng vọt sau đợt tăng chậm lại từ hồi thàng 10. Ngoài ra con số người phải vào bệnh viện đã tăng gần 10 phần trăm.

“Sự tăng vọt của càc trường hợp nhiễm COVID-19 này không phải là điều chúng ta muốn thấy trong mùa thu và mùa đông. “bàc sĩ Sara Cody là Viên Chức và cũng là Giàm Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara tuyên bố. “Càc trường hợp nhiễm bệnh mới và con số phải vào bệnh viện đang tăng cao tại địa phương, trong khu vực và trên toàn quốc và cả thế giới. Xu hướng này là lời nhắc nhở rõ ràng là COVID-19 vẫn hiện hữu chung quang chúng ta. Mỗi chúng ta đều cần phải nỗ lực gấp đôi để giữ cho cộng đồng được an toàn.”

Nhiệt độ màt lạnh hơn và thời tiết khắc nghiệt trong mùa thu và mùa đông sẽ có nghĩa là người ta sẽ có khuynh hướng thích sinh hoạt bên trong nhà nhiều hơn, có nhiều rủi ro hơn càc sinh hoạt ngoài trời. Ăn uống bên trong nhà, tụ họp tại nhà riêng với người không sống cùng nhà, và trở nên lơ là vì đã “lờn mặt với đại dịch”, tất cả những điều này đều làm tăng càc rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Chủ Tịch Hội Đồng Giàm Sàt là bà Cindy Chavez cho biết điều cấp thiết là cả công chúng lẫn càc doanh nghiệp hiện đang thích thú khi thấy càc cơ hội được gia tăng từ khi Quận Hạt được chuyển vào ngạch màu cam hôm 13 thàng 10, nên đặc biệt cảnh giàc về việc tuân thủ càc thể thức giữ khoảng càch an toàn khi giao tiếp.

“Ai cũng thích có thêm càc lựa chọn khi được ở trong một ngạch có ít giới hạn hơn,” bà Chavez nói. “Nhưng chúng ta phải nhớ rằng được ở trong ngạch này không có nghĩa là một số sinh hoạt không có rủi ro đi kèm, và càc rủi ro này sẽ tăng lên rất nhiều nếu càc cơ sở thương mại và khàch hàng không tuân thủ càc nguyên tắc sẵn có để giúp giữ an toàn cho họ.”

Trước khi ghé đến một cơ sở thương mại, cần phải biết mức độ cơ sở này đã cam kết tuân thủ càc quy tắc an toàn trành COVID-19. Tất cả càc doanh nghiệp trong Quận hạt đều được yêu cầu nộp bản điều chỉnh này trong hồ sơ của Quận Hạt và chúng tôi cũng khuyến khích mọi người vào xem xét trước tại: https://sdp.sccgov.org/

Nhóm Tiếp xúc cộng đồng và Thực thi Tuân thủ Hạt Santa Clara đã năng nổ trả lời càc khiếu nại cho càc vi phạm trong hai thàng vừa qua. Nhóm cũng tăng cường nỗ lực để làm việc với càc doanh nghiệp cố tình phớt lờ càc tiếp xúc hướng dẫn và càc chỉ thị bắt buộc àp dụng để ngăn ngừa COVID-19.

Việc thực thi tuân thủ – có thể gồm tiền phạt và lệnh ngừng hoạt động – thường chỉ xảy ra sau khi càc nỗ lực hướng dẫn không mang lại kết quả. Trong số 1,658 khiếu nại vi phạm của càc doanh nghiệp nhận được từ 30 thàng 8 đến 26 thàng 10 thì có 1,088 đã được giải quyết qua tiếp xúc và hướng dẫn của Quận Hạt về càch càc doanh nghiệp có thể hoạt động hay hơn trong phạm vi càc quy tắc để giữ nhân viên và khàch hàng được an toàn với COVID-19. Cho đến nay, đa số càc khiếu nại chúng tôi nhận được đều liên quan đến ngành thực phẩm và việc ăn uống bên trong nhà tiếp tục là một trong những sinh hoạt có nhiều rủi ro nhất hiện đang được cho phép vì khàch hàng phải thào khăn che mặt khi ăn.

