Hiện Đã Có Tiêm Ngừa COVID-19 Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi Trong Hạt Santa Clara

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 3 tháng 11 năm 2021 

Tiêm ngừa cho trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ giúp bảo vệ thêm cho mọi người, trường học và toàn vùng

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California. – Hiện nay Hạt Santa Clara đang tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi sau khi được Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh phê duyệt vào ngày 2 tháng 11 vừa qua.  Quận Hạt đã chuẩn bị để tiêm ngừa ngay sau khi chính quyền Liên Bang cho phép.  Đợt tiêm ngừa đầu tiên cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong Quận Hạt sẽ bắt đầu vào sáng Thứ Tư.  Hiện nay thuốc tiêm ngừa của Pfizer là chọn lựa duy nhất cho nhóm tuổi mới được phê duyệt này, với khoảng hơn 167.000 người trong cộng đồng của chúng ta.  Tất cả các trẻ em từ 5-11 tuổi đã ghi danh đều hội đủ điều kiện.
 
Phụ huynh và người giám hộ nên vào trang www.sccfreevax.org để lấy hẹn hoặc tìm một địa điểm thuận tiện không cần hẹn trước.  Các cuộc hẹn được mở ra trước đây đã hết, nhưng trong những tuần lễ sắp đến, khi nhận thêm thuốc tiêm ngừa thì Quận Hạt sẽ mở nhiều cuộc hẹn nữa.  Thuốc tiêm ngừa cho người từ 12 tuổi trở lên vẫn còn rất nhiều.  Thuốc tiêm ngừa cho trẻ em từ 5-11 tuổi có liều lượng ít hơn và được bào chế đặc biệt cho nhóm tuổi này.  Theo hướng dẫn của Liên Bang thì số thuốc tiêm ngừa dành cho lứa tuổi lớn hơn không thể được dùng cho nhóm tuổi nhỏ này.  Chúng tôi khuyến khích các gia đình nên liên lạc với bác sĩ hoặc hiệu thuốc trong vùng để xem họ có hẹn tiêm ngừa cho trẻ em hay không.
 
Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ con cái và cộng đồng của chúng ta, giúp gia đình giảm gánh nặng, và tạo thêm một tầng lớp bảo vệ để giúp cho việc học hỏi trực tiếp tại trường học.  Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh có con em từ 5 tuổi trở lên hãy cho trẻ tiêm ngừa ngay.”
 
Ngoài việc cho trẻ em lấy hẹn tại khắp các địa điểm tiêm ngừa do Quận Hạt điều hành, Quận Hạt cũng đang hợp tác với các học khu để các em được tiêm ngừa tại trường học, đặc biệt là trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.  Có khoảng 80 trường học đã được chọn để làm địa điểm tiêm ngừa.  Những địa điểm đầu tiên được mở vào ngày 4 tháng 11 do Nhóm Tiêm Ngừa Lưu Động phụ trách.  Cũng như trong suốt giai đoạn dịch bệnh, tiêm ngừa vẫn hoàn toàn miễn phí.  Không cần có bảo hiểm y tế và cũng sẽ không có thắc mắc về tình trạng di trú.
 
Tiêm ngừa là phương cách hữu hiệu nhất để ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID-19 gây ra.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.