Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Ban Hành Các Tiêu Chuẩn Để Dỡ Bỏ Yêu Cầu Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà do COVID-19

Công bố ngay

Ngày 7 tháng 10 năm 2021

Hạt Santa Clara, Tiểu bang California Khi việc tiêm ngừa và mang khăn che mặt bên trong nhà đã giúp giảm mạnh tỷ lệ nhiễm bệnh và nhập viện do COVID-19, các viên chức y tế của 8 khu vực Vùng Vịnh hôm nay đã quyết định dỡ bỏ các lệnh y tế yêu cầu mang khăn che mặt bên trong các khu vực công cộng và cho phép các tổ chức tự do đặt ra các yêu cầu đó.

Các viên chức y tế tiếp tục làm việc với nhau để bảo vệ sức khỏe công chúng với những kế hoạch đồng nhất và sẽ đặt ra những bước tiếp theo để ứng phó với dịch COVID-19 khi con sóng đại dịch đã từ từ hạ xuống.

Các quận hạt Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Mateo, Santa Clara, Sonoma và Thành phố Berkeley sẽ dỡ bỏ lệnh mang khăn che mặt bên trong nhà tại các khu vực công cộng không dựa theo các luật hiện hành về việc mang khăn che mặt của tiểu bang và liên bang khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

  • Khu vực đã được đổi qua Ngạch Lây Truyền COVID-19 trung bình (ngạch vàng) theo định nghĩa của Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC, và giữ như thế cho ít nhất 3 tuần; VÀ
  • Các trường hợp nhập viện do COVID-19 đã giảm và ổn định, theo quyết định của viên chức y tế; VÀ
  • 80% tổng số dân cư trong khu vực đã được tiêm ngừa đầy đủ với 2 liều Pfizer hoặc Moderna hoặc 1 liều Johnson & Johnson (không tính đến liều hỗ trợ )
    Hoặc
    8 tuần đã qua từ khi thuốc tiêm ngừa COVID-19 được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo luật tiểu bang và liên bang

Đa số các sở y tế vùng vịnh đã ban hành yêu cầu mang khăn che mặt trong khu vực của họ từ ngày 3 tháng 8 vì có sự đột tăng các trường hợp nhiễm trong mùa hè, cũng như các trường hợp nhập viện và tử vong.

Nhưng với các số liệu trong vùng cho thấy hiện hay cơn sóng đó đã giảm xuống và vì Vùng Vịnh hiện là một trong những vùng có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất toàn quốc, các viên chức y tế cùng đồng ý rằng đã đến lúc phải có kế hoạch chuyển tiếp.

Dỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khăn che mặt bên trong nhà sẽ không ngăn cản các cơ sở thương mại, các cơ sở bất vụ lợi, nhà thờ và những nơi có khu vực công cộng bên trong nhà có các yêu cầu của riêng họ.  Vì COVID-19 dễ dàng lây lan qua các giọt khí, khăn che mặt vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để tránh việc lây nhiễm.

Mỗi khu vực sẽ rút lại lệnh tùy theo sự đáp ứng yêu cầu của khu vực đó.  Các tiêu chuẩn được đặt ra để hỗ trợ các quyết định về thời gian nào an toàn nhất có thể dỡ bỏ lệnh mang khăn che mặt bên trong nhà, dựa theo tính đồng thuận về y tế và khoa học.  Các tiêu chuẩn cũng được đưa ra để bảo vệ an toàn cho trẻ em tuổi từ 5 đến 11, vì các em vẫn cần sự bảo vệ từ việc mang khăn che mặt trong cộng đồng giúp giữ số trường hợp nhiễm thấp để các em có thể tiếp tục đi học đến khi các em được tiêm ngừa.

Bác Sĩ Sara Cody, Viên Chức và Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara có nói: “Mang khăn che mặt bên trong nhà đã giúp giảm số trường hợp nhiễm, nhập viện và tử vong do COVID-19, vì vậy chúng ta không thể vội vàng dỡ bỏ tầng lớp ngăn ngừa COVID-19 quan trọng này.  Các thước đo này giúp giữ cộng đồng chúng ta được an toàn, số liệu nhiễm bệnh của chúng ta được thấp và ổn định, giúp các cơ sở bệnh viện hoạt động tốt và tỷ lệ tiêm ngừa tăng cao.”

Những ai chưa tiêm ngừa hoặc đã đủ điều kiện để nhận liều hỗ trợ cần lấy hẹn đi tiêm ngừa ngay với cơ sở y tế của họ hoặc qua trang mạng www.sccfreevax.org.

Các Hướng dẫn y tế trong việc mang khăn che mặt của tiểu bang California có thể vẫn còn hiệu lực sau khi yêu cầu mang khăn che mặt của địa phương đã được dỡ bỏ, có nghĩa là những ai chưa tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ vẫn phải tiếp tục mang khăn che mặt tại các khu vực cộng cộng bên trong nhà và trong các cơ sở thương mại.

Tiểu bang cũng yêu cầu tất cả mọi người mang khăn che mặt, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trạm giao thông công cộng và các khu vực chăm sóc người lớn tuổi và người già.  Hướng dẫn mang khăn che mặt của tiểu bang California tại các trường học từ Mẫu giáo tới lớp 12 cũng không bị ảnh hưởng vì sự thay đổi của lệnh y tế địa phương.

Một Ủy ban cố vấn của Cơ quan FDA đã được xếp lịch để xem xét đơn xin của Pfizer-BioNTech cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc tiêm ngừa COVID-19 của họ đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 26 tháng 10.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có những thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.