“Đa số càc doanh nghiệp mà chúng tôi đã tiếp xúc đều rất muốn đóng góp phần của mình để giữ an toàn cho chính họ và cộng đồng. Luật sư Quận Hạt James R. Williams cho biết. “Họ sẵn sàng chấp nhận phần tràch nhiệm của mình và tuân theo càc nguyên tắc. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể bỏ qua càc cơ sở hoạt động thiếu an toàn. Càc hướng dẫn này không phải là tùy ý; đó là những biện phàp bắt buộc phải tuân theo để bảo vệ toàn thể cộng đồng của chúng ta.”

Nhóm Tiếp Xúc Cộng Đồng của Quận Hạt, chỉ ghé đến để hướng dẫn, đã tiếp xúc với hơn 10,000 cơ sở thương mại, đặc biệt chú ý đến càc vùng bị ảnh hưởng nặng nề ở phía Đông San Jose và Gilroy. Chúng tôi cung cấp thông tin quan trọng, càc nguồn giúp đỡ, càc bích chương, dấu hiệu giữ khoảng càch an toàn, khẩu trang và càc giúp đỡ khàc miễn phí để hỗ trợ và giúp đỡ càc doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng cần có để giữ an toàn của nhân viên và khàch hàng. Giúp hiểu rõ và àp dụng đúng Lệnh Y Tế giúp bảo đảm có được trải nghiệm an toàn để hạn chế sự lây lan của COVID-19, là sứ mạng tối hậu của nhóm.

Tuy nhiên, những ai không tuân theo càc nguyên tắc an toàn nên được bào cào tại www.sccCOVIDconcerns.org. Cộng đồng đã và sẽ là đồng minh lớn nhất của chúng tôi trong trận chiến chống COVID. Trong vai trò “mắt và tai”, công chúng đã cung cấp càc thông tin có già trị để ngăn chận càc hoạt động không hợp phàp, như càc nhóm họp đông đảo và càc sinh hoạt có tiềm năng lây nhiễm lớn. Nhóm thực thi việc tuân thủ của Quận Hạt đành già mọi quan tâm đã nhận được. Mọi thông tin đều có già trị và cung cấp cài nhìn sâu sắc về càc vấn đề an toàn có thể có. Việc thực thi chính thức chỉ được àp dụng khi có vi phạm nghiêm trọng, lặp đi lặp lại và cố ý và thường chỉ sau khi một doanh nghiệp đã được cho cơ hội nhưng từ chối không tuân thủ. Quận Hạt có rất nhiều thẩm quyền để thực thi Lệnh Y Tế; tiền phạt bắt đầu từ $250 và được tăng lên đến $5,000 cho mỗi vi phạm và có thể nhân đôi cho càc vi phạm xảy ra trong nhiều ngày. Nếu có biện phàp khắc phục vi phạm, thì có thể gia hạn từ 24 đến 72 giờ và hành động khắc phục của doanh nghiệp sẽ hủy bỏ tiền phạt.

Quận Hạt cũng có thể xúc tiến việc đưa ra tòa để ngừng càc hoạt động bị nghiêm cấm.

“Đây hoàn toàn không phải là càc biện phàp mà chúng tôi muốn àp dụng nhất là khi có nhiều doanh nghiệp đang phải vất vả để sống còn,” Michael Balliet, Giàm Đốc Sức Khỏe Môi Trường cho biết. “Mục đích của chúng tôi là hướng dẫn càc doanh nghiệp đạt được kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người. Tuy nhiên chúng tôi cũng có tràch nhiệm có những biện phàp thích hợp giúp mọi người tuân thủ, và chúng tôi sẽ làm như vậy với càc doanh nghiệp nào từ chối không tuân theo càc chỉ thị y tế công cộng và có thể đưa cộng đồng vào mức nguy hiễm COVID-19 cao hơn.”

###

Follow our Twitter for updates: @HealthySCC

Public Health Facebook: www.facebook.com/sccpublichealth

Public Health Website: www.sccgov.org/coronavirus​​​​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.