Hiện Đã Có Liều Hỗ Trợ Ngừa COVID-19 của Tất Cả Các Loại Thuốc Tiêm Ngừa Cho Những Người Đủ Điều Kiện trong Hạt Santa Clara

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 22 tháng 10, 2021

Tất cả những ai từ 65 tuổi trở lên, cư dân trong các khu vực chăm sóc dài hạn và những người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền rất cần được tiêm thêm liều hỗ trợ.  Một số người khác cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn sau khi tiêm liều hỗ trợ vì vậy được khuyến khích nên đi tiêm ngừa ngay. 

HẠT SANTA CLARA, Calif. – Cùng với liều hỗ trợ ngừa COVID-19 của Pfizer, Hạt Santa Clara nay đã có thể tiêm liều hỗ trợ cho những người hội đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của CDC đã được tiêm thuốc tiêm ngừa của Moderna hay của Johnson & Johnson.  Các phòng khám của quận hạt đang cho lấy hẹn trên trang mạng www.sccfreevax.org và những người đã hội đủ điều kiện nên được khuyến khích đi tiêm thêm liều hỗ trợ này. 

Bác Sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng của Hạt Santa Clara nói: “Bây giờ chúng ta đã thấy rõ rằng kháng thể từ loạt thuốc tiêm ngừa ban đầu đã giảm dần qua thời gian, và với một liều hỗ trợ được tiêm thêm, nhập viện và tử vong có thể tránh được một cách hiệu quả hơn.  Chúng tôi khuyên những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người đang sống tại các khu vực chăm sóc sức khỏe dài hạn và những người từ 50 tuổi trở lên có các bệnh nền nên đi tiêm thêm liều hỗ trợ.”

Những người đã được tiêm loạt thuốc tiêm ngừa ban đầu với một trong 3 loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 (Johnson & Johnson, Pfizer và Moderna) nay đã có thể đủ điều kiện để tiêm liều hỗ trợ.  Những người nên tiêm thêm liều hỗ trợ gồm có:

  • Những người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm thuốc Johnson & Johnson ít nhất 2 tháng trước đây.
  • Đa số những người đã được tiêm thuốc Pfizer hoặc Moderna ít nhất 6 tháng trước đây.
  • Những người từ 65 tuổi trở lên, 18 tuổi trở lên đang sống tại các khu vực chăm sóc sức khỏe dài hạn, hoặc 50 tuổi trở lên với các bệnh nền, cần phải đi tiêm thêm liều hỗ trợ càng sớm càng tốt.
  • Những người từ 18 tuổi trở lên có các bệnh nền và làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro khiến cho họ dễ bị phơi nhiễm hơn, cũng nên đi tiêm thêm liều hỗ trợ.

Kể từ ngày 21 tháng 10, chỉ mới có 74,290 thành viên trong cộng đồng Hạt Santa Clara và chỉ có 39% những người 65 tuổi trở lên đã được tiêm liều hỗ trợ.  Những người có nhiều rủi ro phải nhập viện vì tuổi tác hoặc vì các loại bệnh nền cần đi tiêm thêm liều hỗ trợ ngay càng sớm càng tốt.  Liều hỗ trợ sẽ cho họ thêm tầng bảo vệ để không phải nhập viện hoặc tử vong. 

Những người hội đủ điều kiện đang sống, làm việc hoặc đi học trong Hạt Santa Clara có thể được tiêm liều hỗ trợ tại 5 địa điểm tiêm ngừa lớn và rất nhiều địa điểm nhỏ hơn bằng cách vào trang mạng  www.sccfreevax.org, với nhiều địa điểm không cần hẹn trước.  Thêm vào đó, nhiều văn phòng bác sĩ và hiệu thuốc tây cũng có cho tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19.  Tiêm ngừa trong quận hạt hoàn toàn miễn phí cho công chúng, không cần có bảo hiểm sức khỏe và không cần biết tình trạng di trú. 

Định nghĩa của CDC về bệnh nền rất bao quát nên phần đông cư dân đều đã được đủ tiêu chuẩn để tiêm liều hỗ trợ này. 

Tiêm ngừa là phương pháp tiên quyết để tránh nhập viện và tử vong do COVID-19.  Vì vậy cần phải đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt nếu chưa được tiêm ngừa và hãy đi tiêm thêm liều hỗ trợ ngay khi đã hội đủ điều kiện. 

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.