Sở Y Tế Công Cộng và Sở Giáo Dục Hạt Santa Clara Khai Triển Các Địa Điểm Tiêm Ngừa Ngay Tại Trường Học Cho Trẻ Em Từ 5 Đến 11 Tuổi

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 4 tháng 11 năm 2021

 

Trường Tiểu Học Katherine R. Smith sẽ là địa điểm đầu tiên trong hàng chục điểm tiêm ngừa tại trường học, với một số nơi nằm trong các khu phố chịu ảnh hưởng nặng nề COVID-19

HẠT SANTA CLARA, TIỂU BANG CALIFORNIA – Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, kết hợp với Sở Giáo Dục Hạt Santa Clara, đã khai trương địa điểm tiêm ngừa COVID-19 tại trường học đầu tiên trong số hàng chục địa điểm, bắt đầu với các trường nằm trong các khu phố chịu ảnh hưởng nặng nề vì siêu vi khuẩn.  Một trong những địa điểm tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại trường học bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 là trường tiểu học Katherine R. Smith ở San José.  Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh đã phê duyệt thuốc tiêm ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào ngày 2 tháng 11.

Bắt đầu từ tuần này, Nhóm Tiêm Ngừa Lưu Động của Sở Y Tế Công Cộng sẽ tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại các trường học và nhiều địa điểm cộng đồng.  Nỗ lực này được áp dụng trên toàn Quận Hạt và đặt ưu tiên vào các trường học trong các cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao, so với tỷ lệ tiêm ngừa.  Với số liệu từ cuộc kiểm tra dân số, các trường học được chọn nhắm vào các khu dân cư có số người tiêm ngừa luôn thấp hơn các khu vực khác.  Ba tuần sau khi tiêm ngừa liều đầu tiên tại trường học, Nhóm Tiêm Ngừa Lưu Động sẽ trở lại để tiêm liều thứ hai. Trước đó, phụ huynh sẽ nhận được tài liệu về các thông tin cần biết và các mẫu đơn phải có để được tiêm ngừa. Phụ huynh và người đại diện hợp pháp phải đồng ý cho phép để trẻ được tiêm ngừa.   

Từ tháng 5 năm 2021 khi trẻ em từ 12 tuổi trở lên được phép tiêm ngừa, Quận Hạt đã điều hành việc tiêm ngừa tại 82 trường học, với hàng chục địa điểm mới sẽ được lập thêm vào những tuần lễ tới đây. Các địa điểm tiêm ngừa tại trường học được chọn đặc biệt dành cho học sinh của trường và gia đình của các học sinh đó.  Quận Hạt cũng sẽ lập các địa điểm tiêm ngừa “nam châm” (thu hút) dành riêng cho trẻ em và gia đình từ các khu vực lân cận.  

Bác sĩ Sara Cody, Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng và là Viên Chức Y Tế của Quận Hạt tuyên bố: “Những địa điểm tiêm ngừa tại trường học này sẽ mang thuốc tiêm ngừa COVID-19 thẳng đến trường học cho mọi người, bảo vệ một cách hiệu quả hơn cho trẻ em và gia đình.  Chúng tôi biết chắc rằng thuốc tiêm ngừa an toàn và hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, và muốn việc tiêm ngừa cho trẻ được dễ dàng.  Qua đó có thể giúp quý phụ huynh và người giám hộ phải đi làm có thể cho con em được tiêm ngừa một cách thuận tiện hơn mà họ không cần phải lấy giờ nghỉ ở sở làm.”

Tiến sĩ Mary Ann Dewan là Giám Đốc Học Khu Hạt Santa Clata tuyên bố: “Học sinh đã tiêm ngừa sẽ được tham gia vào nhiều sinh hoạt và lễ hội hơn.  Tiêm ngừa giúp cho học sinh có thể đến trường học trực tiếp, giảm bớt rủi ro trẻ phải ở nhà sau khi có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.”

Các bậc phụ huynh quan tâm đến việc cho con được tiêm ngừa có thể đến phòng mạch của bác sĩ gia đình, các hiệu thuốc, các địa điểm tiêm ngừa trong cộng đồng hoặc đến một địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt. Quý vị có thể tìm thấy thông tin tiêm ngừa, lấy hẹn hoặc tìm các địa điểm không cần hẹn trước tại www.sccfreevax.org.

###

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.